MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
3

Warsz. King J. 31 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. На л0жи моeмъ въ н0щехъ и3скaхъ, є3г0же возлюби2 душA моS, и3скaхъ є3го2, и3 не њбрэт0хъ є3гw2: воззвaхъ є3го2, и3 не послyша менE. 3,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstUpon
κοίτην koitēn
N-ASF
κοίτηkoitēbedmy bed
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νυξὶν nuxin
N-DPF
νύξnuxnightnights
ἐζήτησα ezētēsa
V-AAI-1S
ζητέωzēteōto seekI sought
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ἠγάπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love[2loved

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul].
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐζήτησα ezētēsa
V-AAI-1S
ζητέωzēteōto seekI sought
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκάλεσα ekalesa
V-AAI-1S
καλέωkaleōto callI called unto
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounohe did not
ὑπήκουσέν hupēkousen
V-AAI-3S
ὑπακούωhupakouōto obeyhearken to
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла его. Востaну u5бо и3 њбhду во грaдэ и3 на т0ржищихъ и3 на ст0гнахъ, и3 поищY, є3г0же возлюби2 душA моS. Поискaхъ є3го2, и3 не њбрэт0хъ є3гw2: звaхъ є3го2, и3 не послyша менE. 3,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀναστήσομαι anastēsomai
V-FMI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI shall rise up
δὴ
PRT
δήsoindeed,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κυκλώσω kuklōsō
V-FAI-1S
κυκλόωkukloōto surroundI shall encircle
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἀγοραῖς agorais
N-DPF
ἀγοράagoramarketplacemarkets,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
πλατείαις plateiais
A-DPF
πλατεῖαplateiawide street/roadsquares,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ζητήσω zētēsō
V-AAS-1S
ζητέωzēteōto seekI will seek
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichwhom
ἠγάπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love[2loved

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul].
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐζήτησα ezētēsa
V-AAI-1S
ζητέωzēteōto seekI sought
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”Встретили меня стражи, обходящие город: "не видали ли вы того, которого любит душа моя?" Њбрэт0ша мS стрегyщіи, њбходsще во грaдэ: ви1дэсте ли, є3г0же возлюби2 душA моS; 3,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὕροσάν heurosan
V-AAI-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetThey found
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
τηροῦντες tērountes
V-PAPRP
τηρέωtēreōto keepkeeping ,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κυκλοῦντες kuklountes
V-PAPRP
κυκλόωkukloōto surroundencircling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πόλει polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity.
Μὴ
ADV
μήnot[2not
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhich3whom
ἠγάπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love5loved

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul4my soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἴδετε;     eidete
V-AAI-2P
εἴδωeidōto know1Saw they]?
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Ћкw мaлw є3гдA преид0хъ t ни1хъ, д0ндеже њбрэт0хъ, є3г0же возлюби2 душA моS: ўдержaхъ є3го2, и3 не њстaвихъ є3гw2, д0ндеже введ0хъ є3го2 въ д0мъ мaтере моеS и3 въ черт0гъ зачeншіz мS. 3,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howIt was a little
μικρὸν mikron
A-ASM
μικρόςmikrossmall[Jarha]
ὅτε hote
ADV
ὅτεhotewhenwhen
παρῆλθον parēlthon
V-AAI-1S
παρέρχομαιparerchomaito pass byI passed
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofromby
αὐτῶν,     autōn
D-GPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐounodid not
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetI found
ὃν hon
R-ASM
ὅς, ἥhhos ēwhichof which
ἠγάπησεν ēgapēsen
V-AAI-3S
ἀγαπάωagapaōto love[2loved

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1my soul].
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐκράτησα ekratēsa
V-AAI-1S
κρατέωkrateōto grasp/seizeI held
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐκ ouk
ADV
οὐouno[Carmi]
ἀφήσω afēsō
V-FAI-1S
ἀφίημιafiēmito releaselet go
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntiluntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
εἰσήγαγον eisēgagon
V-AAI-1S
εἰσάγωeisagōto bring inI brought him
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ταμίειον tamieion
N-ASN
ταμεῖονtameioninner roominner chamber
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
συλλαβούσης sullabousēs
V-PAPGS
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpone conceiving
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклsхъ вaсъ, дщє1ри їеrли6мскіz, въ си1лахъ и3 въ крёпостехъ сeльныхъ: ѓще подви1жете и3 воздви1жете люб0вь, д0ндеже ѓще восх0щетъ. 3,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὥρκισα hōrkisa
V-AAI-1S
ὁρκίζωhorkizōto adjureI bound you by an oath,
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
θυγατέρες thugateres
N-VPF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughters
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerpowers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἰσχύσεσιν ischusesin
N-DPF
ἰσχύςischusstrengthstrengths
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγροῦ,     agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif you should arise
ἐγείρητε egeirēte
V-AAS-2P
ἐγείρωegeirōto ariseif you should arise
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐξεγείρητε exegeirēte
V-AAS-2P
ἐξεγείρωexegeirōto raiseawaken
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀγάπην,     agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
ἂν an
PRT
ἄνanifwhenever
θελήσῃ.     thelēsē
V-AAS-3S
θέλωthelōto will/desireit should want.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Кто2 сіS восходsщаz t пустhни, ћкw стебло2 дhма кадsщее смЂрну и3 лівaнъ, t всёхъ благов0ній мmровaрца; 3,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSF
τιςtisoneWho
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἀναβαίνουσα anabainousa
V-PAPRS
ἀναβαίνωanabainōto ascendascending
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ἐρήμου erēmou
N-GSF
ἔρημοςerēmosdesertedwilderness
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
στελέχη stelechē
N-NPN
strong:GN-NPNstrong:GN-NPNstrong:GN-NPN 
καπνοῦ kapnou
N-GSM
καπνόςkapnossmokeof smoke,
τεθυμιαμένη tethumiamenē
V-RPPRS
θυμιάωthumiaōto burn incensebeing of burning incense
σμύρναν smurnan
N-ASF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[hip]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
λίβανον libanon
N-ASM
λίβανοςlibanosfrankincensefrankincense,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
πάντων pantōn
A-GPM
πᾶςpasallall
κονιορτῶν koniortōn
N-GPM
κονιορτόςkoniortosdustpowders
μυρεψοῦ;     murepsou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,Вот одр его - Соломона: шестьдесят сильных вокруг него, из сильных Израилевых. СE, џдръ соломHнь, шестьдесsтъ си1льныхъ w4крестъ є3гw2 t си1льныхъ ї}левыхъ, 3,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,

T-NSF
hothe/this/whothe
κλίνη klinē
N-NSF
κλίνωklinōto bow/lay down[to shatter]
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Σαλωμων,     salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἑξήκοντα hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixtysixty
δυνατοὶ dunatoi
A-NPM
δυνατόςdunatosablemighty
κύκλῳ kuklō
N-DSM
κύκλῳkuklōsurroundinground about
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom among
δυνατῶν dunatōn
A-GPM
δυνατόςdunatosablemighty ones
Ισραηλ,     israēl
N-PRI
ἸσραήλisraēlIsrael[window]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при бедре его ради страха ночного. вси2 и3мyще nр{жіz, научeни на брaнь: мyжъ, nрyжіе є3гw2 на бедрЁ є3гw2 t ќжаса въ н0щехъ. 3,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπάντες pantes
A-NPM
πᾶςpasallAll
κατέχοντες katechontes
V-PAPRP
κατέχωkatechōto hold back/fastholding
ῥομφαίαν romfaian
N-ASF
ῥομφαίαromfaiasworda broadsword,
δεδιδαγμένοι dedidagmenoi
V-RPPRP
διδάσκωdidaskōto teachbeing taught
πόλεμον,     polemon
N-ASM
πόλεμοςpolemoswarwar;
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
ῥομφαία romfaia
N-NSF
ῥομφαίαromfaiaswordhis broadsword
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
μηρὸν mēron
N-ASM
μηρόςmērosthighhis thigh,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofrombecause of
θάμβους thambous
N-GSN
θάμβοςthambosamazementconsternation
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
νυξίν.     nuxin
N-DSF
νύξnuxnightnights.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских; Џдръ сотвори2 себЁ цaрь соломHнъ t древeсъ лівaнскихъ. 3,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφορεῖον foreion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/make3made
ἑαυτῷ heautō
D-DSM
ἑαυτοῦheautoumy/your/him-self5for himself
ho
T-NSM
hothe/this/who 
βασιλεὺς basileus
N-NSM
βασιλεύςbasileusking1King
Σαλωμων salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ξύλων xulōn
N-GPN
ξύλονxulonwoodwoods
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου,     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани; внутренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими. Столпы2 є3гw2 сотвори2 срє1брzны и3 восклонeніе є3гw2 злaто: восх0дъ є3гw2 багрsнъ, внyтрь є3гw2 кaменіе п0стлано, люб0вь t дщeрей їеrли1мскихъ. 3,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPστύλους stulous
N-APM
στῦλοςstulospillarHis columns
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐποίησεν epoiēsen
V-AAI-3S
ποιέωpoieōto do/makehe made of
ἀργύριον argurion
N-ASN
ἀργύριονargurionsilversilver,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀνάκλιτον anakliton
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χρύσεον,     chruseon
A-ASN
χρύσεοςchruseosgoldenof gold,
ἐπίβασις epibasis
N-NSF
strong:GN-NSFstrong:GN-NSFstrong:GN-NSF 
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πορφυρᾶ,     porfura
N-DSF
πορφύρεοςporfureospurplepurple;
ἐντὸς entos
PREP
ἐντόςentosinsidewithin
αὐτοῦ autou
D-GSN
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
λιθόστρωτον,     lithostrōton
A-NSN
λιθόστρωτοςlithostrōtospavement[2stone pavement
ἀγάπην agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlove1a love]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
θυγατέρων thugaterōn
N-GPF
θυγάτηρthugatērdaughterdaughters
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego.Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его.Дщє1ри сіw6ни, и3зыди1те и3 ви1дите въ цари2 соломHнэ въ вэнцЁ, и4мже вэнчA є3го2 мaти є3гw2 въ дeнь њбручeніz є3гw2 и3 въ дeнь весeліz сeрдца є3гw2.3,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐξέλθατε exelthate
V-AAM-2P
ἐξέρχομαιexerchomaito go outCome forth
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἴδετε idete
V-AAM-2P
εἴδωeidōto knowbehold,
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
βασιλεῖ basilei
N-DSM
βασιλεύςbasileuskingking
Σαλωμων salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongunto
τῷ
T-DSM
hothe/this/whothe
στεφάνῳ,     stefanō
N-DSM
ΣτέφανοςstefanosStephen[purchase]

R-DSM
ōOmega[Sippai]
ἐστεφάνωσεν estefanōsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
μήτηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmother1his mother]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
νυμφεύσεως numfeuseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday
εὐφροσύνης eufrosunēs
N-GSF
εὐφροσύνηeufrosunējoyof gladness
καρδίας kardias
N-GSF
καρδίαkardiaheartof his heart.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!