Życzenia na Zmartwychwstanie – Biskup Klemens

01/05/2021 Maksymilian 0

Przepełnieni doksologią, śpiewamy i wyznajemy: Krzyżem Twoim, Chryste, z starodawnej klątwy uwolniłeś nas i śmiercią Twoją diabła prześladującego naszą naturę zniszczyłeś, zaś powstaniem Twoim radością wszystko napełniłeś. Przeto śpiewamy Tobie: Powstały z martwych Gospodzinie, chwała Tobie. [Кресто́м Твои́м Христе́, дре́вния кля́твы свободи́л еси́ на́с, и сме́ртию Твое́ю естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́, воста́нием же Твои́м ра́дости вся́ испо́лнил еси́. […]

No Picture

Nad rzekami Babilonu… – komentarz do Psalmu 136; św. Jan Złotousty

11/03/2021 Maksymilian 0

1. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy Syjon. Ci ludzie czują wielką miłość do miasta, wielkie pragnienie, aby tam powrócić. Póki władali dobrami, to stale byli niezadowoleni i aroganccy, a kiedy je stracili, to zaczęli ich żałować. Po to Bóg pozbawił ich tych dóbr, żeby pobudzić w nich większe pragnienie. Tak często postępuje Bóg. Kiedy my, ciesząc […]

No Picture

Ważna uwaga do przekładu Synodyku cara Boriła w książce “Herezje dualistyczne na Bałkanach; źródła słowiańskie”

23/02/2021 Maksymilian 0

Niedawno nabyłem długo poszukiwaną papierową wersję książki “Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach; źródła słowiańskie”. Książa zawiera między innymi fragmenty Synodyku cara Boriła z anatemami przeciwko bogomiłom. Może zwykły czytelnik, nie zwróci zbytniej uwagi na niżej ukazany błąd (lub raczej niedopowiedzenie), ale dla osób obeznanych z chrześcijaństwem i nabożnie czytających tenże dokument, pewien fragment polskiego przekładu może wydać się co najmniej […]

No Picture

Komentarz do Mt 16, 18 (Ty jesteś Piotr…) – “Tolkowaja Biblija” Aleksandra Lopuchina

17/02/2021 Maksymilian 0

  “Ponieważ Piotr wyznał Chrystusa jako Syna Bożego, to On odpowiedział: to wyznanie, któreś wyznał będzie fundamentem wierzących, aby każdy, kto zamierza budować wiarę, położył je jako fundament” – św. Teofilakt Bułgarski W dwóch przypadkach w języku greckim użyto dwóch różnych słów: w pierwszym wypadku πέτρος, a w drugim πέτρα. Πέτρος oczywiście nie jest tym samym co πέτρα. To wyrażenie […]

No Picture

Obszerny chrześcijański katechizm Prawosławnej Katolickiej Wschodniej Grecko-Rosyjskiej Cerkwi (1823) – metropolita Filaret (Drozdow)

18/01/2021 Maksymilian 0

+ metropolita Filaret (Drozdow) Obszerny chrześcijański katechizm Prawosławnej Katolickiej Wschodniej Grecko-Rosyjskiej Cerkwi 1 8 2 3 Przekład: Fundacja Męczennika Nicefora – Ośrodek Myśli Prawosławnej _____________________________________________________________________ SPIS TREŚCI Wstęp Część I – wiara, Symbol Wiary, sakramenty Część II – nadzieja, Modlitwa Pańska, błogosławieństwa Część III – miłość, przykazania Boże Zakończenie _____________________________________________________________________ TEKST W TRAKCIE TŁUMACZENIA Kolejne fragmenty będą regularnie dodawane

No Picture

Pismo papieża Jana VIII do patriarchy Focjusza w sprawie filioque (879 r.)

18/01/2021 Maksymilian 0

Jan biskup, sługa sług Bożych, Focjuszowi szanownemu i katolickiemu bratu, patriarsze Konstantynopola, życzy łaski Bożej na [czynienie] dalszych zbawczych czynów. Nie jest nam obojętne, że niektórzy ludzie niemiłujący pokoju szerzą złe pogłoski o Cerkwi wbrew prawdziwe, tak że niemal wzbudzają u Was niemiłe podejrzenia wobec nas i nam poddanych. I choć przyczyna tego nie jest kłamstwem (ja sam jestem gotów […]

No Picture

Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie (1979) – protojerej Michael Azkoul

13/01/2021 Maksymilian 0

Protojerej Michael Azkoul Rosyjska Cerkiew Prawosławna za granicą (obecnie Cerkiew Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Hellady) Uświęcona monarchia i współczesne państwa świeckie Esej wygłoszony na Rosyjskim Kongresie Młodzieży w Toronto, w sierpniu 1979 Odnosząc się do relacji między Cerkwią a państwem, ojciec Michael przedstawia esej, który porusza kilka bardzo ważnych punktów na temat roli chrześcijaństwa w świecie i funkcji państwa. Ugruntowany historycznie […]

No Picture

Dwukrotne czy trzykrotne “alleluja”?

11/01/2021 Maksymilian 0

Pierwszym zagadnieniem związanym z ruskim raskołem jest kwestia rzekomej ruskiej tradycji dwukrotnego alleluja. 12 sierpnia 1419 roku święty metropolita Kijowa i Wszechrusi Focjusz napisał pismo, w którym rozwiązywał niektóre cerkiewne problemy pskowskiego duchowieństwa. W piśmie tym znajdziemy: Odnośnie tego co mi piszecie o alleluja i o chwałach – powinno się mówić: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i […]

Car Mikołaj II wśród świętych (1962)

20/12/2020 Maksymilian 0

Zagadnienie włączenia cara i jego rodziny do grona świętych bez wahania i wątpliwości pojawiło się już w Jugołsawii. W marcu 1930 roku w serbskich gazetach było napisane, że obywatele miasta Leskovac w Serbii zwrócili się do Synodu Serbskiej Cerkwi Prawosławnej z prośbą zajęcia się kwestią włączenia do grona świętych rosyjskiego cara Mikołaja II. W prasie serbskiej było także opisane widzenie […]

No Picture

Papocezaryzm a cezaropapizm, czyli rozprawa o stosunkach państwo-Cerkiew (część 1)

26/11/2020 Maksymilian 0

Tak pisał patriarcha rzymski Gelazjusz (+496) o relacjach państwo-Cerkiew: Jeśli władcy świeccy boją się zagarnąć w swoje ręce te sprawy duchowe i uznają, że nie należą one do kompetencji tego, któremu dana jest władza rozstrzygać jedynie o rzeczach ziemskich, a nie rządzić Boskimi, to jakim prawem ośmielają się oni wyrokować o ludziach, którym powierzone jest kierowanie sprawami Bożymi” Zdarzało się […]