No Picture

Papocezaryzm a cezaropapizm, czyli rozprawa o stosunkach państwo-Cerkiew (część 1)

26/11/2020 Maksymilian 0

Tak pisał patriarcha rzymski Gelazjusz (+496) o relacjach państwo-Cerkiew: Jeśli władcy świeccy boją się zagarnąć w swoje ręce te sprawy duchowe i uznają, że nie należą one do kompetencji tego, któremu dana jest władza rozstrzygać jedynie o rzeczach ziemskich, a nie rządzić Boskimi, to jakim prawem ośmielają się oni wyrokować o ludziach, którym powierzone jest kierowanie sprawami Bożymi” Zdarzało się […]

No Picture

Żywot św. Nauma Ochrydzkiego (X wiek)

25/11/2020 Maksymilian 0

Miesiąca grudnia 23 dzień Wspomnienie prepodobnego ojca naszego Nauma Bracia, niech nie pozostanie niewspomnianym Naum – brat błogosławionego Klemensa, jego towarzysz i współcierpiętnik, z którym wycierpieli wiele od heretyków. Kiedy wyświęcono Klemensa na biskupa, sam pobożny car Symeon zaprosił Nauma, jego towarzysza, do nauczania w jego miejsce. I żył czyniąc te same miłe Bogu uczynki, i pozostał czystym od dzieciństwa […]

No Picture

Święty Serafim (Sobolew) o władzy carskiej

25/11/2020 Maksymilian 0

Możliwe, że niektórzy z czytających naszą książkę – pisze święty Serafim, – przedstawią taki zarzut: jeśli upadek Rosji nastąpił z powodu odejścia narodu od wiary prawosławnej, co było spowodowane głównie antycerkiewnymi reformami samodzierżawnego cara Piotra I, to po co wzywać naród rosyjski do przywrócenia samodzierżawnej władzy carkiej? Przecież na rosyjskim tronie znów może pojawić się car, który podobnie jak Piotr […]

No Picture

Wyznanie wiary patriarchy Dozyteusza – dokument Soboru Jerozolimskiego (1672)

20/11/2020 Maksymilian 0

Wyznanie wiary patriarchy Jerozolimy Dozyteusza przyjęte na Soborze Jerozolimskim 1672 roku ____________________________________ List okolny Patryarchów Wschodnio-Katolickiej Cerkwi o wierze prawosławnej. Przełożył z rosyjskiego w narzecze polskie: J*** Korekt dokonał: I.B. Warszawa 1843 Jeremiasz, Najświętszy nowego Rzymu Konstantynopola i powszechny Patryarcha. Atanazy, Najprzewielebniejszy Patryarcha miasta Bożego Antyochii. Chryzanft, Najprzewielebniejszy Patryarcha miasta świętego Jeruzalem, i znajdujący się przy Nas przewielebni Arcypasterze, to jest: […]

Wspomnienia archimandryty Serafima (Aleksiewa) z okresu wprowadzenia nowego stylu w Bułgarii

24/04/2020 Maksymilian 0

Kwiecień 1969 rok “Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego” (Ps 102, 2) Kierując się tymi słowami psalmisty, chcę opisać dni, które wypały na mnie i na mojego duchowego syna, archimandrytę Sergija (Jazadżiewa), wielkie miłosierdzie Boże, aby upływ czasu nie zmył go i nie wymazał z mej pamięci i nie zmniejszył mojej wdzięczności wobec Boga. W grudniu […]

No Picture

Георги Тодоров – Не нам, не нам, а имени Твоему

05/04/2020 Maksymilian 0

Георги Тодоров «Не нам, не нам, а имени Твоему» Освобождението от османско иго и митовете на българската история Според моето най-дълбоко и пълно вътрешно убеждение Русия няма да има и никога не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и дори явни врагове, каквито ще бъдат всички тия славянски племена веднага, щом Русия ги освободи… Може би цяло столетие, ако не […]

Georgi Todorow – Nie nam, nie nam, a imieniu Twojemu

05/04/2020 Maksymilian 0

Georgi Todorow “Nie nam, nie nam, a imieniu Twojemu” Świecka interpretacja historii przecenia jej „poziomy” wymiar (polityczny, ekonomiczny itp.) I nie docenia „pionowego” (duchowego, chrześcijańskiego, cerkiewnego). Historycy, mierząc zdarzenia za pomocą jedynie „poziomej” kreski, nieuchronnie interpretują je w fałszywy sposób. Zamieszanie w niektórych przypadkach dochodzi do punktu, w którym wydarzenia stają się nie do zniesienia dla samych historyków. Tak jest […]

Historia Prawosławia w Bułgarii – część II (I Carstwo)

24/03/2020 Maksymilian 0

Historia Prawosławia w Bułgarii Część II I Carstwo Bułgarskie W 852 roku władcą Bułgarii zostaje Borys (na ikonie) i w skutek prowadzonej przez siebie polityki, postanawia przyjąć chrześcijaństwo z państwa Franków, jako przeciwwagę dla Wielkich Moraw i Bizancjum, między którymi znajdowała się Bułgaria. Borys wysyła do Rzymu 106 pytań odnośnie przyjęcia chrześcijaństwa i tego, co można zachować, odpowiedź papieża można […]

Historia Prawosławia w Bułgarii – część I (do chrztu św. kniazia Borysa)

19/03/2020 Maksymilian 0

Historia Prawosławia w Bułgarii Część I Ziemie bułgarskie od początków do chrztu świętego kniazia Borysa i chrześcijaństwo wczesnobułgarskich władców. Chrześcijaństwo na ziemiach dzisiejszej Bułgarii, Macedonii oraz na ziemiach uważanych w XIX wieku za etnicznie bułgarskie pojawiło się wraz z misjami świętych Apostołów Andrzeja i Pawła. W 311 roku, za panowania cesarza Galeriusza, w Serdice (obecnie Sofia, stolica Bułgarii) wydano pierwszy […]

Obwieszczenie Cerkiewnej Rady Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej w sprawie koronawirusa

17/03/2020 Maksymilian 0

OBWIESZCZENIE Cerkiewnej Rady Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej Sofia, 2(15) marca 2020 roku W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby COVID-19 spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz stanu wyjątkowego wprowadzonego w kraju, Cerkiewna Rada BSCP zwraca się do wszystkich z następującym obwieszczeniem: Po pierwsze prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji władzy cywilnej i medycznej dotyczących środków wprowadzonych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zarazy. […]