MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
6

Warsz. King J. 61 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Брaтъ м0й сни1де въ вертогрaдъ св0й, въ мэстA ґрwм†тъ, пaствити въ вертогрaдэхъ и3 собирaти крjны. 6,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἀπῆλθεν apēlthen
V-AAI-3S
ἀπέρχομαιaperchomaito go awaydid [2go forth
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]

T-VSF
hothe/this/who 
καλὴ kalē
A-VSF
καλόςkalosgoodO fair one
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
γυναιξίν;     gunaixin
N-DPF
γυνήgunēwomanwomen?
Ποῦ pou
ADV
ποῦpouwhere?Where
ἀπέβλεψεν apeblepsen
V-AAI-3S
ἀποβλέπωapoblepōto look aheaddid [2look away
ho
T-NSM
hothe/this/who 
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
σου;     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandfor
ζητήσομεν zētēsomen
V-FAI-1P
ζητέωzēteōto seekwe will seek
αὐτὸν auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
μετὰ meta
PREP
μετάmetawith/afterwith
σοῦ.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой - мне; он пасет между лилиями. Ѓзъ брaту моемY и3 брaтъ м0й мнЁ, пасhй въ крjнэхъ. 6,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
κατέβη katebē
V-AAI-3S
καταβαίνωkatabainōto come/go downwent down
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
κῆπον kēpon
N-ASM
κῆποςkēposgardenhis garden,
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardto
φιάλας fialas
N-APF
φιάληfialēbowlbowls
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/whoof the
ἀρώματος arōmatos
N-GSN
ἄρωμαarōmaspicesaromatics,
ποιμαίνειν poimainein
V-PAR
ποιμαίνωpoimainōto shepherdto tend
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κήποις kēpois
N-DPM
κῆποςkēposgardengardens,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
συλλέγειν sullegein
V-PAR
συλλέγωsullegōto collectto collect
κρίνα·     krina
N-APN
κρίνονkrinonlilylilies.
 
3 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. ДобрA є3си2, бли1жнzz моS, ћкw благоволeніе, краснA ћкw їеrли1мъ, ќжасъ ћкw вчинє1нны. 6,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
ἀδελφιδῷ adelfidō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀδελφιδός adelfidos
N-NSM
strong:GN-NSMstrong:GN-NSMstrong:GN-NSM 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμοὶ emoi
P-DS
ἐμοίemoiI[pestilence]
ho
T-NSM
hothe/this/whothe one
ποιμαίνων poimainōn
V-PAPRS
ποιμαίνωpoimainōto shepherdtending
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
τοῖς tois
T-DPN
hothe/this/whothe
κρίνοις.     krinois
N-DPN
κρίνονkrinonlilylilies.
 
4 Tłum. GrEn. Толк. Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Tврати2 џчи твои2 t менє2, ћкw тjи воскрили1ша мS: влaси твои2, ћкw стадA к0зъ, ±же взыд0ша t галаaда: 6,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΚαλὴ kalē
A-NSF
καλόςkalosgoodYou are fair,
εἶ,     ei
V-PAI-2S
εἰeiif[clod]

T-VSF
hothe/this/who 
πλησίον plēsion
ADV
πλησίονplēsionnear/neighborO dear one,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
εὐδοκία,     eudokia
N-NSF
εὐδοκίαeudokiagoodwillgood-pleasure;
ὡραία hōraia
A-NSF
ὡραῖοςhōraiosbeautiful/timelybeautiful
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
θάμβος thambos
N-NSN
θάμβοςthambosamazementa consternation
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τεταγμέναι.     tetagmenai
V-RMPRP
τάσσωtassōto appointones arranged .
 
5 Tłum. GrEn. Толк. Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.Волосы твои - как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои - как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; зyбы твои2, ћкw стадA њстрижeныхъ, ±же взыд0ша t купёли, вс‰ близнsта родsщыz, и3 безчaдныz нёсть въ ни1хъ: ћкw вeрвь червлeна ўстнЁ твои2, и3 бесёда твоS краснA: 6,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀπόστρεψον apostrepson
V-AAM-2S
ἀποστρέφωapostrefōto turn awayTurn away
ὀφθαλμούς ofthalmous
N-APM
ὀφθαλμόςofthalmoseyeyour eyes
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀπεναντίον apenantion
ADV
strong:GADVstrong:GADVstrong:GADV 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sincefor
αὐτοὶ autoi
D-NPM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἀνεπτέρωσάν anepterōsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
τρίχωμά trichōma
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀγέλαι agelai
N-NPF
ἀγέληagelēherdherds
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
αἰγῶν,     aigōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
αἳ hai
R-NPF
hothe/this/who 
ἀνεφάνησαν anefanēsan
V-API-3P
ἀναφαίνωanafainōto appear[to eat]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who[that]
Γαλααδ.     galaad
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
 
6 Tłum. GrEn. Толк. Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.как половинки гранатового яблока - ланиты твои под кудрями твоими. ћкw њброщeніе ши1пка лани6ты тво‰, кромЁ замолчaніz твоегw2. 6,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὀδόντες odontes
N-NPM
ὀδούςodoustoothYour teeth
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ἀγέλαι agelai
N-NPF
ἀγέληagelēherdherds
τῶν tōn
T-GPF
hothe/this/whoof the
κεκαρμένων,     kekarmenōn
V-RPPGP
κείρωkeirōto shearones being sheared,
αἳ hai
R-NPF
hothe/this/whothe
ἀνέβησαν anebēsan
V-AAI-3P
ἀναβαίνωanabainōto ascendascend
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
τοῦ tou
T-GSN
hothe/this/who 
λουτροῦ,     loutrou
N-GSN
λουτρόνloutronwashingbath,
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who 
πᾶσαι pasai
A-NPF
πᾶςpasallall
διδυμεύουσαι,     didumeuousai
V-PAPRP
strong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRPstrong:GV-PAPRP 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἀτεκνοῦσα ateknousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
οὐκ ouk
ADV
οὐouno1there is not]
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
αὐταῖς.     autais
D-DPF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, Шестьдесsтъ сyть цари1цъ и3 џсмьдесzтъ нал0жницъ, и3 ю4нотъ, и5мже нёсть числA: 6,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[2 as
σπαρτίον spartion
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τὸ to
T-NSN
hothe/this/who4of the
κόκκινον kokkinon
A-NSN
κόκκινοςkokkinosscarlet[terror]
χείλη cheilē
N-NPN
χεῖλοςcheiloslip[end]
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]

T-NSF
hothe/this/who 
λαλιά lalia
N-NSF
λαλιάlaliaspeech[crops]
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡραία.     hōraia
A-NSF
ὡραῖοςhōraiosbeautiful/timely[Sephar]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how[scribe]
λέπυρον lepuron
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
ῥόας roas
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
μῆλόν mēlon
N-NSN
strong:GN-NSNstrong:GN-NSNstrong:GN-NSN 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκτὸς ektos
PREP
ἕκτοςhektossixthoutside
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/who[that]
σιωπήσεώς siōpēseōs
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
σου sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:но единственная - она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы, и - превознесли ее, царицы и наложницы, и - восхвалили ее. є3ди1на є4сть голуби1ца моS, совершeннаz моS: є3ди1на є4сть мaтери своeй, и3збрaнна є4сть роди1вшей ю5: ви1дэша ю5 дщє1ри и3 ўблажи1ша ю5, цари6цы и3 налHжницы, и3 восхвали1ша ю5. 6,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἙξήκοντά hexēkonta
N-NUI
ἑξήκονταhexēkontasixty[2sixty
εἰσιν eisin
V-PAI-3P
εἰσίeisithey are[Gilonite]
βασίλισσαι,     basilissai
N-NPF
βασίλισσαbasilissaqueenqueens,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὀγδοήκοντα ogdoēkonta
N-NUI
ὀγδοήκονταogdoēkontaeightyeighty
παλλακαί,     pallakai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
νεάνιδες neanides
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
ὧν hōn
R-GPF
ὅς, ἥhhos ēwhichwhich
οὐκ ouk
ADV
οὐounothere is no
ἔστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
ἀριθμός.     arithmos
N-NSM
ἀριθμόςarithmosnumbernumber.
 
9 Tłum. GrEn. Толк. “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Кто2 сіS проницaющаz ѓки ќтро, добрA ћкw лунA, и3збрaнна ћкw с0лнце, ќжасъ ћкw вчинє1нны; 6,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPμία mia
A-NSF
εἷςheisone[2is one
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
περιστερά peristera
N-NSF
περιστεράperisteradove1My dove],
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
τελεία teleia
A-NSF
τέλειοςteleiosperfectmy perfect one.
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
μία mia
A-NSF
εἷςheisoneShe is one
ἐστὶν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
μητρὶ mētri
N-DSF
μήτηρmētērmotherher mother;
αὐτῆς,     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐκλεκτή eklektē
A-NSF
ἐκλεκτόςeklektosselectchoice one
ἐστιν estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
τῇ
T-DSF
hothe/this/whoto the
τεκούσῃ tekousē
V-AAPMS
τίκτωtiktōto give birth toone giving birth to
αὐτῆς.     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
εἴδοσαν eidosan
V-AAI-3P
ὁράωhoraōto see[vexation]
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
θυγατέρες thugateres
N-NPF
θυγάτηρthugatērdaughter1 daughters],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μακαριοῦσιν makariousin
V-PAI-3P
μακαρίζωmakarizōto bless[2will declare her blessed
αὐτήν,     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
βασίλισσαι basilissai
N-NPF
βασίλισσαbasilissaqueen1queens],
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
παλλακαὶ pallakai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
καὶ kai
ADV
καίkaiandalso
αἰνέσουσιν ainesousin
V-FAI-3P
αἰνέωaineōto praiseshall praise
αὐτήν.     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
10 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки? Въ вертогрaдъ nрёхwвъ снид0хъ ви1дэти въ плодёхъ пот0ка, ви1дэти, ѓще процвэтE віногрaдъ и3 возраст0ша ши1пки. 6,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSF
τιςtisoneWho
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/whothe one
ἐκκύπτουσα ekkuptousa
V-PAPRS
strong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRSstrong:GV-PAPRS 
ὡσεὶ hōsei
PREP
ὡσείhōseilike/as/aboutas
ὄρθρος,     orthros
N-NSM
ὄρθροςorthrosdawndawn,
καλὴ kalē
A-NSF
καλόςkalosgoodfair
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σελήνη,     selēnē
N-NSF
σελήνηselēnēmoonmoon,
ἐκλεκτὴ eklektē
A-NSF
ἐκλεκτόςeklektosselectchoice
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ho
T-NSM
hothe/this/whothe
ἥλιος,     hēlios
N-NSM
ἥλιοςhēliossunsun,
θάμβος thambos
N-NSN
θάμβοςthambosamazementconsternation
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
τεταγμέναι;     tetagmenai
V-RMPRP
τάσσωtassōto appointbeing set in order.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Тaмw дaмъ сосц† мо‰ тебЁ: не разумЁ душA моS, положи1 мz на колесни1цэ ґмінадaвли. 6,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕἰς eis
PREP
εἰςeistowardInto
κῆπον kēpon
N-ASM
κῆποςkēposgardengarden
καρύας karuas
N-GSF
strong:GN-GSFstrong:GN-GSFstrong:GN-GSF 
κατέβην katebēn
V-AAI-1S
καταβαίνωkatabainōto come/go downI went down
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto behold
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongamong
γενήμασιν genēmasin
N-DPN
γέννημαgennēmaoffspringproduce
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
χειμάρρου,     cheimarrou
N-GSM
χείμαρροςcheimarrosbrookrushing stream;
ἰδεῖν idein
V-AAR
εἴδωeidōto knowto see
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
ἤνθησεν ēnthēsen
V-AAI-3S
strong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3Sstrong:GV-AAI-3S 

T-NSF
hothe/this/who1the
ἄμπελος,     ampelos
N-NSF
ἄμπελοςampelosvine2grapevine],
ἐξήνθησαν exēnthēsan
V-AAI-3P
strong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3Pstrong:GV-AAI-3P 
αἱ hai
T-NPF
hothe/this/who1 the
ῥόαι·     roai
N-NPF
strong:GN-NPFstrong:GN-NPFstrong:GN-NPF 
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithere[to fold]
δώσω dōsō
V-FAI-1S
δίδωμιdidōmito give[bath]
τοὺς tous
T-APM
hothe/this/who[that]
μαστούς mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast[Jeziel]
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
σοί.     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!"Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, – и мы посмотрим на тебя"Њбрати1сz, њбрати1сz, суламjтіно, њбрати1сz, њбрати1сz, и3 ќзримъ въ тебЁ.6,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPοὐκ ouk
ADV
οὐouno[2did not
ἔγνω egnō
V-AAI-3S
γινώσκωginōskōto know3know

T-NSF
hothe/this/who 
ψυχή psuchē
N-NSF
ψυχήpsuchēsoul1My soul],
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἔθετό etheto
V-AMI-3S
τίθημιtithēmito placeit made
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ἅρματα harmata
N-APN
ἅρμαharmachariotchariots
Αμιναδαβ.     aminadab
N-PRI
ἈμιναδάβaminadabAmminadab[Ahihud]
 

71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
81 Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?2 Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.3 Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.4 – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.PIEŚŃ VI (8,5-14).Triumf miłości. 1. . OBLUBIEŃCY UDAJĄ SIĘ DO DOMU OBLUBIENICY . (8,5-7). Miłe wspomnienia (8,5). Potęga miłości (6-7). 5 (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.6 – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.7 Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością. ZAPŁATA (8,8-12). Narada rodzeństwa (8,8-10). Ustalenie ceny (11-12).8 (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?9 Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.10 – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.11 – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.12 – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej. ZAKOŃCZENIE (8,13-14). 13(Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.14 – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!