MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Pieśń nad Pieśniami

Pieśń nad Pieśniami

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI SALOMONAPIEŚŃ I (1,1-2,7)Nawiązanie miłości. Zaręczyny. 1. . WPROWADZENIE DO ROZMOWY MIŁOŚCI . (1,1-7). Oblubienica prosi o miłość i sławi wdzięki oblubieńca (1-3); skromnie chwali samą siebie (4-5). Prosi, by mogła obcować z obłubieńccm i otrzymuje zezwolenie (6-7).
11 (Oblubienica.) Niech mię pocałuje pocałunkiem ust swoich, bo lepsze są piersi twe nad wino,2 woniejące olejkami najwyborniejszymi. Olejek wylany imię twoje, dlatego panienki umiłowały cię.3 Pociągnij mię! za tobą pobiegniemy do wonności olejków twoich! Wprowadził mię król do pokojów swoich; rozradujemy się i rozweselimy w tobie, wspominając piersi twoje więcej niż wino.4 Prawi miłują cię. – Czarna jestem, ale piękna, córki jerozolimskie, jak namioty Kedaru, jak skóry Salomona.5 Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo mię opaliło slońce; synowie matki mojej walczyli przeciwko mnie, postawili mię stróżem w winnicach; winnicy mojej nie strzegłam.6 – Oznajmijże mi ty, którego miłuje dusza moja, gdzie pasiesz, gdzie odpoczywasz w południe, abym się nie poczęła błąkać za trzodami towarzyszów twoich.7 – (Oblubieniec.) Jeśli się nie znasz, o najpiękniejsza z niewiast, wynijdź i idź za śladem trzód, a paś koźlęta twoje przy budkach pasterskich. ROZMOWA MIŁOŚCI (1,8-2,3). Piękna jesteś, przyjaciółko moja (1,8-10)I Piękny jesteś, królu mój (11-13)! Wzmożone uczucie wyraża się w krótkich wzajemnych pochwałach (1,14-2,3). 8 (Oblubieniec.) Do jazdy mojej przy wozach Faraonowych przyrównałem cię, przyjaciółko moja!9 Piękne są jagody lica twego jak synogarlicy, szyja twoja jak klejnoty.10 Łańcuszki złote uczynimy tobie, srebrem nakrapiane.11 – (Oblubienica.) Podczas gdy król był w pokoju swoim, nard mój wydał wonność swoją.12 Snopkiem mirry jest dla mnie mój miły, między piersiami moimi pozostawać będzie.13 Gronem cypru jest dla mnie mój miły, w winnicach Engaddi.14 – (Oblubieniec.) Otoś ty piękna, przyjaciółko moja, otoś ty jest piękna, oczy twoje jak gołębicy.15 – (Oblubienica.) Otoś ty jest piękny, miły mój, i wdzięczny!16 Łóżko nasze kwiecia pełne.17 (Oblubieniec.) Belki domów naszych cedrowe, stropy nasze cyprysowe.
21 (Oblubienica.) Jam kwiat polny i lilia padolna.2 – (Oblubieniec.) Jak lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami.3 – (Oblubienica.) Jak jabłoń między drzewami leśnymi, tak miły mój między synami. Pod cieniem jego, którego pragnęłam, siedziałam, a owoc jego słodki gardłu memu. ZARĘCZYNY (2,4-7).4 (Oblubienica.) Wprowadził mię do piwnicy winnej, rozrządził we mnie miłość.5 Obłóżcie mię kwieciem, obsypcie mię jabłkami, bo mdleję z miłości.6 Lewa ręka jego pod głową moją, a prawica jego obejmie mię.7 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i przez jelenie połne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej mojej, dokąd sama nie zechce.PIEŚŃ II (2,8-7,5)Wzrost miłości. Wzajemne odwiedziny. 1. . OBLUBIENIEC ODWIEDZA OBLUBIENICĘ . (2,8-17). Wprowadzenie odwiedzin (8-10a). Oblubieniec przed oknem oblubienicy zaprasza ją do wyjścia (1Ob-14). Oblubienica posłuszna idzie za nim (15-17).8 (Oblubienica.) Głos miłego mego! Oto on idzie, skacząc po górach, przeskakując pagórki;9 podobny jest miły mój do sarny lub do jelonka. Oto on stoi za ścianą naszą, spoglądając przez okna, patrząc przez kraty.10 Oto miły mój mówi do mnie: (Oblubieniec.) Wstań, śpiesz się, przyjaciółko moja, gołębico moja, piękna moja, a przyjdź!11 Bo już zima minęła, deszcz przeszedł i ustał.12 I ukazały się kwiaty na ziemi naszej, przyszedł czas obrzynania winnic, głos synogarlicy słyszan jest w ziemi naszej;13 figa wypuściła zielone owoce swoje, winnice kwitnące wydały wonność swoją. Wstań, przyjaciółko moja, piękna moja, a przyjdź!14 Gołębico moja w rozpadlinach skalnych, w szczelinie parkanu, ukaż mi oblicze twoje, niechaj głos twój zabrzmi w uszach moich; albowiem głos twój wdzięczny, a obiicze twoje piękne.15 – (Oblubienica.). Pojmajcie nam liszki małe, które niszczą winnice, bo winnica nasza zakwitła!16 Miły mój dla mnie, a ja dla niego, który się pasie między liliami,17 póki dzień nie wionie chłodem i nie przeminą cienie.18 Wróć się, bądź podobny, miły mój, do sarny i do jelonka na górach Beter! OBLUBIENICA ODWIEDZA OBLUBIEŃCA (3,1-5). Szuka go po mieście (1 -3) i znajduje (4-5).
31 (Oblubienica.) Na łóżku moim w nocy szukałam tego, którego miłuje dusza moja; szukałam go, lecz nie znalazłam.2 Wstanę i obiegnę miasto po ulicach i po rynkach szukać będę tego, którego miłuje dusza moja. Szukałam go, lecz nie znalazłam.3 Znaleźli lnię stróże, którzy strzegą miasta: “Czy widzieliście tego, którego miłuje dusza moja?”4 Zaledwie odeszłam od nich, znalazłam tego, którego miłuje dusza moja. Pojmałam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu matki mojej i do komory rodzicielki mojej.5 – (Oblubieniec.) Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, przez sarny i jelenie polne, abyście nie budziły ani dawały ocknąć się miłej, dokąd sama nie zechce!PIEŚŃ III (3,6 – 5,1)Miłość dojrzała. Zaślubiny. 1. . UROCZYSTOŚĆ WESELNA . (3,6-11). Przeprowadzenie oblubienicy (6-8). Oblubieniec wychodzi naprzeciw (9-11). 6 (Lud.) Któraż to jest, co wstępuje przez puszczę jak słup dymu z wonności mirry i kadzidła i wszelkiego proszku aptekarskiego?7 Oto łoże Salomona sześćdziesięciu mężnych obstąpiło z najmężniejszych Izraela,8 wszyscy trzymający miecze i wyćwiczeni w boju; każdego miecz przy boku jego dla strachów nocnych.9 – Lektykę uczynił sobie król Salomon z drzewa Libanu;10 filary jej poczynił srebrne, poręcze złote, siedzenie szkarłatne, środek jej wysłał miłością dla córek jerozolimskich.11 Wynijdźcie i oglądajcie, córki Syjońskie, króla Salomona w koronie, którą go ukoronowała matka jego w dzień zrękowin jego i w dzień wesela serca jego. PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY (4,I-7).
41 (Obdubieniec.) O jakżeś piękna, przyjaciółko moja, o jakżeś piękna! Oczy twoje gołębie, oprócz tego, co się wewnątrz tai. Włosy twoje jak stada kóz, które zstąpiły z góry Galaad.2 Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych, które wyszły z kąpieli, każda mająca po dwojgu jagniąt, a niepłodnej nie masz między nimi.3 Jak wstęga karmazynowa wargl twoje, a wymowa twoja wdzięczna. Jak płatek jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się wewnątrz tai.4 Szyja twoja jak wieża Dawidowa, którą zbudowano z szańcami; tysiąc tarcz wisi na niej, wszystka broń mocarzów.5 Dwoje piersi twoich jak dwoje bliźniątek u sarny, które się pasą między liliami.6 Póki dzień nie nadejdzie, a nie nachylą się cienie, pójdę do góry mirry i do pagórka kadzidła.7 Wszystka jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie zmazy. ZAŚLUBINY (4,8-5,1). Oblubieniec zaprasza oblubienicę do pałacu (4,8). W drodze darzy ją najczulszymi słowami (9-11). W pałacu prosi ją o rękę (12-15). Przyzwolenie małżeńskíe (4,16 – 5,1). 8 (Oblubieniec.) Pójdźże z Libanu, oblubienico moja, pójdź z Libanu, pójdź! Będziesz koronowana z wierzchołka Amany, z wierzchołka Saniru i Hermonu, z legowisk lwich, z gór rysiów.9 – Zraniłaś serce moje, siostro moja, oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem twoim i jednym włosem szyi twojej.10 Jak piękne są plersi twoje, siostro moja, oblubienico! Piękniejsze są piersi twe niż wino, a wonność olejków twoich niż wszystkie wonności.11 Plastrem miodu kapiącym wargi twoje, oblubienico, miód i mleko pod językiem twoim, a wonność szat twoich jak wonność kadzidła.12 – Ogrodem zamkniętym siostra moja, oblubienica, ogrodem zamkniętym, zdrojem zapieczętowanym.13 Szczepy twoje są sadem granatów z owocami jabłek.14 Cypry z nardem, nard i szafran, trzcina wonna i cynamon ze wszystkimi drzewami libańskimi, mirra i aloes, ze wszystkimi przedniejszymi olejkami.15 Zdrój ogrodów, studnia wód żywych, które płyną pędem z Libanu.16 – (Oblubienica.) Wstań, wietrze północny, i przyjdź, wietrze z południa, przewiej ogród mój, a niech płyną wonności jego!
51 Niech przyjdzie miły mój do ogrodu swego i niech je owoce jabłek jego! (Oblubieniec.) Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico, zebrałem mirrę moją z wonnymi ziołami mymi, jadłem plastr z miodem moim, piłem wino moje z mlekiem moim. Jedzcież, przyjaciele, i pijcie, a popijcie się, najmilsi!PIEŚŃ IV (5,2-6,4)Próba i utwierdzenie milości I. . PRÓBA MIŁOŚCI OBLUBIENICY . (5,2-9). Oblubieniec odwiedza w nocy oblubienicę, lecz zanim mu otwoczyła, oddala się (2-6b). Oblubienica szuka go po mieście(6c-9). 2 (Oblubienica.) Ja śpię, lecz serce moje czuwa. Głos miłego mego kołaczącego: (Oblubieniec.) Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, niepokalana moja, bo głowa moja pełna jest rosy, a kędziory moje kropli nocnych!3 – (Oblubienica.) Złożyłam suknię moją, jakże ją mam oblec? Umyłam nogi moje, jakże je mam skalać?4 Miły mój wyciągnął rękę swą przez otwór, a wnętrzności moje zadrżały za dotknięciem jego.5 Wstałam, aby otworzyć miłemu memu; ręce moje kapały miną, a palce moje były pełne mirry co najwyborniejszej.6 Zaworę drzwi moich otworzyłam miłemu, ale on był odszedł i minął. Dusza moja rozpłynęła się, gdy mówił; szukałam, a nie znalazłam go, wołałam, a nie odpowiedział mi.7 – Znaleźli mię stróże, co chodzą po mieście, pobili mię i zranili mię, wzięli płaszcz mój ze mnie stróże murów.8 – Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, jeśli znajdziecie miłego mego, abyście mu oznajmiły, iż mdleję z miłości.9 – (Dziewice.) Jakiż jest miły twój nad miłego, o najpiękniejsza między niewiastami ? Jakiż jest miły twój nad miłego, żeś nas tak poprzysięgła ?10 (Oblubienica.) Miły mój jest biały i rumiany, wybrany z tysięcy.11 Głowa jego to złoto najlepsze, włosy jego jak latorośle palmowe, czarne jak kruk.12 Oczy jego jak gołębice nad strumieniami wód, wymyte w mleku i siedzące nad pełnymi potokami.13 Policzki jego jak grządki wonnych ziół, zasadzone przez aptekarzy, wargi jego lilie, kapiące mirrą przednią.14 Ręce jego utoczone ze złota, pełne hiacyntów, brzuch jego z kości słoniowej, pokryty szafirami.15 Golenie jego to słupy marmurowe, które postawiono na podstawach złotych. Postać jego jak Liban, wyborny jak cedry.16 Gardło jego najsłodsze i cały jest ujmujący. Taki jest miły mój i to jest przyjaciel mój, córki jerozolimskie. NAGRODA WIERNOŚCI I POCHWAŁA OBLUBIENICY (5,17 – 6,9). Oblubienica znajduje oblubieńca (S,17 – 6,2). Oblubieniec wysławia piękność oblubienicy (3-7) i przenosi ją ponad inne żony królewskie (8-9).17 (Dziewice.) Gdzież poszedł miły twój, o najpiękniejsza między niewiastami? Gdzie się obrócił miły twój? a będziemy go szukać z tobą.
61 (Oblubienica.) Miły mój zstąpił do ogrodu swego, do grządki wonnych ziół, aby się paść w ogrodach i lilie zbierać.2 Ja dla miłego mego, a dla mnie miły mój, który się pasie między liliami.3 – (Oblubieniec.) Piękna jesteś, przyjaciółko moja, wdzięczna i ozdobna jak Jeruzalem, straszna jak wojska uszykowane porządnie!4 Odwróć oczy twoje ode mnie, bo te sprawiły, żem odleciał. Włosy twoje jak trzoda kóz, które się ukazały z Galaadu.5 Zęby twoje jako trzoda owiec, które wyszły z kąpieli, wszystkie mające po dwojgu jagniątek, a niepłodnej nie masz między nimi.6 Jak skórka jabłka granatowego, tak jagody twoje, oprócz tego, co się w tobie ukrywa.7 Sześćdziesiąt jest królewskich żon i osiemdziesiąt nałożnic, a panien nie masz liczby:8 jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki swojej, wybrana rodzicielki swojej! Widziały ją inne córki, i jako najszczęśliwszą wysławiały, królewskie żony i nałożnice, i chwaliły ją:9 “Któraż to jest, która idzie jak zorza powstająca, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, ogromna jak wojska uszykowane porządnie ?”PIEŚŃ V (6,10 – 8,4)Radość i owoce miłości. I. . NOWA PIEŚŃ POCHWALNA NA CZEŚĆ OBLUBIENICY . (6,10 – 7,10). Oblubienica, schodząc do ogrodu, spotyka orszak oblubieńca (6,10 – 7,1a). Orszak wysławia jej piękność (1b-7). Oblubieniec wyraża swe upodobanie w oblubienicy (8-9a); ona pragnie go uszczęśliwić (9b-10).10 (Oblubienica.) Zstąpiłam do ogrodu orzechowego, aby oglądać jabłka na dolinach i zobaczyć, czy zakwitła winnica i czy rozwinęły się jabłka granatu.11 Nie wiedziałam, dusza moja zatrwożyła mię dla wozów Aminadaba.12 – (Orszak oblubieńca). Wróć się, wróć się, Sulamitko, wróć się, wróć się, abyśmy na cię patrzyli!
71 Cóż ujrzysz na Sulamitce, jeno hufce wolenne? – Jakże są piękne kroki twoje w trzewikach, córko książęca! Stawy ud twoich są jak naszyjniki, zrobione ręką mistrza.2 Pępek twój jako czara toczona, która nigdy nie jest bez napoju. Brzuch twój jak bróg pszenicy otoczony liliami.3 Dwoje piersi twoich jak dwoje małych bliźniąt sarnich.4 Szyja twoja jak wieża z kości słoniowej. Oczy twoje jak sadzawki w Hesebonie, które są przy bramie córki mnóstwa. Nos twój jak wieża Libanu, zwrócona ku Damaszkowi.5 Głowa twoja jak Karmel, a warkocze głowy twojej jak purpura królewska zwinięta na cewki.6 Jakżeż piękna i jak wdzięczna, najmilsza, w rozkoszach!7 Twój wzrost podobny jest do palnly, a piersi twoje do gron winnych.8 – (Oblubieniec). Rzekłem: Wstąpię na palmę i uchwycę owoce jej; i będą piersi twoje jak grona winnicy, a wonność ust twoich jak jabłek.9 Gardło twoje jak najlepsze wino… (Oblubienica)…godne miłego mego do picia, warg też i zębów jego do smakowania.10 Ja należę do miłego mego i do mnie pragnienie jego. OBLUBIENICA POŻĄDA NAJŚCIŚLEJSZEGO POŁ.ĄCZENIA Z OBLUBIEŃCEM (7,11-8,4). Prosi, by oblubienieć udał się z nią na wieś (7,11 -14). Pragnie, by był dla niej bratem (8,1-4).11 (Oblubienica.) Przyjdź, miły mój, wynijdźmy na pole, mieszkajmy we wsiach!12 Rano wstawajmy do winnic, oglądajmy, czy kwitnie winnica, czy kwiecie zawiązuje się w owoc, czy kwitną jabłka granatu; tam tobie dam piersi moje. Mandragory wydały woń.13 W bramach naszych wszelakie jabłka, nowe i stare, miły mój, zachowałam dla ciebie.
8

Warsz. King J. 81 Tłum. GrEn. Толк. Któż mi da ciebie jako brata mego, ssącego piersi matki mojej, abym cię znalazła na dworze i całowała cię, i by mną już nikt nie gardził?О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Кто2 дaстъ тS, брaте м0й, ссyща сосцы2 мaтере моеS; њбрётши тS внЁ цэлyю тS, и3 ктомY не ўничижaтъ менE. 8,1Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSM
τιςtisoneWho
δῴη dōē
V-AAO-3S
δίδωμιdidōmito giveshould grant
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἀδελφιδόν adelfidon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
μου;     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
θηλάζοντα thēlazonta
V-PAPAS
θηλάζωthēlazōto sucklenursing
μαστοὺς mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastbreasts
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother;
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
εὑροῦσά heurousa
V-AAPRS
εὑρίσκωheuriskōto find/meetfinding
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἔξω exō
ADV
ἔξωexōout/outside(r)outside
φιλήσω filēsō
V-AAS-1S
φιλέωfileōto loveI should kiss
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
καί kai
CONJ
καίkaiandand
γε ge
PRT
γέgeindeedindeed,
οὐκ ouk
ADV
οὐounothey will not
ἐξουδενώσουσίν exoudenōsousin
V-FAI-3P
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedtreat me with contempt.
μοι.     moi
P-DS
μοίmoito me[to dwell]
 
2 Tłum. GrEn. Толк. Pojmam cię i wprowadzę do domu matki mojej, tam mię będziesz uczył; a dam ci napój z wina zaprawionego i moszcz z jabłek granatowych moich.Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. ПоймY тS, введY тS въ д0мъ мaтере моеS и3 въ л0жницу зачeншіz мS: тaмw мS научи1ши: напою1 тz t вінA съ вонsми стр0енагw, t воды2 ћблwкъ мои1хъ. 8,2Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPπαραλήμψομαί paralēmpsomai
V-FMI-1S
παραλαμβάνωparalambanōto takeI shall take you;
σε,     se
P-AS
σέseyou[to slip]
εἰσάξω eisaxō
V-FAI-1S
εἰσάγωeisagōto bring inI shall bring you
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
οἶκον oikon
N-ASM
οἶκοςoikoshousehouse
μητρός mētros
N-GSF
μήτηρmētērmotherof my mother,
μου.     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
εἰς eis
PREP
εἰςeistowardinto
ταμίειον tamieion
N-ASN
ταμεῖονtameioninner roominner chamber
τῆς tēs
T-GSF
hothe/this/whoof the one
συλλαβούσης sullabousēs
V-PAPGS
συλλαμβάνωsullambanōto seize/conceive/helpconceiving
με·     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ποτιῶ potiō
V-FAI-1S
ποτίζωpotizōto waterI will give you to drink
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromfrom
οἴνου oinou
N-GSM
οἶνοςoinoswine[2wine
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/who 
μυρεψικοῦ,     murepsikou
A-GSM
strong:GA-GSMstrong:GA-GSMstrong:GA-GSM 
ἀπὸ apo
PREP
ἀπόapofromof
νάματος namatos
N-GSN
strong:GN-GSNstrong:GN-GSNstrong:GN-GSN 
ῥοῶν roōn
N-GPF
strong:GN-GPFstrong:GN-GPFstrong:GN-GPF 
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
 
3 Tłum. GrEn. Толк. Lewica jego pod głową moją, a prawica jego obejmuje mię.Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Шyйца є3гw2 под8 глав0ю моeю, и3 десни1ца є3гw2 њб8и1метъ мS. 8,3Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΕὐώνυμος euōnumos
A-NSM
εὐώνυμοςeuōnumosleft/southHis left
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underunder
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
κεφαλήν kefalēn
N-ASF
κεφαλήkefalēheadmy head,
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand

T-NSF
hothe/this/who 
δεξιὰ dexia
A-NSF
δεξιόςdexiosrighthis right
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
περιλήμψεταί perilēmpsetai
V-FMI-3S
strong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3Sstrong:GV-FMI-3S 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
4 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec). Poprzysięgam was, córki jerozolimskie, nie obudzajcież ani nie dajcie się ocknąć miłej, póki sama nie zechce.Заклинаю вас, дщери Иерусалимские,- не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклsхъ вaсъ, дщє1ри їеrли6мскіz, въ си1лахъ и3 въ крёпостехъ сeльныхъ: ѓще подви1жете и3 воздви1жете люб0вь, д0ндеже ѓще восх0щетъ. 8,4Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὥρκισα hōrkisa
V-AAI-1S
ὁρκίζωhorkizōto adjureI bound you by an oath,
ὑμᾶς,     humas
P-AP
ὑμᾶςhumasyou[offspring]
θυγατέρες thugateres
N-VPF
θυγάτηρthugatērdaughterO daughters
Ιερουσαλημ,     ierousalēm
N-PRI
ἹερουσαλήμhierousalēmJerusalem[Hiel]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
δυνάμεσιν dunamesin
N-DPF
δύναμιςdunamispowerpowers,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongby
ταῖς tais
T-DPF
hothe/this/whothe
ἰσχύσεσιν ischusesin
N-DPF
ἰσχύςischusstrengthstrengths
τοῦ tou
T-GSM
hothe/this/whoof the
ἀγροῦ,     agrou
N-GSM
ἀγρόςagrosfieldfield,
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐγείρητε egeirēte
V-AAS-2P
ἐγείρωegeirōto ariseshould you arise
καὶ kai
CONJ
καίkaiand[desire]
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ἐξεγείρητε exegeirēte
V-AAS-2P
ἐξεγείρωexegeirōto raiseshould you awaken
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀγάπην,     agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove
ἕως heōs
CONJ
ἕωςheōsuntiluntil
ἂν an
PRT
ἄνanifwhenever
θελήσῃ.     thelēsē
V-AAS-3S
θέλωthelōto will/desireit should want?
 
5 Tłum. GrEn. Толк. (Lud.) Któraż to jest, która wstępuje z puszczy, opływająca rozkoszami, oparta o miłego swego? – (Oblubieniec.) Pod drzewem jabłoni wzbudziłem cię; tam naruszona została matka twoja, tam zgwałcona była rodzicielka twoja.Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Кто2 сіS восходsщаz ўбэлeна и3 ўтвержaема њ брaтэ своeмъ; под8 ћблонею возбуди1хъ тS: тaмw роди2 тS мaти твоS, тaмw поболЁ тоб0ю р0ждшаz тS. 8,5Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΤίς tis
I-NSF
τιςtisoneWho
αὕτη hautē
D-NSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]

T-NSF
hothe/this/who 
ἀναβαίνουσα anabainousa
V-PAPRS
ἀναβαίνωanabainōto ascendascending
λελευκανθισμένη leleukanthismenē
V-RMPRS
strong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRSstrong:GV-RMPRS 
ἐπιστηριζομένη epistērizomenē
V-PMPRS
ἐπιστηρίζωepistērizōto strengthenstaying
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀδελφιδὸν adelfidon
N-ASM
strong:GN-ASMstrong:GN-ASMstrong:GN-ASM 
αὐτῆς;     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
Ὑπὸ hupo
PREP
ὑπόhupoby/underUnder
μῆλον mēlon
N-ASN
strong:GN-ASNstrong:GN-ASNstrong:GN-ASN 
ἐξήγειρά exēgeira
V-AAI-1S
ἐξεγείρωexegeirōto raiseI awakened
σε·     se
P-AS
σέseyou[to slip]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
ὠδίνησέν ōdinēsen
V-AAI-3S
ὠδίνωōdinōbe in labor[2travailed
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]

T-NSF
hothe/this/who 
μήτηρ mētēr
N-NSF
μήτηρmētērmother1your mother].
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἐκεῖ ekei
ADV
ἐκεῖekeithereThere
ὠδίνησέν ōdinēsen
V-AAI-3S
ὠδίνωōdinōbe in laborshe travailed
σε se
P-AS
σέseyou[to slip]

T-NSF
hothe/this/who 
τεκοῦσά tekousa
V-AAPRS
τίκτωtiktōto give birth togiving birth to
σου.     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
 
6 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Przyłóż mię jako pieczęć do serca twego, jako pieczęć do ramienia twego; bo mocna jest jak śmierć miłość, twarda jak otchłań jest zazdrość; pochodnie jej pochodnie ognia i płomieni.Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Положи1 мz ћкw печaть на сeрдцы твоeмъ, ћкw печaть на мhшцэ твоeй: занE крэпкA ћкw смeрть любы2, жeстока ћкw ѓдъ рeвность: кри1ла є3S кри1ла nгнS, (*ќгліе џгненно) плaмы є3S. 8,6Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΘές thes
V-AAM-2S
τίθημιtithēmito placeSet
με me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σφραγῖδα sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragisseala seal
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
καρδίαν kardian
N-ASF
καρδίαkardiaheartyour heart,
σου,     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
σφραγῖδα sfragida
N-ASF
σφραγίςsfragisseala seal
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
βραχίονά brachiona
N-ASM
βραχίωνbrachiōnarmyour arm!
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ὅτι hoti
CONJ
ὅτιhotithat/sinceFor
κραταιὰ krataia
A-NSF
κραταιόςkrataiosmighty[3 strong
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/how4as
θάνατος thanatos
N-NSM
θάνατοςthanatosdeath5death
ἀγάπη,     agapē
N-NSF
ἀγάπηagapēlove2love];
σκληρὸς sklēros
A-NSM
σκληρόςsklēroshardhard
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
ᾅδης hadēs
N-NSM
ᾍδηςhadēsHadesHades
ζῆλος·     zēlos
N-NSM
ζῆλοςzēloszealjealousy;
περίπτερα periptera
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
αὐτῆς autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
περίπτερα periptera
A-NPN
strong:GA-NPNstrong:GA-NPNstrong:GA-NPN 
πυρός,     puros
N-GSN
πῦρpurfireof fire
φλόγες floges
N-NPF
φλόξfloxflameof her flames.
αὐτῆς·     autēs
D-GSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
7 Tłum. GrEn. Толк. Wody mnogie nie mogły ugasić miłości i rzeki nie zatopią jej; choćby człowiek dał wszystką majętność domu swego za miłość, wzgardzi nią jako nicością.Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презреньем. ВодA мн0га не м0жетъ ўгаси1ти любвE, и3 рёки не потопsтъ є3S. Ѓще дaстъ мyжъ всE и3мёніе своE за люб0вь, ўничижeніемъ ўничижaтъ є3го2. 8,7Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPὕδωρ hudōr
N-NSN
ὕδωρ, ὕδατοςhhudōr udatoswater[2water
πολὺ polu
A-NSN
πολύςpolusmuch1Much]
οὐ ou
ADV
οὐounowill not
δυνήσεται dunēsetai
V-FMI-3S
δύναμαιdunamaibe ablebe able
σβέσαι sbesai
V-AAR
σβέννυμιsbennumito extinguishto extinguish
τὴν tēn
T-ASF
hothe/this/who 
ἀγάπην,     agapēn
N-ASF
ἀγάπηagapēlovelove,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ποταμοὶ potamoi
N-NPM
ποταμόςpotamosriverrivers
οὐ ou
ADV
οὐounoshall not
συγκλύσουσιν sunklusousin
V-FAI-3P
strong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3Pstrong:GV-FAI-3P 
αὐτήν·     autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanifIf
δῷ
V-AAS-3S
δίδωμιdidōmito give[2should give
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērman1a man]
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
πάντα panta
A-ASM
πᾶςpasallall
βίον bion
N-ASM
βίοςbioslifehis livelihood
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
ἀγάπῃ,     agapē
N-DSF
ἀγάπηagapēlovelove,
ἐξουδενώσει exoudenōsei
N-DSF
strong:GN-DSFstrong:GN-DSFstrong:GN-DSF 
ἐξουδενώσουσιν exoudenōsousin
V-FAI-3P
ἐξουδενόωexoudenoōbe rejectedwill treat it contemptuously.
αὐτόν.     auton
D-ASM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
8 Tłum. GrEn. Толк. (Bracia.) Siostra nasza mała i piersi nie ma; cóż uczynimy siostrze naszej w dzień, w który będą mówić do niej?Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за нее? СестрA нaша малA и3 сосц{ не и4мать: что2 сотвори1мъ сестрЁ нaшей въ дeнь, в0ньже ѓще глаг0латисz бyдетъ є4й; 8,8Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀδελφῇ adelfē
N-NSF
ἀδελφήadelfēsisterOur sister
ἡμῖν hēmin
P-DP
ἡμῖνhēminto us[to pledge]
μικρὰ mikra
A-NSF
μικρόςmikrossmall[Jarha]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μαστοὺς mastous
N-APM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreast[3breasts
οὐκ ouk
ADV
οὐouno2no
ἔχει·     echei
V-PAI-3S
ἔχωechōto have/be1has];
τί ti
I-ASN
τίςtiswhich?[to bray]
ποιήσωμεν poiēsōmen
V-AAS-1P
ποιέωpoieōto do/makeshall we do
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
Ἀδελφὴ adelfē
N-DSF
ἀδελφήadelfēsisterfor our sister
ἡμῶν hēmōn
P-GP
ἡμῶνhēmōnof us[harm]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ἡμέρᾳ,     hēmera
N-DSF
ἡμέραhēmeradayday

R-DSF
hothe/this/who[that]
ἐὰν ean
CONJ
ἐάνeanif[Giddalti]
λαληθῇ lalēthē
V-APS-3S
λαλέωlaleōto speakshe should be spoken for
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
αὐτῇ;     autē
D-DSF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
9 Tłum. GrEn. Толк. Jeśli jest murem, zbudujemy na niej baszty srebrne, jeśłi jest drzwiami, spójmy je deskami cedrowymi.Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Ѓще стэнA є4сть, согради1мъ на нeй забр†ла срє1брzна: и3 ѓще двeрь є4сть, напи1шемъ на нeй дскY кeдрову. 8,9Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPεἰ ei
CONJ
εἰeiifIf
τεῖχός teichos
N-NSN
τεῖχοςteichoswallshe is a wall,
ἐστιν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
οἰκοδομήσωμεν oikodomēsōmen
V-AAS-1P
οἰκοδομέωoikodomeōto buildwe should build
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ἐπάλξεις epalxeis
N-APF
strong:GN-APFstrong:GN-APFstrong:GN-APF 
ἀργυρᾶς·     arguras
A-APF
ἀργύρεοςargureossilverof silver.
καὶ kai
CONJ
καίkaiandAnd
εἰ ei
CONJ
εἰeiifif
θύρα thura
N-NSF
θύραthuradoorshe is a door,
ἐστίν,     estin
V-PAI-3S
ἐστίestihe is[to sacrifice]
διαγράψωμεν diagrapsōmen
V-AAS-1P
strong:GV-AAS-1Pstrong:GV-AAS-1Pstrong:GV-AAS-1P 
ἐπ'     ep
PREP
ἐπίepiupon/to/againstfor
αὐτὴν autēn
D-ASF
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
σανίδα sanida
N-ASF
strong:GN-ASFstrong:GN-ASFstrong:GN-ASF 
κεδρίνην.     kedrinēn
A-ASF
strong:GA-ASFstrong:GA-ASFstrong:GA-ASF 
 
10 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Ja jestem murem, a piersi moje jako wieża, odkąd stałam się u niego taką, która pokój znalazła.Я - стена, и сосцы у меня, как башни; потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Ѓзъ стэнA, и3 сосцы2 мои2 ћкw столпи2: ѓзъ бёхъ во џчію и4хъ ѓки њбрэтaющаz ми1ръ. 8,10Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/weI
τεῖχος,     teichos
N-NSN
τεῖχοςteichoswalla wall,
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
μαστοί mastoi
N-NPM
μαστός, μαζόςmastos mazosbreastmy breasts
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
πύργοι·     purgoi
N-NPM
πύργοςpurgostowertowers.
Ἐγὼ egō
P-NS
ἐγώegōI/wemy breasts
ἤμην ēmēn
V-IAI-1S
ἤμηνēmēnI was[Habaiah]
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
ὀφθαλμοῖς ofthalmois
N-DPM
ὀφθαλμόςofthalmoseyetheir eyes
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
ὡς hōs
CONJ
ὡςhōswhich/howas
εὑρίσκουσα heuriskousa
V-PAPRS
εὑρίσκωheuriskōto find/meetone finding
εἰρήνην.     eirēnēn
N-ASF
εἰρήνηeirēnēpeacepeace.
 
11 Tłum. GrEn. Толк. – (Bracia.) Winnicę miał Spokojny w owej, którá ma ludy; poruczył ją stróżom, mąż przynosi za owoc jej tysiąc srebrników.Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне; он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за плоды его тысячу сребреников. Віногрaдъ бhсть соломHну во вееламHнэ: дадE віногрaдъ св0й стрегyщымъ: мyжъ принесeтъ въ плодЁ є3гw2 тhсzщу срeбрєникъ. 8,11Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἈμπελὼν ampelōn
N-NSM
ἀμπελώνampelōnvineyardA Vineyard
ἐγενήθη egenēthē
V-API-3S
γίνομαιginomaito beexisted
τῷ
T-DSM
hothe/this/who 
Σαλωμων salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
Βεελαμων·     beelamōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
ἔδωκεν edōken
V-AAI-3S
δίδωμιdidōmito giveHe gave over
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
ἀμπελῶνα ampelōna
N-ASM
ἀμπελώνampelōnvineyardhis vineyard
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
τηροῦσιν,     tērousin
V-PAPMP
τηρέωtēreōto keepkeeping .
ἀνὴρ anēr
N-NSM
ἀνήρanērmanman
οἴσει oisei
V-FAI-3S
φέρωferōto bear/leadshall bring
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongfor
καρπῷ karpō
N-DSM
ΚάρποςkarposCarpus[wheat]
αὐτοῦ autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
χιλίους chilious
A-APM
χίλιοιchilioithousanda thousand
ἀργυρίου.     arguriou
N-GSN
ἀργύριονargurionsilverof silver.
 
12 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubieniec.) Winnica moja przede mną jest. Tysiąc dla ciebie, Spokojny, a dwieście dla tych, którzy strzegą owoców jej.А мой виноградник у меня при себе. Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести - стерегущим плоды его. Віногрaдъ м0й предо мн0ю: тhсzща соломHну и3 двёсти стрегyщымъ пл0дъ є3гw2. 8,12Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPἀμπελών ampelōn
N-NSM
ἀμπελώνampelōnvineyardMy vineyard,
μου·     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
ἐμὸς emos
A-NSM
ἐμόςemosmymine,
ἐνώπιόν enōpion
PREP
ἐνώπιονenōpionbeforebefore
μου mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/whoThe
χίλιοι chilioi
A-NPM
χίλιοιchilioithousandthousands
σοί,     soi
P-DS
σοίsoiyou[chaff]
Σαλωμων,     salōmōn
N-PRI
strong:GN-PRIstrong:GN-PRIstrong:GN-PRI 
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
οἱ hoi
T-NPM
hothe/this/who 
διακόσιοι diakosioi
A-NPM
διακόσιοιdiakosioitwo hundredtwo hundred
τοῖς tois
T-DPM
hothe/this/whoto the ones
τηροῦσι tērousi
V-PAPMP
τηρέωtēreōto keepkeeping
τὸν ton
T-ASM
hothe/this/who 
καρπὸν karpon
N-ASM
καρπόςkarposfruitits fruit.
αὐτοῦ.     autou
D-GSM
αὐτόςautoshe/she/it/self[wall]
 
13 Tłum. GrEn. Толк. (Oblubieniec.) Ty, która przebywasz w ogrodach, przyjaciełe słuchają: daj mi usłyszeć głos twój.Жительница садов! товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Сэдsй въ вертогрaдэхъ, и3 дрyзіе внeмлющіи глaсу твоемY: глaсъ тв0й внуши2 мнЁ. 8,13Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPho
T-NSM
hothe/this/whoO one
καθήμενος kathēmenos
V-PMPRS
κάθημαιkathēmaito sitsitting down
ἐν en
PREP
ἐνenin/on/amongin
κήποις,     kēpois
N-DPM
κῆποςkēposgardengardens,
ἑταῖροι hetairoi
N-NPM
ἑταῖροςhetairosfriendcompanions
προσέχοντες prosechontes
V-PAPRP
προσέχωprosechōto watch outare taking heed
τῇ
T-DSF
hothe/this/who 
φωνῇ fōnē
N-DSF
φωνήfōnēvoice/soundyour voice.
σου·     sou
P-GS
σοῦsouyou[guard]
ἀκούτισόν akoutison
V-AAM-2S
strong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2Sstrong:GV-AAM-2S 
με.     me
P-AS
μέmeme[Jehdeiah]
 
14 Tłum. GrEn. Толк. – (Oblubienica.) Uciekaj miły mój, a bądź podobny do sarny i do jelonka na górach ziół wonnych!Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических!Бэжи2, брaте м0й, и3 ўпод0бисz сeрнэ и3ли2 ю3нцY є3лeней, на г0ры ґрwмaтwвъ.8,14Text. Trans.Orig. Vocab.Vocab Trans.Eng Vocab.ABPΦύγε,     fuge
V-AAM-2S
φεύγωfeugōto fleeFlee,
ἀδελφιδέ adelfide
N-VSM
strong:GN-VSMstrong:GN-VSMstrong:GN-VSM 
μου,     mou
P-GS
μοῦmouof me[Jesimiel]
καὶ kai
CONJ
καίkaiandand
ὁμοιώθητι homoiōthēti
V-APM-2S
ὁμοιόωhomoioōto likenbe like
τῇ
T-DSF
hothe/this/whothe
δορκάδι dorkadi
N-DSF
ΔορκάςdorkasDorcasdoe
ē
CONJ
hothe/this/whothe
τῷ
T-DSM
hothe/this/whoof the
νεβρῷ nebrō
N-DSM
strong:GN-DSMstrong:GN-DSMstrong:GN-DSM 
τῶν tōn
T-GPM
hothe/this/who[that]
ἐλάφων elafōn
N-GPM
strong:GN-GPMstrong:GN-GPMstrong:GN-GPM 
ἐπὶ epi
PREP
ἐπίepiupon/to/againstupon
ὄρη orē
N-APN
ὄροςorosmountainmountains
ἀρωμάτων.     arōmatōn
N-GPN
ἄρωμαarōmaspicesof aromatics!