MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Joela

Proroctwo Joela

TYTUŁ (I,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Joela, syna Fatuela.CZĘŚC I(I,2 – 2,17)SĄDY PAŃSKIE, WEZWANIE DO POKUTY WEZWANIE DO POKUTY LUDU DOTKNIĘTEGO KLĘSKAMI (1,2-20). Okropna plaga szarańczy (2-4) dokonała strasznego zniszczenia, wszędzie wywołała żałobę (5-I2). Dla przcbłagania Boga i zabezpieczenia się przed przyszłym sądem niech kapłani wezwą lud do pokuty (13-15)! Posucha dopełnia dzieła zniszczenia (16-20).2 Słuchajcie tego, starcy, i bierzcie w uszy, wszyscy mieszkańcy ziemi! Czy stało się to za dni waszych albo za dni ojców waszych?3 O tym synom waszym powiadajcie, a synowie wasi synom swoim, i synowie ich pokoleniu drugiemu.4 Co zostało po gąsienicy, zjadła szarańcza, co zostało po szarańczy, zjadł chrząszcz, a co zostało po chrząszczu, zjadła rdza.-5 Ocućcie się, pijani, i płaczcie, i wyjcie wszyscy, którzy pijecie wino z słodkością, bo zginęło od ust wa szych.6 Albowiem naród przyciągnął na ziemię moją, mocny i niezliczony,zęby jego jak zęby lwa, a trzonowe zęby jego jak szczenięcia Iwiego.7 Uczynił winnicę moją spustoszeniem, a figę moją obłupił; doszczętnie obnażył je i porzucił, zbielały gałęzie ich.8 Narzekaj jak panna, przepasana worem, nad mężem młodości swej.9 Zaginęła obiata i płynna ofiara z domu Pańskiego, płakali kapłani, słudzy Pańscy.10 Spustoszona jest kraina, za smuciła się ziemia; bo zniszczona jest pszenica, zawiodło wino, zemdlała oliwa.11 Zawstydzili się oracze, wyli winiarze dla pszenicy i jęczmienia, iż zginęło żniwo polne.12 Winnica zmarniała, a figa zemdlała, jabłka granatowe i palma, i jabłoń, i wszystkie drzewa polne poschły, że ze wstydem odeszło wesele od synów człowieczych.13 – Przepaszcie się i płaczcie, kapłani, wyjcie słudzy ołtarza, wejdźcie, leżcie w worach, słudzy Boga mego, bo zginęła z domu Boga waszego, obiata i płynna ofiara.14 Poświęćeie post, zwołajcie gromadę, zbierzcie starców i wszystkich mieszkańców ziemi do domu Boga waszego, a wołajcie do Pana:15 ” Ach, ach, ach, dniowi! Bo blisko jest dzień Pański, a jako spustoszenie od Wszechmocnego przyjdzie.”16 – Czyż nie przed oczyma waszymi żywność zginęłą z domu Boga naszego, radość i wesele ?17 Pogniło bydło w gnoju swoim, obalone są gumna, zburzone są śpichlerze, bo ustała pszenica.18 Czemu wzdycha bydło, ryczały stada rogate? Bo nie mają pastwiska; lecz i trzody owiec wyginęły.19 Ku Tobie, Panie, wołać będę, bo ogień pożarł ozdobę puszczy, a płomień popalił wszystkie drzewa polne.20 Lecz i zwierzęta polne jak pole spragnione deszezu spoglądały do ciebie; bo wyschły źródła wód, a ogień pożarł ozdoby puszezy. DZIEŃ PAŃSKI JEST BLISKI; MOŻNA GO JESZCZE ZAŻEGNAĆ POKUTĄ (2,1-17). Armia nieprzyjacielska na ushlgach Boga (1-2). Jej najazd i nieodparty atak (3-9). Współdziałanie natury (10-11). Pokutą można jeszcze pnejednać Boga (12-14); niech wszyscy wezmą w niej udział (15-17).
21 Trąbcie w trąbę na Syjonie, i krzyczcie na górze świętej mojej! Niech się lękają wszyscy mieszkańcy ziemi,2 bo przychodzi dzień Pański, bo blisko jest, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i wichru; jak zaranie rozpostarte po górach, lud wiellů a mocny, podobnego mu nie było od początku i nie będzie po nim aż do lat rodu i rodu.3 – Przed obliczem jego ogień pożerający, a za nim płomień palący. Jak ogród rozkoszny ziemia przed nim, a po nim pustynia bezludna, i nie ma, kto by uszedł przed nimi.4 Wygląd ich jak wygląd koni, a jak jezdni, tak biec będą.5 Jak grzmot wozów po szczytach gór skakać będą, jak szum płomienia ognistego, pożerającego słomę, jak lud mocny, gotowy do boju.6 Przed obliczem jego dręczone będą narody, wszystkie twarze obrócą się w garniec.7 Jak mocarze biegać będą, jak mężowie wojenni wyskoczą na mur; mężowie drogami swymi pójdą, a nie ustąpią ze ścieżek swolch.8 Żaden brata swego nie potrąci, każdy ścieżką swoją pójdzie, ale i oknami wypadać będą, a nie stłuką się.9 Do miasta wejdą, po murze biegać będą, na domy wstąpią, oknami jak złodziej wejdą.10 – Przed obliczem jego zadrżała ziemia, poruszyły się niebiosa, słońce i księżyc zaćmiły się, a gwiazdy powściągnęły blask swój.11 A pan wydał głos swój przed wojskiem swym,bo wiele bardzo obozów jego, bo mocne a wykonujące słowo jego; albowiem wielki dzień Pański. i straszny bardzo, kto go zniesie ?12 – Przeto teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie ze wszystkiego serca waszego w poście i w płaczu i w żalu.13 I rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze, nawróćcie się do Pana, Boga waszego, bo dobrotliwy i miłosierny jest, cierpliwy i wielkiego miłosierdzia, i żałujący nieszczęścia.14 Kto wie, czy się nie wróci i nie odpuści, a nie zostawi po sobie błogosławieństwa, obiaty i płynnej ofiary Panu, Bogu waszemu ?15 – Trąbcie w trąbę na Syjonie, poświęćcie post, zwołajcie gromadę, zgromadźcie lud,16 poświęćcie zebranie, zbierzcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi; niech wyjdzie oblubieńiec z komory swej, a oblubienica, z komnaty swojej!17 Między przysionkiem a ołtarzem będą płakać kapłani, słudzy pańscy, i będą mówić: “Przepuść, Panie, przepuść ludowi twemu, a nie wydawaj dziedzictwa twego nahańbę, żeby nad nim panowali poganie. Czemuż mają mówić między narodami: “Gdzież jest Bóg ich ?”CZĘŚĆ II(2,18 – 3,21)PRZYWRÓCENIE ŁASKI BOŻEJ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DOCZESNE (2,18-27). Bóg położy koniec klęsce (18-20) i przywróci pomyślność (21-26) na dowód swej obecności w Izraelu (27).18 Gorliwie ujął się Pan za ziemią swoją i przepuścił ludowi swemu.19 I odpowiedział Pan, i rzekł ludowi swemu: “Oto ja poślę wam pszenicę i wino i oliwę, i nasycicie się nimi, a niedam was więcej na pośmiewisko między narodami.20 I tego, który jest z północy, oddalę od was i wypgdzę go do ziemi bezdrożnej i pustej; oblicze jego ku morzu wschodniemu, a koniec jego ku morzu krańcowemu; i wyjdzie smród jego, wystąpi zgnilizna jego, bo się pysznie sprawował. – Nie bój się, ziemio!21 Raduj się i wesel się, bo wielkich rzeczy dokonał Pan.22 Nie bójcie się, zwierzęta polne, bo zrodziły ozdoby pustyni, bo drzewo przyniosło swój owoc, figa i winnica wydały moc swoją.23 I wy, synowie Syjonu, weselcie się i radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo wam dał nauczyciela sprawiedliwości i uczyni, że spadnie na was deszcz ranny i późny jak na początku.24 I napełnią się gumna zbożem, a prasy opływać będą winem i oliwą.25 I oddam wam lata, które zjadła szarańcza, chrząszcz i rdza i gąsienica, wojsko moje wielkie, które posłałem był na was.26 Będziecie jeść do syta i najecie się, i chwalić będziecie imię, Pana, Boga waszego, który uczynił dziwy z wami, a nie zawstydzi się lud mój na wieki.27 – Będziecie wiedzieć, że ja wpośród Izraela jestem, ja, Pan, Bóg wasz, i nie ma innego; i nie będzie zawstydzony lud mój na wieki. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DUCHOWE I ZNAKI, ZAPOWIADAjĄCE BLISKOŚĆ SĄDU (2,28-32).28 I będzie potem: Wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia oglądać będą.29 Lecz i na sługi moje i na służebnice w owe dni wyleję ducha mego.30 I dam cuda na niebie i na ziemi, krew i ogień i kurzawę dymu.31 Słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i straszny.32 I będzie: Każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie; bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak rzekł Pan, i w pozostałych, których Pan wezwie. SĄD NAD NARODAMI, UBŁOGOSŁAWIENIE LUDU BOŻEGO (3,1-21). Bóg upomni się na narodach za lud swój (1-3), w szczególności na Tyrze, Sydonie i Filistynach (4-8). Niech się zatem zgromadzą na wojnę, a Bóg je osądzi w dolinie Jozafata, ocalając lud swój (9-16)! Bezpieczeństwo i szczęście ludu Bożego, a zniszczenie jego wrogów (17-z 1).
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. Bo oto w owe dni i czasu owego, gdy przywrbcę pojmanie Judy i Jeruzalem,Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Ћкw сE, ѓзъ во дни6 ты6z и3 во врeмz џно, є3гдA возвращY плённики ї{дины и3 їеrли6мли, 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΔιότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/who 
ἡμέραις hēmerais
N-DPF
ἡμέραhēmeradaythose days
ἐκείναις ekeinais
D-DPF
ἐκεῖνοςekeinosthatthose days
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timethat time,
ἐκείνῳ,     ekeinō
D-DSM
ἐκεῖνοςekeinosthatthat time,
ὅταν hotan
ADV
ὅτανhotanwhen(-ever)whenever
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turn[6shall return
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who1the
αἰχμαλωσίαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivity2captivity
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand4and
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je na dolinę Jozafata, i będę się tam z nimi rozprawiał o lud mój i o dziedzictwo moje izraelskie, które rozproszyli między narody, a ziemię moją podzielili.Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили. и3 соберY вс‰ kзhки, и3 сведY | на ю3д0ль їwсафaтову, и3 разсуждyсz съ ни1ми тY њ лю1дехъ мои1хъ и3 њ наслёдіи моeмъ ї}ли, и5же разсёzшасz во kзhцэхъ, и3 зeмлю мою2 раздэли1ша. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συνάξω sunaxō
V-FAI-1S
συνάγωsunagōto assembleI will gather
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κατάξω kataxō
V-FAI-1S
κατάγωkatagōto bring downI will lead
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κοιλάδα koilada
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Ιωσαφατ iōsafat
N-PRI
ἸωσαφάτiōsafatJehoshaphat[to pass]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διακριθήσομαι diakrithēsomai
V-FPI-1S
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtI will litigate
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forfor
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplemy people,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
κληρονομίας klēronomias
N-GSF
κληρονομίαklēronomiainheritancemy inheritance
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
οἳ hoi
R-NPM
hothe/this/whothe
διεσπάρησαν diesparēsan
V-API-3P
διασπείρωdiaspeirōto scatterI dispersed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe one
ἔθνεσιν·     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth[2my land
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καταδιείλαντο katadieilanto
V-AMI-3P
καθαιρέωkathaireōto take down[Helek]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. O lud też mój rzucaIi los i dawali pacholę na nierząd, a dzieweczkę sprzedawali za wino, aby pić.И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И# на лю1ди мо‰ верг0ша жрє1біz, и3 дaша џтрwчища блудни1цамъ, и3 nтрокwви1цы продаsху на вінЁ и3 піsху. 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[3over
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
λαόν laon
N-ASM
λαόςlaosa people4my people
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔβαλον ebalon
V-AAI-3P
βάλλωballōto throw1they cast
κλήρους klērous
N-APM
κλῆροςklēroslot2lots];
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givegave
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
παιδάρια paidaria
N-APN
παιδάριονpaidarionboyboys
πόρναις pornais
N-DPF
πόρνηpornēprostituteto harlots,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[2the
κοράσια korasia
N-APN
κοράσιονkorasiongirl3young women
ἐπώλουν epōloun
V-IAI-3P
πωλέωpōleōto sell1sold]
ἀντὶ anti
PREP
ἀντίantiforfor
οἴνου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔπινον.     epinon
V-IAI-3P
πίνωpinōto drinkdrank.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. – Ale co mnie i wam, Tyrze i Sydonie i wszystka granico Filistyńska? Czy wy mnie pomstę oddacie? A jeśli się wy nade mną mścicie, bardzo prędko wzajem oddam wam na głowę waszą.И что вы Мне, Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие? хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы ваши, И# чт0 вы мнЁ, тЂре и3 сідHне и3 всS галілeа и3ноплемeнникwвъ; є3дA воздаsніе вы2 воздаетE мнЁ; и3ли2 памzтоѕл0бствуете вы2 на мS; Nстрw2 и3 бhстрw воздaмъ воздаsніе вaше на главы2 вaшz, 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
Τύρος turos
N-PRI
ΤύροςturosTyre[Nahath]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Σιδὼν sidōn
N-PRI
ΣιδώνsidōnSidon[above]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶσα pasa
A-NSF
πᾶςpasallall
Γαλιλαία galilaia
N-NSF
ΓαλιλαίαgalilaiaGalilee[Baca]
ἀλλοφύλων;     allofulōn
A-GPM
ἀλλόφυλοςallofulosforeignerof Philistines?
μὴ
ADV
μήnotDo
ἀνταπόδομα antapodoma
N-ASN
ἀνταπόδομαantapodomarepayment[4a recompense
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἀνταποδίδοτέ antapodidote
V-PAI-2P
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repay2recompense
μοι;     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ē
CONJ
hothe/this/who 
μνησικακεῖτε mnēsikakeite
V-PAI-2P
strong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2Pstrong:GV-PAI-2P 
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ὀξέως;     oxeōs
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ταχέως tacheōs
ADV
ταχέωςtacheōsquicklyquickly
ἀνταποδώσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayI will recompense
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ἀνταπόδομα antapodoma
N-ASN
ἀνταπόδομαantapodomarepaymentyour recompense
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardupon
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadyour heads;
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Albowiem srebro i złoto moje zabraliście, a najwspanialsze i najpiękniejsze klejnoty moje wnieśliście do zborów waszych.потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие драгоценности Мои внесли в капища ваши, понeже сребро2 моE и3 злaто моE взsсте, и3 и3збр†ннаz мо‰ и3 дHбраz внес0сте въ трє1бища в†ша, 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἀργύριόν argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilver[2my silver
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
χρυσίον chrusion
N-ASN
χρυσίονchrusiongold4my gold
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐλάβετε elabete
V-AAI-2P
λαμβάνωlambanōto take1you took],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἐπίλεκτά epilekta
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
καλὰ kala
A-APN
καλόςkalosgoodgood
εἰσηνέγκατε eisēnenkate
V-AAI-2P
εἰσφέρωeisferōto bring inyou carried
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ναοὺς naous
N-APM
ναόςnaostempleyour temples.
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. I synów judzkich i synów Jeruzalem sprzedawaliście synom Greków, żeby ich oddalić od ich granic.и сынов Иуды и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. и3 сhны ї{дины и3 сhны їеrли6мли продaсте сынHмъ є4ллинскимъ, ћкw да и3жденeте | t предBлъ и4хъ. 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἀπέδοσθε apedosthe
V-AMI-2P
ἀποδίδωμιapodidōmito payyou rendered
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the
υἱοῖς huiois
N-DPM
υἱόςhuiossonsons
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
Ἑλλήνων,     hellēnōn
N-GPF
Ἕλληνhellēna Greek[be anxious]
ὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso that
ἐξώσητε exōsēte
V-AAS-2P
ἐξωθέωexōtheōto expelyou should push
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who 
ὁρίων horiōn
N-GPN
ὅριονhorionregiontheir borders.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Otóż ja wzbudzę ich z miejsca, na któreście ich sprzedali, a oddam zapłatę waszą na głowę waszą.Вот, Я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу. И# сE, ѓзъ возстaвлю | t мёста, въ нeже продaсте | тaмw, и3 воздaмъ воздаsніе вaше на главы6 вaшz: 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐξεγείρω exegeirō
V-PAI-1S
ἐξεγείρωexegeirōto raisewill awaken
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
τόπου,     topou
N-GSM
τόποςtoposplaceplace
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
ἀπέδοσθε apedosthe
V-AMI-2P
ἀποδίδωμιapodidōmito payyou rendered
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖ,     ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀνταποδώσω antapodōsō
V-FAI-1S
ἀνταποδίδωμιantapodidōmito repayI will recompense
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who[that]
ἀνταπόδομα antapodoma
N-ASN
ἀνταπόδομαantapodomarepaymentyour recompense
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardonto
κεφαλὰς kefalas
N-APF
κεφαλήkefalēheadyour heads.
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. I zaprzedam synów waszych i córki wasze w ręce synów judzkich i zaprzedadzą ich Sabejczykom, narodowi dalekiemu; bo Pan rzemówił.И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал. и3 tдaмъ сhны вaшz и3 дщє1ри вaшz въ рyцэ сынHвъ їyдиныхъ, и3 продадsтъ | въ плёнъ во странY далeче сyщу, ћкw гDь гlа. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀποδώσομαι apodōsomai
V-FMI-1S
ἀποδίδωμιapodidōmito payI will render
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonyour sons
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
θυγατέρας thugateras
N-APF
θυγάτηρthugatērdaughteryour daughters
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhands
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons
Ιουδα,     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποδώσονται apodōsontai
V-FMI-3P
ἀποδίδωμιapodidōmito paythey shall render
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
αἰχμαλωσίαν aichmalōsian
N-ASF
αἰχμαλωσίαaichmalōsiacaptivitycaptivity,
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ἔθνος ethnos
N-ASN
ἔθνοςethnosGentilesa nation
μακρὰν makran
ADV
μακράνmakranfarfar
ἀπέχον,     apechon
V-PAPAS
ἀπέχωapechōto have in full[Amariah]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐλάλησεν.     elalēsen
V-AAI-3S
λαλέωlaleōto speakspoke.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Rozgłoście między narodami, poświęćcie wojnę, pobudźcie mocarzów, niech przystąpią, niech wyciągną wszyscy mężowie wojenni!Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Проповёдите сі‰ во kзhцэхъ, њсвzти1те рaть, возстaвите сэчцы2, приведи1те и3 восходи1те, вси2 мyжіе в0инстіи, 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚηρύξατε kēruxate
V-AAM-2P
κηρύσσωkērussōto preachProclaim
ταῦτα tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ἔθνεσιν,     ethnesin
N-DPN
ἔθνοςethnosGentilesnations!
ἁγιάσατε hagiasate
V-AAM-2P
ἁγιάζωhagiazōto sanctifySanctify
πόλεμον,     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswara war!
ἐξεγείρατε exegeirate
V-AAM-2P
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwaken
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
μαχητάς·     machētas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
προσαγάγετε prosagagete
V-AAM-2P
προσάγωprosagōto bring nearLead forward
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναβαίνετε,     anabainete
V-PAM-2P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
πάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallall
ἄνδρες andres
N-NPM
ἀνήρanērmanmen
πολεμισταί.     polemistai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Przekujcie pługi wasze na miecze, a motyki wasze na włócznie! Słaby niech mówi: “Jam i mocny!”Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: "я силен". разсэцhте р†ла в†ша на мечы2 и3 серпы2 вaшz на к0піz: немощнhй да глаг0летъ, ћкw могY ѓзъ: 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυγκόψατε sunkopsate
V-AAM-2P
strong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2P 
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἄροτρα arotra
N-APN
ἄροτρονarotronplowyour plows
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ῥομφαίας romfaias
N-APF
ῥομφαίαromfaiaswordbroadswords,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
δρέπανα drepana
N-APN
δρέπανονdrepanonsickleyour sickles
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
σειρομάστας·     seiromastas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
ho
T-NSM
hothe/this/whoLet the
ἀδύνατος adunatos
A-NSM
ἀδύνατοςadunatosunablepowerless
λεγέτω legetō
V-PAM-3S
λέγωlegōto speaksay
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat,
Ἰσχύω ischuō
V-PAI-3S
ἰσχύωischuōbe strongI am strong!
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weyour plows
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Wyrwijcie się, a przyjdźcie, wszystkie okoliczne narody, i zgro madźcie się; tam uczyni Pan, że po legną mocarze twoi.Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. совокуплsйтесz и3 входи1те, вси2 kзhцы w4крестъ, и3 собери1тесz тY: кр0ткій да бyдетъ хрaбръ. 3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσυναθροίζεσθε sunathroizesthe
V-PMM-2P
συναθροίζωsunathroizōto assembleGather together
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰσπορεύεσθε,     eisporeuesthe
V-PMM-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enterenter
πάντα panta
A-ASN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations
κυκλόθεν,     kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
συνάχθητε sunachthēte
V-APM-2P
συνάγωsunagōto assemblegather together
ἐκεῖ·     ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere!
ho
T-NSM
hothe/this/whoLet the
πραὺς praus
N-NSM
πραΰςprausgentlegentle one
ἔστω estō
V-PAM-3S
ἔστωestōto be[sacrifice]
μαχητής.     machētēs
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Niech powstaną i przyciągną narody na dolinę Jozafata, bo tam siedzieć będę, aby sądzić wszystkie narody okoliczne.Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Да востaнутъ и3 взhдутъ вси2 kзhцы на ю3д0ль їwсафaтову, ћкw тaмw сsду разсуди1ти вс‰ kзhки ±же w4крестъ. 3,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξεγειρέσθωσαν exegeiresthōsan
V-PMM-3P
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwaken
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀναβαινέτωσαν anabainetōsan
V-PAM-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
πάντα panta
A-NPN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who 
ἔθνη ethnē
N-NPN
ἔθνοςethnosGentilesnations
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κοιλάδα koilada
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Ιωσαφατ,     iōsafat
N-PRI
ἸωσαφάτiōsafatJehoshaphat[to pass]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
καθιῶ kathiō
V-FAI-1S
καθίζωkathizōto seatI will sit
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
διακρῖναι diakrinai
V-AAR
διακρίνωdiakrinōto judge/doubtto separate
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations
κυκλόθεν.     kuklothen
ADV
κυκλόθενkuklothenaroundround about.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Zapuśćcie sierpy, bo dojrzało żniwo; pójdźcie, a zstąpcie, bo pełna jest prasa i opływają tłocznie, bo się rozmnożyła złość ich.Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. И#спусти1те серпы2, ћкw предстои1тъ њб8имaніе віногрaда: вни1дите, топчи1те, ћкw и3сп0лнь точи1ло, и3зливaютсz подточи6ліz, ћкw ўмн0жишасz ѕлHбы и4хъ. 3,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξαποστείλατε exaposteilate
V-AAM-2P
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awaySend out
δρέπανα,     drepana
N-APN
δρέπανονdrepanonsicklesickles!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
παρέστηκεν parestēken
V-RAI-3S
παρίστημιparistēmito stand by[3stands by
τρύγητος·     trugētos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
εἰσπορεύεσθε eisporeuesthe
V-PMM-2P
εἰσπορεύωeisporeuōto enterEnter in!
πατεῖτε,     pateite
V-PAM-2P
πατέωpateōto trampleTread!
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
πλήρης plērēs
A-NSF
πλήρηςplērēsfull[3 full

T-NSF
hothe/this/who1the
ληνός·     lēnos
N-NSF
ληνόςlēnoswinepress2wine vat].
ὑπερεκχεῖται huperekcheitai
V-PMI-3S
strong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3Sstrong:GV-PMI-3S 
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
ὑπολήνια,     hupolēnia
N-NPN
ὑπολήνιονhupolēniontrough2wine-vats],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
πεπλήθυνται peplēthuntai
V-RMI-3P
πληθύνωplēthunōto multiply[2are multiplied
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1The
κακὰ kaka
A-NPN
κακόςkakosevil/harm1their evils].
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Ludy, ludy w dolinie posieczenia; bo blisko jest dzień Pański w dolinie posieczenia.Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Глaси прогласи1шасz на п0ли судeбнэмъ, ћкw бли1з8 дeнь гDень на ю3д0ли судeбнэй. 3,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἦχοι ēchoi
N-NPM
ἦχοςēchossoundSounds
ἐξήχησαν exēchēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
κοιλάδι koiladi
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δίκης,     dikēs
N-GSF
δίκηdikēcondemnationof punishment,
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ἐγγὺς engus
ADV
ἐγγύςengusnear[3 near
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday1 day
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord2 lord]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
κοιλάδι koiladi
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δίκης.     dikēs
N-GSF
δίκηdikēcondemnationof punishment.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Słońce i księżyc zaćmiły się, a gwiazdy powściągnęły blask swój.Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск свой. С0лнце и3 лунA помeркнутъ, и3 ѕвёзды скрhютъ свётъ св0й. 3,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoThe
ἥλιος hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunsun
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/whothe
σελήνη selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoonmoon
συσκοτάσουσιν,     suskotasousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
ἀστέρες asteres
N-NPM
ἀστήρastērstarstars
δύσουσιν dusousin
V-FAI-3P
δύοduotwo[furrow]
φέγγος fengos
N-ASN
φέγγοςfengoslighttheir brightness.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. A Pan z Syjonu zaryczy i z Jeruzalem wyda głos swój, i poruszą się niebiosa i ziemia; a Pan nadzieją ludu swego i mocą synów Izraelowych.И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и обороною для сынов Израилевых. ГDь же t сіHна воззовeтъ и3 t їеrли1ма дaстъ глaсъ св0й, и3 потрzсeтсz нeбо и3 землS: гDь же пощади1тъ лю1ди сво‰ и3 ўкрэпи1тъ (гDь) сhны ї}лєвы. 3,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoBut the
δὲ de
PRT
δέdethenBut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/from[2from
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἀνακεκράξεται anakekraxetai
V-FMI-3S
ἀνακράζωanakrazōto yell1shall shout aloud],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[3from out of
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
δώσει dōsei
V-FAI-3S
δίδωμιdidōmito give1shall utter
φωνὴν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/sound2his voice].
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σεισθήσεται seisthēsetai
V-FPI-3S
σείωseiōto shake[6shall be shaken
ho
T-NSM
hothe/this/who1the
οὐρανὸς ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheaven2heaven
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and

T-NSF
hothe/this/who4the
γῆ·     
N-NSF
γῆearth5earth],
ho
T-NSM
hothe/this/whobut the
δὲ de
PRT
δέdethenbut the
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
φείσεται feisetai
V-FMI-3S
φαίνωfainōto shine/appear[Naphath]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
λαοῦ laou
N-GSM
λαόςlaosa peoplehis people,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐνισχύσει enischusei
V-FAI-3S
ἐνισχύωenischuōto strengthenshall strengthen
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[before]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
υἱοὺς huious
N-APM
υἱόςhuiossonsons
Ισραηλ.     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
17 Tłum. GrEn. Толк. – A poznacie, żem ja Pan, Bóg wasz, mieszkający na Syjonie, górze świętej mojej; i będzie Jeruzalem święte, a obcy nie przejdą przez nie więcej.Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И# ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ, вселszсz въ сіHнэ въ горЁ моeй с™ёй: и3 бyдетъ їеrли1мъ с™ъ, и3 и3ноплемє1нницы не пр0йдутъ сквозЁ є3гw2 ктомY. 3,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιγνώσεσθε epignōsesthe
V-FMI-2P
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to know[to honor]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecause[cistern]
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodyour God
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ho
T-NSM
hothe/this/who[that]
κατασκηνῶν kataskēnōn
V-PAPRS
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellencamping
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σιων siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
ὄρει orei
N-DSN
ὄροςorosmountain[3mountain
ἁγίῳ hagiō
A-DSN
ἅγιοςhagiosholy[Abimelech]
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
πόλις polis
N-NSF
πόλιςpoliscity[fear]
ἁγία,     hagia
A-NSF
ἅγιονhagionholy2holy
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀλλογενεῖς allogeneis
A-NPM
ἀλλογενήςallogenēsforeignforeigners
οὐ ou
ADV
οὐouno 
διελεύσονται dieleusontai
V-FMI-3P
διέρχομαιdierchomaito pass throughshall go
δι'     di
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκέτι.     ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any moreno longer.
 
18 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dnia owego: góry będą sączyć słodkość, a pagórki popłyną mlekiem, i wszystkimi strumieniami judzkimi pójdą wody, a źródło z domu Pańskiego wyjdzie i zrosi potok Cierni.И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим. И# бyдетъ въ т0й дeнь, и3скaплютъ г0ры слaдость, и3 х0лми и3сточaтъ млеко2, и3 вси2 и3ст0чницы ї{дины и3сточaтъ в0ды, и3 и3ст0чникъ t д0му гDнz и3зhдетъ и3 напои1тъ водотeчь си1тіz. 3,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
ἀποσταλάξει apostalaxei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
ὄρη orē
N-NPN
ὄροςorosmountain2mountains]
γλυκασμόν,     glukasmon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
βουνοὶ bounoi
N-NPM
βουνόςbounoshillhills
ῥυήσονται ruēsontai
V-FMI-3P
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
γάλα,     gala
N-ASN
γάλαgalamilkmilk,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἀφέσεις afeseis
N-NPF
ἄφεσιςafesisforgivenessreleases
Ιουδα iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ῥυήσονται ruēsontai
V-FMI-3P
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
ὕδατα,     hudata
N-APN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterwaters;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πηγὴ pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowa spring
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/from[2from out of
οἴκου oikou
N-GSM
οἶκοςoikoshouse3 house
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord4of lord
ἐξελεύσεται exeleusetai
V-FMI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go out1shall come forth],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποτιεῖ potiei
V-FAI-3S
ποτίζωpotizōto waterit shall water
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
χειμάρρουν cheimarroun
A-ASM
χείμαρροςcheimarrosbrookrushing stream
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
σχοίνων.     schoinōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
 
19 Tłum. GrEn. Толк. Egipt spustoszeniem będzie, a Idumea pustynią wygubienia za to, że niegodziwie postąpili z synami Judy i wylali krew niewinną w ziemi ich.Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью - за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. є3гЂпетъ въ поги1бель бyдетъ, и3 їдумeа въ п0ле поги1бели бyдетъ за њѕлоблeніе сынHвъ їyдиныхъ, понeже проліsша кр0вь првdную на земли2 своeй: 3,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΑἴγυπτος aiguptos
N-NSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2for
ἀφανισμὸν afanismon
N-ASM
ἀφανισμόςafanismosdisappearance[the]
ἔσται,     estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
Ιδουμαία idoumaia
N-NSF
ἸδουμαίαidoumaiaIdumea[sin]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
πεδίον pedion
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἀφανισμοῦ afanismou
N-GSM
ἀφανισμόςafanismosdisappearance[the]
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐξ ex
PREP
ἐκekof/frombecause of
ἀδικιῶν adikiōn
N-GPF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquities
υἱῶν huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonof sons
Ιουδα,     iouda
N-PRI
ἸουδάioudaJudea[dullness]
ἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
ἐξέχεαν exechean
V-AAI-3P
ἐκχέωekcheōto pour outthey poured out
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimabloodblood
δίκαιον dikaion
A-ASN
δίκαιοςdikaiosjustof just
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γῇ
N-DSF
γῆearththeir land.
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
20 Tłum. GrEn. Толк. A judzka ziemia na wieki zamieszkana będzie i Jeruzalem do rodu i rodu.А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды родов. їудeа же во вёки насели1тсz, и3 їеrли1мъ въ р0ды родHвъ. 3,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/whoBut
δὲ de
PRT
δέdethenBut
Ιουδαία ioudaia
N-NSF
ἸουδαίαioudaiaJudea[be wise]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[2into
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who3the
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan age4eon
κατοικηθήσεται katoikēthēsetai
V-FPI-3S
κατοικέωkatoikeōto dwell1shall dwell],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ιερουσαλημ ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
γενεὰς geneas
N-APF
γενεάgeneagenerationgenerations
γενεῶν.     geneōn
N-GPF
γενεάgeneagenerationof generations.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. I oczyszczę krew ich, której przedtem nie oczyściłem, a Pan będzie mieszkał na Syjonie.Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.И# взыщY кр0ви и4хъ и3 не њбезвиню2: и3 гDь всели1тсz въ сіHнэ.3,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκδικήσω ekdikēsō
V-FAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avenge[to roll]
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
αἷμα haima
N-ASN
αἷμαhaimabloodtheir blood,
αὐτῶν autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἀθῳώσω.     athōōsō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
κατασκηνώσει kataskēnōsei
V-FAI-3S
κατασκηνόωkataskēnoōto dwellshall encamp
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Σιων.     siōn
N-PRI
ΣιώνsiōnZion[restraint]