Wspomnienia archimandryty Serafima (Aleksiewa) z okresu wprowadzenia nowego stylu w Bułgarii

24/04/2020 Maksymilian 0

Kwiecień 1969 rok “Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj wszelkich dobrodziejstw Jego” (Ps 102, 2) Kierując się tymi słowami psalmisty, chcę opisać dni, które wypały na mnie i na mojego duchowego syna, archimandrytę Sergija (Jazadżiewa), wielkie miłosierdzie Boże, aby upływ czasu nie zmył go i nie wymazał z mej pamięci i nie zmniejszył mojej wdzięczności wobec Boga. W grudniu […]

No Picture

Георги Тодоров – Не нам, не нам, а имени Твоему

05/04/2020 Maksymilian 0

Георги Тодоров «Не нам, не нам, а имени Твоему» Освобождението от османско иго и митовете на българската история Според моето най-дълбоко и пълно вътрешно убеждение Русия няма да има и никога не е имала такива ненавистници, завистници, клеветници и дори явни врагове, каквито ще бъдат всички тия славянски племена веднага, щом Русия ги освободи… Може би цяло столетие, ако не […]

Georgi Todorow – Nie nam, nie nam, a imieniu Twojemu

05/04/2020 Maksymilian 0

Georgi Todorow “Nie nam, nie nam, a imieniu Twojemu” Świecka interpretacja historii przecenia jej „poziomy” wymiar (polityczny, ekonomiczny itp.) I nie docenia „pionowego” (duchowego, chrześcijańskiego, cerkiewnego). Historycy, mierząc zdarzenia za pomocą jedynie „poziomej” kreski, nieuchronnie interpretują je w fałszywy sposób. Zamieszanie w niektórych przypadkach dochodzi do punktu, w którym wydarzenia stają się nie do zniesienia dla samych historyków. Tak jest […]

Historia Prawosławia w Bułgarii – część II (I Carstwo)

24/03/2020 Maksymilian 0

Historia Prawosławia w Bułgarii Część II I Carstwo Bułgarskie W 852 roku władcą Bułgarii zostaje Borys (na ikonie) i w skutek prowadzonej przez siebie polityki, postanawia przyjąć chrześcijaństwo z państwa Franków, jako przeciwwagę dla Wielkich Moraw i Bizancjum, między którymi znajdowała się Bułgaria. Borys wysyła do Rzymu 106 pytań odnośnie przyjęcia chrześcijaństwa i tego, co można zachować, odpowiedź papieża można […]

Historia Prawosławia w Bułgarii – część I (do chrztu św. kniazia Borysa)

19/03/2020 Maksymilian 0

Historia Prawosławia w Bułgarii Część I Ziemie bułgarskie od początków do chrztu świętego kniazia Borysa i chrześcijaństwo wczesnobułgarskich władców. Chrześcijaństwo na ziemiach dzisiejszej Bułgarii, Macedonii oraz na ziemiach uważanych w XIX wieku za etnicznie bułgarskie pojawiło się wraz z misjami świętych Apostołów Andrzeja i Pawła. W 311 roku, za panowania cesarza Galeriusza, w Serdice (obecnie Sofia, stolica Bułgarii) wydano pierwszy […]

Obwieszczenie Cerkiewnej Rady Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej w sprawie koronawirusa

17/03/2020 Maksymilian 0

OBWIESZCZENIE Cerkiewnej Rady Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej Sofia, 2(15) marca 2020 roku W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby COVID-19 spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz stanu wyjątkowego wprowadzonego w kraju, Cerkiewna Rada BSCP zwraca się do wszystkich z następującym obwieszczeniem: Po pierwsze prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji władzy cywilnej i medycznej dotyczących środków wprowadzonych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zarazy. […]

No Picture

Dlaczego [bolszewicy] nienawidzą religii? (1931)

01/12/2019 Maksymilian 0

Dlaczego nienawidzą religii? (z okazji zamieszek w Hiszpanii) To, co od wielu lat obserwujemy w Sowieckiej Rosji, mogliśmy zobaczyć poprzedniego tygodnia w Hiszpanii[1], co potwierdziło tylko, że bolszewicy pałają zwierzęcą wściekłością i nienawidzą religii. W Rosji religia jest prześladowana na dwa sposoby: pierwszy – poprzez jawne prześladowanie – zabijanie i gnębienie duchowieństwa i niszczenie świątyń; drugi – poprzez chytrą antyreligijną […]

No Picture

O literach – Czernorizec Chrabyr (IX wiek)

06/10/2019 Maksymilian 0

O literach Na początku Słowianie nie mieli liter, a czytali i liczyli z pomocą nacięć i kresek. Kiedy więc ochrzcili się, zaczęli zapisywać słowiańską mowę rzymskimi i greckimi literami, bez jakiegokolwiek porządku. Jednak jak można zapisać greckimi literami słowa: Богъ, животъ, sѣло, црькы, чаание, широта, ѩдь, ѫдъ, юность czy ѧзыкъ i inne podobne im słowa? I tak było przez wiele […]

No Picture

На рѣкахъ Вавилонскихъ (1957) – Архіепископъ Аверкій (Таушевъ)

18/08/2019 Maksymilian 0

Многіе любятъ это глубоко-трогательное пѣснопѣніе — псаломъ 136-ой, который воспѣваетъ наша Церковь въ теченіе трехъ предшествующихъ Великому Посту воскресныхъ дней, непосредственно вслѣдъ за обычными поліелейными псалмами. Да и какъ не любить его? Сколько невыразимо-скорбной тоски, сколько необычайной силы и глубины чувства сокрыто въ этомъ печально-величественномъ гимнѣ іудеевъ, за грѣхи свои потерявшихъ свое возлюбленное отечество — свѣтлый Сіонъ — и отведенныхъ въ мрачный плѣнъ […]

No Picture

Żywot św. Glicherie, hierarchy i wyznawcy – metropolita Vlasie

17/08/2019 Maksymilian 0

PRZEDMOWA Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże i naśladujcie ich wiarę, mówi święty Paweł Apostoł w swoim liście do Hebrajczyków (13, 6). Prawdziwa Wiara była poddana wielu próbom, zwłaszcza po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego w Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej. Prowadzeni przez hieromnicha Glicherie (Tănase), mnisi z Monasteru Neamţ sprzeciwili się tej innowacji cerkiewnej, której duch był czysto papieski, czym […]