No Picture

Ważna uwaga do przekładu Synodyku cara Boriła w książce “Herezje dualistyczne na Bałkanach; źródła słowiańskie”

23/02/2021 Maksymilian 0

Niedawno nabyłem długo poszukiwaną papierową wersję książki “Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach; źródła słowiańskie”. Książa zawiera między innymi fragmenty Synodyku cara Boriła z anatemami przeciwko bogomiłom. Może zwykły czytelnik, nie zwróci zbytniej uwagi na niżej ukazany błąd (lub raczej niedopowiedzenie), ale dla osób obeznanych z chrześcijaństwem i nabożnie czytających tenże dokument, pewien fragment polskiego przekładu może wydać się co najmniej […]

No Picture

Komentarz do Mt 16, 18 (Ty jesteś Piotr…) – “Tolkowaja Biblija” Aleksandra Lopuchina

17/02/2021 Maksymilian 0

  “Ponieważ Piotr wyznał Chrystusa jako Syna Bożego, to On odpowiedział: to wyznanie, któreś wyznał będzie fundamentem wierzących, aby każdy, kto zamierza budować wiarę, położył je jako fundament” – św. Teofilakt Bułgarski W dwóch przypadkach w języku greckim użyto dwóch różnych słów: w pierwszym wypadku πέτρος, a w drugim πέτρα. Πέτρος oczywiście nie jest tym samym co πέτρα. To wyrażenie […]

No Picture

Obszerny chrześcijański katechizm Prawosławnej Katolickiej Wschodniej Grecko-Rosyjskiej Cerkwi (1823) – metropolita Filaret (Drozdow)

18/01/2021 Maksymilian 0

+ metropolita Filaret (Drozdow) Obszerny chrześcijański katechizm Prawosławnej Katolickiej Wschodniej Grecko-Rosyjskiej Cerkwi 1 8 2 3 Przekład: Fundacja Męczennika Nicefora – Ośrodek Myśli Prawosławnej _____________________________________________________________________ SPIS TREŚCI Wstęp Część I – wiara, Symbol Wiary, sakramenty Część II – nadzieja, Modlitwa Pańska, błogosławieństwa Część III – miłość, przykazania Boże Zakończenie _____________________________________________________________________ TEKST W TRAKCIE TŁUMACZENIA Kolejne fragmenty będą regularnie dodawane

No Picture

Pismo papieża Jana VIII do patriarchy Focjusza w sprawie filioque (879 r.)

18/01/2021 Maksymilian 0

Jan biskup, sługa sług Bożych, Focjuszowi szanownemu i katolickiemu bratu, patriarsze Konstantynopola, życzy łaski Bożej na [czynienie] dalszych zbawczych czynów. Nie jest nam obojętne, że niektórzy ludzie niemiłujący pokoju szerzą złe pogłoski o Cerkwi wbrew prawdziwe, tak że niemal wzbudzają u Was niemiłe podejrzenia wobec nas i nam poddanych. I choć przyczyna tego nie jest kłamstwem (ja sam jestem gotów […]

No Picture

Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie (1979) – protojerej Michael Azkoul

13/01/2021 Maksymilian 0

Protojerej Michael Azkoul Rosyjska Cerkiew Prawosławna za granicą (obecnie Cerkiew Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Hellady) Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie Esej wygłoszony na Rosyjskim Kongresie Młodzieży w Toronto, w sierpniu 1979 Odnosząc się do relacji między Cerkwią a państwem, ojciec Michael przedstawia esej, który porusza kilka bardzo ważnych punktów na temat roli chrześcijaństwa w świecie i funkcji państwa. Ugruntowany historycznie […]

No Picture

Dwukrotne czy trzykrotne “alleluja”?

11/01/2021 Maksymilian 0

Pierwszym zagadnieniem związanym z ruskim raskołem jest kwestia rzekomej ruskiej tradycji dwukrotnego alleluja. 12 sierpnia 1419 roku święty metropolita Kijowa i Wszechrusi Focjusz napisał pismo, w którym rozwiązywał niektóre cerkiewne problemy pskowskiego duchowieństwa. W piśmie tym znajdziemy: Odnośnie tego co mi piszecie o alleluja i o chwałach – powinno się mówić: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i […]

Car Mikołaj II wśród świętych (1962)

20/12/2020 Maksymilian 0

Zagadnienie włączenia cara i jego rodziny do grona świętych bez wahania i wątpliwości pojawiło się już w Jugołsawii. W marcu 1930 roku w serbskich gazetach było napisane, że obywatele miasta Leskovac w Serbii zwrócili się do Synodu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej z prośbą zajęcia się kwestią włączenia do grona świętych rosyjskiego cara Mikołaja II. W prasie serbskiej było także opisane widzenie […]

No Picture

Papocezaryzm a cezaropapizm, czyli rozprawa o stosunkach państwo-Cerkiew (część 1)

26/11/2020 Maksymilian 0

Tak pisał patriarcha rzymski Gelazjusz (+496) o relacjach państwo-Cerkiew: Jeśli władcy świeccy boją się zagarnąć w swoje ręce te sprawy duchowe i uznają, że nie należą one do kompetencji tego, któremu dana jest władza rozstrzygać jedynie o rzeczach ziemskich, a nie rządzić Boskimi, to jakim prawem ośmielają się oni wyrokować o ludziach, którym powierzone jest kierowanie sprawami Bożymi” Zdarzało się […]

No Picture

Żywot św. Nauma Ochrydzkiego (X wiek)

25/11/2020 Maksymilian 0

Miesiąca grudnia 23 dzień Wspomnienie prepodobnego ojca naszego Nauma Bracia, niech nie pozostanie niewspomnianym Naum – brat błogosławionego Klemensa, jego towarzysz i współcierpiętnik, z którym wycierpieli wiele od heretyków. Kiedy wyświęcono Klemensa na biskupa, sam pobożny car Symeon zaprosił Nauma, jego towarzysza, do nauczania w jego miejsce. I żył czyniąc te same miłe Bogu uczynki, i pozostał czystym od dzieciństwa […]

No Picture

Święty Serafim (Sobolew) o władzy carskiej

25/11/2020 Maksymilian 0

Możliwe, że niektórzy z czytających naszą książkę – pisze święty Serafim, – przedstawią taki zarzut: jeśli upadek Rosji nastąpił z powodu odejścia narodu od wiary prawosławnej, co było spowodowane głównie antycerkiewnymi reformami samodzierżawnego cara Piotra I, to po co wzywać naród rosyjski do przywrócenia samodzierżawnej władzy carkiej? Przecież na rosyjskim tronie znów może pojawić się car, który podobnie jak Piotr […]