MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
2

Warsz. King J. 21 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.Я нарцисс Саронский, лилия долин! Ѓзъ цвётъ п0льный и3 крjнъ ўд0льный. 2,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
ἄνθος anthos
N-NSN
ἄνθοςanthosflowera flower
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
πεδίου,     pediou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
κρίνον krinon
N-NSN
κρίνονkrinonlilya lily
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
κοιλάδων.     koiladōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Ћкоже крjнъ въ тeрніи, тaкw и4скреннzz моS посредЁ дщeрей. 2,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὩς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
κρίνον krinon
N-NSN
κρίνονkrinonlilya lily
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
μέσῳ mesō
A-DSN
μέσοςmesosmidstmidst
ἀκανθῶν,     akanthōn
N-GPF
ἄκανθαakanthaa thornof thorn-bushes,
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus

T-NSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
θυγατέρων.     thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughters.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu.Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Ћкw ћблонь посредЁ древeсъ лэснhхъ, тaкw брaтъ м0й посредЁ сынHвъ: под8 сёнь є3гw2 восхотёхъ и3 сэд0хъ, и3 пл0дъ є3гw2 слaдокъ въ гортaни моeмъ. 2,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὩς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howAs
μῆλον mēlon
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
ξύλοις xulois
N-DPN
ξύλονxulonwoodtrees
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
δρυμοῦ,     drumou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)so
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀνὰ ana
PREP
ἀνάanaeach[Ahlab]
μέσον meson
A-ASN
μέσοςmesosmidst[to finish]
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
υἱῶν·     huiōn
N-GPM
υἱόςhuiossonsons.
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
σκιᾷ skia
N-DSF
σκιάskiashadowhis shadow
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπεθύμησα epethumēsa
V-AAI-1S
ἐπιθυμέωepithumeōto long forI desired,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐκάθισα,     ekathisa
V-AAI-1S
καθίζωkathizōto seatI sat down,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
καρπὸς karpos
N-NSM
καρπόςkarposfruithis fruit
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γλυκὺς glukus
A-NSM
γλυκύςglukussweetsweet
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
λάρυγγί larungi
N-DSM
λάρυγξlarugxthroatmy throat.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною - любовь. Введи1те мS въ д0мъ вінA, вчини1те ко мнЁ люб0вь: 2,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰσαγάγετέ eisagagete
V-AAM-2P
εἰσάγωeisagōto bring inBring
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
οἴνου,     oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswineof wine!
τάξατε taxate
V-AAM-2P
τάσσωtassōto appointOrder
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
ἐμὲ eme
P-AS
ἐμέememe[Diblaim]
ἀγάπην.     agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove!
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. ўтверди1те мS въ мЂрэхъ, положи1те мS во ћблоцэхъ: ћкw ўsзвлена (є4смь) люб0вію ѓзъ. 2,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPστηρίσατέ stērisate
V-AAM-2P
στηρίζωstērizōto establishSupport
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
ἀμόραις,     amorais
A-DPF
strong:GA-DPFstrong:GA-DPFstrong:GA-DPF 
στοιβάσατέ stoibasate
V-AAM-2P
strong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2Pstrong:GV-AAM-2P 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
μήλοις,     mēlois
N-DPN
strong:GN-DPNstrong:GN-DPNstrong:GN-DPN 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/since[vineyard]
τετρωμένη tetrōmenē
V-RPPRS
strong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRS 
ἀγάπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlove3of love
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weme
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Шyйца є3гw2 под8 глав0ю моeю, и3 десни1ца є3гw2 њб8и1метъ мS. 2,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὐώνυμος euōnumos
A-NSM
εὐώνυμοςeuōnumosleft/southHis left
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadmy head,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιὰ dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosrighthis right
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
περιλήμψεταί perilēmpsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклsхъ вaсъ, дщє1ри їеrли6мли, въ си1лахъ и3 крёпостехъ селA: ѓще возстaвите и3 возбyдите люб0вь, д0ндеже восх0щетъ. 2,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὥρκισα hōrkisa
V-AAI-1S
ὁρκίζωhorkizōto adjureI bound you by an oath,
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
θυγατέρες thugateres
N-VPF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughters
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerpowers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whoof the
ἰσχύσεσιν ischusesin
N-DPF
ἰσχύςischusstrengthstrengths
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
ἀγροῦ,     agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif you should arise
ἐγείρητε egeirēte
V-AAS-2P
ἐγείρωegeirōto ariseif you should arise
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξεγείρητε exegeirēte
V-AAS-2P
ἐξεγείρωexegeirōto raiseawaken
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who[that]
ἀγάπην,     agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
θελήσῃ.     thelēsē
V-AAS-3S
θέλωthelōto will/desireit should want.
 
8 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Глaсъ брaта моегw2: сE, т0й и4детъ, скачA на г0ры и3 прескачA на х0лмы. 2,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΦωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
ἀδελφιδοῦ adelfidou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthus
ἥκει hēkei
V-PAI-3S
ἥκωhēkōto come/be presenthe comes
πηδῶν pēdōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountainmountains,
διαλλόμενος diallomenos
V-PMPRS
strong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRSstrong:GV-PMPRS 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/whothe
βουνούς.     bounous
N-APM
βουνόςbounoshillhills.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Под0бенъ є4сть брaтъ м0й сeрнэ и3ли2 млaду є3лeню на горaхъ веfи1льскихъ. СE, сeй стои1тъ за стэн0ю нaшею, проглsдаzй nк0нцами, приницazй сквозЁ мрє1жи. 2,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅμοιός homoios
A-NSM
ὅμοιοςhomoioslike[2is likened
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
δορκάδι dorkadi
N-DSF
ΔορκάςdorkasDorcasdoe
ē
CONJ
hothe/this/who 
νεβρῷ nebrō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ἐλάφων elafōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[Hadadezer]
τὰ ta
T-APN
hothe/this/whothe
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountain[be distressed]
Βαιθηλ.     baithēl
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/ithe
ἕστηκεν hestēken
V-RAI-3S
ἵστημιhistēmito standstands
ὀπίσω opisō
PREP
ὀπίσωopisōafterbehind
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whothe
τοίχου toichou
N-GSM
τοῖχοςtoichoswallour wall,
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
παρακύπτων parakuptōn
V-PAPRS
παρακύπτωparakuptōto stoopleaning over
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who[that]
θυρίδων thuridōn
N-GPF
θυρίςthuriswindowwindows,
ἐκκύπτων ekkuptōn
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
διὰ dia
PREP
διάdiathrough/because ofthrough
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who[that]
δικτύων.     diktuōn
N-GPN
δίκτυονdiktuonnetlattice.
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Tвэщaетъ брaтъ м0й и3 глаг0летъ мнЁ: востaни, пріиди2, бли1жнzz моS, д0браz моS, голуби1це моS. 2,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀποκρίνεται apokrinetai
V-PMI-3S
ἀποκρίνωapokrinōto answer[2responds
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λέγει legei
V-PAI-3S
λέγωlegōto speakhe says
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
Ἀνάστα anasta
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
ἐλθέ,     elthe
V-AAM-2S
ἔρχομαιerchomaito come/gocome

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καλή kalē
A-VSF
καλόςkalosgoodmy fair ,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περιστερά peristera
N-VSF
περιστεράperisteradovemy dove!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; Ћкw сE, зимA прeйде, д0ждь tи1де, tи1де себЁ: 2,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
χειμὼν cheimōn
N-NSM
χειμώνcheimōnwinterwinter
παρῆλθεν,     parēlthen
V-AAI-3S
παρέρχομαιparerchomaito pass bywent by,
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ὑετὸς huetos
N-NSM
ὑετόςhuetosrainrain
ἀπῆλθεν,     apēlthen
V-AAI-3S
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaywent forth;
ἐπορεύθη eporeuthē
V-API-3S
πορεύωporeuōto goit went
ἑαυτῷ,     heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-selfto itself.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; цвёти kви1шасz на земли2, врeмz њбрёзаніz приспЁ, глaсъ г0рлицы слhшанъ въ земли2 нaшей: 2,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτὰ ta
T-NPN
hothe/this/whoThe
ἄνθη anthē
N-NPN
ἄνθοςanthosflowerflowers
ὤφθη ōfthē
V-API-3S
ὀπτάνομαιoptanomaito appear[to long]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
γῇ,     
N-DSF
γῆearthland;
καιρὸς kairos
N-NSM
καιρόςkairostime/right timetime
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
τομῆς tomēs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
ἔφθακεν,     efthaken
V-RAI-3S
φθάνωfthanōto precede/arrivearrived;
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
τρυγόνος trugonos
N-GSF
τρυγώνtrugōndoveturtle-dove
ἠκούσθη ēkousthē
V-API-3S
ἀκούωakouōto hearwas heard
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
γῇ
N-DSF
γῆearthour land;
ἡμῶν,     hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! см0квь и3знесE цвётъ св0й, віногрaди зрёюще дaша воню2. Востaни, пріиди2, бли1жнzz моS, д0браz моS, голуби1це моS, и3 пріиди2. 2,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABP
T-NSF
hothe/this/whothe
συκῆ sukē
N-NSF
συκῆsukēfig treefig-tree
ἐξήνεγκεν exēnenken
V-AAI-3S
ἐκφέρωekferōto bring/carry outbrought forth
ὀλύνθους olunthous
N-APM
ὄλυνθοςolunthoslate figits immature figs;
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/whothe
ἄμπελοι ampeloi
N-NPF
ἄμπελοςampelosvinegrapevines
κυπρίζουσιν,     kuprizousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
ἔδωκαν edōkan
V-AAI-3P
δίδωμιdidōmito givethey gave
ὀσμήν.     osmēn
N-ASF
ὀσμήosmēaromaa scent.
ἀνάστα anasta
V-AAM-2S
ἀνίστημιanistēmito ariseRise up,
ἐλθέ,     elthe
V-AAM-2S
ἔρχομαιerchomaito come/gocome

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καλή kalē
A-VSF
καλόςkalosgoodmy fair one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περιστερά peristera
N-VSF
περιστεράperisteradovemy dove,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно. Ты2, голуби1це моS, въ покр0вэ кaменнэ, бли1з8 предстёніz: kви1 ми зрaкъ тв0й, и3 ўслhшанъ сотвори1 ми глaсъ тв0й: ћкw глaсъ тв0й слaдокъ, и3 w4бразъ тв0й красeнъ. 2,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκαὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐλθὲ elthe
V-AAM-2S
ἔρχομαιerchomaito come/go[to endow]
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
περιστερά peristera
N-VSF
περιστεράperisteradovemy dove
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σκέπῃ skepē
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the
πέτρας petras
N-GSF
πέτραpetrarockrock,
ἐχόμενα echomena
V-PMPRS
ἔχωechōto have/bebeing next to
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whothe
προτειχίσματος,     proteichismatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
δεῖξόν deixon
V-AAM-2S
δεικνύωdeiknuōto showShow
μοι moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ὄψιν opsin
N-ASF
ὄψιςopsisfaceyour appearance,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀκούτισόν akoutison
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
φωνήν fōnēn
N-ASF
φωνήfōnēvoice/soundyour voice!
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor

T-NSF
hothe/this/who 
φωνή fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundyour voice
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἡδεῖα,     hēdeia
A-NSF
strong:GA-NSFstrong:GA-NSFstrong:GA-NSF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]

T-NSF
hothe/this/who 
ὄψις opsis
N-NSF
ὄψιςopsisfaceyour appearance
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡραία.     hōraia
A-APN
ὡραῖοςhōraiosbeautiful/timelybeautiful.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. И#ми1те нaмъ ли6сы м†лыz, губsщыz віногрaды: и3 віногрaди нaши созрэвaютъ. 2,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΠιάσατε piasate
V-AAM-2P
πιάζωpiazōto arrest/catchLay hold
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to destroy]
ἀλώπεκας alōpekas
N-APF
ἀλώπηξalōpēxfox[2foxes
μικροὺς mikrous
A-APM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
ἀφανίζοντας afanizontas
V-PAPAP
strong:GV-PAPAPstrong:GV-PAPAPstrong:GV-PAPAP 
ἀμπελῶνας,     ampelōnas
N-APM
ἀμπελώνampelōnvineyardvineyards;
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
ἄμπελοι ampeloi
N-NPF
ἄμπελοςampelosvineour grapevines
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
κυπρίζουσιν.     kuprizousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями. Брaтъ м0й мнЁ, и3 ѓзъ є3мY, пасhй въ крjнахъ, 2,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμοί,     emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
κἀγὼ kagō
CONJ
κἀγώkagōand Iand I
αὐτῷ,     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ποιμαίνων poimainōn
V-PAPRS
ποιμαίνωpoimainōto shepherdone tending
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
κρίνοις,     krinois
N-DPN
κρίνονkrinonlilylilies,
 
17 Tłum. GrEn. Толк. póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.д0ндеже дхнeтъ дeнь, и3 дви1гнутсz сBни. Њбрати1сz, ўпод0бисz ты2, брaте м0й, сeрнэ и3ли2 млaду є3лeню на горaхъ ю3д0лій.2,17Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
διαπνεύσῃ diapneusē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday2day],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κινηθῶσιν kinēthōsin
V-APS-3P
κινέωkineōto move[3should move
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
σκιαί.     skiai
N-NPF
σκιάskiashadow2shadows] --
ἀπόστρεψον apostrepson
V-AAM-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayreturn!
ὁμοιώθητι homoiōthēti
V-APM-2S
ὁμοιόωhomoioōto likenYou be like,
σύ,     su
P-NS
σύsuyou[rest]
ἀδελφιδέ adelfide
N-VSM
strong:GN-VSMstrong:GN-VSMstrong:GN-VSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoto the
δόρκωνι dorkōni
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ē
CONJ
hothe/this/who[that]
νεβρῷ nebrō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
ἐλάφων elafōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/against[2upon
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountain3 mountains
κοιλωμάτων.     koilōmatōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
18 Tłum. GrEn. Толк. Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter!

31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!