MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
5

Warsz. King J. 51 Tłum. GrEn. Толк. Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные! Да сни1детъ брaтъ мои2 въ вертогрaдъ св0й и3 да ћстъ пл0дъ nв0щій свои1хъ. Внид0хъ въ вертогрaдъ м0й, сестро2 моS невёсто: њб8имaхъ смЂрну мою2 со ґрwмaтами мои1ми, kд0хъ хлёбъ м0й съ мeдомъ мои1мъ, пи1хъ віно2 моE съ млек0мъ мои1мъ. Kди1те, бли1жніи, и3 пjйте и3 ўпjйтесz, брaтіz. 5,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰσῆλθον eisēlthon
V-AAI-1S
εἰσέρχομαιeiserchomaito enterI entered
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
κῆπόν kēpon
N-ASM
κῆποςkēposgardenhis garden,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀδελφή adelfē
N-VSF
ἀδελφήadelfēsistermy sister,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
νύμφη,     numfē
N-VSF
νύμφηnumfēbrideO bride.
ἐτρύγησα etrugēsa
V-AAI-1S
τρυγάωtrugaōto harvestI gathered the vintage
σμύρναν smurnan
N-ASF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[hip]
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
ἀρωμάτων arōmatōn
N-GPN
ἄρωμαarōmaspicesmy aromatics;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔφαγον efagon
V-AAI-1S
φαγεῖνfageinto eat[soul]
ἄρτον arton
N-ASM
ἄρτοςartosbreadmy bread
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
μέλιτός melitos
N-GSN
μέλιmelihoneymy honey;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔπιον epion
V-AAI-1S
πίνωpinōto drinkI drank
οἶνόν oinon
N-ASM
οἶνοςoinoswinewine
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μετα meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
γαλακτος galaktos
N-GSN
γάλαgalamilkmy milk.
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
φάγετε,     fagete
V-FAI-2P
φαγεῖνfageinto eat[soul]
πλησίοι,     plēsioi
N-VPM
strong:GN-VPMstrong:GN-VPMstrong:GN-VPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πίετε piete
V-AAM-2P
πίνωpinōto drinkdrink!
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μεθύσθητε,     methusthēte
V-APM-2P
μεθύωmethuōto get drunkbe intoxicated
ἀδελφοί,     adelfoi
N-VPM
ἀδελφόςadelfosbrother[dust]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот, голос моего возлюбленного, который стучится: "отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои - ночною влагою". Ѓзъ сплю2, ґ сeрдце моE бди1тъ: глaсъ брaта моегw2 ўдарsетъ въ двє1ри: tвeрзи ми2, сестро2 моS, бли1жнzz моS, голуби1це моS, совершeннаz моS: ћкw главA моS нап0лнисz росы2, и3 влaси мои2 кaпель нощнhхъ. 5,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
καθεύδω,     katheudō
V-PAI-1S
καθεύδωkatheudōto sleepsleep,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandbut

T-NSF
hothe/this/who 
καρδία kardia
N-NSF
καρδίαkardiaheartmy heart
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀγρυπνεῖ.     agrupnei
V-PAI-3S
ἀγρυπνέωagrupneōbe watchfulis sleepless.
φωνὴ fōnē
N-NSF
φωνήfōnēvoice/soundvoice
ἀδελφιδοῦ adelfidou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κρούει krouei
V-PAI-3S
κρούωkrouōto knockknocks
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/whothe
θύραν thuran
N-ASF
θύραthuradoordoor, ,
Ἄνοιξόν anoixon
V-AAM-2S
ἀνοίγωanoigōto openOpen
μοι,     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
ἀδελφή adelfē
N-VSF
ἀδελφήadelfēsistermy sister,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
περιστερά peristera
N-VSF
περιστεράperisteradovemy dove,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τελεία teleia
A-VSF
τέλειοςteleiosperfectmy perfect one!
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor

T-NSF
hothe/this/who 
κεφαλή kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadmy head
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
επλησθη eplēsthē
V-API-3S
πλήθω, πίμπλημιplēthō pimplēmito fillis filled
δροσου drosou
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
και kai
CONJ
καίkaiandand
οι oi
T-NPM
hothe/this/who 
βοστρυχοι bostruchoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ψεκάδων psekadōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
νυκτός.     nuktos
N-GSF
νύξnuxnightof night.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их? Совлек0хсz ри1зы моеS, кaкw њблекyсz въ ню2; ўмhхъ н0зэ мои2, кaкw њскверню2 и5хъ; 5,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἘξεδυσάμην exedusamēn
V-AMI-1S
ἐκδύωekduōto stripI took off
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
χιτῶνά chitōna
N-ASM
χιτώνchitōntunicmy inner garment;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πῶς pōs
ADV
πωςpōshowhow
ἐνδύσωμαι endusōmai
V-AMS-1S
ἐνδύωenduōto clotheshall I put it on ?
αὐτόν;     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐνιψάμην enipsamēn
V-AMI-1S
νίπτωniptōto washI washed
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who 
πόδας podas
N-APM
πούςpousfootmy feet;
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
πῶς pōs
ADV
πωςpōshowhow
μολυνῶ molunō
V-AAS-1S
μολύνωmolunōto defileshall I taint
αὐτούς;     autous
D-APM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Брaтъ м0й послA рyку свою2 сквозЁ сквaжню, и3 чрeво моE вострепетA t негw2. 5,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπέστειλεν apesteilen
V-AAI-3S
ἀποστέλλωapostellōto sendsent
χεῖρα cheira
N-ASF
χείρcheirhandhis hand
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromthrough
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whothe
ὀπῆς,     opēs
N-GSF
ὀπήopēholeopening,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
κοιλία koilia
N-NSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachmy belly
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐθροήθη ethroēthē
V-API-3S
θροέωthroeōto alarmwas alarmed
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstover
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Востaхъ ѓзъ tвeрсти брaту моемY: рyцэ мои2 и3скaпаша смЂрну, пeрсты мои2 смЂрны пHлны на рукaхъ заключeніz. 5,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀνέστην anestēn
V-AAI-1S
ἀνίστημιanistēmito ariseI rose up
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI rose up
ἀνοῖξαι anoixai
V-AAR
ἀνοίγωanoigōto opento open
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἀδελφιδῷ adelfidō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
χεῖρές cheires
N-NPF
χείρcheirhandmy hands
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔσταξαν estaxan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
σμύρναν,     smurnan
N-ASF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[hip]
δάκτυλοί daktuloi
N-NPM
δάκτυλοςdaktulosfingermy fingers
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σμύρναν smurnan
N-ASF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[hip]
πλήρη plērē
A-ASF
πλήρηςplērēsfull1 full ]
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
χεῖρας cheiras
N-APF
χείρcheirhandhandles
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
κλείθρου.     kleithrou
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне. Tверз0хъ ѓзъ брaту моемY: брaтъ м0й прeйде. ДушA моS и3зhде въ сл0во є3гw2: взыскaхъ є3го2, и3 не њбрэт0хъ є3гw2: звaхъ є3го2, и3 не послyша менE. 5,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἤνοιξα ēnoixa
V-AAI-1S
ἀνοίγωanoigōto openI opened
ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI opened
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἀδελφιδῷ adelfidō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
παρῆλθεν·     parēlthen
V-AAI-3S
παρέρχομαιparerchomaito pass bywas gone.
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoulMy soul
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐξῆλθεν exēlthen
V-AAI-3S
ἐξέρχομαιexerchomaito go outcame forth
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
λόγῳ logō
N-DSM
λόγοςlogoswordhis word.
αὐτοῦ,     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐζήτησα ezētēsa
V-AAI-1S
ζητέωzēteōto seekI sought
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounoI did not
εὗρον heuron
V-AAI-1S
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfind
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκάλεσα ekalesa
V-AAI-1S
καλέωkaleōto callI called
αὐτόν,     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὐχ ouch
ADV
οὐounohe did not
ὑπήκουσέν hupēkousen
V-AAI-3S
ὑπακούωhupakouōto obeyhearken
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены. Њбрэт0ша мS стрaжіе њбходsщіи во грaдэ: би1ша мS, kзви1ша мS, взsша вeрхнюю ри1зу t менє2 стрaжіе стённіи. 5,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεὕροσάν heurosan
V-AAI-3P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetThey found
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe
φύλακες fulakes
N-NPM
φυλακτήριοςfulaktēriosguardguards,
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whothe ones
κυκλοῦντες kuklountes
V-PAPRP
κυκλόωkukloōto surroundencircling
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
πόλει,     polei
N-DSF
πόλιςpoliscitycity.
ἐπάταξάν epataxan
V-AAI-3P
πατάσσωpatassōto strikeThey struck
με,     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἐτραυμάτισάν etraumatisan
V-AAI-3P
τραυματίζωtraumatizōto woundthey wounded
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἦραν ēran
V-AAI-3P
αἴρωairōto take up[4took
τὸ to
T-ASN
hothe/this/who 
θέριστρόν theristron
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἀπ'     ap
PREP
ἀπόapofrom6from
ἐμοῦ emou
P-GS
ἐμοῦemouof me[cause]
φύλακες fulakes
N-NPM
φυλακτήριοςfulaktēriosguard1 keepers
τῶν tōn
T-GPN
hothe/this/who2of the
τειχέων.     teicheōn
N-GPN
τεῖχοςteichoswall3walls].
 
8 Tłum. GrEn. Толк. – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви. Заклsхъ вы2, дщє1ри їеrли1мскіz, въ си1лахъ и3 въ крёпостехъ сeльныхъ: ѓще њбрsщете брaта моего2, возвэсти1те є3мY, ћкw ўsзвлена люб0вію ѓзъ є4смь. 5,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὥρκισα hōrkisa
V-AAI-1S
ὁρκίζωhorkizōto adjureI bind you by an oath,
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
θυγατέρες thugateres
N-VPF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughters
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerpowers
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἰσχύσεσιν ischusesin
N-DPF
ἰσχύςischusstrengthstrengths
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγροῦ,     agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifif
εὕρητε heurēte
V-AAS-2P
εὑρίσκωheuriskōto find/meetyou should find
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀδελφιδόν adelfidon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀπαγγείλητε apangeilēte
V-AAS-2P
ἀπαγγέλλωapangellōto announceshould you report
αὐτῷ;     autō
D-DSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
τετρωμένη tetrōmenē
V-RPPRS
strong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRS 
ἀγάπης agapēs
N-GSF
ἀγάπηagapēlove3of love
εἰμὶ eimi
V-PAI-1S
εἰμίeimito be[decree]
ἐγώ.     egō
P-NS
ἐγώegōI/weI bind you by an oath,
 
9 Tłum. GrEn. Толк. – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?"Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас?" Что2 брaтъ тв0й пaче брaта, д0браz въ женaхъ; что2 брaтъ тв0й t брaта, ћкw тaкw заклsла є3си2 нaсъ; 5,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPτί ti
I-NSN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀδελφιδοῦ,     adelfidou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 

T-VSF
hothe/this/who 
καλὴ kalē
A-VSF
καλόςkalosgoodO fair one
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
γυναιξίν,     gunaixin
N-DPF
γυνήgunēwomanwomen?
Τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
ἀδελφιδοῦ,     adelfidou
N-GSM
strong:GN-GSMstrong:GN-GSMstrong:GN-GSM 
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincethat
οὕτως houtōs
ADV
οὕτω, οὕτωςhhoutō outōsthus(-ly)thus
ὥρκισας hōrkisas
V-AAI-2S
ὁρκίζωhorkizōto adjureyou bound us by an oath?
ἡμᾶς;     hēmas
P-AP
ἡμᾶςhēmasus[crime]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других: Брaтъ м0й бёлъ и3 чeрменъ, и3збрaнъ t тeмъ: 5,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
λευκὸς leukos
A-NSM
λευκόςleukoswhitewhite
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
πυρρός,     purros
A-NSM
strong:GA-NSMstrong:GA-NSMstrong:GA-NSM 
ἐκλελοχισμένος eklelochismenos
V-RPPRS
strong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRSstrong:GV-RPPRS 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
μυριάδων·     muriadōn
N-GPF
μυριάςmuriasmyriadmyriads.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.голова его - чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; главA є3гw2 злaто и3збрaнно, власы2 є3гw2 кудр‰вы, чє1рны ћкw врaнъ: 5,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκεφαλὴ kefalē
N-NSF
κεφαλήkefalēheadHis head
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χρυσίον chrusion
N-NSN
χρυσίονchrusiongoldgold
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
φαζ,     faz
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
βόστρυχοι bostruchoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐλάται,     elatai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
μέλανες melanes
A-NPM
μέλαςmelasblackblack
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κόραξ,     korax
N-NSM
κόραξkoraxravena crow.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.глаза его - как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; џчи є3гw2 ћкw голуби6цы на и3сполнeніихъ в0дъ, и3змовeни во млецЁ, сэдsщыz въ наполнeніихъ (*в0дъ): 5,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀφθαλμοὶ ofthalmoi
N-NPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeHis eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
περιστεραὶ peristerai
N-NPF
περιστεράperisteradovedoves
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstby
πληρώματα plērōmata
N-APN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfullnesses
ὑδάτων hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters,
λελουσμέναι lelousmenai
V-RPPRP
λούωlouōto washbeing bathed
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
γάλακτι galakti
N-DSN
γάλαgalamilkmilk,
καθήμεναι kathēmenai
V-PMPRP
κάθημαιkathēmaito sitsitting down
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
πληρώματα plērōmata
N-APN
πλήρωμαplērōmafulfillmentfullnesses
ὑδάτων,     hudatōn
N-GPN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswaterof waters.
 
13 Tłum. GrEn. Толк. Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.щеки его - цветник ароматный, гряды благовонных растений; губы его - лилии, источают текучую мирру; лани6ты є3гw2 ѓки фіaлы ґрwм†тъ, прозzбaющыz благов0ніе: ўстнЁ є3гw2 крjны, кaплющіи смЂрну п0лну: 5,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPσιαγόνες siagones
N-NPF
σιαγώνsiagōncheekHis jaws
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
φιάλαι fialai
N-NPF
φιάληfialēbowlbowls
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ἀρώματος arōmatos
N-GSN
ἄρωμαarōmaspicesaromatic,
φύουσαι fuousai
V-PAPRP
φύωfuōto growgerminating
μυρεψικά,     murepsika
A-APN
strong:GA-APNstrong:GA-APNstrong:GA-APN 
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslipHis lips
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
κρίνα krina
N-NPN
κρίνονkrinonlilylilies
στάζοντα stazonta
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
σμύρναν smurnan
N-ASF
ΣμύρναsmurnaSmyrna[hip]
πλήρη,     plērē
A-ASF
πλήρηςplērēsfull1full- ].
 
14 Tłum. GrEn. Толк. Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.руки его - золотые кругляки, усаженные топазами; живот его - как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами; рyцэ є3гw2 њбт0чєны зл†ты, нап0лнєны fарсjса: чрeво є3гw2 сосyдъ слон0вый на кaмени сапфjровэ: 5,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPχεῖρες cheires
N-NPF
χείρcheirhandHis hands
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τορευταὶ toreutai
A-NPF
strong:GA-NPFstrong:GA-NPFstrong:GA-NPF 
χρυσαῖ chrusai
A-NPF
χρύσεοςchruseosgoldengold,
πεπληρωμέναι peplērōmenai
V-RPPRP
πληρόωplēroōto fulfillbeing filled
θαρσις,     tharsis
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
κοιλία koilia
N-NSF
κοιλίαkoiliabelly/womb/stomachHis belly
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
πυξίον puxion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
ἐλεφάντινον elefantinon
A-NSN
ἐλεφάντινοςelefantinosmade of ivoryof ivory
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
λίθου lithou
N-GSM
λίθοςlithosstonea stone
σαπφείρου,     sapfeirou
N-GSF
σάπφειροςsapfeirossapphireof sapphire.
 
15 Tłum. GrEn. Толк. Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.голени его - мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры; лы6ста є3гw2 столпи2 мaрморwвы, њсновaни на степeнехъ златhхъ: ви1дъ є3гw2 ћкw лівaнъ, и3збрaнъ ћкw кeдрове: 5,15Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPκνῆμαι knēmai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
στῦλοι stuloi
N-NPM
στῦλοςstulospillarcolumns
μαρμάρινοι marmarinoi
A-NPM
strong:GA-NPMstrong:GA-NPMstrong:GA-NPM 
τεθεμελιωμένοι tethemeliōmenoi
V-RPPRP
θεμελιόωthemelioōto foundfounded
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
βάσεις baseis
N-APF
βάσιςbasisfootbases
χρυσᾶς,     chrusas
A-APF
χρύσεοςchruseosgoldenof gold.
εἶδος eidos
N-NSN
εἶδοςeidosappearanceHis appearance
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
Λίβανος,     libanos
N-NSM
λίβανοςlibanosfrankincense[Idalah]
ἐκλεκτὸς eklektos
A-NSM
ἐκλεκτόςeklektosselectchoice
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
κέδροι,     kedroi
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
 
16 Tłum. GrEn. Толк. Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie.уста его - сладость, и весь он - любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские! гортaнь є3гw2 слaдость, и3 вeсь желaніе: сeй брaтъ м0й и3 сeй бли1жній м0й, дщє1ри їеrли6мли. 5,16Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPφάρυγξ farugx
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
γλυκασμοὶ glukasmoi
N-NPM
strong:GN-NPMstrong:GN-NPMstrong:GN-NPM 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὅλος holos
A-NSM
ὅλοςholosallentirely
ἐπιθυμία·     epithumia
N-NSF
ἐπιθυμίαepithumiadesiredesirable.
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itThis
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οὗτος houtos
D-NSM
οὗτοςhoutosthis/he/she/itthis
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighbormy dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
θυγατέρες thugateres
N-VPF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughters
Ιερουσαλημ.     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
17 Tłum. GrEn. Толк. (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą."Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою".Кaмw tи1де брaтъ тв0й, д0браz въ женaхъ; кaмw ўклони1сz брaтъ тв0й; и3 взhщемъ є3гw2 съ тоб0ю.

61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!