MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Malachiasza

Proroctwo Malachiasza

TYTUŁ (l,l)
11 Brzemię słowa Pańskiego do Izraela przez Malachiasza. SZCZEGÓLNA MIŁOŚĆ PANA KU SWEMU LUDOWI (1,2-5).2 Umiłowałem was, mówi Pan. I rzekliście: “W czymże nam miłość okazałeś?” Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? mówi Pan, a umiłowałem Jakuba,3 Ezawa zaś miałem w nienawiści i uczyniłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego dla smoków pustyni.4 A jeśli powie Idumea: “jesteśmy zniszczeni, ale znowu zbudujemy, co jest zniszczone,” to mówi Pan zastępów: Oni budować będą, a ja rozwalę, i nazwą ich krajem bezbożności i ludem, na który rozgniewał się Pan aż na wieki.5 A wasze oczy oglądać będą, i wy powiecie: “Niech będzie uwielbiony ˇPan za granicą Izraela!” NIEGODNE POSTĘPOWANIE KAPŁANÓW WOBEC BOGA I ICH KARA (1,6 – 2,9). Kapłani składają ofiary skażone (6,9); lepiej byłoby zaprzestać w ogóle ofiar (10). Ofiara czysta, składana po całej ziemi (11), w przeciwstawieniu do ofiar kapłanów lewickich (12-I4). Jeżeli się nie poprawią, spadnie na nich przekleństwo (2,1-4). Przymierze z pokoleniem Lewiego i pochwała wierności wobec jego warunków (5-7); lecz obecni kapłani swoim sposobem postępowania zrywają je (8-9).6 Syn cześć oddaje ojcu, a sługa panu swemu; jeśli tedy ojcem ja jestem, gdzież jest cześć moja? a jeślim ja Pan, gdzież jest bojaźń przede mną? mówi Pan zastępów do was, o kapłani, którzy gardzicie imieniem moim. I rzekliście: “W czymże wzgardziliśmy imieniem twoim?”7 Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb skalany, a mówicie: “Czymże cię skalaliśmy?” Tym, że mówicie: “Stół Pański jest wzgardzony.”8 Jeśli przynosicie ślepe na ofiarę, czy to nie jest złe? i jeśli ofiarujecie chrome i chore, czy to nie jest złe? Ofiaruj to książęciu twemu, czy mu się spodoba albo czy łaskawie cię przyjmie, mówi Pan zastępów.9 A teraz błagajcie oblicze Boga, żeby się zmiłował nad wami (bo z ręki waszej stało się to), czy może przyjmie was łaskawie, mówi Pan zastępów.10 – Kto jest między wami, który by zamykał wrota i zapalał na ołtarzu moim darmo ? Nie mam upodobania w was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszej.11 – Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narodami i na każdym miejscu poświęcają i składają imieniu memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narodami, mówi Pan zastępów.12 A wy splugawiliście je tym, że mówicie: “Stół Pański jest splugawiony i co nań kładą, wzgardzone jest wraz z ogniem, który je pożera.”13 I rzekliście: “Oto z roboty,” i zdmuchnęliście je, mówi Pan zastępów, a wnieśliście z grabieży chrome i chore, i wnieśliście jako dar; czyż mam to przyjąć z ręki waszej, mówi Pan?14 Przeklęty oszust, który ma w trzodzie swojej samca, a uczyniwszy ślub ofia ruje ułomne Panu! Bo ja król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne między narodami.
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. A teraz do was to przykazanie, o kapłani!Итак для вас, священники, эта заповедь: И# нн7э зaповэдь сіS къ вaмъ, свzщeнницы: 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow

T-NSF
hothe/this/who 
ἐντολὴ entolē
N-NSF
ἐντολήentolēcommandmentthis commandment
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
οἱ hoi
T-VPM
hothe/this/who[that]
ἱερεῖς·     hiereis
N-VPM
ἱερεύςhiereuspriestpriests.
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli nie będziecie chcieli słuchać i jeśli nie będziecie chcieli wziąć do serca; aby dawać chwałę imieniu memu, mówi Pan zastępów, puszczę na was niedostatek i przeklinać będę błogosławieństwa wasze, i przeklnę je, ponieważ nie wzięliście do serca.если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. ѓще не ўслhшите и3 ѓще не положитE на сердцaхъ вaшихъ, є4же дaти слaву и4мени моемY, гlетъ гDь вседержи1тель, то2 послю2 на вы2 клsтву и3 прокленY благословeніе вaше и3 њкленY є5: и3 разорю2 благословeніе вaше, и3 не бyдетъ въ вaсъ, занE вы2 не влагaете въ сердцA в†ша. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
μὴ
ADV
μήnotyou should not
ἀκούσητε,     akousēte
V-AAS-2P
ἀκούωakouōto hearhearken,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
μὴ
ADV
μήnotyou should not
θῆσθε thēsthe
V-AMS-2P
τίθημιtithēmito placeput it
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
δοῦναι dounai
V-AAR
δίδωμιdidōmito giveto give
δόξαν doxan
N-ASF
δόξαdoxagloryglory
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
ὀνόματί onomati
N-DSN
ὄνομαonomanamemy name,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ,     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
ἐξαποστελῶ exapostelō
V-FAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayI will send
ἐφ'     ef
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κατάραν kataran
N-ASF
κατάραkataracursecurse,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπικαταράσομαι epikatarasomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εὐλογίαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraiseyour blessing --
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
καταράσομαι katarasomai
V-FMI-1S
καταράομαιkataraomaito curseI will curse
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διασκεδάσω diaskedasō
V-AAS-1S
strong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1Sstrong:GV-AAS-1S 
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
εὐλογίαν eulogian
N-ASF
εὐλογίαeulogiapraise[Ziphah]
ὑμῶν.     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoit will not be
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
ὑμῖν,     humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
οὐ ou
ADV
οὐounoput not
τίθεσθε tithesthe
V-PMI-2P
τίθημιtithēmito placeput not
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart.
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Oto ja rzucę wam łopatkę i zasypię twarze wasze nieczystością uroczystych świąt waszych, i zabierze was z sobą.Вот, Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. СE, ѓзъ tлучY вaмъ рaмо, и3 раскидaю требухи6 на ли1ца в†ша, требухи6 прaздникwвъ вaшихъ, и3 пріимY вы2 вкyпэ: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἀφορίζω aforizō
V-PAI-1S
ἀφορίζωaforizōto separateseparate
ὑμῖν humin
P-DP
ὑμῖνhuminto you[spark]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ὦμον ōmon
N-ASM
ὅμωςhomōsjust as[throne]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
σκορπιῶ skorpiō
V-FAI-1S
σκορπίζωskorpizōto scatterI will disperse
ἤνυστρον ēnustron
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
πρόσωπα prosōpa
N-APN
πρόσωπονprosōponfaceyour faces,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
ἤνυστρον ēnustron
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἑορτῶν heortōn
N-GPF
ἑορτήheortēfestivalof your holiday ;
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λήμψομαι lēmpsomai
V-FMI-1S
λαμβάνωlambanōto takeI will take
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardat
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
αὐτό·     auto
D-ASN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. A poznacie, że posłałem do was ten rozkaz, żeby było przymierze moje z Lewim, mówi Pan zastępów.И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. и3 ўразумёете, ћкw ѓзъ гDь послaхъ къ вaмъ зaповэдь сію2, є4же бhти завёту моемY къ леvjтwмъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιγνώσεσθε epignōsesthe
V-FMI-2P
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowyou shall realize
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausethat
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἐξαπέσταλκα exapestalka
V-RAI-1S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awaysent out
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἐντολὴν entolēn
N-ASF
ἐντολήentolēcommandmentthis commandment,
ταύτην tautēn
D-ASF
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis commandment,
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
εἶναι einai
V-PAR
εἶναιeinaito exist[Gezrite]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantmy covenant
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
Λευίτας,     leuitas
N-APM
ΛευΐτηςleuitēsLevite[weary]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – Było z nim przymierze moje życia i pokoju, i dałem mu bojaźń, i bał się mnie, i drżał przed imieniem moim.Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Завётъ м0й бЁ съ ни1мъ жи1зни и3 ми1ра, и3 дaхъ є3мY боsзнію боsтисz менє2 и3 t лицA и4мене моегw2 ўстрашaтисz є3мY. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/who 
διαθήκη diathēkē
N-NSF
διαθήκηdiathēkēcovenantMy covenant
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe one
ζωῆς zōēs
N-GSF
ζωήzōēlifeof life
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
εἰρήνης,     eirēnēs
N-GSF
εἰρήνηeirēnēpeaceof peace;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἔδωκα edōka
V-AAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI gave
αὐτῷ autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[gold]
φόβῳ fobō
N-DSM
φόβοςfobosfearfear
φοβεῖσθαί fobeisthai
V-PMR
φοβέωfobeōto fearto fear
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacepresence
ὀνόματός onomatos
N-GSN
ὄνομαonomanameof my name
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
στέλλεσθαι stellesthai
V-PMR
στέλλωstellōto avoidto put him in readiness.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie znalazła się na wargach jego, w pokoju i w prawości chodził ze mną, a wielu odwiódł od nieprawości.Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха. Зак0нъ и4стины бЁ во ўстёхъ є3гw2, и3 непрaвда не њбрётесz во ўстнaхъ є3гw2: въ ми1рэ и3справлszй и4де со мн0ю и3 мнHги њбрати2 t непрaвды. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνόμος nomos
N-NSM
νόμοςnomoslawlaw
ἀληθείας alētheias
N-GSF
ἀλήθειαalētheiatruthof truth
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
στόματι stomati
N-DSN
στόμαstomamouthhis mouth,
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀδικία adikia
N-NSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessinjustice
οὐχ ouch
ADV
οὐounowas not
εὑρέθη heurethē
V-API-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfound
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
χείλεσιν cheilesin
N-DPN
χεῖλοςcheilosliphis lips.
αὐτοῦ·     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
εἰρήνῃ eirēnē
N-DSF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace
κατευθύνων kateuthunōn
V-PAPRS
κατευθύνωkateuthunōto guidehe straightened out
ἐπορεύθη eporeuthē
V-API-3S
πορεύωporeuōto goto go
μετ'     met
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολλοὺς pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany
ἐπέστρεψεν epestrepsen
V-AAI-3S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnhe turned
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀδικίας.     adikias
N-GSF
ἀδικίαadikiaunrighteousnessiniquity.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Bo wargi kapłana będą strzec umiejętności, i o zakon pytać będą ust jego, ponieważ aniołem Pana zastępów jest.Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Понeже ўстнЁ їерewвы сохранsтъ рaзумъ, и3 зак0на взhщутъ t ќстъ є3гw2: ћкw ѓгGлъ гDа вседержи1телz є4сть. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheilosliplips
ἱερέως hiereōs
N-GSM
ἱερεύςhiereuspriestof priests
φυλάξεται fulaxetai
V-FMI-3S
φυλάσσωfulassōto keep/guardshall guard
γνῶσιν,     gnōsin
N-ASF
γινώσκωginōskōto know[without]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νόμον nomon
N-ASM
νόμοςnomoslaw[2 law
ἐκζητήσουσιν ekzētēsousin
V-FAI-3P
ἐκζητέωekzēteōto seek out1they shall seek]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthhis mouth;
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
ἄγγελος angelos
N-NSM
ἄγγελοςangelosangel[2a messenger
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord
παντοκράτορός pantokratoros
N-GSM
παντοκράτωρpantokratōralmighty4almighty
ἐστιν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – Ale wy zboczyliście z drogi i zgorszyliście wielu w zakonie, wniwecz obróciliście przymierze Lewiego, mówi Pan zastępów.Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Вh же ўклони1стесz t пути2 и3 и3знемоществи1сте мн0гихъ въ зак0нэ, растли1сте завётъ леvjинъ, гlетъ гDь вседержи1тель. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
δὲ de
PRT
δέdethenBut you
ἐξεκλίνατε exeklinate
V-AAI-2P
ἐκκλίνωekklinōto turn fromturned aside
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ὁδοῦ hodou
N-GSF
ὁδόςhodosroadway,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πολλοὺς pollous
A-APM
πολύςpolusmuchmany
ἠσθενήσατε ēsthenēsate
V-AAI-2P
ἀσθενέωastheneōbe weakyou weakened
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νόμῳ,     nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawlaw;
διεφθείρατε dieftheirate
V-AAI-2P
διαφθείρωdiaftheirōto corruptyou corrupted
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λευι,     leui
N-PRI
ΛευΐleuiLevi[Jagur]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Przeto i ja uczyniłem was wzgardzonymi i poniżonymi u wszystkich narodów, tak jak nie strzegliście dróg moich, a mieliście wzgląd na osobę w zakonie.За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в делах закона. И# ѓзъ дaхъ вы2 ўничижє1ны и3 tвeржєны во вс‰ kзhки, занE вы2 не сохрани1сте путjй мои1хъ, но ли1цъ њбинyстесz въ зак0нэ. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκἀγὼ kagō
CONJ
κἀγώkagōand I[loin]
δέδωκα dedōka
V-RAI-1S
δίδωμιdidōmito givehave given
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
ἐξουδενωμένους exoudenōmenous
V-PPPAP
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedas ones being treated with contempt,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
παρειμένους pareimenous
V-RMPAP
παρίημιpariēmito neglectones being disregarded
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardamong
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἔθνη,     ethnē
N-APN
ἔθνοςethnosGentilesnations,
ἀνθ'     anth
PREP
ἀντίantifor[Elishah]
ὧν hōn
R-GPM
ὅς, ἥhhos ēwhich[to trade]
ὑμεῖς humeis
P-NP
ὑμεῖςhumeisyou[Nineveh]
οὐκ ouk
ADV
οὐounoguarded not
ἐφυλάξασθε efulaxasthe
V-AMI-2P
φυλάσσωfulassōto keep/guardguarded not
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδούς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadmy ways,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀλλὰ alla
CONJ
ἀλλάallabutbut
ἐλαμβάνετε elambanete
V-IAI-2P
λαμβάνωlambanōto takeyou took
πρόσωπα prosōpa
N-APN
πρόσωπονprosōponfacepersons
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νόμῳ.     nomō
N-DSM
νόμοςnomoslawlaw.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Czyż nie jeden jest ojciec wszystkich nas? Czy nie jeden Bóg stworzył nas ? Czemuż tedy gardzi każdy z nas bratem swoim gwałcąc przymierze ojców naszych ?Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Не nц7ъ ли є3ди1нъ всBмъ вaмъ; не бGъ ли є3ди1нъ создA вaсъ; что2 ћкw њстaвисте кjйждо брaта своего2, њскверни1ти завётъ nтє1цъ вaшихъ; 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotIs there not
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[2God
εἷς heis
A-NSM
εἰςeistoward[to strive]
ἔκτισεν ektisen
V-AAI-3S
κτίζωktizōto createcreate
ὑμᾶς;     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
Οὐχὶ ouchi
ADV
οὐχίouchinotDid not
πατὴρ patēr
N-NSM
πατήρpatērfather[2father
εἷς heis
A-NSM
εἰςeistoward[to strive]
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallof all
ὑμῶν;     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor what reason
ἐγκατελίπετε enkatelipete
V-AAI-2P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behinddid you abandoned
ἕκαστος hekastos
A-NSM
ἕκαστοςhekastoseacheach
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀδελφὸν adelfon
N-ASM
ἀδελφόςadelfosbrotherhis brother,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
βεβηλῶσαι bebēlōsai
V-AAR
βεβηλόωbebēloōto profaneto profane
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenantcovenant
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
πατέρων paterōn
N-GPM
πατήρpatērfatherof your fathers?
ὑμῶν;     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Przestąpił Juda i obrzydłość stała się w Izraelu i w Jeruzalem; bo splugawił Juda poświęcenie Pana, które umiłował, i miał córkę boga cudzego.Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого бога. Њстaвленъ бhсть їyда, и3 мeрзость бhсть во ї}ли и3 во їеrли1мэ: занE њскверни2 їyда с™†z гDнz, ±же возлюби2, и3 прeйде къ богHмъ чужди6мъ. 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγκατελείφθη enkateleifthē
V-API-3S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindJudah abandoned,
Ιουδας,     ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
βδέλυγμα bdelugma
N-NSN
βδέλυγμαbdelugmaabominationan abomination
ἐγένετο egeneto
V-AMI-3S
γίνομαιginomaito betook place
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ισραηλ israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
διότι dioti
CONJ
διότιdiotibecausefor
ἐβεβήλωσεν ebebēlōsen
V-AAI-3S
βεβηλόωbebēloōto profaneJudah profaned
Ιουδας ioudas
N-NSM
ἸούδαςioudasJudah/Judas/Jude[common]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ἅγια hagia
A-APN
ἅγιονhagionholyholy
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordof lord
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἷς hois
R-DPM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἠγάπησεν,     ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto lovehe loved,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπετήδευσεν epetēdeusen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardunto
θεοὺς theous
N-APM
θεόςtheosGodalien gods.
ἀλλοτρίους.     allotrious
A-APM
ἀλλότριοςallotriosanother’salien gods.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Zatraci Pan męża, który by to uczynił, mistrza i ucznia z przybytków Jakuba, i ofiarującego dar Panu zastępów.У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. Потреби1тъ гDь человёка творsщаго сі‰, д0ндеже смири1тсz t селeній їaкwвлихъ и3 t приносsщихъ жeртву гDу вседержи1телю. 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξολεθρεύσει exolethreusei
V-FAI-3S
strong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3Sstrong:GV-FAI-3S 
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord will utterly destroy
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
ἄνθρωπον anthrōpon
N-ASM
ἄνθρωποςanthrōposa humanman
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ποιοῦντα poiounta
V-PAPAS
ποιέωpoieōto do/makedoing
ταῦτα,     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ταπεινωθῇ tapeinōthē
V-APS-3S
ταπεινόωtapeinoōto humblehe should be humbled
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
σκηνωμάτων skēnōmatōn
N-GPN
σκήνωμαskēnōmatenttents
Ιακωβ iakōb
N-PRI
ἸακώβiakōbJacob[vision]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
προσαγόντων prosagontōn
V-PAPGP
προσάγωprosagōto bring nearones bringing
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificea sacrifice
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
κυρίῳ kuriō
N-DSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτορι.     pantokratori
N-DSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. – I to jeszcze uczyniliście: pokrywaliście łzami ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak że nie wejrzę więcej na ofiarę ani nie przyjmę niczego ubłagającego z ręki waszej.И вот еще что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. И# сі‰, ±же ненави1дэхъ, твори1сте: покрывaсте слезaми nлтaрь гDень, и3 плaчемъ и3 воздыхaніемъ t трудHвъ: є3щe ли дост0йно призрёти на жeртву (вaшу), и3ли2 пріsти пріsтно и3з8 рyкъ вaшихъ; 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ταῦτα,     tauta
D-APN
ταῦταtautathis[reward]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐμίσουν,     emisoun
V-IAI-1S
μισέωmiseōto hateI detested
ἐποιεῖτε·     epoieite
V-IAI-2P
ποιέωpoieōto do/makeyou did.
ἐκαλύπτετε ekaluptete
V-IAI-2P
καλύπτωkaluptōto coverYou covered
δάκρυσιν dakrusin
N-DPN
δάκρυ, δάκρυονdakru dakruonteardrop[4in tears
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who1the
θυσιαστήριον thusiastērion
N-ASN
θυσιαστήριονthusiastērionaltar2altar
κυρίου kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslord3 lord]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κλαυθμῷ klauthmō
N-DSM
κλαυθμόςklauthmosweepingweeping
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
στεναγμῷ stenagmō
N-DSM
στεναγμόςstenagmosgroanmoaning
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/frombecause of
κόπων.     kopōn
N-GPM
κόποςkoposlabortroubles,
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillyet
ἄξιον axion
A-ASM
ἄξιοςaxiosworthyworthy
ἐπιβλέψαι epiblepsai
V-AAR
ἐπιβλέπωepiblepōto look upon/atto look
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardupon
θυσίαν thusian
N-ASF
θυσίαthusiasacrificesacrifice,
ē
CONJ
hothe/this/who 
λαβεῖν labein
V-AAR
λαμβάνωlambanōto taketo take
δεκτὸν dekton
A-ASM
δεκτόςdektosacceptableas acceptable
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who[that]
χειρῶν cheirōn
N-GPF
χείρcheirhandyour hands.
ὑμῶν;     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. I rzekliśáe: “Dla jakiej przyczyny?’ Bo Pan świadczył między tobą i żoną młodości twojej, którą ty wzgardziłeś, a ona była uczestniczką twoją i żoną przymierza twego.Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. И# рёсте: чесw2 рaди; Ћкw гDь засвидётельствова междY тоб0ю и3 междY жен0ю ю4ности твоеS, ю4же њстaвилъ є3си2, и3 тA џбщница твоS и3 женA завёта твоегw2: 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
Ἕνεκεν heneken
PREP
ἕνεκα, εἵνεκενhheneka einekenbecause ofFor
τίνος;     tinos
I-GSN
τίςtiswhich?[to bray]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceIn that
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
διεμαρτύρατο diemarturato
V-AMI-3S
διαμαρτύρομαιdiamarturomaito testify solemnlytestified
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
σοῦ sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
γυναικὸς gunaikos
N-GSF
γυνήgunēwomanwife
νεότητός neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouthof your youth,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἣν hēn
R-ASF
ἦνēnwas[pledge]
ἐγκατέλιπες,     enkatelipes
V-AAI-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindyou abandoned.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κοινωνός koinōnos
N-NSF
κοινωνόςkoinōnosparticipantyour partner,
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γυνὴ gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanwife
διαθήκης diathēkēs
N-GSF
διαθήκηdiathēkēcovenantof your covenant.
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Czy nie jeden uczynił, i cząstka ducha jego jest? A czegóż innego jeden szuka, jak tylko potomstwa Bożego? A tak strzeżcie ducha waszego, a żoną młodości twej nie gardź!Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? что же сделал этот один? он желал получить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. и3 не добр0 ли сотвори2, и3 њстaнокъ дyха є3гw2; И# рёсте: что2 и4но кромЁ сёмене и4щетъ бGъ; И# сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 жены2 ю4ности твоеS да не њстaвиши: 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid he not
ἄλλος allos
D-NSM
ἄλλοςallosanotherother
ἐποίησεν,     epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make1do],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandeven
ὑπόλειμμα hupoleimma
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
πνεύματος pneumatos
N-GSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathof his spirit?
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἄλλο allo
D-ASN
ἄλλοςallosanother[Aznoth-tabor]
ἀλλ'     all
CONJ
ἀλλάallabut[be gone]
ē
CONJ
hothe/this/whoGod seek?
σπέρμα sperma
N-ASN
σπέρμαspermaseeda seed
ζητεῖ zētei
V-PAI-3S
ζητέωzēteōto seekGod seek?
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός;     theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod seek?
καὶ kai
CONJ
καίkaiandBut
φυλάξασθε fulaxasthe
V-AMM-2P
φυλάσσωfulassōto keep/guardguard
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who[that]
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathyour spirit,
ὑμῶν,     humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γυναῖκα gunaika
N-ASF
γυνήgunēwomanwife
νεότητός neotētos
N-GSF
νεότηςneotēsyouthof your youth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
μὴ
ADV
μήnotdo not
ἐγκαταλίπῃς·     enkatalipēs
V-AAS-2S
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindabandon!
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Gdy nienawidzić będziesz, opuść, mówi Pan, Bóg izraelski; a okryje nieprawość odzienie jego, mówi Pan zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie gardźcie.Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. но ѓще возненави1дэвъ tпyстиши ю5, гlетъ гDь бGъ ї}левъ, и3 покрhетъ нечeстіе помышлє1ніz тво‰, гlетъ гDь вседержи1тель: и3 сохрани1те дyхомъ вaшимъ и3 не њстaвите. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀλλὰ alla
CONJ
ἀλλάallabutBut
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
μισήσας misēsas
V-AAPRS
μισέωmiseōto hateby detesting,
ἐξαποστείλῃς,     exaposteilēs
V-AAS-2S
ἐξαποστέλλωexapostellōto send out/awayyou should send forth,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGodGod
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandthen
καλύψει kalupsei
V-FAI-3S
καλύπτωkaluptōto cover[2shall cover
ἀσέβεια asebeia
N-NSF
ἀσέβειαasebeiaungodlinessness1impiety]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐνθυμήματά enthumēmata
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord
παντοκράτωρ.     pantokratōr
N-NSM
παντοκράτωρpantokratōralmightyalmighty.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
φυλάξασθε fulaxasthe
V-AMM-2P
φυλάσσωfulassōto keep/guardguard
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
πνεύματι pneumati
N-DSN
πνεῦμαpneumaspirit/breathyour spirit,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐγκαταλίπητε.     enkatalipēte
V-AAS-2P
ἐγκαταλείπωenkataleipōto leave behindshould you abandon ,
 
17 Tłum. GrEn. Толк. Udręczyliście Pana mowami waszymi i rzekliście: “W czymże go udręczyliśmy?” W tym, że mówicie: “Wszelki, który zło czyni, dobry jest w oczach Pańskich i tacy mu się podobają; albo też gdzie jest Bóg sądu ?”Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: "чем прогневляем мы Его?" Тем, что говорите: "всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит", или: "где Бог правосудия?"Прогнэвлsющіи бGа словесы2 вaшими, и3 рёсте: њ чес0мъ прогнёвахомъ є3го2; ЗанE рёсте: всsкъ творsй ѕло2 д0бръ пред8 гDемъ, и3 въ ни1хъ сaмъ бlговоли2: и3 гдё є3сть бGъ прaвды;2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΟἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoO ones
παροξύνοντες paroxunontes
V-PAPRP
παροξύνωparoxunōto provokeprovoking
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
θεὸν theon
N-ASM
θεόςtheosGodGod
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/who 
λόγοις logois
N-DPM
λόγοςlogoswordyour words.
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἴπατε eipate
V-AAI-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayyou said,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/among[3in
τίνι tini
I-DSN
τιςtisone4what
παρωξύναμεν parōxunamen
V-AAI-1P
παροξύνωparoxunōto provoke1We provoked
αὐτόν;     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongIn
τῷ
T-DSN
hothe/this/who 
λέγειν legein
V-PAR
λέγωlegōto speakyour saying,
ὑμᾶς humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
Πᾶς pas
A-NSM
πᾶςpasallEvery one
ποιῶν poiōn
V-PAPRS
ποιέωpoieōto do/makedoing
πονηρόν,     ponēron
A-ASM
πονηρόςponērosevil/badwicked
καλὸν kalon
A-ASM
καλόςkalosgoodgood
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
κυρίου,     kuriou
N-GSM
κύριοςkurioslordlord
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εὐδόκησεν·     eudokēsen
V-AAI-3S
εὐδοκέωeudokeōto delightthinks well of;
καί kai
CONJ
καίkaiandand,
Ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
θεὸς theos
N-NSM
θεόςtheosGod[Hadar]
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
δικαιοσύνης;     dikaiosunēs
N-GSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessof righteousness?

31 Oto ja posyłam anioła mojego zgotuje drogę przed obliczem moim. A zaraz przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy pożądacie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.2 A kto będzie mógł myślą ogarnąć dzień przyjścia jego i kto się ostoi na widzenie jego? Bo on jak ogień stapiający i jak ziele wałkarza.3 I usiądzie wypalając i oczyszczając srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i jak srebro, i będą Panu składać ofiary w sprawiedliwości.4 I spodoba się Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak dni wieku i jak dawne lata.5 I przystąpię, do was w sądzie, a będę świadkiem prędkim czarownikom i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i tym, którzy krzywdzą najemnika w zapłacie, oraz wdowy i sieroty, i uciskają cudzoziemca,a nie bali się mnie, mówi Pan zastępów.6 – Bo ja Pan i nie odm mam się, a wy, synowie Jakubowi, nie jesteście wyniszczeni.7 Bo oddni ojców waszych odstąpiliście od praw moich, a nie strzegliście ich. Wróćcie się do mnie, aˇ wrócę się do was, mówi Pan zastępów. I rzekliście: “W czymże się wrócimy?”8 Czy może człowiek ukłuć Boga, że wy mnie kłujecie? I rzekliście: “W czymże cię kłujemy?” W dziesięcinach i w pierwocinach.9 I w niedostatku wy przelęci jesteście, a wy mnie kłujecie, narodzie wszystek.10 Wnoście wszystkie dziesięciny do gumna i niech będzie żywność w domu moim, a doświadczcie mię w tym, mówi Pan, czy wam nie otworzę upustów niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa aż do obfitości,11 i zgromię dla was pożeracza, i nie popsuje owocu ziemi waszej, i nie będzie winnica niepłodna na polu, mówi Pan zastępów.12 I będą was błogosławionymi nazywać wszystkie narody, bo wy będziecie ziemią pożądaną, mówi Pan zastępów.13 Wzmogły się przeciw mnie słowa wasze, mówi Pan.14 I rzekliście: “Cóż mówiliśmy przeciwko tobie ?” Mówiliście:”Marny jest, kto Bogu służy, a co za pożytek, żeśmy strzegli przykazań jego i żeśmy chodzili smutni przed Panem zastępów ?15 Przeto teraz błogosławionymi zowiemy hardych, bo zbudowani są ci, którzy czynią bezbożność, i kusili Boga, a zachowani są.”16 Wtedy mówili, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim. I uważał Pan, i usłyszał; i napisano księgę wspomnień przed nim dla bojących się Pana i myślących o imieniu jego.17 I będą mi własnością, mówi Pan zastępów, w dniu w którym ja uczynię; i oszczędzę ich, jak oszczędza mąż syna swego, który mu służy.18 – I nawrócicie się, a ujrzycie, co za różnica jest między sprawiedliwym a bezbożnym, i między służącym Bogu, a nie służącym jemu.
41 Bo oto dzień przyjdzie pałający jak piec, a będą wszyscy pyszm i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali ich dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, i nie zostawi im korzenia ni gałązki.2 I wzejdzie wam, bojącym się imienia mego, słońce sprawiedliwości, i zdrowie na skrzydłach jego, i wyjdziecie, i skakać będziecie jak cielce ze stada.3 I podepczecie bezbożnych, gdy będą popiołem pod stopą nóg waszych, w dzień, który ja czynię, mówi Pan zastępów.4 Pamiętajcie na zakon Mojżesza, sługi mego, który mu poruczyłem na Horebie do wszystkiego Izraela, przykazania i sądy.5 – Oto ja poślę wam Eliasza proroka, pierwej niźli przyjdzie dzień Pański wielki a straszny.6 I nawróci serce ojców ku synom, a serce synów ku ojcom ich, abym snadź nie przyszedł i nie skarał ziemi wytraceniem.