MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Habakuka

Proroctwo Habakuka

TYTUŁ (1,1)
1

11 Tłum. GrEn. Толк. Brzemię, które widział Habakuk prorok.Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Видёніе, є4же ви1дэ ґввакyмъ прbр0къ. 1,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤὸ to
T-NSN
hothe/this/whoThe
λῆμμα,     lēmma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ho
R-ASN
hothe/this/who2the
εἶδεν eiden
V-AAI-3S
εἴδωeidōto know[4saw
Αμβακουμ ambakoum
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
προφήτης.     profētēs
N-NSM
προφήτηςprofētēsprophet3prophet].
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Dokądże, Panie, wołać będę, a nie wysłuchasz? krzyczeć będę do ciebie, gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь? Док0лэ, гDи, воззовY, и3 не ўслhшиши; возопію2 къ тебЁ њби1димь, и3 не и3збaвиши; 1,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἝως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilFor how long,
τίνος,     tinos
I-GSM
τίςtiswhich?[to bray]
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
κεκράξομαι kekraxomai
V-FMI-1S
κράζωkrazōto cryshall I cry out,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounoyou should not
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εἰσακούσῃς;     eisakousēs
V-AAS-2S
εἰσακούωeisakouōto listen toshould you listen?
βοήσομαι boēsomai
V-FMI-1S
βοάωboaōto cry outshall I yell
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
σὲ se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἀδικούμενος adikoumenos
V-PPPRS
ἀδικέωadikeōto harmbeing wronged,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
σώσεις;     sōseis
V-FAI-2S
σῴζωsōzōto savedeliver?
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Czemuż ukazałeś mi nieprawość i trud, i żebym pattzał na łup i niesprawiedliwość przede mną? I stał się swar i przeciwieństwo potężniejsze.Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. Вскyю мнЁ показaлъ є3си2 труды2 и3 бwлёзни, смотри1ти стрaсть и3 нечeстіе; проти1ву мнЁ бhсть сyдъ, и3 судіS взeмлетъ. 1,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἔδειξας edeixas
V-AAI-2S
δεικνύωdeiknuōto showdid you show
κόπους kopous
N-APM
κόποςkoposlabortroubles,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πόνους,     ponous
N-APM
πόνοςponostravailtoils
ἐπιβλέπειν epiblepein
V-PAR
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atto look upon
ταλαιπωρίαν talaipōrian
N-ASF
ταλαιπωρίαtalaipōriamiserymisery
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀσέβειαν;     asebeian
N-ASF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessnessimpiety?
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
γέγονεν gegonen
V-RAI-3S
γίνομαιginomaito betakes place
κρίσις,     krisis
N-NSF
κρίσιςkrisisjudgmentjudgment,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
κριτὴς kritēs
N-NSM
κριτήςkritēsjudgejudge
λαμβάνει.     lambanei
V-PAI-3S
λαμβάνωlambanōto taketakes away.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Dlatego podarty jest zakon i nie przyszedł aż do końca sąd; ponieważ bezbożny przemaga przeciw sprawiedliwemu, dlatego wychodzi sąd przewrotny.От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Сегw2 рaди разори1сz зак0нъ, и3 не произв0дитсz въ совершeніе сyдъ: ћкw нечести1вый преwби1дитъ првdнаго, сегw2 рaди и3зhдетъ сyдъ развращeнъ. 1,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
διεσκέδασται dieskedastai
V-RMI-3S
strong:GV-RMI-3Sstrong:GV-RMI-3Sstrong:GV-RMI-3S 
νόμος,     nomos
N-NSM
νόμοςnomoslaw1 law],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[2is not
διεξάγεται diexagetai
V-PMI-3S
strong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3S 
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward4unto
τέλος telos
N-ASN
τέλοςtelosgoal/tax5 end
κρίμα,     krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment1judgment],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἀσεβὴς asebēs
A-NSM
ἀσεβήςasebēsungodlyimpious
καταδυναστεύει katadunasteuei
V-PAI-3S
καταδυναστεύωkatadunasteuōto oppresstyrannize over
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
δίκαιον·     dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust.
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofBecause of
τούτου toutou
D-GSN
τούτουtoutouof this[to flee]
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go out[2shall go forth
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who[that]
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment1judgment]
διεστραμμένον.     diestrammenon
V-RMPRS
διαστρέφωdiastrefōto pervertbeing perverted.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Spojrzyjcie między narody, a przypatrzcie, się, dziwujcie się i zdumiejcie się; bo stało się dzieło za dni waszych, któremu nilct wierzyć nie będzie, gdy będą o nim opowiadać.Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ви1дите, през0рливіи, и3 смотри1те, и3 чуди1тесz чудесє1мъ и3 и3счeзните: понeже дёло ѓзъ дёлаю во днeхъ вaшихъ, є3мyже не и4мате вёровати, ѓще кто2 и3сповёсть вaмъ. 1,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἴδετε,     idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowBehold,
οἱ hoi
T-VPM
hothe/this/whoO
καταφρονηταί,     katafronētai
N-VPM
καταφρονητήςkatafronētēsdespiserdespisers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιβλέψατε epiblepsate
V-AAM-2P
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atlook!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θαυμάσατε thaumasate
V-AAM-2P
θαυμάζωthaumazōto marvelwonder
θαυμάσια thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelouswonders,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφανίσθητε,     afanisthēte
V-APM-2P
ἀφανίζωafanizōto destroy[the]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἔργον ergon
N-ASN
ἔργονergonwork[3a work
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/we1I
ἐργάζομαι ergazomai
V-PMI-1S
ἐργάζομαιergazomaito work2work]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradayyour days
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ho
R-ASN
hothe/this/who[that]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
πιστεύσητε pisteusēte
V-AAS-2P
πιστεύωpisteuōto trust (in)you shall believe
ἐάν ean
CONJ
ἐάνeanifif
τις tis
I-NSM
τιςtisoneany
ἐκδιηγῆται.     ekdiēgētai
V-PMS-3S
ἐκδιηγέομαιekdiēgeomaito tell in detailshould tell in detail.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto ja wzbudzę Chaldejczyków, naród gorzki a prędki, idący po szerokości ziemi, aby posiąść mieszkania nie swoje.Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. ЗанE, сE, ѓзъ возставлsю халдє1и, kзhкъ г0рькій и3 б0рзый, ходsщій по широтaмъ земли2, є4же наслёдити селє1ніz не сво‰: 1,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecauseFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐξεγείρω exegeirō
V-PAI-1S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseawaken
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
Χαλδαίους chaldaious
N-APM
ΧαλδαῖοςchaldaiosChaldean[linen]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
μαχητάς,     machētas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔθνος ethnos
N-ASN
ἔθνοςethnosGentiles[4nation
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πικρὸν pikron
A-ASM
πικρόςpikrosbitter1bitter
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe one
ταχινὸν tachinon
A-ASN
ταχινόςtachinosquick3quick];
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πορευόμενον poreuomenon
V-PMPAS
πορεύωporeuōto gogoing
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whoof the
πλάτη platē
N-APN
πλάτοςplatoswidthwidths
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who[that]
κατακληρονομῆσαι kataklēronomēsai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
σκηνώματα skēnōmata
N-APN
σκήνωμαskēnōmatenttents
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
αὐτοῦ·     autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Straszny i ogrommy jest, od niego samego sąd i brzemię jego wyjdzie.Страшен и грозен он; от него самого происходит суд его и власть его. стрaшенъ и3 kвлeнъ є4сть, t негw2 сyдъ є3гw2 бyдетъ, и3 взsтіе є3гw2 t негw2 и3зhдетъ: 1,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφοβερὸς foberos
A-NSM
φοβερόςfoberosfearful[2fearful
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ἐπιφανής epifanēs
A-NSM
ἐπιφανήςepifanēsglorious4apparent
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[3of
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
κρίμα krima
N-NSN
κρίμαkrimajudgment1his judgment
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔσται,     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
λῆμμα lēmma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromof
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξελεύσεται·     exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outshall come forth.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Lżejsze niż pantery konie jego, a prędsze niż wilki wieczorne, rozbiegną się jezdni jego; bo jezdni jego z daleka przyjdą latać, będą jak orzeł spieszący się na żer.Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. и3 и3зск0чатъ пaче рhсей к0ни є3гw2 и3 быстрёе волкHвъ ґравjйскихъ, и3 поёдутъ кHнницы є3гw2 и3 ўстремsтсz и3здалeча и3 полетsтъ ѓки nрeлъ гот0въ на ћдь. 1,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαλοῦνται exalountai
V-FMI-3P
ἐξάλλομαιexallomaito leap up[2shall leap
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/for3more than
παρδάλεις pardaleis
N-APF
πάρδαλιςpardalisleopard4leopards
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἵπποι hippoi
N-NPM
ἵπποςhipposhorse1his horses],
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀξύτεροι oxuteroi
A-NPMC
ὀξύςoxussharp/swiftsharper
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forthan
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
λύκους lukous
N-APM
λύκοςlukoswolfwolves
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
Ἀραβίας·     arabias
N-GSF
ἈραβίαarabiaArabia[carbuncle]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξιππάσονται exippasontai
V-FMI-3P
strong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3Pstrong:GV-FMI-3P 
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἱππεῖς hippeis
N-NPM
ἱππεύςhippeushorseman1his horsemen],
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὁρμήσουσιν hormēsousin
V-FAI-3P
ὁρμάωhormaōto stampedeshall advance
μακρόθεν makrothen
ADV
μακρόθενmakrothenfrom afarfar off;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πετασθήσονται petasthēsontai
V-FPI-3P
πέτομαιpetomaito fly[ruin]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀετὸς aetos
N-NSM
ἀετόςaetoseaglean eagle
πρόθυμος prothumos
A-NSM
πρόθυμοςprothumoseagereager
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
φαγεῖν.     fagein
V-AAR
ἐσθίωesthiōto eatto eat.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Wszyscy na łupiestwo przyjdą, twarze ich – wiatr palący: i zgromadzi jak piasek pojmanle.Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед, он забирает пленников, как песок. Скончaніе на нечести6выz пріи1детъ, сопротивлsющыzсz ли1цамъ и4хъ проти1ву, и3 соберeтъ ћкw пес0къ плённики. 1,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυντέλεια sunteleia
N-NSF
συντέλειαsunteleiaconsummationConsumption
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2unto
ἀσεβεῖς asebeis
A-NPM
ἀσεβήςasebēsungodly3 impious
ἥξει hēxei
V-FAI-3S
ἥκωhēkōto come/be present1shall come]
ἀνθεστηκότας anthestēkotas
V-RAPAP
ἀνθίστημιanthistēmito opposeopposing
προσώποις prosōpois
N-DPN
πρόσωπονprosōponfacetheir fronts
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[Gilgal]
ἐναντίας enantias
A-GSF
ἐναντίοςenantiosagainst[to pine]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνάξει sunaxei
V-FAI-3S
συνάγωsunagōto assemblehe shall gather
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2as
ἄμμον ammon
N-ASF
ἄμμοςammossand3 sand
αἰχμαλωσίαν.     aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivity1 captivity].
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A on nad królatni triumfować będzie, a tyrani błaznami u niego będą; ten się będzie śmiał z każdej twierdzy i usypie wał, i weźmie ją.И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем; над всякою крепостью он смеется: насыплет осадный вал и берет ее. И# т0й над8 царьми2 посмэeтсz, и3 мучи1теліе и3грaніе є3гw2, и3 т0й над8 всsкою твердёлію поругaетсz, и3 њбложи1тъ вaлъ, и3 воз8wбладaетъ є4ю. 1,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[2among
βασιλεῦσιν basileusin
N-DPM
βασιλεύςbasileusking3kings
ἐντρυφήσει,     entrufēsei
V-FAI-3S
ἐντρυφάωentrufaōto revel1shall revel],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τύραννοι turannoi
N-NPM
ΤύραννοςturannosTyrannussovereigns
παίγνια paignia
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2at
πᾶν pan
A-ASN
πᾶςpasall3every
ὀχύρωμα ochurōma
N-ASN
ὀχύρωμαochurōmastronghold4fortress
ἐμπαίξεται empaixetai
V-FMI-3S
ἐμπαίζωempaizōto mock1shall mock],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βαλεῖ balei
V-FAI-3S
βάλλωballōto throwshall throw up
χῶμα chōma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κρατήσει kratēsei
V-FAI-3S
κρατέωkrateōto grasp/seizeshall prevail over
αὐτοῦ.     autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Wtedy się odmieni duch, i przekro czy, i upadnie; ta jest moc jego od boga jego.Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует; сила его - бог его. ТогдA премэни1тъ дyхъ и3 прeйдетъ и3 пом0литсz: сіS крёпость бGу моемY. 1,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτότε tote
ADV
τότεtotethenThen
μεταβαλεῖ metabalei
V-FAI-3S
μεταβάλλωmetaballōto change mindhe shall turn
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
πνεῦμα pneuma
N-ASN
πνεῦμαpneumaspirit/breathspirit,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διελεύσεται dieleusetai
V-FMI-3S
διέρχομαιdierchomaito pass throughshall go through,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξιλάσεται·     exilasetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἰσχὺς ischus
N-NSF
ἰσχύςischusstrengthstrength
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodmy god.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie ty jesteś od początku, Panie, Boże mój, Święty mój? a nie umrzemy! Panie, na sąd postawiłeś go, i mocnego na karanie ugruntowałeś go.Но не Ты ли издревле Господь Бог мой, Святый мой? мы не умрем! Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя! для наказания Ты назначил его. Нёси ли ты2 и3скони2, гDи б9е, с™hй м0й; и3 не ќмремъ. ГDи, на сyдъ ўчини1лъ є3си2 є3го2, и3 создa мz њбличaти наказaніе є3гw2. 1,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinot[be sated]
σὺ su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχῆς,     archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningbeginning,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodmy God,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἅγιός hagios
A-NSM
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐounoAre you not
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀποθάνωμεν.     apothanōmen
V-AAS-1P
ἀποθνήσκωapothnēskōto dieshould we die.
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
κρίμα krima
N-ASN
κρίμαkrimajudgmentjudgment --
τέταχας tetachas
V-RAI-2S
τάσσωtassōto appointyou have ordered
αὐτόν·     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἔπλασέν eplasen
V-AAI-3S
πλάσσωplassōto moldhe shaped
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ἐλέγχειν elenchein
V-PAR
ἐλέγχωelenchōto rebuketo reprove
παιδείαν paideian
N-ASF
παιδείαpaideiadisciplinefor his discipline.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Czyste są oczy twoje,.abyś nie patrzył na zło, a patrzeć na nieprawość nie będziesz mógł. Czemuż patrzysz na nieprawość czyniących, a milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwszego od siebie?Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь; для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его, Чи1сто џко є4же не ви1дэти ѕлA и3 взирaти на труды2 болёзнєнныz: вскyю призирaеши на презHрливыz; премолчавaеши, є3гдA пожирaетъ нечести1вый првdнаго; 1,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαθαρὸς katharos
A-NSM
καθαρόςkatharoscleanPure
ὀφθαλμὸς ofthalmos
N-NSM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeeye
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
μὴ
ADV
μήnotto not
ὁρᾶν horan
V-PAR
ὁράωhoraōto seesee
πονηρά,     ponēra
A-APN
πονηρόςponērosevil/badevil ,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιβλέπειν epiblepein
V-PAR
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/at[2to look
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against3upon
πόνους ponous
N-APM
πόνοςponostravail[Of a son]
οὐ ou
ADV
οὐouno1you are not able].
δυνήσῃ·     dunēsē
V-FMI-2S
δύναμαιdunamaibe able1you are not able].
ἵνα hina
CONJ
ἵναhinain order that/to[hook]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐπιβλέπεις epiblepeis
V-PAI-2S
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atshould you look
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
καταφρονοῦντας;     katafronountas
V-PAPAP
καταφρονέωkatafroneōto despiseones disdaining?
παρασιωπήσῃ parasiōpēsē
V-FMI-2S
strong:GV-FMI-2Sstrong:GV-FMI-2Sstrong:GV-FMI-2S 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
καταπίνειν katapinein
V-PAR
καταπίνωkatapinōto swallow[2swallowing down
ἀσεβῆ asebē
A-ASM
ἀσεβήςasebēsungodly1impious]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
δίκαιον;     dikaion
A-ASM
δίκαιοςdikaiosjustjust?
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I uczynisz ludzi jak ryby morskie i jak płaz nie mający wodza.и оставляешь людей как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя? и3 сотвори1ши человёки ћкw ры6бы мwрскjz и3 ћкw гaды не и3мyщыz старёйшины. 1,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ποιήσεις poiēseis
V-FAI-2S
ποιέωpoieōto do/makewill you make
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἀνθρώπους anthrōpous
N-APM
ἄνθρωποςanthrōposa humanmen
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
ἰχθύας ichthuas
N-APM
ἰχθύςichthusfishfishes
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
θαλάσσης thalassēs
N-GSF
θάλασσαthalassaseasea,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἑρπετὰ herpeta
N-APN
ἑρπετόνherpetonreptilereptiles
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἔχοντα echonta
V-PAPAP
ἔχωechōto have/behaving
ἡγούμενον.     hēgoumenon
V-PMPAS
ἡγέομαιhēgeomaito governone taking the lead?
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Wszystko wędą podniósł, wy i ął je niewodem swoim i zgromadził w sieć swoją. Dlatego się weselić i radować będzie,Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Скончaніе ќдою восхи1ти и3 привлечE є3го2 мрeжею и3 собрA є3го2 сэтьми2 свои1ми: сегw2 рaди возвесели1тсz и3 возрaдуетсz сeрдце є3гw2: 1,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυντέλειαν sunteleian
N-ASF
συντέλειαsunteleiaconsummation[2consumption
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3with
ἀγκίστρῳ ankistrō
N-DSN
ἄγκιστρονankistronfishhook4a hook
ἀνέσπασεν anespasen
V-AAI-3S
ἀνασπάωanaspaōto pull up1He pulled up],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἵλκυσεν heilkusen
V-AAI-3S
ἑλκύω, ἕλκωhhelkuō elkōto draw/persuadedrew
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀμφιβλήστρῳ amfiblēstrō
N-DSN
ἀμφίβληστρονamfiblēstronnethis casting-net,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνήγαγεν sunēgagen
V-AAI-3S
συνάγωsunagōto assemblegathered
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
σαγήναις sagēnais
N-DPF
strong:GN-DPFstrong:GN-DPFstrong:GN-DPF 
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofBecause of
τούτου toutou
D-GSN
τούτουtoutouof this[to flee]
εὐφρανθήσεται eufranthēsetai
V-FPI-3S
εὐφραίνωeufrainōto celebratehe shall be glad
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
χαρήσεται charēsetai
V-FPI-3S
χαίρωchairōto rejoiceshall rejoice.

T-NSF
hothe/this/who[that]
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheart[vault]
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. dlatego będzie ofiarował niewodowi swemu i złoży ofiarę sieci swej; bo przez nie utył dział jego i pokarm jego wyborny.За то приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. сегw2 рaди пожрeтъ мрeжи своeй и3 покади1тъ сёть свою2, ћкw тёми разблажи2 чaсть свою2 и3 пи6щи сво‰ и3збр†нныz: 1,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofBecause of
τούτου toutou
D-GSM
τούτουtoutouof this[to flee]
θύσει thusei
V-FAI-3S
θύωthuōto sacrificehe will sacrifice
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σαγήνῃ sagēnē
N-DSF
σαγήνηsagēnēdragnethis dragnet,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θυμιάσει thumiasei
V-FAI-3S
θυμιάωthumiaōto burn incenseburn incense
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ἀμφιβλήστρῳ amfiblēstrō
N-DSN
ἀμφίβληστρονamfiblēstronnethis casting-net;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐλίπανεν elipanen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
μερίδα merida
N-ASF
μερίςmerisparthis portion,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
βρώματα brōmata
N-APN
βρῶμαbrōmafood[3foods
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκλεκτά·     eklekta
A-APN
ἐκλεκτόςeklektosselect2choice].
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Dlatego tedy rozszerzył niewód swój i ustawicznie zabijać narodów nie przestanie.Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады?сегw2 рaди прострeтъ мрeжу свою2 и3 пrнw и3збивaти kзhкwвъ не пощади1тъ.1,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἀμφιβαλεῖ amfibalei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ἀμφίβληστρον amfiblēstron
N-ASN
ἀμφίβληστρονamfiblēstronnethis casting-net,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because of[enclosure]
παντὸς pantos
A-GSN
πᾶςpasall[tongue]
ἀποκτέννειν apoktennein
V-PAR
ἀποκτείνωapokteinōto killto kill
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations --
οὐ ou
ADV
οὐounonot sparing?
φείσεται.     feisetai
V-FMI-3S
φαίνωfainōto shine/appear[Naphath]

21 Na straży mojej stać będę i zatrzymam się w twierdzy, a. przypatrzę się, żeby ujrzeć, co mi powiedzą, i co mam odpowiedzieć oskarżającemu mnie.3 I odpowiedział mi Pan, i rzekł: “Napisz wldzenie a wyraźnie przedłóż je na tablicach, żeby prędko przebiegł; kto je czytać będzie.4 Bo jeszcze widzenie daleko i ukaże się na końcu, a nie skłamie. Jeśliby od wlekał, oczekiwaj go, bo na pewno przyjdzie, a nie omieszka.4 Oto kto niedowiarkiem jest, nie będzie prosta dusza jego w nim samym; a sprawiedliwy przez wiarę swą żyć będzie.5 A jak wino zdradza pijącego, tak będzkie mąż pyszny, i me będzie miał chwały; rozszerzył on jak otchłań duszę swoją, a sam jest jak śmierć i nie napełnia się, i zbierze do siebie wszystkie narody, i zgromadzi koło siebie wszystkich ludzi “ BIADA WYSTĘPNEMU NARODOWI (2,6-20). Chciwemu na cudze (6-8) i szukającemu własncgo niebczpieczeństwa przez zabór (9-11), ciemięzcy (12-14), radość znajdującemu w poniżeniu narodów (15-17), a oddanemu kultowi bałwanów (18-20).6 Czy ci wszyscy nie podchwycą o nim przypowieści i przysłów z zagadek o nim? I powiedzą: “Biada temu, kto rozmnaża nie swoje – dokądże? – obciąża przeciw sobie gęste błoto!”7 Czy nie powstaną nagle, którzy cię kąsać będą, i wzbudzeni będą szarpiący cię, i będziesz im na łupiestwo ?8 Ponieważ ty.łupiłeś liczne narody, złupią cię wszyscy, którzy zostaną z narodów, dla krwi człowieczej i dla krzywdy ziemi, miasta i wszystkich mieszkających w nim.9 Biada temu, który niecny zysk gromadzi dla domu swego, aby było na wysokośei gniazdo jego, a mniema, że się wybawl z ręki jego!10 Umyśliłeś zawstydzenie dla domu twego, wytępiłeś narodów wiele, i zgrzeszyła dusza twoja.11 Bo kamień ze ściany wołać będzie, i drzewo, które jest między spojeniami budynków odpowie.12 Biada temu, kto buduje miasto krwią i gotuje miasto nieprawością!13 Czy to nie jest od Pana zastępów? Bo będą pracować ludzie w wlelkim ogniu,a narody na próżno i ustaną.14 Bo się napełni ziemia, abý poznall chwałę Pańską, jak wody okrywające morze.15 Biada temu, który daje napój przyjacielowi swemu wpuszczaląc żółć swoją i upajając, aby oglądać nagość jego!16 Napełniłeś się sromotą zamIast sławy, pij też ty i bądź odurzony; ogarnie cię kubek prawicy Pańskiej i sromotne wymioty na chwałę twoją.17 Albowiem nieprawość Libanu okryje cię i spustoszenie bydła odstraszy ich, dla krwi ludzi i krzywdy ziemi i miasta i wszystkich mieszkających w nim.18 – Co pomoże rzeźba, że ją wyrzeźbił twórca jej, posąg i obraz fałszywy? gdyż miał nadzieję w tworze twórca jego, tak że uczynił bałwany nieme. Biada temu, który mówi drewnu: “Ocuć się!” – kamieniowi milezącemu: “Wstań!” Czy ten będzie mógł pouczyć ? Oto jest on okryty złotem i srebrem, a ducha żadnego nie ma we wnętrznościach jego.20 Ale Pan jest w kościele swym świętym: niech milczy przed obliczem jego wszystka ziemia. PIEŚŃ HARAKUKA (3,1-19). Tytuł (1). Prorok, przeratony zjawieniem się Boga, prosi go o spełnienie zamierzonego dzieła i o miłosirrdzie (2). Opis zjawienia sie Boga na sąd: Bóg przychodzi w blasku ze Synaju (3-4); mór na jego usługach (5); przerażenie narodów i natury (6-11); zniszezenie nieprzyjaciół ludu Bożego (12-15). Uczucia proroka (16). Skutki ucisku wrogów (17). Radość i nadzieja w Bogu (18-19).
31 Modlitwa Habakuka proroka za niewiadomości.2 Panie, słyszałem wíeść o tobie i uląkłem się. Panie, dzieło twoje; w pośrodku lat ożyw je. W pośrodku lat oznajmisz; gdy się rozgniewasz, wspomnisz na miłosierdzie.3 – Bóg od południa przvjdzie, a Święty z góry Faran. Okryła niebiosa chwała jego, a wysławiania jego pełna jest ziemia.4 Blask jego jak światło będzie, rogi w ręku jego: tam jest zakryta moc jego.5 Przed obliczem jego pójdzie śmierć, i wyjdzie diabeł przed nogami jego.6 – Stanął i zmierzył ziemię, spojrzał i rozwiązał narody i skruszone są góry odwieczne, zniżyły się pagórki świata przed drogami wieczności jego.7 Dla nieprawości widziałem namioty Etiopii, strwożą się skóry ziemi Madian.8 Czyż na rzeki rozgniewałeś się, Panie? albo na rzeki zapalczywość twoja? albo na morze rozgniewanie twoje, który wsiądziesz na konie twoje, a wozy twoje są zbawieniem?9 Na pewno wzbudzisz łuk twój, przysięgi, które dałeś pokoleniom.10 Rzeki przerwiesz ziemi; ujrzały cię i bolały góry, nawałność wód przeminęła, głębia wydała głos swój, wysokość podniosła ręce swoje.11 Słońce i księżyc stanęły w mieszkaniu swoim, w światłości strzał twoich, pójdą w blasku błyskającej się włóczni twojej.12 – W zagniewaniu podepcesz ziémię, w zapalezywości uczynisz zdumiałymi narody.13 Wyszedłeś na zbawienie ludu twego, na zbawienie z pomazańcem twoim. Zbiłeś głowę z domu bezbożnego, obnáżyłeś grunt jego aż do szyi.14 Przekląłeś berła jego, głowę wojowników jego, przychodzą cych jak wicher, aby mię rozproszyć; radość ich jak tego, który pożera ubogiego w skrytości.15 Uczyniłeś w morzu drogę koniom twoim, na błocie wód wielkich.16 Usłyszałem, i wzruszył się żywot mój, od głosu zadrżały wargi moje. Niech wejdzie zgnilizna w kości moje i pode mną niech się rozmnoży, abym odpoczął w dzień utrapienia, abym wstąpił do ludu naszego przepasane go.17 – Albowiem figa nie zakwitnie i nie będzie owoców w winnicach. Zawiedzie owoc oliwy i pola nie dadzą żywności, owca będzie odcięta z owczarni i nie będzie bydła u żłobów.18 – A ja będę się w Panu radował i będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.19 Bóg, Pan, jest mocą moją, i uczyni nogi moje jakby jeleni, i powysokościach molch poprowadzi Inzę, zwycięzca, psalmy śpiewającego.