No Picture

Просвѣтитель. Преп. Іосифъ Волоцкій (1515)

07/02/2019 Chrystoforos 0

ПРОСВѢТИТЕЛЬ. Сказаніе о новой ереси новгородскихъ еретиковъ: Алексѣя протопопа, Дениса попа, Ѳедора Курицына и другихъ, то же исповѣдующихъ. Должно знать, что въ разные годы и въ разныя времена діаволъ насадилъ множество ересей и разсѣялъ по всей вселенной обильныя плевелы богопротивныхъ ученій, для искаженія и разрушенія истинной вѣры, черезъ служащихъ ему беззаконныхъ ересіарховъ, которыхъ святая божественная и апостольская Церковь предаетъ проклятію. […]

No Picture

Противъ лютеранъ – слово о поклоненіи святымъ иконамъ. Преп. Максимъ Грекъ (1556)

07/02/2019 Chrystoforos 0

XXIII. Противъ лютеранъ — слово о поклоненіи святымъ иконамъ. Сказалъ Господь Моисею: не сотвори себѣ всякаго подобія (Исх. 20, 4), но не сказалъ: не сотвори никакого подобія, а всякаго, какія дѣлаютъ еллины, изображая подобія и лица волхвовъ, прелюбодѣевъ и убійцъ, звѣрей и птицъ и гадовъ, называя эти подобія богами и покланяясь имъ. Если же досточтимое подобіе въ честь и славу Божію, […]

List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

26/06/2018 Chrystoforos 0

LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie w modlitewnym wyciszeniu, a co więcej, jest to ich powołanie. Jednakże, […]

O Patriarchacie Moskiewskim. Arcybiskup Abercjusz Tauszew (1976)

07/06/2018 Chrystoforos 0

To straszne, kiedy świadomie odchodzimy od Prawdy, celowo podążamy ścieżką kłamstwa i budujmy całe nasze życie, wszystkie nasze działania na fałszywej podstawie, depcząc prawdę o Chrystusie,zachowaną tylko w Jedynej Świętej Katolickiej i Apostolskiej Cerkwi (t. 1, s. 50). Tak więc sowiecki „patriarchat” ustanowiony w ZSRR przez bezbożnych komunistów wkroczył na drogę kłamstwa, głosząc kłamstwo, że bogoburcza władza bolszewicka była „od […]

Письмо православнаго исповѣданiя Архимандрита Адрiана Синайскаго.

16/11/2017 Chrystoforos 0

ИСТОЧНИКЪ: Митрополитъ Оропосскiй и Филiйскiй Кипрiанъ, Председатель Свящ. Синода Противостоящихъ, «Православiе и экуменизмъ. Межхристiанское и межрелигiозное движенiе, какъ екклезiологическая ересь», Т. 1, Фили, Аттика, Стр. 193-200.

A letter of orthodox confession by Archimandrite Adrianos Elder at the Monastery of St. Catherine Sinai (1994)

16/11/2017 Chrystoforos 0

A LETTER OF ORTHODOX CONFESSION by Archimandrite Adrianos, former Confessor and Elder at the Monastery of St. Catherine on Mount Sinai (written 1994) Transl. from: A Letter of Orthodox Confession, Archimandrite Adrianos, Etna, Calif.:  Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1994. 1) THE NECESSITY OF AN ORTHODOX CONFESSION It is truly good and sweet for Monastics to live a life of prayful […]