No Picture

Patrystyczny Kalendarz Cerkiewny – nieodłączny element Tradycji – biskup Focjusz

14/06/2019 Maksymilian 0

Miłujący Boga prawosławni chrześcijanie, Właśnie otwieracie pierwszy kalendarz Bułgarskiej Cerkwi Prawdziwie Prawosławnej (Starostylnej), wspólnoty kanonicznej jednoczącej tych członków Cerkwi Bułgarskiej, którzy bez wymachiwania krzykliwymi sloganami polityczno-cerkiewnymi, gorliwie pracują z całej swojej siły, aby zachować Apostolską i Patrystyczną czystość Świętego Prawosławia. Ten pierwszy kalendarz Starostylnej Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej jest poświęcony nieodżałowanemu hierarsze, patriocie i gorliwemu wyznawcy Świętej Wiary Prawosławnej, metropolicie Klemensowi […]

No Picture

Wschodnie Prawosławie oraz “Orientalne Prawosławie”

13/06/2019 Maksymilian 0

Uwaga wstępna odnośnie tłumaczenia: w języku angielskim Eastern Orthodox (Wschodnie Prawosławie) określa wszystkie Cerkwie Prawosławne. Podział na Wschodnie i Zachodnie Prawosławie wynika z istnienia na zachodzie rytu rzymskiego w strukturach Prawosławia. W języku polskim odpowiednikiem “Wschodniego Prawosławia” jest po prostu “Prawosławie”, gdyż u nas taki podział nie funkcjonuje. W poniższym artykule zachowano nazwę angielską, gdyż jej brak zaburzyłby sens niektórych […]

Królewska droga (1976) hieromnich Serafim Rose (1982)

12/06/2019 Maksymilian 0

Królewska droga Prawdziwe Prawosławie w epoce apostazji Jak mówią Ojcowie, skrajności z obu stron są równie szkodliwe… Musimy iść królewską drogą, unikając skrajności obu stron – święty Jan Kasjan Prawosławni chrześcijanie żyją dziś w jednym z najbardziej krytycznych okresów w historii Cerkwi Chrystusowej. Wróg zbawienia człowieka, diabeł, atakuje na wszystkich frontach i wszelkimi sposobami dąży nie tylko do zabrania wierzących z […]

No Picture

Царскій Путь – о. Серафимъ Роузъ

12/06/2019 Maksymilian 0

«Как говорят свв. отцы, крайности с той и с другой стороны равно пагубны… Иди царским путем, удаляясь крайностей с обеих сторон». – Св. Иоанн Кассиан, Собеседование II В наше время православные христиане живут одном из самых критических времен в истории Церкви Христовой. Враг человеческого Вспасения, дьявол, штурмует со всех фронтов и всячески пытается не только отвести верующих от спасительного пути, указываемого Церковью, но […]

No Picture

Почему я перешел в зарубежную часть Русской Православной Церкви? – Прот. Лев Лебедев (1991)

11/06/2019 Maksymilian 0

Двадцать два года я служил священником Русской Православной Церкви, находясь в каноническом подчинении Московской Патриархии. На двадцать третьем году служения решил перейти в послушание иерархии Русской Православной Церкви Заграницей… Не все мои знакомые и близкие люди понимают такое решение. He все православные люди вообще понимают суть разногласий между епископатом Русской Зарубежной Церкви и епископатом Московской Патриархии. Ради этих людей я […]

No Picture

Jak świętujemy nowy rok? Krótki żywot św. Dasija

11/06/2019 Maksymilian 0

O obrzydliwościach świętowania nowego roku przez pogan mówi wyraźnie męczeństwo jednego z najstarszych świętych z terenów obecnej Bułgarii – Dasija Dorostolskiego (błg. Дасий Доростолски). Z pochodzenia był Trakiem i służył jako regularny żołnierz w rzymskim XI Legionie Klaudiusza. Zawsze w grudniu poganie organizowali uroczystości poświęcone bóstwom Saturnowi i Kronosowi (grecki Kronos i rzymski Saturn to te same osoby), zwane saturnaliami. […]

No Picture

Правда о Зарубежной Церкви. По документам и личным воспоминаниям – М. М. Родзянко

09/05/2019 Maksymilian 0

Приступая к настоящему труду я преследовал цель сообщить истинное положение, в котором пребывает Зарубежная Церковь и пролить свет на происхождение церковных разделений. Беру на себя смелость в виду того, что с детского возраста принимая участие в церковной жизни, я усвоил тот церковный дух, который пребывал в дореволюционной России. Это дух того истинного православия, который хранится в недрах русского народа, того народа, который […]

No Picture

О демонизмѣ и сатанизмѣ – Иванъ Ильинъ

09/05/2019 Maksymilian 0

Я никогда не забуду этого впечатлѣ­нія. Сильно затянувшійся и утомительный съѣздъ криминалистовъ, прибывшихъ со всѣхъ сторонъ свѣта, шелъ къ концу. Мы сидѣли послѣ ужина у нашего предсѣдате­ля, который своими умными глазами и муд­ро – сѣдой головой привлекалъ всеобщее со­чувствіе. Непринужденные разговоры скре­щивались и перебивали другъ друга. И во­рвались чьи то слова, сказанныя тономъ искренней убѣжденности: «Но среди нихъ попадаются люди, […]