List prawosławnego wyznania wiary (1994) Archimandryta Synaju Adrian (+2004)

26/06/2018 Eliasz 0

LIST PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Archimandryta Adrian, Wyznawca i Przełożony w monasterze św. Katarzyny na górze Synaj (spisano 1994 r.) Czcigodni ojcowie, i umiłowani dzieci w Panu, niech Przenajświętsza Bogurodzica ukierunkuje nas na drogę zbawienia! 1) KONIECZNOŚĆ PRAWOSŁAWNEGO WYZNANIA WIARY Jest to naprawdę dobre i słodkie, gdy mnisi wiodą życie w modlitewnym wyciszeniu, a co więcej, jest to ich powołanie. Jednakże, […]

O Patriarchacie Moskiewskim. Arcybiskup Abercjusz Tauszew (1976)

07/06/2018 Eliasz 0

To straszne, kiedy świadomie odchodzimy od Prawdy, celowo podążamy ścieżką kłamstwa i budujmy całe nasze życie, wszystkie nasze działania na fałszywej podstawie, depcząc prawdę o Chrystusie,zachowaną tylko w Jedynej Świętej Katolickiej i Apostolskiej Cerkwi (t. 1, s. 50). Tak więc sowiecki „patriarchat” ustanowiony w ZSRR przez bezbożnych komunistów wkroczył na drogę kłamstwa, głosząc kłamstwo, że bogoburcza władza bolszewicka była „od […]

Письмо православнаго исповѣданiя Архимандрита Адрiана Синайскаго.

16/11/2017 Eliasz 0

ИСТОЧНИКЪ: Митрополитъ Оропосскiй и Филiйскiй Кипрiанъ, Председатель Свящ. Синода Противостоящихъ, «Православiе и экуменизмъ. Межхристiанское и межрелигiозное движенiе, какъ екклезiологическая ересь», Т. 1, Фили, Аттика, Стр. 193-200.

A letter of orthodox confession by Archimandrite Adrianos Elder at the Monastery of St. Catherine Sinai (1994)

16/11/2017 Eliasz 0

A LETTER OF ORTHODOX CONFESSION by Archimandrite Adrianos, former Confessor and Elder at the Monastery of St. Catherine on Mount Sinai (written 1994) Transl. from: A Letter of Orthodox Confession, Archimandrite Adrianos, Etna, Calif.:  Center for Traditionalist Orthodox Studies, 1994. 1) THE NECESSITY OF AN ORTHODOX CONFESSION It is truly good and sweet for Monastics to live a life of prayful […]

Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис

16/11/2017 Eliasz 0

Протоиерей Феодор Зисис, профессор Фессалоникского университета им. Аристотеля Благое непослушание или худое послушание? Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Κακή ὑπακοή καί ἁυία ἀνυπακοή Θεσσαλονίκη, 2006. Перевод с греческого. – Москва: Святая Гора, 2009. Протоиерей Феодор Зисис, профессор богословского факультета Фессалоникского университета имени Аристотеля (ФУА)[1], родился в 1941 году на острове Tacoc[2] в селении Панагия, в семье священника. В 1965 году он окончил […]

Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

16/11/2017 Eliasz 0

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.

13/11/2017 Eliasz 0

Въ связи съ праздникомъ свят. Iоанна Максимовича († 19.6.1966 цер. кал.), архiепископа Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго, iерарха-чудотворца и миссiонера Русской православной церкви заграницей, прославленнаго Богомъ въ нетлѣнныхъ мощахъ, публикуемъ два письма изъ архива нашего Священного Синода. Речь идётъ о письмахъ, которые свят. Iоаннъ адресовалъ представителямъ нашей Церкви (Греческой православной старостильной церкви -пер.), и изъ которыхъ виденъ его интересъ и поддержка нашей […]