MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Joela

Proroctwo Joela

TYTUŁ (I,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Joela, syna Fatuela.CZĘŚC I(I,2 – 2,17)SĄDY PAŃSKIE, WEZWANIE DO POKUTY WEZWANIE DO POKUTY LUDU DOTKNIĘTEGO KLĘSKAMI (1,2-20). Okropna plaga szarańczy (2-4) dokonała strasznego zniszczenia, wszędzie wywołała żałobę (5-I2). Dla przcbłagania Boga i zabezpieczenia się przed przyszłym sądem niech kapłani wezwą lud do pokuty (13-15)! Posucha dopełnia dzieła zniszczenia (16-20).2 Słuchajcie tego, starcy, i bierzcie w uszy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się to za dni waszych albo za dni ojców waszych?3 O tym synom waszym powiadajcie, a synowie wasi synom swoim, i synowie ich pokoleniu drugiemu.4 Co zostało po gąsienicy, zjadła szarańcza, co zostało po szarańczy, zjadł chrząszcz, a co zostało po chrząszczu, zjadła rdza.-5 Ocućcie się, pijani, i płaczcie, i wyjcie wszyscy, którzy pijecie wino z słodkością, bo zginęło od ust wa szych.6 Albowiem naród przyciągnął na ziemię moją, mocny i niezliczony,zęby jego jak zęby lwa, a trzonowe zęby jego jak szczenięcia Iwiego.7 Uczynił winnicę moją spustoszeniem, a figę moją obłupił; doszczętnie obnażył je i porzucił, zbielały gałęzie ich.8 Narzekaj jak panna, przepasana worem, nad mężem młodości swej.9 Zaginęła obiata i płynna ofiara z domu Pańskiego, płakali kapłani, słudzy Pańscy.10 Spustoszona jest kraina, za smuciła się ziemia; bo zniszczona jest pszenica, zawiodło wino, zemdlała oliwa.11 Zawstydzili się oracze, wyli winiarze dla pszenicy i jęczmienia, iż zginęło żniwo polne.12 Winnica zmarniała, a figa zemdlała, jabłka granatowe i palma, i jabłoń, i wszystkie drzewa polne poschły, że ze wstydem odeszło wesele od synów człowieczych.13 – Przepaszcie się i płaczcie, kapłani, wyjcie słudzy ołtarza, wejdźcie, leżcie w worach, słudzy Boga mego, bo zginęła z domu Boga waszego, obiata i płynna ofiara.14 Poświęćeie post, zwołajcie gromadę, zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców ziemi do domu Boga waszego, a wołajcie do Pana:15 ” Ach, ach, ach, dniowi! Bo blisko jest dzień Pański, a jako spustoszenie od Wszechmocnego przyjdzie.”16 – Czyż nie przed oczyma waszymi żywność zginęłą z domu Boga naszego, radość i wesele ?17 Pogniło bydło w gnoju swoim, obalone są gumna, zburzone są śpichlerze, bo ustała pszenica.18 Czemu wzdycha bydło, ryczały stada rogate? Bo nie mają pastwiska; lecz i trzody owiec wyginęły.19 Ku Tobie, Panie, wołać będę, bo ogień pożarł ozdobę puszczy, a płomień popalił wszystkie drzewa polne.20 Lecz i zwierzęta polne jak pole spragnione deszezu spoglądały do ciebie; bo wyschły źródła wód, a ogień pożarł ozdoby puszezy. DZIEŃ PAŃSKI JEST BLISKI; MOŻNA GO JESZCZE ZAŻEGNAĆ POKUTĄ (2,1-17). Armia nieprzyjacielska na ushlgach Boga (1-2). Jej najazd i nieodparty atak (3-9). Współdziałanie natury (10-11). Pokutą można jeszcze pnejednać Boga (12-14); niech wszyscy wezmą w niej udział (15-17).
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. Trąbcie w trąbę na Syjonie, i krzyczcie na górze świętej mojej! Niech się lękają wszyscy mieszkańcy ziemi,Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок - Воструби1те труб0ю въ сіHнэ, проповёдите въ горЁ моeй с™ёй, и3 да смzтyтсz вси2 живyщіи на земли2, ћкw предстои1тъ дeнь гDень, ћкw бли1з8, 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΣαλπίσατε salpisate
V-AAM-2P
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetTrump
σάλπιγγι salpingi
N-DSF
σάλπιγξsalpigxtrumpettrumpet
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
κηρύξατε kēruxate
V-AAM-2P
κηρύσσωkērussōto preachProclaim
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὄρει orei
N-DSN
ὄροςorosmountain[2mountain
ἁγίῳ hagiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συγχυθήτωσαν sunchuthētōsan
V-APM-3P
συγχέωsuncheōto confoundconfound
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κατοικοῦντες katoikountes
V-PAPRP
κατοικέωkatoikeōto dwelldwelling
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whoin the
γῆν,     gēn
N-ASF
γῆearthland!
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
πάρεστιν parestin
V-PAI-3S
πάρειμιpareimibe present[4is at hand
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday2day
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord] --
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐγγύς,     engus
ADV
ἐγγύςengusnearnear.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. bo przychodzi dzień Pański, bo blisko jest, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i wichru; jak zaranie rozpostarte po górach, lud wiellů a mocny, podobnego mu nie było od początku i nie będzie po nim aż do lat rodu i rodu.день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. дeнь тьмы2 и3 бyри, дeнь w4блака и3 мглы2: ћкоже ќтро разлію1тсz по горaмъ лю1діе мн0зи и3 крёпцы, под0бни и5мъ не бhша t вёка, и3 по ни1хъ не приложи1тсz до лётъ въ р0дъ и3 р0дъ: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayA day
σκότους skotous
N-GSN
σκότοςskotosdarknessof darkness
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γνόφου,     gnofou
N-GSM
γνόφοςgnofosdarknessdimness,
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradaya day
νεφέλης nefelēs
N-GSF
νεφέληnefelēcloudof cloud
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὁμίχλης.     homichlēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὄρθρος orthros
N-NSM
ὄρθροςorthrosdawndawn,
χυθήσεται chuthēsetai
V-FPI-3S
strong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3Sstrong:GV-FPI-3S 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountainmountains
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people[4people
πολὺς polus
A-NSM
πολύςpolusmuch1a vast
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
ἰσχυρός·     ischuros
A-NSM
ἰσχυρόςischurosstrong3strong],
ὅμοιος homoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslikelikened
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounohas not
γέγονεν gegonen
V-RAI-3S
γίνομαιginomaito behappened
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
αἰῶνος aiōnos
N-GSM
αἰώνaiōnan ageeon,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterafter
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounothere shall not
προστεθήσεται prostethēsetai
V-FPI-3S
προστίθημιprostithēmito add (to)be added
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilunto
ἐτῶν etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearyears,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
γενεὰς geneas
N-APF
γενεάgeneagenerationgenerations
γενεῶν.     geneōn
N-GPF
γενεάgeneagenerationof generations.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – Przed obliczem jego ogień pożerający, a za nim płomień palący. Jak ogród rozkoszny ziemia przed nim, a po nim pustynia bezludna, i nie ma, kto by uszedł przed nimi.Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. ±же пред8 ни1мъ џгнь потреблszй, и3 ±же за ни1мъ возгарazсz плaмень: ћкоже рaй слaдости землS пред8 лицeмъ є3гw2, и3 ±же созади2 є3гw2 п0ле пaгубы, и3 спасaющагwсz не бyдетъ и5мъ: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
ἔμπροσθεν emprosthen
PREP
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πῦρ pur
N-NSN
πῦρpurfire[2fire
ἀναλίσκον,     analiskon
V-PAPRS
ἀναλίσκωanaliskōto consume1a consuming];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterbehind
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀναπτομένη anaptomenē
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
φλόξ·     flox
N-NSF
φλόξfloxflame1a flame].
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
παράδεισος paradeisos
N-NSM
παράδεισοςparadeisosparadisea paradise
τρυφῆς trufēs
N-GSF
τρυφήtrufēself-indulgenceof delicacy

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ
N-NSF
γῆearthearth
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforebefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacehis face,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who[that]
ὄπισθεν opisthen
ADV
ὄπισθενopisthenafter[Chesalon]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πεδίον pedion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἀφανισμοῦ,     afanismou
N-GSM
ἀφανισμόςafanismosdisappearance[the]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνασῳζόμενος anasōzomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
οὐκ ouk
ADV
οὐounowill not
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
αὐτῷ.     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Wygląd ich jak wygląd koni, a jak jezdni, tak biec będą.Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; ћкоже ви1дъ к0нскій ви1дъ и4хъ, и3 ћкоже кHнницы, тaкw проженyтъ: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
ὅρασις horasis
N-NSF
ὅρασιςhorasisappearance/visiona sight
ἵππων hippōn
N-GPM
ἵπποςhipposhorseof horses

T-NSF
hothe/this/whothe
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceappearance
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἱππεῖς hippeis
N-NPM
ἱππεύςhippeushorsemanhorsemen
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
καταδιώξονται·     katadiōxontai
V-FMI-3P
καταδιώκωkatadiōkōto seekthey shall pursue.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Jak grzmot wozów po szczytach gór skakać będą, jak szum płomienia ognistego, pożerającego słomę, jak lud mocny, gotowy do boju.скачут по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. ћкоже глaсъ колесни1цъ на верхи2 г0ръ востекyтъ, и3 ћкw глaсъ плaмене џгненна попалsюща тр0стіе, и3 ћкw лю1діе мн0зи и3 крёпцы воwполчaющіисz на брaнь. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundsound
ἁρμάτων harmatōn
N-GPN
ἅρμαharmachariotof chariots
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
κορυφὰς korufas
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whoof the
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains
ἐξαλοῦνται exalountai
V-FMI-3P
ἐξάλλομαιexallomaito leap upthey shall leap,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundsound
φλογὸς flogos
N-GSF
φλόξfloxflameof a flame
πυρὸς puros
N-GSM
πῦρpurfireof fire
κατεσθιούσης katesthiousēs
V-PAPGS
κατεσθίωkatesthiōto devourdevouring
καλάμην kalamēn
N-ASF
καλάμηkalamēstraw/stubblestubble,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
λαὸς laos
N-NSM
λαόςlaosa people[4people
πολὺς polus
A-NSM
πολύςpolusmuch1a vast
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
ἰσχυρὸς ischuros
A-NSM
ἰσχυρόςischurosstrong3strong]
παρατασσόμενος paratassomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πόλεμον.     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarbattle.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Przed obliczem jego dręczone będą narody, wszystkie twarze obrócą się w garniec.При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. T лицA и4хъ сокрушaтсz лю1діе: всsкое лицE ѓки њпалeніе горнцA. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromFrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συντριβήσονται suntribēsontai
V-FPI-3P
συντρίβωsuntribōto break[2shall be destroyed
λαοί,     laoi
N-NPM
λαόςlaosa people1 people];
πᾶν pan
A-NSN
πᾶςpasallevery
πρόσωπον prosōpon
N-NSN
πρόσωπονprosōponfaceface
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πρόσκαυμα proskauma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
χύτρας.     chutras
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Jak mocarze biegać będą, jak mężowie wojenni wyskoczą na mur; mężowie drogami swymi pójdą, a nie ustąpią ze ścieżek swolch.Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. Ћкоже борцы2 потекyтъ, и3 ћкоже мyжіе хрaбри взhдутъ на њгр†ды: и3 кjйждо въ пyть св0й п0йдетъ, и3 не совратsтъ путjй свои1хъ, 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
μαχηταὶ machētai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
δραμοῦνται dramountai
V-FMI-3P
τρέχωtrechōto runthey shall run;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
πολεμισταὶ polemistai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
ἀναβήσονται anabēsontai
V-FMI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendthey shall ascend
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
τείχη,     teichē
N-APN
τεῖχοςteichoswallwalls;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ὁδῷ hodō
N-DSF
ὁδόςhodosroadhis way
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πορεύσεται,     poreusetai
V-FMI-3S
πορεύωporeuōto goshall go,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐκκλίνωσιν ekklinōsin
V-PAS-3P
ἐκκλίνωekklinōto turn fromshall they turn aside from
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
τρίβους tribous
N-APF
τρίβοςtribospaththeir roads.
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. Żaden brata swego nie potrąci, każdy ścieżką swoją pójdzie, ale i oknami wypadać będą, a nie stłuką się.Не давят друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. и3 кjйждо t брaта своегw2 не tстyпитъ: њтzгощeни nр{жіи свои1ми п0йдутъ и3 въ стрэлaхъ свои1хъ падyтъ, но не скончaютсz. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrom[2from
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀδελφοῦ adelfou
N-GSM
ἀδελφόςadelfosbrother3his brother
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1shall not be at a distance];
ἀφέξεται·     afexetai
V-FMI-3S
ἀπέχωapechōto have in full[Amariah]
καταβαρυνόμενοι katabarunomenoi
V-PMPRP
strong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRP 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among3with
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
ὅπλοις hoplois
N-DPN
ὅπλονhoplonweapon4their shields
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πορεύσονται poreusontai
V-FMI-3P
πορεύωporeuōto go1they shall go],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/who 
βέλεσιν belesin
N-DPN
βέλοςbelosarrowarrows
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πεσοῦνται pesountai
V-FMI-3P
πίπτωpiptōto collapsethey shall fall,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
συντελεσθῶσιν.     suntelesthōsin
V-APS-3P
συντελέωsunteleōto completeshall they be ended.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Do miasta wejdą, po murze biegać będą, na domy wstąpią, oknami jak złodziej wejdą.Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Грaда и4мутсz, и3 на забр†ла востекyтъ, и3 на хр†мины взлёзутъ, и3 nк0нцами вни1дутъ, ћкоже тaтіе. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[2the
πόλεως poleōs
N-GSF
πόλιςpoliscity3city
ἐπιλήμψονται epilēmpsontai
V-FMI-3P
ἐπιλαμβάνωepilambanōto catch1They shall take hold of],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
τειχέων teicheōn
N-GPN
τεῖχοςteichoswallwalls
δραμοῦνται dramountai
V-FMI-3P
τρέχωtrechōto runthey shall run;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
οἰκίας oikias
N-APF
οἰκίαoikiahousehouses
ἀναβήσονται anabēsontai
V-FMI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendthey shall ascend,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
θυρίδων thuridōn
N-GPF
θυρίςthuriswindowwindows
εἰσελεύσονται eiseleusontai
V-FMI-3P
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterthey shall enter
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κλέπται.     kleptai
N-NPM
κλέπτηςkleptēsthiefthieves.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. – Przed obliczem jego zadrżała ziemia, poruszyły się niebiosa, słońce i księżyc zaćmiły się, a gwiazdy powściągnęły blask swój.Перед ними потрясется земля, поколеблется небо; солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. Пред8 лицeмъ є3гw2 смzтeтсz землS и3 потрzсeтсz нeбо: с0лнце и3 лунA помeркнутъ, и3 ѕвёзды ўгасsтъ свётъ св0й. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπρὸ pro
PREP
πρόprobeforeBefore
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
συγχυθήσεται sunchuthēsetai
V-FPI-3S
συγχέωsuncheōto confound[3shall be confounded

T-NSF
hothe/this/who1the
γῆ
N-NSF
γῆearth2earth],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σεισθήσεται seisthēsetai
V-FPI-3S
σείωseiōto shake[3shall be shaken
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
οὐρανός,     ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheaven2heaven];
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἥλιος hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunsun
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
σελήνη selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoonmoon
συσκοτάσουσιν,     suskotasousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἄστρα astra
N-NPN
ἄστρονastronstarstars
δύσουσιν dusousin
V-FAI-3P
δύοduotwo[furrow]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
φέγγος fengos
N-ASN
φέγγοςfengoslighttheir brightness.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. A pan wydał głos swój przed wojskiem swym,bo wiele bardzo obozów jego, bo mocne a wykonujące słowo jego; albowiem wielki dzień Pański. i straszny bardzo, kto go zniesie ?И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? И# гDь дaстъ глaсъ св0й пред8 лицeмъ си1лы своеS, ћкw мн0гъ є4сть ѕэлw2 п0лкъ є3гw2, ћкw крэпк† дэлA словeсъ є3гw2: занE вели1къ дeнь гDень, вели1къ и3 свётелъ ѕэлw2, и3 кто2 бyдетъ дов0ленъ є3мY; 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito giveshall give forth
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundhis voice
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸ pro
PREP
πρόprobeforefrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
δυνάμεως dunameōs
N-GSF
δύναμιςdunamispowerof his force;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πολλή pollē
A-NSF
πολύςpolusmuch[4great
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
σφόδρα sfodra
ADV
σφόδραsfodravery3exceedingly

T-NSF
hothe/this/who 
παρεμβολὴ parembolē
N-NSF
παρεμβολήparembolēbarracks1his camp];
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἰσχυρὰ ischura
A-NPN
ἰσχυρόςischurosstrong[2are strong
ἔργα erga
N-NPN
ἔργονergonwork3works
λόγων logōn
N-GPM
λόγοςlogosword1his words];
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
μεγάλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreatgreat

T-NSF
hothe/this/whothe
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeradayday
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord,
μεγάλη megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat[only]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιφανὴς epifanēs
A-NSF
ἐπιφανήςepifanēsglorious[2apparent
σφόδρα,     sfodra
ADV
σφόδραsfodravery1exceedingly],
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τίς tis
I-NSM
τιςtisonewho
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἱκανὸς hikanos
A-NSM
ἱκανόςhikanossufficientfit
αὐτῇ;     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego w poście i w płaczu i w żalu.Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. И# нн7э гlетъ гDь бGъ вaшъ: њбрати1тесz ко мнЁ всёмъ сeрдцемъ вaшимъ въ постЁ и3 въ плaчи и3 въ рыдaніи, 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
Ἐπιστράφητε epistrafēte
V-APM-2P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnReturn
πρός pros
PREP
πρόςprosto/withto
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/fromwith
ὅλης holēs
A-GSF
ὅλοςholosall[2entire
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheart3heart
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νηστείᾳ nēsteia
N-DSF
νηστείαnēsteiafastingfasting,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
κλαυθμῷ klauthmō
N-DSM
κλαυθμόςklauthmosweepingweeping,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
κοπετῷ·     kopetō
N-DSM
κοπετόςkopetoslamentationbeating of the breast!
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze, nawróćcie się do Pana, Boga waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, i żałujący nieszczęścia.Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. и3 раст0ргните сердцA в†ша, ґ не ри6зы вaшz, и3 њбрати1тесz ко гDу бGу вaшему, ћкw млcтивъ и3 щeдръ є4сть, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ и3 раскаzвaйсz њ ѕл0бахъ. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διαρρήξατε diarrēxate
V-AMM-2P
διαρρήγνυμιdiarrēgnumito teartear
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
καρδίας kardias
N-APF
καρδίαkardiaheartyour hearts
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μὴ
ADV
μήnotnot
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτια himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingyour garments!
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιστράφητε epistrafēte
V-APM-2P
ἐπιστρέφωepistrefōto turnreturn
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
κύριον kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodyour God!
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐλεήμων eleēmōn
A-NSM
ἐλεήμωνeleēmōnmerciful[2merciful
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
οἰκτίρμων oiktirmōn
A-NSM
οἰκτίρμωνoiktirmōncompassionate4pitying
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
μακρόθυμος makrothumos
A-NSM
μακροθυμώςmakrothumōspatiently[Jucal]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολυέλεος polueleos
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετανοῶν metanoōn
V-PAPRS
μετανοέωmetanoeōto repentchanging his mind
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstconcerning
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
κακίαις.     kakiais
N-DPF
κακίαkakiaevilevils.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Kto wie, czy się nie wróci i nie odpuści, a nie zostawi po sobie błogosławieństwa, obiaty i płynnej ofiary Panu, Bogu waszemu ?Кто знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Кто2 вёсть, њбрати1тсz ли, и3 раскaетсz, и3 њстaвитъ за соб0ю блгcвeніе и3 жeртву и3 возліsніе гDу бGу вaшему; 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
οἶδεν oiden
V-RAI-3S
εἴδωeidōto knowknows
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἐπιστρέψει epistrepsei
V-FAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnhe shall turn
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετανοήσει metanoēsei
V-FAI-3S
μετανοέωmetanoeōto repentchange his mind,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπολείψεται hupoleipsetai
V-FMI-3S
ὑπολείπωhupoleipōto leaveleave
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterbehind
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐλογίαν,     eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraisea blessing;
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
σπονδὴν spondēn
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodour God?
ἡμῶν;     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. – Trąbcie w trąbę na Syjonie, poświęćcie post, zwołajcie gromadę, zgromadźcie lud,Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Воструби1те труб0ю въ сіHнэ, њсвzти1те п0стъ, проповёдите цэльбY, 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσαλπίσατε salpisate
V-AAM-2P
σαλπίζωsalpizōto sound a trumpetTrump
σάλπιγγι salpingi
N-DSF
σάλπιγξsalpigxtrumpeta trumpet
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἁγιάσατε hagiasate
V-AAM-2P
ἁγιάζωhagiazōto sanctifySanctify
νηστείαν,     nēsteian
N-ASF
νηστείαnēsteiafastinga fast!
κηρύξατε kēruxate
V-AAM-2P
κηρύσσωkērussōto preachProclaim
θεραπείαν,     therapeian
N-ASF
θεραπείαtherapeiaservicea service!
 
16 Tłum. GrEn. Толк. poświęćcie zebranie, zbierzcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieńiec z komory swej, a oblubienica, z komnaty swojej!Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. собери1те лю1ди, њсвzти1те цRковь, и3збери1те старBйшины, совокупи1те младeнцы ссyщыz сосцы2: да и3зhдетъ жени1хъ t л0жа своегw2, и3 невёста t черт0га своегw2. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυναγάγετε sunagagete
V-AAM-2P
συνάγωsunagōto assembleGather together
λαόν,     laon
N-ASM
λαόςlaosa peoplepeople!
ἁγιάσατε hagiasate
V-AAM-2P
ἁγιάζωhagiazōto sanctifySanctify
ἐκκλησίαν,     ekklēsian
N-ASF
ἐκκλησίαekklēsiaassemblyan assembly!
ἐκλέξασθε eklexasthe
V-AMM-2P
ἐκλέγωeklegōto selectChoose
πρεσβυτέρους,     presbuterous
A-APM
πρεσβύτεροςpresbuteroselderelders!
συναγάγετε sunagagete
V-AAM-2P
συνάγωsunagōto assembleGather together
νήπια nēpia
A-APN
νήπιοςnēpioschildinfants
θηλάζοντα thēlazonta
V-PAPAP
θηλάζωthēlazōto sucklenursing
μαστούς,     mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastbreasts!
ἐξελθάτω exelthatō
V-AAM-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outLet [2go forth
νυμφίος numfios
N-NSM
νυμφίοςnumfiosbridegroom1 groom]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
κοιτῶνος koitōnos
N-GSM
κοιτώνkoitōnbedroom/chamberlainhis bedroom,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νύμφη numfē
N-NSF
νύμφηnumfēbridebride
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
παστοῦ pastou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Między przysionkiem a ołtarzem będą płakać kapłani, słudzy pańscy, i będą mówić: “Przepuść, Panie, przepuść ludowi twemu, a nie wydawaj dziedzictwa twego nahańbę, żeby nad nim panowali poganie. Czemuż mają mówić między narodami: “Gdzież jest Bóg ich ?”Между притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят: "пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?" МеждY степeньми жeртвенника восплaчутсz жерцы2 служaщіи гDу и3 рекyтъ: пощади2, гDи, лю1ди тво‰ и3 не дaждь достоsніz твоегw2 на ўкори1зну, да не њбладaютъ и4ми kзhцы, да не рекyтъ во kзhцэхъ: гдЁ є4сть бGъ и4хъ; 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who5the
κρηπῖδος krēpidos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who8the
θυσιαστηρίου thusiastēriou
N-GSN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar9altar
κλαύσονται klausontai
V-FMI-3P
κλαίωklaiōto weep10shall weep
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who1The
ἱερεῖς hiereis
N-NPM
ἱερεύςhiereuspriest2priests
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
λειτουργοῦντες leitourgountes
V-PAPRP
λειτουργέωleitourgeōto minister3ministering]
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord.
καὶ kai
CONJ
καίkaiand7and
ἐροῦσιν erousin
V-FAI-3P
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakthey shall say,
Φεῖσαι,     feisai
V-AMM-2S
φείδομαιfeidomaito spareSpare,
κύριε,     kurie
N-VSM
κύριοςkurioslordO lord,
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoto the
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peopleyour people!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μὴ
ADV
μήnotYou should not
δῷς dōs
V-AAS-2S
δίδωμιdidōmito givegive
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κληρονομίαν klēronomian
N-ASF
κληρονομίαklēronomiainheritanceyour inheritance
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
ὄνειδος oneidos
N-ASN
ὄνειδοςoneidosdisgracescorn
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
κατάρξαι katarxai
V-AAR
strong:GV-AARstrong:GV-AARstrong:GV-AAR 
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentiles1nations];
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
μὴ
ADV
μήnot[4they should not
εἴπωσιν eipōsin
V-AAS-3P
λέγωlegōto speak[dry land]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among1among
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whofor the
ἔθνεσιν ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentiles3nations],
Ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/who2the
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodtheir God?
αὐτῶν;     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. Gorliwie ujął się Pan za ziemią swoją i przepuścił ludowi swemu.И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит народ Свой. И# возревновA гDь њ земли2 своeй и3 пощадЁ лю1ди сво‰. 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
ἐζήλωσεν ezēlōsen
V-AAI-3S
ζηλόωzēloōbe eagerlord was jealous
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord was jealous
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γῆν gēn
N-ASF
γῆearthof his land,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐφείσατο efeisato
V-AMI-3S
φείδομαιfeidomaito sparespared
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplehis people.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
19 Tłum. GrEn. Толк. I odpowiedział Pan, i rzekł ludowi swemu: “Oto ja poślę wam pszenicę i wino i oliwę, i nasycicie się nimi, a niedam was więcej na pośmiewisko między narodami.И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И# tвэщA гDь лю1демъ свои6мъ и3 речE: сE, ѓзъ вaмъ послю2 пшени1цу и3 віно2 и3 мaсло древsное, и3 насhтитесz и4хъ, и3 не дaмъ вaсъ ксемY на поругaніе во kзhцэхъ: 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀπεκρίθη apekrithē
V-API-3S
ἀποκρίνωapokrinōto answerlord answered
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord answered
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saysaid
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
λαῷ laō
N-DSM
λαόςlaosa peoplehis people,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wehis people,
ἐξαποστέλλω exapostellō
V-PAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayshall send out
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
σῖτον siton
N-ASM
σῖτοςsitosgraingrain,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔλαιον,     elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oilolive oil,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμπλησθήσεσθε emplēsthēsesthe
V-FPI-2P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upyou shall be filled up
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐounoI will not
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito givegive
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreup any longer
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardup any longer
ὀνειδισμὸν oneidismon
N-ASM
ὀνειδισμόςoneidismosreproachfor scorning
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσι·     ethnesi
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. I tego, który jest z północy, oddalę od was i wypgdzę go do ziemi bezdrożnej i pustej; oblicze jego ku morzu wschodniemu, a koniec jego ku morzu krańcowemu; i wyjdzie smród jego, wystąpi zgnilizna jego, bo się pysznie sprawował. – Nie bój się, ziemio!И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его - в море восточное, а заднее - в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. и3 сyщаго t сёвера tженY t вaсъ и3 tри1ну є3го2 на зeмлю безв0дную, и3 погублю2 лицE є3гw2 въ м0ри пeрвэмъ и3 з†днzz є3гw2 въ м0ри послёднемъ, и3 взhдетъ гни1лость є3гw2, и3 взhдетъ смрaдъ є3гw2, ћкw возвели1чи дэлA сво‰. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe one
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
βορρᾶ borra
N-GSM
βορρᾶςborrasthe northnorth
ἐκδιώξω ekdiōxō
V-FAI-1S
ἐκδιώκωekdiōkōto persecuteI will drive out
ἀφ'     af
PREP
ἀπόapofromfrom
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξώσω exōsō
V-FAI-1S
ἐξωθέωexōtheōto expelI will push
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth[2land
ἄνυδρον anudron
A-ASF
ἄνυδροςanudroswaterless1a waterless],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφανιῶ afaniō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
πρόσωπον prosōpon
N-ASN
πρόσωπονprosōponfacehis face
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea[2sea
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πρώτην prōtēn
A-ASF
πρῶτοςprōtosfirst1foremost],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe ones
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterof his rear
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θάλασσαν thalassan
N-ASF
θάλασσαthalassasea[2sea
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἐσχάτην,     eschatēn
A-ASF
ἔσχατοςeschatoslast/least1latter].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀναβήσεται anabēsetai
V-FMI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascend[2shall ascend

T-NSF
hothe/this/who 
σαπρία sapria
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναβήσεται anabēsetai
V-FMI-3S
ἀναβαίνωanabainōto ascend[2shall ascend
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βρόμος bromos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐμεγάλυνεν emegalunen
V-AAI-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnifyhe magnified
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔργα erga
N-APN
ἔργονergonworkhis works.
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
21 Tłum. GrEn. Толк. Raduj się i wesel się, bo wielkich rzeczy dokonał Pan.Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Дерзaй, землE, рaдуйсz и3 весели1сz, ћкw возвели1чи гDь, є4же сотвори1ти. 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθάρσει,     tharsei
V-PAM-2S
θαρσέωtharseōtake heartBe of courage,
γῆ,     
N-VSF
γῆearthO land!
χαῖρε chaire
V-PAM-2S
χαίρωchairōto rejoiceRejoice
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφραίνου,     eufrainou
V-PMM-2S
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐμεγάλυνεν emegalunen
V-AAI-3S
μεγαλύνωmegalunōto magnifylord magnified
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord magnified
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
ποιῆσαι.     poiēsai
V-AAR
ποιέωpoieōto do/maketo act.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. Nie bójcie się, zwierzęta polne, bo zrodziły ozdoby pustyni, bo drzewo przyniosło swój owoc, figa i winnica wydały moc swoją.Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. Дерзaйте, ск0ти польстjи, ћкw прозsбнуша полS пустhни, ћкw дрeво принесE пл0дъ св0й, віногрaдъ и3 смHкви дaша си1лу свою2. 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPθαρσεῖτε,     tharseite
V-PAM-2P
θαρσέωtharseōtake heartBe of courage,
κτήνη ktēnē
N-VPN
κτῆνοςktēnosanimalO cattle
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
πεδίου,     pediou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
βεβλάστηκεν beblastēken
V-RAI-3S
βλαστάνωblastanōto sprout[5have burst forth
πεδία pedia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who1the
ἐρήμου,     erēmou
N-GSF
ἔρημοςerēmosdeserted4wilderness];
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ξύλον xulon
N-NSN
ξύλονxulonwoodtree
ἤνεγκεν ēnenken
V-AAI-3S
φέρωferōto bear/leadbore
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3of the
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitits fruit;
αὐτοῦ,     autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἄμπελος ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvinegrapevine
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συκῆ sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treefig-tree
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito giveyielded
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἰσχὺν ischun
N-ASF
ἰσχύςischusstrengththeir strength.
αὐτῶν.     autōn
D-GPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
23 Tłum. GrEn. Толк. I wy, synowie Syjonu, weselcie się i radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na was deszcz ranny i późny jak na początku.И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И# ч†да сіw6нz, рaдуйтесz и3 весели1тесz њ гDэ бз7э вaшемъ, ћкw дадE вaмъ пи1щу въ прaвду и3 њдожди1тъ вaмъ д0ждь рaнній и3 п0здный, ћкоже и3 прeжде: 2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoO
τέκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchildchildren
Σιων,     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
χαίρετε chairete
V-PAM-2P
χαίρωchairōto rejoicerejoice
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐφραίνεσθε eufrainesthe
V-PMM-2P
εὐφραίνωeufrainōto celebratebe glad
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
θεῷ theō
N-DSM
θεόςtheosGodyour God!
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito givehe gave
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
βρώματα brōmata
N-APN
βρῶμαbrōmafoodfoods
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
δικαιοσύνην dikaiosunēn
N-ASF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βρέξει brexei
V-FAI-3S
βρέχωbrechōto rain downhe shall rain
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
ὑετὸν hueton
N-ASM
ὑετόςhuetosrain[2rain
πρόιμον proimon
A-ASM
πρώϊμοςprōimosearly rain1early]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὄψιμον opsimon
A-ASM
ὄψιμοςopsimoslate (rain)late,
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ἔμπροσθεν,     emprosthen
ADV
ἔμπροσθενemprosthenbeforebefore.
 
24 Tłum. GrEn. Толк. I napełnią się gumna zbożem, a prasy opływać będą winem i oliwą.И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. и3 нап0лнzтсz гyмна в†ша пшени1цы, и3 преизлію1тсz точи6ла він0мъ и3 є3лeемъ. 2,24Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
πλησθήσονται plēsthēsontai
V-FPI-3P
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fill[3shall be filled
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
ἅλωνες halōnes
N-NPF
ἅλωνhalōnthreshing-floor2threshing-floors]
σίτου,     sitou
N-GSM
σῖτοςsitosgrainof grain,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑπερεκχυθήσονται huperekchuthēsontai
V-FPI-3P
strong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3Pstrong:GV-FPI-3P 
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
ληνοὶ lēnoi
N-NPF
ληνόςlēnoswinepress2vats]
οἴνου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswineof wine
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλαίου.     elaiou
N-GSN
ἔλαιονelaionolive oiloil.
 
25 Tłum. GrEn. Толк. I oddam wam lata, które zjadła szarańcza, chrząszcz i rdza i gąsienica, wojsko moje wielkie, które posłałem był na was.И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И# воздaмъ вaмъ вмёстw лётъ, въ нsже поzд0ша прyзи и3 мши1ца, и3 си1плеве и3 гyсєницы, си1ла моS вели1каz, ю4же послaхъ на вы2: 2,25Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνταποδώσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayI will recompense
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforfor
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ἐτῶν,     etōn
N-GPN
ἔτοςetosyearyears
ὧν hōn
R-GPN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
κατέφαγεν katefagen
V-AAI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devour[3devoured

T-NSF
hothe/this/who1the
ἀκρὶς akris
N-NSF
ἀκρίςakrislocustlocust,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
βροῦχος brouchos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
ἐρυσίβη erusibē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
κάμπη,     kampē
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 

T-NSF
hothe/this/who 
δύναμίς dunamis
N-NSF
δύναμιςdunamispower[3force
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]

T-NSF
hothe/this/who[that]
μεγάλη,     megalē
A-NSF
μέγαςmegasgreat2great]
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἐξαπέστειλα exapesteila
V-AAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI sent out
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
ὑμᾶς·     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
 
26 Tłum. GrEn. Толк. Będziecie jeść do syta i najecie się, i chwalić będziecie imię, Pana, Boga waszego, który uczynił dziwy z wami, a nie zawstydzi się lud mój na wieki.И до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. и3 снёсте kдyще и3 насhтитесz, и3 похвали1те и4мz гDа бGа вaшегw, ±же сотвори2 съ вaми чудесA: и3 не посрaмzтсz лю1діе мои2 во вёкъ. 2,26Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
φάγεσθε fagesthe
V-FMI-2P
ἐσθίωesthiōto eatyou shall eat
ἐσθίοντες esthiontes
V-PAPRP
ἐσθίωesthiōto eat[Zabdiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐμπλησθήσεσθε emplēsthēsesthe
V-FPI-2P
ἐμπίμπλημιempimplēmito fill upshall be filled up,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἰνέσετε ainesete
V-FAI-2P
αἰνέωaineōto praiseshall praise
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
θεοῦ theou
N-GSM
θεόςtheosGodyour God,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makedid
μεθ'     meth
PREP
μετάmetawith/after[2among
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward 
θαυμάσια,     thaumasia
A-APN
θαυμάσιοςthaumasiosmarvelous1wonders].
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταισχυνθῇ kataischunthē
V-APS-3S
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall [2be disgraced
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa people1my people]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα·     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
27 Tłum. GrEn. Толк. – Będziecie wiedzieć, że ja wpośród Izraela jestem, ja, Pan, Bóg wasz, i nie ma innego; i nie będzie zawstydzony lud mój na wieki.И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я - Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И# ўвёдите, ћкw посредЁ ї}лz ѓзъ є4смь, и3 ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3 нёсть и3н0гw рaзвэ менє2: и3 не посрaмzтсz ктомY лю1діе мои2 во вёкъ. 2,27Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιγνώσεσθε epignōsesthe
V-FMI-2P
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowyou shall realize
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
μέσῳ mesō
A-DSM
μέσοςmesosmidst4 midst
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
ἐγώ egō
P-NS
ἐγώegōI/we1I
εἰμι,     eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is not
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillany
πλὴν plēn
ADV
πλήνplēnbut/howeverbesides
ἐμοῦ,     emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταισχυνθῶσιν kataischunthōsin
V-APS-3P
καταισχύνωkataischunōto dishonorshall [2be disgraced
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any more[to tear off]
πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasall[tongue]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa people1my people]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα.     aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon.
 
28 Tłum. GrEn. Толк. I będzie potem: Wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia oglądać będą.И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И# бyдетъ по си1хъ, и3 и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 прорекyтъ сhнове вaши и3 дщє1ри вaшz, и3 стaрцы вaши сHніz ќзрzтъ, и3 ю4нwты вaши видBніz ўви1дzтъ: 2,28Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterafter
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκχεῶ ekcheō
V-FAI-1S
ἐκχέωekcheōto pour outI will pour out
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πνεύματός pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathmy spirit
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πᾶσαν pasan
A-ASF
πᾶςpasallall
σάρκα,     sarka
N-ASF
σάρξsarxfleshflesh;
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
προφητεύσουσιν profēteusousin
V-FAI-3P
προφητεύωprofēteuōto prophesy[4shall prophesy
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
υἱοὶ huioi
N-NPM
υἱόςhuiosson1your sons
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
θυγατέρες thugateres
N-NPF
θυγάτηρthugatērdaughter3your daughters],
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
πρεσβύτεροι presbuteroi
A-NPM
πρεσβύτεροςpresbuteroselderyour older men
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἐνύπνια enupnia
N-APN
ἐνύπνιονenupniondream[2dreams
ἐνυπνιασθήσονται,     enupniasthēsontai
V-FPI-3P
ἐνυπνιάζωenupniazōto dream1shall dream],
Καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who[that]
νεανίσκοι neaniskoi
N-NPM
νεανίσκοςneaniskosyoung manyour young men
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ὁράσεις horaseis
N-APF
ὅρασιςhorasisappearance/vision[2visions
ὄψονται·     opsontai
V-FMI-3P
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
 
29 Tłum. GrEn. Толк. Lecz i na sługi moje i na służebnice w owe dni wyleję ducha mego.И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. и4бо на рабы6 мо‰ и3 на рабы6ни мо‰ во дни6 w4ны и3злію2 t д¦а моегw2: 2,29Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
δούλους doulous
N-APM
δοῦλοςdoulosslavemanservants,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
δούλας doulas
N-APF
δούληdoulēfemale slavemaidservants,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythose days
ἐκείναις ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose days
ἐκχεῶ ekcheō
V-FAI-1S
ἐκχέωekcheōto pour outI will pour out
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
πνεύματός pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathmy spirit.
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
30 Tłum. GrEn. Толк. I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i kurzawę dymu.И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма. и3 дaмъ чудесA на небеси2 и3 на земли2, кр0вь и3 џгнь и3 курeніе дhма: 2,30Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI shall execute
τέρατα terata
N-ASN
τέραςteraswondersmiracles
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
οὐρανῷ ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς,     gēs
N-GSF
γῆearthearth --
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimabloodblood,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πῦρ pur
N-ASN
πῦρpurfirefire,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀτμίδα atmida
N-ASF
ἀτμίςatmisvaporvapor
καπνοῦ·     kapnou
N-GSM
καπνόςkapnossmokeof smoke.
 
31 Tłum. GrEn. Толк. Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i straszny.Солнце превратится во тьму и луна - в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. с0лнце њбрати1тсz во тьмY, и3 лунA въ кр0вь, прeжде нeже пріити2 дню2 гDню вели1кому и3 просвэщeнному: 2,31Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
ἥλιος hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunsun
μεταστραφήσεται metastrafēsetai
V-FPI-3S
μεταστρέφωmetastrefōto changeshall convert
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
σκότος skotos
N-ASN
σκότοςskotosdarknessdarkness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
σελήνη selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoonmoon
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimabloodblood,
πρὶν prin
ADV
πρίνprinbeforebefore
ἐλθεῖν elthein
V-AAR
ἔρχομαιerchomaito come/gocoming
ἡμέραν hēmeran
N-ASF
ἡμέραhēmeraday[4day
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord5 lord
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
μεγάλην megalēn
A-ASF
μέγαςmegasgreat1great
καὶ kai
CONJ
καίkaiand2and
ἐπιφανῆ.     epifanē
A-ASF
ἐπιφανήςepifanēsglorious3apparent].
 
32 Tłum. GrEn. Толк. I będzie: Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie; bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak rzekł Pan, i w pozostałych, których Pan wezwie.И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господьи3 бyдетъ, всsкъ и4же призовeтъ и4мz гDне, спасeтсz: ћкw въ горЁ сіHнэ и3 во їеrли1мэ бyдетъ спасaемый, ћкоже речE гDь, и3 благовэствyеміи, и5хже гDь призвA.2,32Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
πᾶς,     pas
A-NSM
πᾶςpasallall
ὃς hos
R-NSM
ὅς, ἥhhos ēwhichwho
ἂν an
PRT
ἄνanifever
ἐπικαλέσηται epikalesētai
V-AMS-3S
ἐπικαλέωepikaleōto call (on)/nameshall call upon
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄνομα onoma
N-ASN
ὄνομαonomanamename
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
σωθήσεται·     sōthēsetai
V-FPI-3S
σῴζωsōzōto saveshall be delivered.
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὄρει orei
N-DSN
ὄροςorosmountainmount
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἀνασῳζόμενος,     anasōzomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
καθότι kathoti
ADV
καθότιkathotias/just asas
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto say[3said
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord2 lord];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εὐαγγελιζόμενοι,     euangelizomenoi
V-PMPRP
εὐαγγελίζομαιeuangelizomaito speak good newsone announcing good news
οὓς hous
R-APM
οὖςousear[sheep]
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
προσκέκληται.     proskeklētai
V-RMI-3S
προσκαλέωproskaleōto call to/summonwas called upon.

31 Bo oto w owe dni i czasu owego, gdy przywrbcę pojmanie Judy i Jeruzalem,2 zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafata, i będę się tam z nimi rozprawiał o lud mój i o dziedzictwo moje izraelskie, które rozproszyli między narody, a ziemię moją podzielili.3 O lud też mój rzucaIi los i dawali pacholę na nierząd, a dzieweczkę sprzedawali za wino, aby pić.4 – Ale co mnie i wam, Tyrze i Sydonie i wszystka granico Filistyńska? Czy wy mnie pomstę oddacie? A jeśli się wy nade mną mścicie, bardzo prędko wzajem oddam wam na głowę waszą.5 Albowiem srebro i złoto moje zabraliście, a najwspanialsze i najpiękniejsze klejnoty moje wnieśliście do zborów waszych.6 I synów judzkich i synów Jeruzalem sprzedawaliście synom Greków, żeby ich oddalić od ich granic.7 Otóż ja wzbudzę ich z miejsca, na któreście ich sprzedali, a oddam zapłatę waszą na głowę waszą.8 I zaprzedam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich i zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu; bo Pan rzemówił.9 – Rozgłoście między narodami, poświęćcie wojnę, pobudźcie mocarzów, niech przystąpią, niech wyciągną wszyscy mężowie wojenni!10 Przekujcie pługi wasze na miecze, a motyki wasze na włócznie! Słaby niech mówi: “Jam i mocny!”11 Wyrwijcie się, a przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody, i zgro madźcie się; tam uczyni Pan, że po legną mocarze twoi.12 Niech powstaną i przyciągną narody na dolinę Jozafata, bo tam siedzieć będę, aby sądzić wszystkie narody okoliczne.13 Zapuśćcie sierpy, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, a zstąpcie, bo pełna jest prasa i opływają tłocznie, bo się rozmnożyła złość ich.14 Ludy, ludy w dolinie posieczenia; bo blisko jest dzień Pański w dolinie posieczenia.15 Słońce i księżyc zaćmiły się, a gwiazdy powściągnęły blask swój.16 A Pan z Syjonu zaryczy i z Jeruzalem wyda głos swój, i poruszą się niebiosa i ziemia; a Pan nadzieją ludu swego i mocą synów Izraelowych.17 – A poznacie, żem ja Pan, Bóg wasz, mieszkający na Syjonie, górze świętej mojej; i będzie Jeruzalem święte, a obcy nie przejdą przez nie więcej.18 I będzie dnia owego: góry będą sączyć słodkość, a pagórki popłyną mlekiem, i wszystkimi strumieniami judzkimi pójdą wody, a źródło z domu Pańskiego wyjdzie i zrosi potok Cierni.19 Egipt spustoszeniem będzie, a Idumea pustynią wygubienia za to, że niegodziwie postąpili z synami Judy i wylali krew niewinną w ziemi ich.20 A judzka ziemia na wieki zamieszkana będzie i Jeruzalem do rodu i rodu.21 I oczyszczę krew ich, której przedtem nie oczyściłem, a Pan będzie mieszkał na Syjonie.