MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
4

Warsz. King J. 41 Tłum. GrEn. Толк. (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои - как стадо коз, сходящих с горы Галаадской; СE, є3си2 добрA, бли1жнzz моS, сE, є3си2 добрA: џчи твои2 голуби6нэ, кромЁ замолчaніz твоегw2: влaси твои2 ћкw стадA кози1цъ, ±же tкрhшасz t галаaда. 4,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!Behold,
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
καλή,     kalē
A-NSF
καλόςkalosgoodfair

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
Ἰδοὺ idou
INJ
ἰδούidoulook!behold,
εἶ ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]
καλή.     kalē
A-NSF
καλόςkalosgoodfair.
ὀφθαλμοί ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeYour eyes --
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
περιστεραὶ peristerai
N-NPF
περιστεράperisteradovedoves
ἐκτὸς ektos
PREP
ἕκτοςhektossixthoutside
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σιωπήσεώς siōpēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
τρίχωμά trichōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀγέλαι agelai
N-NPF
ἀγέληagelēherdherds
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/who 
αἰγῶν,     aigōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
αἳ hai
R-NPF
hothe/this/who 
ἀπεκαλύφθησαν apekalufthēsan
V-API-3P
ἀποκαλύπτωapokaluptōto revealwere revealed
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
Γαλααδ.     galaad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.зубы твои - как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; Зyбы твои2 ћкw стадA њстрижeныхъ, ±же и3зыд0ша и3з8 купёли, вс‰ двоеплHдны, и3 неродsщіz нёсть въ ни1хъ. 4,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀδόντες odontes
N-NPM
ὀδούςodoustoothYour teeth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀγέλαι agelai
N-NPF
ἀγέληagelēherdherds
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
κεκαρμένων,     kekarmenōn
V-RPPGP
κείρωkeirōto shearones being sheared,
αἳ hai
R-NPF
hothe/this/whothe
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascended
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
λουτροῦ,     loutrou
N-GSN
λουτρόνloutronwashingbath,
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who[that]
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
διδυμεύουσαι,     didumeuousai
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀτεκνοῦσα ateknousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1there is not]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐταῖς.     autais
D-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими; Ћкw вeрвь червлeна ўстнЁ твои2, и3 бесёда твоS краснA: ћкw њброщeніе ши1пка лани6ты тво‰, кромЁ замолчaніz твоегw2. 4,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2 as
σπαρτίον spartion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who 
κόκκινον kokkinon
A-NSN
κόκκινοςkokkinosscarlet3a scarlet
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip1Your lips],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
λαλιά lalia
N-NSF
λαλιάlaliaspeechyour speech
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡραία.     hōraia
A-NSF
ὡραῖοςhōraiosbeautiful/timelybeautiful.
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2 as
λέπυρον lepuron
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who4of the
ῥόας roas
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
μῆλόν mēlon
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκτὸς ektos
PREP
ἕκτοςhektossixthoutside
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σιωπήσεώς siōpēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.шея твоя - как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем - все щиты сильных; Ћкw ст0лпъ давjдовъ вhz твоS, с0зданъ въ fалпіHfэ: тhсzща щитHвъ ви1ситъ на нeмъ, вс‰ стрёлы си1льныхъ. 4,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2 as
πύργος purgos
N-NSM
πύργοςpurgostower3 tower
Δαυιδ dauid
N-PRI
Δαυείδ, Δαυίδ, Δαβίδdaueid dauid dabidDavid[Bunni]
τράχηλός trachēlos
N-NSM
τράχηλοςtrachēlosneck1Your neck],
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ᾠκοδομημένος ōkodomēmenos
V-RPPRS
οἰκοδομέωoikodomeōto buildhaving been built
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardfor
θαλπιωθ·     thalpiōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousanda thousand
θυρεοὶ thureoi
N-NPM
θυρεόςthureoslong shieldshields
κρέμανται kremantai
V-PPI-3P
κρεμάωkremaōto hanghang
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
βολίδες bolides
N-NPF
βολίςbolisarrowarrows
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/whoof the
δυνατῶν.     dunatōn
A-GPM
δυνατόςdunatosablemighty.
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.два сосца твои - как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. ДвA сосц† тво‰ ћкw двA млaда близнц† сeрны, пасHмаz во крjнахъ, 4,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδύο duo
N-NUI
δύοduotwo[2two
μαστοί mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast3breasts
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
δύο duo
N-NUI
δύοduotwotwo
νεβροὶ nebroi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
δίδυμοι didumoi
A-NPM
ΔίδυμοςdidumosDidymus1twin]
δορκάδος dorkados
N-GSF
ΔορκάςdorkasDorcasof doe,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
νεμόμενοι nemomenoi
V-PMPRP
strong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRPstrong:GV-PMPRP 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
κρίνοις.     krinois
N-DPN
κρίνονkrinonlilylilies.
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору мирровую и на холм фимиама. д0ндеже дхнeтъ дeнь, и3 подви1гнутсz сBни. ПойдY себЁ къ горЁ смЂрнэй и3 къ х0лму лівaнску. 4,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἕως heōs
PREP
ἕωςheōsuntilUntil
οὗ hou
R-GSM
οὐouno[Carmi]
διαπνεύσῃ diapneusē
V-AAS-3S
strong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3Sstrong:GV-AAS-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
ἡμέρα hēmera
N-NSF
ἡμέραhēmeraday2day],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κινηθῶσιν kinēthōsin
V-APS-3P
κινέωkineōto move[3move
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1the
σκιαί,     skiai
N-NPF
σκιάskiashadow2shadows],
πορεύσομαι poreusomai
V-FMI-1S
πορεύωporeuōto goI will go
ἐμαυτῷ emautō
D-DSM
ἐμαυτοῦemautoumyselfmyself
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸ to
T-ASN
hothe/this/whothe
ὄρος oros
N-ASN
ὄροςorosmountainmountain
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who 
σμύρνης smurnēs
N-GSF
σμύρναsmurnamyrrhof myrrh,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πρὸς pros
PREP
πρόςprosto/withto
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/whothe
βουνὸν bounon
N-ASM
βουνόςbounoshillhill
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου.     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincenseof frankincense.
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy.Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! ВсS добрA є3си2, бли1жнzz моS, и3 пор0ка нёсть въ тебЁ. 4,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὅλη holē
A-NSF
ὅλοςholosallEntirely
καλὴ kalē
A-NSF
καλόςkalosgoodfare
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μῶμος mōmos
N-NSM
μῶμοςmōmosblemish[2blemish
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1there is no]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
σοί.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых! Грzди2 t лівaна, невёсто, грzди2 t лівaна: пріиди2 и3 прейди2 и3з8 начaла вёры, t главы2 санjра и3 ґермHна, t њгрaдъ льв0выхъ, t г0ръ пардалewвъ. 4,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPδεῦρο deuro
ADV
δεῦροdeurocomeCome
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Λιβάνου,     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
νύμφη,     numfē
N-VSF
νύμφηnumfēbrideO bride,
Δεῦρο deuro
ADV
δεῦροdeurocomecome
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
Λιβάνου·     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
ἐλεύσῃ eleusē
V-FMI-2S
ἔρχομαιerchomaito come/goYou shall come
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
διελεύσῃ dieleusē
V-FMI-2S
διέρχομαιdierchomaito pass throughgo through
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀρχῆς archēs
N-GSF
ἀρχήarchēbeginningtop
πίστεως,     pisteōs
N-GSF
πίστιςpistisfaith/trustof Trust,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
κεφαλῆς kefalēs
N-GSF
κεφαλήkefalēheadhead
Σανιρ sanir
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
Ερμων,     ermōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μανδρῶν mandrōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
λεόντων,     leontōn
N-GPM
λέωνleōnlionof lions,
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ὀρέων oreōn
N-GPN
ὄροςorosmountainmountains
παρδάλεων.     pardaleōn
N-GPF
πάρδαλιςpardalisleopardof leopards.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. Сeрдце нaше привлеклA є3си2, сестро2 моS невёсто, сeрдце нaше привлеклA є3си2 є3ди1нымъ t џчію твоє1ю, є3ди1нымъ мони1стомъ вhи твоеS. 4,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐκαρδίωσας ekardiōsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἡμᾶς,     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἀδελφή adelfē
N-VSF
ἀδελφήadelfēsistermy sister,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
νύμφη,     numfē
N-VSF
νύμφηnumfēbrideO bride;
Ἐκαρδίωσας ekardiōsas
V-AAI-2S
strong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2Sstrong:GV-AAI-2S 
ἡμᾶς hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
ἑνὶ heni
A-DSM
εἷςheisonewith one
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromwith one
ὀφθαλμῶν ofthalmōn
N-GPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeof your eyes,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongwith
μιᾷ mia
A-DSF
εἷςheisoneone
ἐνθέματι enthemati
N-DSN
strong:GN-DSNstrong:GN-DSNstrong:GN-DSN 
τραχήλων trachēlōn
N-GPM
τράχηλοςtrachēlosneckof your neck.
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Что2 ўдобрёста сосц† тво‰, сестро2 моS невёсто; что2 ўдобрёста сосц† тво‰ пaче вінA, и3 вонS ри1зъ твои1хъ пaче всёхъ ґрwм†тъ; 4,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐκαλλιώθησαν ekalliōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
μαστοί mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast1your breasts]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀδελφή adelfē
N-VSF
ἀδελφήadelfēsistermy sister,
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
νύμφη,     numfē
N-VSF
νύμφηnumfēbrideO bride.
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐκαλλιώθησαν ekalliōthēsan
V-API-3P
strong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3Pstrong:GV-API-3P 
μαστοί mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast1your breasts]
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromabove
οἴνου;     oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswinewine,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀσμὴ osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromascent
ἱματίων himatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingof your garments
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὑπὲρ huper
PREP
ὑπέρhuperabove/forabove
πάντα panta
A-ASN
πᾶςpasallall
τὰ ta
T-APN
hothe/this/who[that]
ἀρώματα.     arōmata
N-APN
ἄρωμαarōmaspicesaromatics.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! С0тъ и3скaпаютъ ўстнЁ твои2, невёсто, мeдъ и3 млеко2 под8 љзhкомъ твои1мъ, и3 благов0ніе ри1зъ твои1хъ ћкw благоухaніе лівaна. 4,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκηρίον kērion
N-ASN
κηρίονkērionhoneycomb[3honeycomb
ἀποστάζουσιν apostazousin
V-PAI-3P
strong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3Pstrong:GV-PAI-3P 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip1Your lips],
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
νύμφη,     numfē
N-VSF
νύμφηnumfēbrideO bride.
μέλι meli
N-NSN
μέλιmelihoneyHoney
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
γάλα gala
N-NSN
γάλαgalamilkmilk
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
γλῶσσάν glōssan
N-ASF
γλῶσσαglōssatongueyour tongue;
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀσμὴ osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromascent
ἱματίων himatiōn
N-GPN
ἱμάτιονhimationclothingof your garments
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ὀσμὴ osmē
N-NSF
ὀσμήosmēaromascent
Λιβάνου.     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincenseof frankincense.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.Запертый сад - сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник: Вертогрaдъ заключeнъ сестрA моS невёста, вертогрaдъ заключeнъ, и3ст0чникъ запечатлёнъ. 4,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκῆπος kēpos
N-NSM
κῆποςkēposgarden[2 a garden
κεκλεισμένος kekleismenos
V-RPPRS
κλείωkleiōto shut3being locked
ἀδελφή adelfē
N-NSF
ἀδελφήadelfēsister1My sister],
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
νύμφη,     numfē
N-NSF
νύμφηnumfēbrideO bride;
Κῆπος kēpos
N-NSM
κῆποςkēposgarden[autumn]
κεκλεισμένος,     kekleismenos
V-RPPRS
κλείωkleiōto shut[explanation]
πηγὴ pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowa spring
ἐσφραγισμένη·     esfragismenē
V-RPPRS
σφραγίζωsfragizōto sealhaving a seal upon it.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.рассадники твои - сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, Лётwрасли тво‰ сaдъ ши1пкwвъ съ плод0мъ ћблочнымъ, кЂпри съ нaрдами, 4,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀποστολαί apostolai
N-NPF
ἀποστολήapostolēapostleshipYour dowries
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
παράδεισος paradeisos
N-NSM
παράδεισοςparadeisosparadisea garden
ῥοῶν roōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
καρποῦ karpou
N-GSM
καρπόςkarposfruitfruit
ἀκροδρύων,     akrodruōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
κύπροι kuproi
N-NPF
ΚύπροςkuprosCypruscamphor
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
νάρδων,     nardōn
N-GPF
νάρδοςnardosnardspikenards.
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; нaрдъ и3 шафрaнъ, тр0сть и3 кіннамHнъ со всёми древaми лівaнскими, смЂрна, ґл0й со всёми пeрвыми мЂрами, 4,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPνάρδος nardos
N-NSF
νάρδοςnardosnardSpikenard
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κρόκος,     krokos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
κάλαμος kalamos
N-NSM
κάλαμοςkalamosreed/stick/pencalamus
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
κιννάμωμον kinnamōmon
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
ξύλων xulōn
N-GPN
ξύλονxulonwoodwoods
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου,     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
σμύρνα smurna
N-NSF
σμύρναsmurnamyrrhmyrrh,
αλωθ alōth
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
πάντων pantōn
A-GPN
πᾶςpasallall
πρώτων prōtōn
A-GPNS
πρῶτοςprōtosfirstforemost
μύρων,     murōn
N-GPN
μύρονmuronointmentperfumes.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.садовый источник - колодезь живых вод и потоки с Ливана. и3ст0чникъ вертогрaда, и3 клaдzзь воды2 жи1вы и3 и3стекaющіz t лівaна. 4,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπηγὴ pēgē
N-NSF
πηγήpēgēflowA spring
κήπων,     kēpōn
N-GPM
κῆποςkēposgardenof gardens;
φρέαρ frear
N-NSN
φρέαρfrearwell/abyssa well
ὕδατος hudatos
N-GSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof water
ζῶντος zōntos
V-PAPGS
ζάωzaōto liveliving,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥοιζοῦντος roizountos
V-PAPGS
strong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGSstrong:GV-PAPGS 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
Λιβάνου.     libanou
N-GSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
 
16 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!Поднимись ветер с севера и принесись с юга, повей на сад мой,- и польются ароматы его! - Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.Востaни, сёвере, и3 грzди2, ю4же, и3 повёй во вертогрaдэ моeмъ, и3 да потекyтъ ґрwмaты мои2.4,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘξεγέρθητι,     exegerthēti
V-APM-2S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseAwake,
βορρᾶ,     borra
N-VSM
βορρᾶςborrasthe northO north !
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
ἔρχου,     erchou
V-PMM-2S
ἔρχομαιerchomaito come/gocome,
νότε,     note
N-VSM
νότοςnotossouthO south!
διάπνευσον diapneuson
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
κῆπόν kēpon
N-ASM
κῆποςkēposgardenmy garden,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ῥευσάτωσαν reusatōsan
V-AAM-3P
ῥέω, ἐρέωreō ereōto utter[to reckon|appoint]
ἀρώματά arōmata
N-NPN
ἄρωμαarōmaspicesmy aromatics!
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καταβήτω katabētō
V-AAM-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go down[dedication]
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εἰς eis
PREP
εἰςeistoward[to strive]
κῆπον kēpon
N-ASM
κῆποςkēposgarden[autumn]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
φαγέτω fagetō
V-AAM-3S
ἐσθίωesthiōto eat[Zabdiel]
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruit[to spice]
ἀκροδρύων akrodruōn
N-GPN
strong:GN-GPNstrong:GN-GPNstrong:GN-GPN 
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!