MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Ozeasza

Proroctwo Ozeasza

TYTUŁ KSIĘGI (1,1)
11 Słowo Pańskie, które się stało do Ozeasza, syna Beerego, za dniOzjasza, Joatana, Achaza, Ezechiasza,królów judzkich, i za dni Jeroboama,syna Joasa, króla izraelskiego.CZĘŚĆ I(1,2 – 3,5)SYMBOLICZNE PRZEDSTAWIENIE NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA ŻONA WSZETECZNA I JEJ DZIECI(I,2 – 2,1). Gomer i jej dzieci, symbole niewierności i kary Izraela (1,2-9). Obietrticaodnowienia Izraela (1,10 – 2,1).2 Początek mówienia Pana do Ozeasza. I rzekł Pan do Ozeasza: “Idź, pojmij sobie żonę wszetecznicę, a spłódź sobie synów wszetecznych; bo cudzołożąc cudzołożyć będzie ziemia od Pana.”3 I poszedł, a pojął Gomer, córkę Debelaima; i poczęła, i porodziła mu syna.4 I rzekł Pan do niego: “Nadaj mu imię Jezrahel; bo jeszcze trochę, a nawiedzę krew Jezrahela nad domem Jehu i uczynię, że ustanie królestwo domu izraelskiego.5 A dnia owego złamię łuk Izraela w dolinie Jezralel.”6 A poczęła jeszcze i porodziła córkę. I rzekł mu: “Nadaj jej imię “Bez miłosierdzia,” bo nie zmiłuję się więcej nad domem Izraelskim,ale całkiem zapomnę o nich.7 A nad domem Judy żmiłuję się i zbawię ich w Panu; Bogu ich; a nie zbawię ich przez łuk i przez miecz, i przez wojnę,i przez konie; i przez jezdnych “8I odkarmiła tę, która była “Bez miłosierdzia,” a poczęła i porodziła syna.9 I rzekł: “Nadaj mu imię “Nie lud mój,” bo wy nie jesteście ludem moim, a ja nie będę waszym.10 – I będzie liczba synów izraelskich jak piasek morski, który jest bez miary i policzony nie będzie. A będzie: na miejscu, gdzie im powiedzą: “Nie lud mój wy,” będą im mówić: “Synowie Boga żyjącego.”11 I zgromadzą się synowie judzcy i synowie izraelscy razem, a ustanowią sobie głowę jedną i wyjdą z ziemi; bo wielki dzień Jezrahela.
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. Mówcie braciom waszym: “Lud mój,” a siostrze waszej: “Miłosierdzia dostąpiła.”Говорите братьям вашим: "Мой народ", и сестрам вашим: "Помилованная". Рцhте брaту своемY: лю1діе мои2: и3 сестрЁ своeй: поми1лованнаz. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἴπατε eipate
V-AAM-2P
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto saySpeak
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἀδελφῷ adelfō
N-DSM
ἀδελφόςadelfosbrotheryour brethren,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
λαοσμου laosmou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἀδελφῇ adelfē
N-DSF
ἀδελφήadelfēsisteryour sister,
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
Ἠλεημένη.     ēleēmenē
V-RPPRS
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercyBeing Shown Mercy!
 
2 Tłum. GrEn. Толк. “Sądźcie matkę waszą, sądźcie; bo ona nie żona moja, i ja nie mąż jej.Niech odejmie wszeteczeństwa swe od oblicza swego i cudzołóstwa swe spośród piersi swoich;Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, Суди1тесz съ мaтерію своeю, суди1тесz, ћкw тA не женA моS, и3 ѓзъ не мyжъ є3S: и3 tвeргу блужє1ніz є3S t лицA моегw2 и3 любодёйство є3S t среды2 сосц{ є3S: 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκρίθητε,     krithēte
V-APM-2P
κρίνωkrinōto judgePlead
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withwith
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μητέρα mētera
N-ASF
μήτηρmētērmotheryour mother!
ὑμῶν humōn
P-GP
ὑμῶνhumōnof you[lamp]
Κρίθητε krithēte
V-APM-2P
κρίνωkrinōto judgePlead!
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐounonot
γυνή gunē
N-NSF
γυνήgunēwomanmy wife,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weyour mother!
οὐκ ouk
ADV
οὐounonot
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanher husband.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelI will lift away
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
πορνείαν porneian
N-ASF
πορνείαporneiasexual sinher harlotry
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
προσώπου prosōpou
N-GSN
πρόσωπονprosōponfacein front
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
μοιχείαν moicheian
N-ASF
μοιχείαmoicheiaadulteryher adultery
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
μέσου mesou
A-GSM
μέσοςmesosmidstbetween
μαστῶν mastōn
N-GPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreasther breasts;
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. abym jej snadź nie rozebrał do naga i nie postawił jej wedle dnia narodzenia jej, i nie uczynił jej jak pustynię, i nie postawił jej jak żiemię bezdrożną, i nie umorzył jej pragnieniem:дабы Я не разоблачил ее донага и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. ћкw да совлекY ю5 нaгу и3 постaвлю ю5 ћкоже въ дeнь рождeніz є3S, и3 положY ю5 ћкw пустhню, и3 ўчиню2 ю5 ћкw зeмлю безв0дну, и3 ўбію2 џную жaждею: 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅπως hopōs
CONJ
ὅπωςhopōsthatso
ἂν an
PRT
ἄνanifthat
ἐκδύσω ekdusō
V-FAI-1S
ἐκδύωekduōto stripI shall strip
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γυμνὴν gumnēn
A-ASF
γυμνόςgumnosnakednaked,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποκαταστήσω apokatastēsō
V-FAI-1S
ἀποκαθίστημιapokathistēmito restorerestore
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καθὼς kathōs
ADV
καθώςkathōsas/just asas
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
γενέσεως geneseōs
N-GSF
γένεσιςgenesisoriginof her birth;
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will set
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἔρημον erēmon
N-ASF
ἔρημοςerēmosdeserteddesolate,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τάξω taxō
V-FAI-1S
τάσσωtassōto appointI will arrange
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
γῆν gēn
N-ASF
γῆearth[2land
ἄνυδρον anudron
A-ASF
ἄνυδροςanudroswaterless1a waterless],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀποκτενῶ apoktenō
V-FAI-1S
ἀποκτείνωapokteinōto killI will kill
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
δίψει·     dipsei
N-DSN
δίψοςdipsosthirstthirst.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. I nad synami też jej nie zmiłuję się, bo synami wszeteczeństwa są.И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. и3 ч†дъ є3S не поми1лую, ћкw ч†да блужeніz сyть, 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
τέκνα tekna
N-APN
τέκνονteknonchild[3on her children
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐλεήσω,     eleēsō
V-FAI-1S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercy2shall I show mercy],
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
τέκνα tekna
N-NPN
τέκνονteknonchild[2children
πορνείας porneias
N-GSF
πορνείαporneiasexual sin3of harlotry
ἐστίν.     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – Bo wszeteczeństwa popełniała matka ich, hańbą się okryła ta, która ich poczęła; bo mówiła: “Pójdę za miłośnikami moimi, którzy mi dają chleb i wodę moją, wełnę moją i len mój, oliwę moją i napój mój.”Ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: "пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки". ћкw соблуди2 мaти и4хъ, посрами1сz роди1вшаz и5хъ, речe бо: пойдY в8слёдъ похотникHвъ мои1хъ, даю1щихъ мнЁ хлёбы мо‰ и3 в0ду мою2, и3 ри6зы мо‰ и3 плащани6цы мо‰, и3 мaсло моE и3 вс‰, є3ли6ка мнЁ дост0zтъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἐξεπόρνευσεν exeporneusen
V-AAI-3S
ἐκπορνεύωekporneuōto fornicate[2fornicated

T-NSF
hothe/this/who 
μήτηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmother1their mother];
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κατῄσχυνεν katēschunen
V-IAI-3S
καταισχύνωkataischunōto dishonor[4disgraced

T-NSF
hothe/this/who1the one
τεκοῦσα tekousa
V-AAPRS
τίκτωtiktōto give birth to2bearing
αὐτά·     auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayshe said,
γάρ gar
PRT
γάρgarfor[early fig]
Ἀκολουθήσω akolouthēsō
V-FAI-1S
ἀκολουθέωakoloutheōto follow[woe!]
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterafter
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐραστῶν erastōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whothe ones
διδόντων didontōn
V-PAPGP
δίδωμιdidōmito givegiving
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἄρτους artous
N-APM
ἄρτοςartosbreadmy bread loaves,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ὕδωρ hudōr
N-ASN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswatermy water,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτιά himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingmy garments,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀθόνιά othonia
N-APN
ὀθόνιονothonionbandagesmy linen bands,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
ἔλαιόν elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oilmy olive oil,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάντα panta
A-APN
πᾶςpasallall
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
καθήκει.     kathēkei
V-PAI-3S
καθήκωkathēkōbe fitis fit for me.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – Przeto oto ja zagrodzę drogę twoją cierniem i zagrodzę ją murem,i ścieżek swych nie znajdzie.За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, Сегw2 рaди, сE, ѓзъ заграждY пyть є3S тeрніемъ и3 возграждY расп{тіz є3S, и3 стези2 своеS не њбрsщетъ: 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
φράσσω frassō
V-PAI-1S
φράσσωfrassōto stopshut up
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὁδὸν hodon
N-ASF
ὁδόςhodosroadher way
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
σκόλοψιν skolopsin
N-DPM
σκόλοψskolopsthornbarbs,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνοικοδομήσω anoikodomēsō
V-FAI-1S
ἀνοικοδομέωanoikodomeōto rebuildI will block
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ὁδοὺς hodous
N-APF
ὁδόςhodosroadher ways,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
τρίβον tribon
N-ASF
τρίβοςtribospathher road
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εὕρῃ·     heurē
V-AAS-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshould she find.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. I pójdzie za miłośnikami swymi, a nie dogoni ich i szukać ich będzie, a nie znajdzie. I powie: “Pójdę i wrócę się do męża mego pierwszego, bo mi lepiej było natenezas, niźli teraz.”и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: "пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было мне, нежели теперь". и3 поженeтъ похотники2 сво‰ и3 не пости1гнетъ и4хъ, и3 взhщетъ и5хъ и3 не њбрsщетъ, и3 речeтъ: пойдY и3 возвращyсz къ мyжу моемY пeрвому, ћкw добрёе ми2 бЁ тогдA, нeжели нн7э. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταδιώξεται katadiōxetai
V-FMI-3S
καταδιώκωkatadiōkōto seekshe shall pursue
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
ἐραστὰς erastas
N-APM
strong:GN-APMstrong:GN-APMstrong:GN-APM 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
καταλάβῃ katalabē
V-AAS-3S
καταλαμβάνωkatalambanōto take/realizeshall she overtake
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζητήσει zētēsei
V-FAI-3S
ζητέωzēteōto seekshe shall seek
αὐτοὺς autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
εὕρῃ heurē
V-AAS-3S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetshall she find .
αὐτούς·     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakshe shall say,
Πορεύσομαι poreusomai
V-FMI-1S
πορεύωporeuōto goI shall go
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnreturn
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἄνδρα andra
N-ASM
ἀνήρanērman[3husband
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πρότερον,     proteron
A-ASM
πρότερονproteronbefore[fragment]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
καλῶς kalōs
ADV
καλῶςkalōswell[bottle]
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἦν ēn
V-IAI-3S
ἦνēnwas[pledge]
τότε tote
ADV
τότεtotethenthen
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
νῦν.     nun
ADV
νῦνnunnownow.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – A ona nie wiedziała, że ja jej dałem zboże i wino i oliwę, i srebra namnożyłem jej i złota, które obrócił na Baala.А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Но тA не ўразумЁ, ћкw ѓзъ дaхъ є4й пшени1цу и3 віно2 и3 мaсло, и3 сребро2 ўмн0жихъ є4й: сіs же срє1брzны и3 зл†ты сотвори2 ваaлу. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
οὐκ ouk
ADV
οὐounodid not
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto knowknow
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weshe
δέδωκα dedōka
V-RAI-1S
δίδωμιdidōmito givegave
αὐτῇ autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
σῖτον siton
N-ASM
σῖτοςsitosgraingrain,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔλαιον,     elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oilolive oil,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilver[2silver
ἐπλήθυνα eplēthuna
V-AAI-1S
πληθύνωplēthunōto multiply1multiplied]
αὐτῇ·     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αὐτὴ autē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
δὲ de
PRT
δέdethenBut she
ἀργυρᾶ argura
A-APN
ἀργύρεοςargureossilver[2silver
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
χρυσᾶ chrusa
A-APN
χρύσεοςchruseosgolden4gold
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make1made]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
Βααλ.     baal
N-PRI
ΒάαλbaalBaal[Babylonian]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Przeto wrócę się, a zabiorę zboże moje czasu swego i wino moje czasuswego, i wyzwolę wełnę moją i len mój, który okrywały sromotę jej.За то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее. Сегw2 рaди њбращyсz и3 возмY пшени1цу мою2 во врeмz є3S и3 віно2 моE во врeмz є3гw2, и3 tимY ри6зы мо‰ и3 плащани6цы мо‰, да не покрывaетъ студA своегw2: 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἐπιστρέψω epistrepsō
V-FAI-1S
ἐπιστρέφωepistrefōto turnI will return
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κομιοῦμαι komioumai
V-FMI-1S
κομίζωkomizōto bring/be repaidcarry
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
σῖτόν siton
N-ASM
σῖτοςsitosgrainmy grain
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καθ'     kath
PREP
κατάkataaccording toaccording to
ὥραν hōran
N-ASF
ὥραhōrahourits season,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
οἶνόν oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinemy wine
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
καιρῷ kairō
N-DSM
καιρόςkairostime/right timeits time;
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀφελοῦμαι afeloumai
V-FMI-1S
ἀφαιρέωafaireōto removeI will remove
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἱμάτιά himatia
N-APN
ἱμάτιονhimationclothingmy garments
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀθόνιά othonia
N-APN
ὀθόνιονothonionbandagesmy linen bands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
μὴ
ADV
μήnotto not
καλύπτειν kaluptein
V-PAR
καλύπτωkaluptōto covercover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀσχημοσύνην aschēmosunēn
N-ASF
ἀσχημοσύνηaschēmosunēindecencyher indecency.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. A teraz odkryję głupotę jej przed oczyma miłośników jej, a nikt nie wydrze jej z ręki mojej;И ныне открою срамоту ее пред глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки Моей. и3 нн7э tкрhю нечистотY є3S пред8 похотникaми є3S, и3 никт0же tи1метъ є3S t руки2 моеS: 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
νῦν nun
ADV
νῦνnunnownow
ἀποκαλύψω apokalupsō
V-FAI-1S
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealI will uncover
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀκαθαρσίαν akatharsian
N-ASF
ἀκαθαρσίαakatharsiaimpurityher uncleanness
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνώπιον enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐραστῶν erastōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐδεὶς oudeis
A-NSM
οὐδείςoudeisno one[Carmelitess]
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
ἐξέληται exelētai
V-AMS-3S
ἐξαιρέωexaireōto take out/selectshall rescue
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
χειρός cheiros
N-GSF
χείρcheirhandmy hand.
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. i uczynię, że ustanie wszelkie wesele jej, uroczyste święto jej, nów jej, sabat jej i wszystkie święte czasy jej.И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячия ее, и субботы ее, и все торжества ее. и3 tвращY вс‰ весє1ліz є3S и3 прaздники є3S, и3 новомcчіz є3S и3 суббw6ты є3S и3 вс‰ прaзднєства є3S, 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀποστρέψω apostrepsō
V-FAI-1S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayI will turn away
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
εὐφροσύνας eufrosunas
N-APF
εὐφροσύνηeufrosunējoyher gladness
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἑορτὰς heortas
N-APF
ἑορτήheortēfestivalof her holiday ,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
νουμηνίας noumēnias
N-APF
νουμηνίαnoumēniaNew Moonher new moons,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
σάββατα sabbata
N-APN
σάββατονsabbatonSabbathher Sabbaths,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πάσας pasas
A-APF
πᾶςpasallall
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
πανηγύρεις panēgureis
N-APF
πανήγυριςpanēgurisassemblyher festivals.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I zepsuję winnicę jej i figi jej, o których mówiła: “Moje to zapłaty, które mi dali miłośnicy moi,” i uczynię ją lasem, i będzie ją jeść zwierz polny.И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: "это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои"; и Я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. и3 погублю2 віногрaдъ є3S и3 смHквы є3S, њ ни1хже речE: мзды6 ми2 сyть сі‰, ±же дaша мнЁ похотницы2 мои2: и3 положY | въ свидёніе, и3 поzдsтъ | ѕвёріе сeльніи и3 пти6цы небє1сныz и3 гaди земнjи: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἀφανιῶ afaniō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
ἄμπελον ampelon
N-ASF
ἄμπελοςampelosvineher grapevine,
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
συκᾶς sukas
N-APF
συκῆsukēfig treeher fig-trees --
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅσα hosa
A-APN
ὅσοςhososjust as/how muchas much as
εἶπεν eipen
V-AAI-3S
ἔπω, ἐρῶ, εἶπονepō erō eiponto sayshe said,
Μισθώματά misthōmata
N-NPN
μίσθωμαmisthōmarented home[3my wages
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ταῦτά tauta
D-NPN
ταῦταtautathis[reward]
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ha
R-APN
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἔδωκάν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito give[2gave
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
ἐρασταί erastai
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
θήσομαι thēsomai
V-FMI-1S
τίθημιtithēmito placeI will appoint
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
μαρτύριον,     marturion
N-ASN
μαρτύριονmarturiontestimonya testimony.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
καταφάγεται katafagetai
V-FMI-3S
κατεσθίωkatesthiōto devour[5shall devour
αὐτὰ auta
D-APN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/who1the
θηρία thēria
N-NPN
θηρίονthērionwild animal2wild beasts
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who3of the
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfield4field],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
πετεινὰ peteina
N-NPN
πετεινόςpeteinosbirdbirds
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-NPN
hothe/this/whothe
ἑρπετὰ herpeta
N-NPN
ἑρπετόνherpetonreptilereptiles
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. I nawiedzę ją za dni Baalów, którym kadzidła zapalała i stroiła się nausznicą swą i klejnotami swymi, chodziła za miłośnikami swymi, a mnie zapomniała, mówi Pan.И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а Меня забывала, говорит Господь. и3 tмщY на нeй дни6 ваалjмwвы, въ нsже трє1бы кладsше и5мъ, и3 вдэвaше ўсер‰зи сво‰ и3 мони6ста сво‰, и3 хождaше в8слёдъ похотникHвъ свои1хъ, ґ менE забы2, гlетъ гDь. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐκδικήσω ekdikēsō
V-FAI-1S
ἐκδικέωekdikeōto avengeI will take vengeance
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whofor the
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Βααλιμ,     baalim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αἷς hais
R-DPF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
ἐπέθυεν epethuen
V-IAI-3S
strong:GV-IAI-3Sstrong:GV-IAI-3Sstrong:GV-IAI-3S 
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
περιετίθετο perietitheto
V-IMI-3S
περιτίθημιperitithēmito put onput on
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ἐνώτια enōtia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
καθόρμια kathormia
N-APN
strong:GN-APNstrong:GN-APNstrong:GN-APN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐπορεύετο eporeueto
V-IMI-3S
πορεύωporeuōto gowent
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterafter
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who 
ἐραστῶν erastōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
δὲ de
PRT
δέdethenbut me
ἐπελάθετο,     epelatheto
V-AMI-3S
ἐπιλανθάνωepilanthanōto forgetshe forgot,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος.     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Przeto oto ja przynęcę ją i zawiodę ją na puszczę, i będę mówił do serca jej.Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. Сегw2 рaди, сE, ѓзъ соблажню2 ю5, и3 ўчиню2 ю5 ћкw пустhню, и3 возгlю въ сeрдце є3S, 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΔιὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofOn account of
τοῦτο touto
D-ASN
τοῦτοtoutothat[drowsiness]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI will
πλανῶ planō
V-FAI-1S
πλανάωplanaōto lead astraywander
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τάξω taxō
V-FAI-1S
τάσσωtassōto appointI will order
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
ἔρημον erēmon
N-ASF
ἔρημοςerēmosdeserteddesolate,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λαλήσω lalēsō
V-FAI-1S
λαλέωlaleōto speakI will speak
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstunto
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiahearther heart.
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
15 Tłum. GrEn. Толк. I dam jej winogrodników jej z tegoż miejsca, i doĺinę Achor jako furtę nadziei; i będzie tam śpiewać jak za dni młodości swej i jak za dni wyjścia swego z ziemi Egipskiej.И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской. и3 дaмъ є4й притzжaніе є3S tтyду и3 полsну ґхHрову, tвeрсти смhслъ є3S: и3 смири1тсz тaмw по днє1мъ дётства своегw2 и3 по днє1мъ и3зведeніz своегw2 t земли2 є3гЂпетски. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito giveI will give
αὐτῇ autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
κτήματα ktēmata
N-APN
κτῆμαktēmapossessionher possessions
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκεῖθεν ekeithen
ADV
ἐκεῖθενekeithenfrom therefrom there,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
κοιλάδα koilada
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
Αχωρ achōr
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
διανοῖξαι dianoixai
V-AAR
διανοίγωdianoigōto opento open wide
σύνεσιν sunesin
N-ASF
σύνεσιςsunesisunderstandingher understanding.
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ταπεινωθήσεται tapeinōthēsetai
V-FPI-3S
ταπεινόωtapeinoōto humbleshe shall be humbled
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeitherethere
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/whothe
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
νηπιότητος nēpiotētos
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατὰ kata
PREP
κατάkataaccording toaccording to
τὰς tas
T-APF
hothe/this/who 
ἡμέρας hēmeras
N-APF
ἡμέραhēmeradaydays
ἀναβάσεως anabaseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom out of
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthland
Αἰγύπτου.     aiguptou
N-GSF
ΑἴγυπτοςaiguptosEgypt[reddish]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dnia owego, mówi Pan, będzie mię zwała “Mąż mój,” a nie nazwie mnie więcej “Baal.”И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и не будешь более звать Меня: "Ваали". И# бyдетъ въ т0й дeнь, наречeтъ мS мyжъ м0й, гlетъ гDь, ґ не прозовeтъ менE ктомY ваалjмъ. 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
καλέσει kalesei
V-FAI-3S
καλέωkaleōto callshe shall call
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἀνήρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanMy husband,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
καλέσει kalesei
V-FAI-3S
καλέωkaleōto callcall
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἔτι eti
ADV
ἔτιetistillany longer,
Βααλιμ·     baalim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
17 Tłum. GrEn. Толк. I odejmę imiona Baalów z ust jej, i więcej wspominać nie będzie imienia ich.И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И# tвeргу и3менA ваал‡млz t ќстъ є3S, и3 не воспомzнyтсz ксемY и3менA и4хъ. 2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐξαρῶ exarō
V-FAI-1S
ἐξαίρωexairōto expelI will lift away
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὀνόματα onomata
N-APN
ὄνομαonomanamenames
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
Βααλιμ baalim
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐκ ek
PREP
ἐκekof/fromfrom
στόματος stomatos
N-GSN
στόμαstomamouthher mouth,
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐ ou
ADV
οὐouno[Carmi]
μὴ
ADV
μήnot[Jokmeam]
μνησθῶσιν mnēsthōsin
V-APS-3P
μιμνήσκωmimnēskōto remembershould [2be remembered
οὐκέτι ouketi
ADV
οὐκέτιouketinot any more3any longer
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who 
ὀνόματα onomata
N-APN
ὄνομαonomaname1their names].
αὐτῶν.     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
18 Tłum. GrEn. Толк. – I zawrę z nimi przymierze dnia owego ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym i z płazem ziemskim, a łuk i miecz i wojnę wygładzę z ziemi i dam im spać bezpiecznie.И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И# завэщaю и5мъ завётъ въ т0й дeнь со ѕвэрьми2 сeльными и3 со пти1цами небeсными и3 съ г†ды зємнhми, и3 лyкъ и3 мeчь и3 брaнь сокрушY t земли2, и3 вселю2 | со ўповaніемъ: 2,18Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
διαθήσομαι diathēsomai
V-FMI-1S
διατίθημιdiatithēmito make a covenantI will ordain
αὐτοῖς autois
D-DPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat day
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradaythat day
διαθήκην diathēkēn
N-ASF
διαθήκηdiathēkēcovenanta covenant
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
θηρίων thēriōn
N-GPN
θηρίονthērionwild animalwild beasts
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγροῦ agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
πετεινῶν peteinōn
N-GPN
πετεινόςpeteinosbirdbirds
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
οὐρανοῦ ouranou
N-GSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/after[bed]
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/whothe
ἑρπετῶν herpetōn
N-GPN
ἑρπετόνherpetonreptilereptiles
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
γῆς·     gēs
N-GSF
γῆearthearth.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
τόξον toxon
N-ASN
τόξονtoxonbow[2bow
καὶ kai
CONJ
καίkaiand3and
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiasword4broadsword
καὶ kai
CONJ
καίkaiand5and
πόλεμον polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswar6war
συντρίψω suntripsō
V-FAI-1S
συντρίβωsuntribōto break1I will break]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κατοικιῶ katoikiō
V-FAI-1S
strong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1Sstrong:GV-FAI-1S 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ἐλπίδι.     elpidi
N-DSF
ἐλπίςelpishopehope.
 
19 Tłum. GrEn. Толк. I poślubię cię sobie na wieki, a poślubię cię sobie w sprawiedliwości i w sądzie, i w miłoslerdziu, i w litościach.И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии. и3 њбручy тz себЁ во вёкъ и3 њбручy тz себЁ въ прaвдэ и3 въ судЁ и3 въ ми1лости и3 въ щедр0тахъ: 2,19Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μνηστεύσομαί mnēsteusomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
αἰῶνα aiōna
N-ASM
αἰώνaiōnan ageeon;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μνηστεύσομαί mnēsteusomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
δικαιοσύνῃ dikaiosunē
N-DSF
δικαιοσύνηdikaiosunērighteousnessrighteousness,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κρίματι krimati
N-DSN
κρίμαkrimajudgmentequity,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐλέει eleei
N-DSN
ἔλεοςeleosmercymercy,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
οἰκτιρμοῖς oiktirmois
N-DPM
οἰκτιρμόςoiktirmoscompassioncompassions.
 
20 Tłum. GrEn. Толк. I poślubię cię sobie w wierze, a poznasz, żem ja Pan.И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа. и3 њбручy тz себЁ въ вёрэ, и3 ўвёси гDа. 2,20Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
μνηστεύσομαί mnēsteusomai
V-FMI-1S
strong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1Sstrong:GV-FMI-1S 
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
πίστει,     pistei
N-DSF
πίστιςpistisfaith/trusttrust.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐπιγνώσῃ epignōsē
V-FMI-2S
ἐπιγινώσκωepiginōskōto come to knowyou shall recognize
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
κύριον.     kurion
N-ASM
κύριοςkurioslordlord.
 
21 Tłum. GrEn. Толк. I będzie dnia owego, wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebiosa, a one wysłuchają ziemię.И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, И# бyдетъ въ т0й дeнь, гlетъ гDь, послyшаю небесE, ґ џное послyшаетъ земли2, 2,21Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔσται estai
V-FMI-3S
ἔσομαιesomaiwill be[Zabud]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἐκείνῃ ekeinē
D-DSF
ἐκεῖνοςekeinosthatthat
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday,
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speaksays
κύριος,     kurios
N-NSM
κύριοςkurioslordlord,
ἐπακούσομαι epakousomai
V-FMI-1S
ἐπακούωepakouōto listen toI will give heed
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
οὐρανῷ,     ouranō
N-DSM
οὐρανόςouranosheavenheaven,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
οὐρανὸς ouranos
N-NSM
οὐρανόςouranosheavenheaven
ἐπακούσεται epakousetai
V-FMI-3S
ἐπακούωepakouōto listen toshall give heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
γῇ,     
N-DSF
γῆearthearth.
 
22 Tłum. GrEn. Толк. A ziemia wysłucha pszenicę i wino i oliwę, a te wysłu chają Jezrahela:и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель. и3 землS послyшаетъ пшени1цы и3 вінA и3 мaсла, и3 сjи послyшаютъ їезраeлz: 2,22Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd

T-NSF
hothe/this/whothe
γῆ
N-NSF
γῆearthearth
ἐπακούσεται epakousetai
V-FMI-3S
ἐπακούωepakouōto listen toshall heed
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
σῖτον siton
N-ASM
σῖτοςsitosgraingrain,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
οἶνον oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ἔλαιον,     elaion
N-ASN
ἔλαιονelaionolive oilolive oil;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὰ auta
D-NPN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπακούσεται epakousetai
V-FMI-3S
ἐπακούωepakouōto listen toshall heed
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Ιεζραελ.     iezrael
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
23 Tłum. GrEn. Толк. I posieję ją sobie w ziemi i zmiłuję się nad tą, która była “Bez miłosierdzia.”И посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему народу: "ты Мой народ", а он скажет: "Ты мой Бог!и3 всёю џную себЁ на земли2 и3 поми1лую непоми1лованную: и3 рекY не лю1демъ мои6мъ: лю1діе мои2 є3стE вы2: и3 тjи рекyтъ: гDь бGъ нaшъ ты2 є3си2.2,23Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
σπερῶ sperō
V-FAI-1S
σπείρωspeirōto sowI will sow
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfto myself
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
γῆς gēs
N-GSF
γῆearthearth;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλεήσω eleēsō
V-FAI-1S
ἐλεέω, ἐλεάωeleeō eleaōto have mercy[rain]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe one
ουκηλεημενην oukēleēmenēn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἐρῶ erō
V-FAI-1S
λέγωlegōto speak[dry land]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the one
ουλαωμου oulaōmou
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
Λαός laos
N-NSM
λαόςlaosa peoplemy people,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
αὐτὸς autos
D-NSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐρεῖ erei
V-FAI-3S
ἐρέω, ἐρῶereō erōto speakI will say
Κύριος kurios
N-NSM
κύριοςkurioslord[2 lord
ho
T-NSM
hothe/this/who 
θεός theos
N-NSM
θεόςtheosGod3my God
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
σύ.     su
P-NS
σύsuyou[rest]
24 Tłum. GrEn. Толк. I powiem “Nie ludowi memu”: “Ludem moim jesteś ty,” a on powie “Bogiem moim jesteś ty.”

31 I rzekł Pan do mnie: “Jeszeze idź i umiłuj niewiastę, umiłowaną przyjaciela i cudzołożnicę, jak miłuje Pan synów Izraelowych, a oni patrzą na bogów cudzych i miłują skórki jagód winnych.”2 I wykupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za korzec jęczmienia i za pół korca jęczmienia.3 I rzekłem do niej: “Przez wiéle dni będziesz na mnie czekała, nie będziesz cudzołożyć i nie będziesz z mężem; ale i ja na ciebie czekać będę”4 Bo przez wiele dni będą siedzieć synowie Izraelowi bez króla i bez książęcia, i bez ofiary, i bez ołtarza, i bez efodu, i bez terafim.5 A potem nawrócą się synowie Izraelowi i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, i przyjdą z lękiem do Pana i do dóbr jego na ostatku dni.CZĘŚC II(4,I -14,10)OPIS NIEWIERNOŚCI, KARY I OCALENIA IZRAELA OGÓLNE ZEPSUCIE (4,1-19). Występki wszelkiego rodzaju (l-4), szezególnie wodzów duchowych narodu (5-10). Bałwochwalstwo Izraela (11-14); niech przynajmniej Juda go nie naśladuje (15-19).
44 Słuchajcie słowa Pańskiego, synowie Izraelowi, bo sąd Panu z mieszkańcami ziemi; albowiem nie ma prawdy i ˇnie ma miłosierdzia i nie má znajomości Boga na ziemi.2 Złorzeczeństwo i kłamstwo, i mężo bójstwo, i kradzież, i cudzołóstwo wylało z brzegów, a krew się krwi dotknęła.3 Dłatego płakać będzie ziemia i omdleje każdy, kto mieszka na niej, ze zwierzem polnym i z ptactwem powietrznym, lecz i ryby morskie zbiorą się.4 Wszakże niech nikt nie sądzi, i niech nie potępiają nikogo; bo lud twój jak ci, którzy się sprzeciwiają kapłanowi.5 – I upadniesz dzisiaj, i upadnie też prorok z tobą, w nocy kazałem milczeć matce twojej.6 Umilknął lud mój, gdyż nie miał umiejętności. Ponieważ ty odrzuciłeś umiejętność, odrzucę cię, abyś mi w kapłaństwie nie służył; zapomniałeś zakonu Boga twego, zapomnę i ja synów twoich.7 Im więcej ich było, tym bardziej grzeszyli przeciwko mnie; sławę ich w sromotę odmienię.8 Grzechy ludu mego jeść będą, a do nieprawości ich podnosić będą dusze swe.9 I będzie jak lud, tak kapłan, i nawiedzę na nim drogi jego i myśli jego oddam mu.10 I będą jeść, a nie najedzą się, nierząd uprawiali, a nie przestali; bo opuścili Pana przez to, że nie strzegli.11 – Wszeteczeństwo i wino i pijaństwo odejmują serce.12 Lud mój pytał się drewna swego, a kij jego odpowiadał mu; bo duch wszeteczeństw zwiódł ich i wszeteczéństwem oddalili się od Boga swego.13 Na wierzchołkach gór składali ofiary i na pagórkach palili kadzidło pod dębem i topolą i terebintem, bo dobry był cień jego; przeto,będą rozpustne córki wasze, i óblubienice wasze cudzołożnicami będą.14 Nie nawiedzę córek waszych, gdy nierząd uprawiać będą, ani oblubienic waszych, gdy cudzołożyć będą; bo sami z nierządnicami obcowali i z niewieściuchami ofiarowali, a lud nie rozumiejący karany będzie.15 – Jeśli nierząd uprawiasz ty Izraelu, niech przynajmniej nie występuje Juda! A nie wchodźcie do Galgala i nie wstępujcie do Betawen, ani nie przysięgajcie: “Żyje Pan!”16 Bo jak krowa gżąca się wystąpił Izrael; teraz będzie ich Pan pasł jak baranka na niwie przestronnej.17 Uczestnikiem bałwanów Efraim, zaniechaj go!18 Odłączona jest uczta ich, oddawali się nierządowi, kochali się w dodawaniu sromoty obrońcy jej.19 Związał go wiatr na skrzydłach swoich, a zawstydzeni będą od ofiar swoich. ZAPOWIEDŹ KARY (5,1-14). Wszystkich, a szczególnie kapłanów i dom królewski dosięgnie kara (1) za występki, którym się oddawali zapamiętale (2-7). Najazd nieprzyjaciół i zniszczenie (8-11). Obca pomoc zawiedzie, bo Pan sam będzie niszczycielem (I2-14).
51 Słuchajcie tego, kapłani, a uważajcie, domu Izraelski, i domu królewski, słuchajcie! bo na was jest sąd, ponieważ staliście się sidłem dla straży i siecią rozciągniętą na Taborze.2 A ofiary odwrciliście w głębię; a ja nauczyciel ich wszystlúch.3 Ja znam Efraima, Izrael też nie skrył się przede mną; bo teraz nierząd uprawiał Efraim, splugawił się Izrael.4 Nie zwrócą myśli swoich, żeby się nawrócić. do Boga swego; bo duch wszeteczeństw wpośród nich, a Pana nie poznali.5 I odpowie hardość Izraela przed oczyma jego, a Izrael i Efraim upadną w nieprawości swojej, upadnie też i Juda z nimi.6 Z trzodami swymi i z bydłem swym pójdą szukać Pana, a nie znajdą; odstąpił od nich.7 Przeciw Panu wystąpili, bo synów cudzych napłodzili, teraz pożre ich mie siąc z działami ich.8 – Trąbcie w trąbę w Gabaa, w trąbę w Rama, krzyczcie w Betawen: “Za tobą, Beniaminie!”9 Efraim w spustoszeniu będzie w dzień karania; między pokoleniami Izraelowymi okazałem wiarę.10 Stali się książęta judzcy jak przenoszący granicę; wyleję na nich jak wodę gniew mój.11 Uciśnięty jest Efraim, złamany sądem, gdyż począł chodzić za plugastwem.12 – A ja jak mól jestem Efraimowi i jak zgnilizna domowi Judzkiemu.13 I ujrzał Efraim mdłość swoją, a Juda więzy swoje, i poszedł Efraim do Assuru, i posłał do króla mściciela; a on nie będzie mógł uleczyć was, ani nie będzie mógł rozwiązać z was więzów.14 Bo ja jak lwica będę Efraimowi, a jak szczenię lwie domowi Judy; ja, ja porwę i pójdę; wezmę, a nie ma, kto by wydarł. NIESZCZERE NAWRÓCENlE (5,15-6,11). Na groźbę Boga, iż opuści swój lud (5,15), Izrael chce się nawrócić (6,1-3); Bóg jednak mu zarzuca brak stałości w dobrym i powienchowność religii (4-b); dowodem tego są akty gwałtu i obrzydłe bałwochwalstwo (7-11).15 Idąc wrócę się na miejsce moje, aż ustaniecie i szukać będziecie oblicza mego.
61 W utrapieniu swym rano wstaną do mnie: “Pójdźcie, a nawróćmy się do Pana;2 bo on pojmał i uleczy nas, ubije, lecz uzdrowi nas.3 Ożywi nas po dwu dniach, dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemyprzed obliczem jego. Poznamy i pilnie starać się będziemy poznać Pana; jak zorza zgotowane jest wyjście jego, a przyjdzie nam jak deszcz wczesny i późny ziemi”4 Co uczynię tobie, Efraimie ? co uczynię tobie, Judo ? Miłosierdzie wasze jako obłok poranny i jak rosa rano przemijająca.5 Dlatego heblowałem przez proroków, pobiłem ich słowami ust moich, a sądy twoje jak światło wyjdą.6 Bo miłosierdzia żądałem, a nie ofiary, i znajomości Boga więcej niż całopalenia.7 – Ale oni jak Adam przestąpili przymierze, tam wykroczyli przeciwko mnie. 8 Galaad, miasto urabiających bałwana, podchwycone dla krwi.9 A jak gardła mężów rozbójników, jest wspólnikiem kapłanów, zabijających na drodze tych, co idą z Sychem; bo zbrodnię popełnili.10 W domu Izraelowym widziałem rzecz straszną: tam wszeteczeństwa Efraima, skalał się Izrael.11 Ale i ty, Judo, połóż sobie żniwo, gdy wrócę pojmanie ludu mojego. PRZECIW ZEPSUCIU MOŻNYCH I PRZYMIERZOM Z OBCYMI (7,I-16). Upadek moralny narodu, zwlaszcza klasy rządzącej (I-7). Potępienie przymierza z obcymi państwami (8-12). Bóg pomści się za odstępstwo (I3-16).
71 Gdy chciałem uleczyć Izraela, odkryła się nieprawość Efraima i złość Samarii; bo popełniali kłamstwo i złodziej wszedł odzierając, rozbójnik jest na dworze.2 Ażeby snadź nie mówili w sercach swych, że ja pomnę każdą złość ich, teraz ogarnęły ich uczynki ich, działy się przed obliczem moim.3 Złością swą uweselał króla, a kłamstwami swymi książąt.4 Wszyscy są cudzołożnikami jak piec rozpalony przez piekarza; uspokoiło się na mały czas miasto od zamieszania kwasu, ażby się zakwasiło5 wszystko. Dzień to króla naszego, poczęli książęta szaleć od wina, wyciągnął rękę swą z szydercami.6 Bo przyłożyli jak piec serce swe, podczas gdy na nich czynił zasadzki; całą noc spał pieczący ich, rano sam był rozpalony jak ogień płomienisty.7 Wszyscy rozgrzali się jak piec i pożarli sędziów swych; wszyscy królowie ich upadli, nie ma między nimi wołającego do mnic.8 – Efraim, ten się z narodami mieszał; Efraim stał się podpłomykiem, którego nie przewracają.9 Zjedli obcy siłę jego, a on nie wiedział; ale i siwizna wystąpiła na nim, a on nie wiedział.10 I poniżona będzie pycha Izraela przed obliczem jego, a nie wrócili się do Pana, Boga swego, i nie szukali go w tym wszystkim.11 I stał się Efraim jak gołębica zwiedziona, nie mająca serca: Egiptu przyzywali, do Asyryjczylców szli.12 A gdy pójdą, zastawię na nich sieć moją, jak ptaka powietrznego ściągnę ich, skarzę ich według tego, jak słyszało zgromadzenie ich.13 – Biada im, że odstąpili ode mnie! Spustoszeni będą, bo wystąpili przeciw mnie. Ja ich odkupiłem, a oni mówili przeciwko mnie kłamstwo.14 A nie wołall do mnie z serca swego, ałe wyli w łożnicach swoich; nad pszenicą i winem przeżuwali, odstąpill ode mnie.15 Ja Ich nauczałem i wzmacniałem ramiona ich, a przeciw mnie złość myśleli. Wrócili się, aby być bez jarzma, stali się jak łuk zdradliwy, i upadną od miecza książęta ich dla zapalczywości języka swego. To pośmiewisko ich w ziemi Egipskiej. PRZECIW BAŁWOCHWALSTWU (8,1-14). Za przestąpienie przymierza z Bogiem Izrael będzie wydany wrogom (1-3). Sehizma polityczna i religijna królesrwa izraelskiego (4-b). Zawodność przyntierza z obcymi (7-10) i rozlicznych ofiar obok lekceważenia prawa Bożego (11-13). Izrael i Juda zapomnieli swego Stwórcy – będą zniszczeni (14).
81 W gardle twoim niech będzie trąba, jak orzeł na dom Pański, dlatego że przestąpili przymierze moje, a zakon mój zgwałcili.2 Mnie wzywać będą: “Boże mój, poznaliśmy cię, Izrael”3 Porzucił Izrael dobro, nieprzyjaciel go prześladować będzie.4 – Oni królowali, ale beze mnie: książętami byli, a nie wiedziałem; ze srebra swego i ze złota swego naczynili sobie bałwanów, aby zginęli.5 Porzucony jest cielec twój, Samario! Rozgniewała się zapalczywość moja na nich; a dokądże nie będą mogli być oczyszczeni?6 Bo i ten jest z Izraela, rzemieślnik uczynił go, a nie jest on Bogiem; bo w pajęcze siatki obróci się cielec samaryjski.7 – Bo wiatr siać będą, a wicher pożną, źdźbła stojącego nie masz w nim, ziarno nie daje mąki, a jeśli da, obcy ją zjedzą.8 Pożarty jest Izrael, teraz się stał między narodami jak naczynie plugawe.9 Bo oni zaszli do Assura, osioł dziki samotny, Efraim dary dał miłośnikom.10 Ale choćby za zapłatę najęli narody, teraz zbiorę ich, a odpoczną trochę od brzemienia króla i książąt.11 – Bo namnożył Efraim ołtarzów ku grzeszeniu, stały mu się ołtarze na grzech.12Napiszę mu rozliczne prawa moje, które były poczytane za obce.13 Ofiary przynosić będą, będą ofiarować mięso i jeść, a Pan nie przyjmie ich; teraz wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich; oni się do Egiptu wrócą.14 I zapomniał Izrael Stworzyciela swego, a nabudował zborów, i Juda też namnożył miast obronnych; i puszczę ogień na miasto jego, i pożre domy jego. ZAPOWIEDŻ NIEWOLI (9,1-9). Wszellca radość skończy się z uprowadzeniem w niewolę (1-3); ustaną ofiary i obchodzcnie uroczystych świąt (4-6). Przepowiednie proroków się spcłnią (7-8). Przypomni się kara występncgo Gabaa (9).
91 Nie wesel się, Izraelu, nie raduj się jak narody; bo wszeteczeństwem odstąpiłeś od Boga twego, rozmiłowałeś się w darach na wszystkich boiskach pszenicy.2 Boisko i prasa nie będą ich karmić, i wino omyli ich.3 Nie będą mieszkać w ziemi Pańskiej; wrócił sig Efraim do Egiptu, a w Asyrii jadł nieczyste rzeczy.4 Nie będą ofiarować Panu wina i nie spodobają mu się ofiary ich, jak chleb płaczących; wszyscy, którzy go jeść będą, skalają się, bo chleb ich dla duszy ich, nie wejdzie do domu Pańskiego.5 Cóż będziecie czynić w dzień uroczysty, w dzień święta Pańskiego?6 Bo oto poszli dla spustoszenia, Egipt ich zgromadzi, Melnfis ich pogrzebie, pożądane srebro ich pokrzywa odziedziczy, łopian w przybytkach ich.7 – Przyszły dni nawiedzenia, przyszły dni odpłaty. Znajcie, Izraelu, głupiego proroka, szalonego męża duchownego, dla mnóstwa nieprawości twej i dla mnóstwa szaleństwa!8 Stróż Efraima z Bogiem moim, prorok sidłem upadku stał się po wszystkich drogach jego, szaleństwem w domu Boga jego.9 Głęboko zgrzeszyli jak za dni Gabaa;wspomni na nieprawości ich i nawiedzi grzechy ich. IZRAEL ODRZUCONY (9,10-ĺ7). Przedwczcsna występczość Izraela (10). Bezpłodność i wytępienie (11-14). Powody odrzucenia (15-17). 10 Jak grona winne w pustyni znalazłem Izraela, jak pierwszy owoc drzewa figowego na wierzchołku jego ujrzałem ojców ich; a oni weszli do Beelfegor i odwrócili się od sromoty, i stali się obrzydłymi jak to, co miłowali.11 – Efraim jak ptak uleciał, sława ich od porodu i od żywota i od poczęcia.12 A choćby wychowali synów swoich, uczynię ich bez dzieci między ludźmi; lecz i im biada, gdy odstąpię od nich.13 Efraim, jak widziałem, był Tyrem, założonym na piękności; a Efraim będzie wywodzić na zabijanie synów swych.14 Daj im, Panie! Cóż im dasz? Daj im żywot bez dzieci, a piersi wyschłe.15 – Wszystkie złości ich w Galgal, bo tam ich znienawidziłem. Dla złości wynalazków ich z domu mego wyrzucę ich, nie będę ich więcej miłować; wszyscy książęta ich odstępujący.16 Porażony jest Efraim, korzeń ich usechł, owocu nie wydadzą. A choćby zrodzili, wybiję najmilszych żywota ich.17 Odrzuci ich Bóg mój, bo go nie słuchali i będą tułaczami między narodami. UPADEK BAŁWANÓW I KRÓLESTWA (10,1- ll,la). Ze wzrostem dobrobytu mnotyły się bałwany; Bóg je zniszczy (10,1-2). Okate się wówczas bezsilność króla i przymierzy (3-4). Kult bałwanów będzie obalony i władza królewska ustanie (5-8). Izrael zaś będzie zrujnowany dla występków, które sięgają początkami daleko w przesztość (9-11).Ponieważ Izrael nie chce się nawrócić, ruina catkowita jest nieunikniona (10,12- ll,la).
101 Winnym drzewem gałęzistym był Izrael, owoc zrównał się z nim. Według mnóstwa owocu swego namnożył ołtarzów, według obfitości ziemi swej obfitował w bałwany.2 Rozdzieliło się serce ich, teraz zginą; On połamie bałwany ich, spustoszy ołtarze ich.3 – Bo teraz powiedzą: “Nie mamy króla, bo się nie boimy.Pana, a król co nam uczyni ?”4 Mówicie słowa widzenia niepożyteczne i zawrzecie przymierze; i zrodzi się jak gorycz sąd na zagonach polnych.5 Krowy Betawen czcili mieszkańcy Samarii; bo płakał nad nim lud jego, i klechy jego nad nim radowali się z sławy jego, iż się wyprowadziła od niego.6 Albowiem i on do Assuru zaniesiony jest w darze królowi mścicielowi; zelżywość Efraima okryje, a zawstydzony będzie Izrael w swej woli.7 Uczyniła Samaria, że przeszedł król jej jak piana na powierzchni wody.8 I będą wytracone wyżyny bałwana, grzech Izraela, łopian i oset wyrośnie na ich ołtarzach; i powiedzą górom: “Przykryjcie nas!” a pagór kom: “Upadnijcie na nas!”9 – Od dni Gabaa zgrzeszył Izrael, na tym stanęli; nie pochwyci ich w Gabaa bitwa przeciw synom nieprawości.10 Według upodobania mego skarzę ich; zbiorą się przeciw nim narody, gdy będą karani dla dwu nieprawości swoich.11 Efraim – jałowica nauczona kochać się w młóceniu; i ja przeszedłem po cudności szyi jej, wsiądę na Efraima, będzie orał Juda, bronować sobie bę dzie zagony Jakub.12 – Siejcie sobie ku sprawiedliwości, a żniwa wedle miary miłosierdzia, odnówcie sobie nowinę; a czas szukać Pana, który gdy przyjdzie, będzie was uczył spra wiedliwości.13 Oraliśáe bezbożność, żęłiśáe nieprawość, jedłiście owoc kłamstwa, ponieważ ufałeś w drogach twoich, w mnóstwie mocarzów twoich.14 Powstanie rozruch między ludem twym, a wszystkie zamki twe zburzone będą, jak zburzony został Salmana od domu tego, który osądził Baala w dzień bitwy, roztrzaskawszy matkę na synach.15 Tak wam uczynił Betel dla złośá niecnót waszych.
111 Jak zaranie przeminęło, przeminął król izraelski. MIŁOŚĆ BOŻA ODNIESIE ZWYCIĘSTWO (I l,lb-11). Izrael, otoczony od dziecka miłościę Boga, nie zrozumiał jej (lb-4); dlatego będzie ukarany (5-7). lecz ta sama miłość Boga nie dopuści do całkowitej zguby Izraela (8-9), ale nawróci go i zbawi (10-11).Ponieważ Izrael był dzieckiem, i umiłowałem go i z Egiptu wezwałem syna mego.2Wezwali ich, tak poszli od oblicza ich, Baałom ofiarowali i bałwanom ofiary czynili.3 A ja, jak piastun Efraima, nosiłem ich na ramionach swoich, a nie wiedzieli, że ich leczyłem.4 Powrozami Adamowymi pociągnę ich, więzami miłości; i będę im jak podnoszący jarzmo na szczękach ich, i zwróciłem się do niego, aby jadł.5 – Nie wróá się do ziemi Egipskiej, a sam Asur będzie królem jego, bo się nie chcieli nawróáć.6 Rozpoçzął miecz w miastach jego i strawi wybranych jego, i pożre głowy ich.7 A lud mój będzie zawieszony do powrotu mego, ale będzie włożone na nich jednocześnie jarzmo, które nie będzie odjęte.8 – Jakże mam cię wydać Efraimie ? obronić áę, Izraelu ? jakże cię mam wydać jak Adamę, postąpię z tobą jak z Seboim? Obróciło się we mnie serce moje, zaraz wzruszyła się żałość moja.9 Nie popuszczę zapalczywego gniewu mego, nie wrócę się, aby zgubić Efraima; gdyż ja Bóg, a nie człowiek, wpośród aebie Święty, i nie wejdę do miasta.10 – Za Panem chodzić będą, jak lew zaryczy; bo on ryczeć będzie i zlękną się synowie morza.11 I odlecą jak ptak z Egiptu i jak gołębica z ziemi Asyryjskiej i posadzę ich w domach ich mówi Pan. OSZUSTWA I NIEWIERNOŚĆ IZRAELA SPROWADZĄ NAŃ KARĘ (11,12 12,14). Izrael, fałszywy i niewierny, będzie ukarany (11,12 -12,2). Jut w swym praojcu dopuścił się podstępu i gwałtu, lecz z nim razem może znaleźć Boga (3-6). Kupcząc zdobył niesprawiedliwie bogactwa, lecz Bóg każe mu jeszcze raz mieszkać w namiotach (7-9). Izrael powinien sh>chać proroków, a nie liczyć na próżne ofiary, składane bałwanom (10-11). Jakub był ciężko doświadczony, jego zaś potomkowie otoczeni opieką Bożą (12-13), lecz do gniewu pobudzili Bogs, dlátego będą ukarani (14).12 Otoczył mię zaparciem się Efraim, i zdradą dom Izraelski, lecz Juda jako świadek zstąpił z Bogiem i z świętymi jako wierny.
121 Efraim pasie wiatr, pędzi za wiatrem gorącym, cały dzień kłamstwo i spustoszenie mnoży; a przymierze z Asyryjczykami zawarł i oliwę do Egiptu woził.2 A tak spór ma Pan z Judą i nawiedzi Jakuba według dróg jego, i według wynalaz ków jego odda mu.3 – W żywocie podchwycił brata swego, a w mocy jego powiodło mu się z aniołem.4 I przemógł anioła, i był wzmocniony, płakał i prosił go; w Betelu znalazł Go i tam mówił z nami.5 A Pan, Bóg zastępów, Pan panliątka jego.6 A ty nawrócisz się do Boga twego; miłosierdzia i sądu przestrzegaj, a miej nadzieję w Bogu twoim zawsze!8 – Chanaan, w ręce jego szala zdradliwa, wyzysk umiłował.8 I rzekł Efraim: “Wszakże się wzbogaciłem, znalazłem bałwana sobie, we wszystkich pracach moich nie znajdą mi nieprawości, którą zgrzeszyłem.”9 A ja Pan, Bóg twój, od ziemi Egipskiej; jeszcze cię posadzę w namiotach jak za dni uroczystego święta.10 – I mówiłem do proroków, ja też widzenie rozmnożyłemi przez proroków podobieństwami mówlłem.11 Jeśli Galaad bałwanem, tedy próżno byli w Galgalu wołom ofiarujący; bo i ołtarze ich jak stosy na zagonach polnych.12 – Uciekł Jakub do krainy Syryjskiej i służył Izrael dla żony, i dla żony strzegł.13 A przez proroka wywiódł Pan Izraela z Eglptu,i przez proroka zachowany został.14 Do gniewu mię pobudził Efraim, rozgoryczeniem swoim, a krew jego przyjdzie nań, i zhańbienie swoje odda mu Pan jego. POTĘPIENIE I ODRZUCENIE IZRAELA (13,1-14,1). Izrael, niegdyś potężny, oddał się bałwochwalstwu, i dlatego zginie(13,1-3). Jego niewdzięczność (4-6). Bóg będzie dlań jak dzikie zwierzę (7-8). Nie ocali go król, którego również Bóg w gniewie zabierze (9-11). Nagromadzone występki Izraela domagają się kary (12-15). Dlatego zginie Samaria (14,1).
131 Gdy mówił Efraim, strach padł I na Izraela i zgrzeszył Baalem, i umarł.2 A teraz grzeszą dalej i uczynili sobie posąg ze srebra swego jak podobieństwo bałwanów, dziełem rzemieślniczym wszystko jest; tym oni mówią: “Ofiarujcie ludzi, kłaniając się cielcom.3 ” Przeto będą jak obłok poranny i jak rosa ranna przechodząca, jak proch od wichru porwany z boiska i jak dym z dymnika.4 A ja Pan, Bogiem twoim, od ziemi Egipskiej; a Boga oprócz mnie nie będziesz znał i zbawiciela nie ma oprócz mnie.5 Ja cię poznałem na puszczy, w ziemi pustej.6 Według pastwisk swoich napełnili się i najedli się, i podnieśli serce swoje, i zapomnieli o mnie.7 – A ja im będę jak lwica, jak pantera na drodze asyryjskiej.8 Zabiegnę im jak niedźwiedzica, gdy jej zabiorą dzieci, i roztargam wnętrza wątroby ich, i pożrę ich tam jak lew, zwierz polny roztarga ich.9 – Zatracenie twoje, Izraelu; tylko we mnie ratunek twój.10 Gdzież jest król twój? Teraz szczególnie niech cię wybawi we wszystkich miastach twoich i sędziowie twoi, o których mówiłeś: “Daj mi króla i książąt!”11 Dam ci króla w zapalczywości mojej i wezmę w za gniewaniu moim.12 – Związana jest nieprawość Efraůna, ukryty grzech jego.13 Boleści rodzącej przyjdą nań; on syn niemądry, bo teraz nie ostoi się w zniszczeniu synów.14 Z ręki śmierci bawię ich, od śmierci wykupię i. Będę śmiercią twoją, o śmierci, ukąszeniem twoim bgdę, o otchłani! Pociechá skryła się od oczu moich.15Bo on między braćmi dzielić będzie; przywiedzie Pan wiatr palący, z puszczy przychodzący, i wysuszy źródła jego, i zagubi zdrój jego, a on rozchwyci skarb wszelkiego naczynia pożądanego.
141 Niech zginie Samaria, gdyż ku gorzkości pobudziła Boga swego; od miecza niech zginą, dzieci ich niech będą roztrącone, a brzemienne ich niech będą rozcięte! OBIETNICA ZBAWIENIA (I4,2-9). Niech Izrael nawróci się do Boga (2-4), a On go ocali i przywróci mu szczęście (5-9).2 Nawróć się, Izraelu, do Pana, Boga swego, boś upadł w nieprawości twojej.3 Weźmijcie z sobą słowa, a nawróćcie się do Pana i mówcie mu:”Wszystką nieprawość odejmij, przyjmij dobro, a oddawać będziemy cielce warg naszych.4 Assur nie zbawi nas, na koń nie wsiądziemy, ani więcej nie powiemy: “Bogowie nasi – dzieła rąk naszych”; bo się nad tym, który u ciebie jest, osierociałym, zmiłujesz.”5 Zleczę rany ich, umiłujg ich dobrowolnie, bo się odwróciła zapatczywość moja od nich.6 Będę jak rosa, Izrael zakwitnie jak lilia i puści się korzeń jego jak Libanu.7 Pójdą gałęzie jego i będzie jak oliwa chwała jego, a woń jego jak Libanu.8 Wrócą się siedzący pod cieniem jego, będą żyć pszenicą, a puszczą się jak winnica, pamięć jego jak wino libańskie.9 Efraim: “Na co mi więcej bałwany?” Ja wysłu cham i ja go naprostuję,jak jodłę zieloną, ode mnie owoc twój znalazł się.ZAKOŃCZENIE KSIĘGI (14,10).10 Kto mądry, a zrozumie to ? rozumny, a pozna to? Bo proste są drogi Pańskie i sprawiedliwi będą nimi chodzili, a przestępcy poupadają na nich.