No Picture

A Few Remarks on the Traditional Procedure for the Recognition of Saints in Orthodoxy by Archimandrite Cyprian

25/04/2019 Maksymilian 0

1. The sacred Tradition of our most holy Orthodox Church has never established any official ecclesiastical procedure for the recognition of Saints. 2. Initially, it was the common conscience of the pious People of God at the local level (that of the monastery, parish, village, city, province, or local Church) that would immediately, spontaneously, and unanimously accord honors to a reposed Christian with Icons, services, and […]

No Picture

Кратки бележки върху традиционния чин за признаване на светци в Православието – aрхимандрит Киприан

25/04/2019 Maksymilian 0

1. Свещеното Предание на нашата всесвета Православна Църква никога не е установявало официален църковен чин за признаването на светци. 2. Първоначално общото съзнание на благочестивия Божий народ, на поместно равнище (т.е. манастир, енория, село, град, област или поместна църква) непосредствено, спонтанно и единодушно е отдавало почит на покоен християнин с икони, служби и празнуване паметта му, на което общо съзнание са били […]

No Picture

Kilka uwag na temat tradycyjnej procedury uznawania świętych w Prawosławiu – archimandryta Cyprian

25/04/2019 Maksymilian 0

1. Święta Tradycja naszej najświętszej Cerkwi Prawosławnej nigdy nie ustaliła żadnej oficjalnej procedury cerkiewnej dla uznawania świętych. 2. Pierwotnie to wspólne sumienie pobożnego ludu Bożego na poziomie lokalnym (monaster, parafia, wieś, miasto, prowincja, Cerkiew Lokalna), natychmiast, spontanicznie i jednomyślnie przyznawało honory zmarłemu chrześcijaninowi przez ikony, służby i święta. Wspólne sumienie znało jego lub jej święty sposób życia oraz dar bojaźni […]

No Picture

Оружіе правды; конспектъ для веденія противосектантскихъ бесѣдъ – Николай Варжанскій (1911)

22/04/2019 Maksymilian 0

Publikacja ta była przedrukowywana i wydawana wiele razy, między innymi przez Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w 1927 roku przez Misjonarski Komitet przy Świątobliwym Synodzie. Książka ta jest niezwykle aktualna i dla każdego wierzącego stanowi zarówno pomoc duchową w chwili zwątpienia jak i wsparcie w dyskusjach z wszelkiej maści protestantami odpowiadając szczegółowo na każdy ich zarzut. Szczególnie jest nakierowana na obronę […]

No Picture

Китайскіе мученики – св. Николай Велимировичъ

22/04/2019 Maksymilian 0

Злодеяние Европы в Китае Было время, когда Европа считала себя самой культурной частью мира. Это было недавно, в конце XIX века. В то время Европа держала под своей властью все народы на земном шаре, за исключением некоторых. Между этими свободными неевропейскими народами был и китайский народ. Но как некогда премудрый царь Соломон не смог удержаться на высоте, на которую его […]

No Picture

Китајски мученици – св. Николај Велимировић

22/04/2019 Maksymilian 0

КИТАЈСКИ МУЧЕНИЦИ 1. ЗЛОЧИН ЕВРОПЕ У КИТАЈУ Било је времена кад је Европа себе рачунала најкултурнијом земљом на свету. То није било давно. То је било крајем деветнаестог века, пре једног непуног човечјег века. У то време Европа је држала под својом влашћу све народе на кугли земаљској, изузев три четири. Међу ове слободне неевропске народе рачунао се и кинески […]

No Picture

Staroserbska modlitwa spowiednia

15/04/2019 Maksymilian 0

Powstała w XIV wieku. Napisana przez mnicha posiadającego święcenia kapłańskie i, być może, zajmującego wysokie stanowisko w hierarchii klasztornej (ihumen, proihumen?). W zasadzie nawiązuje do rachunku sumienia, do modlitw przed spowiedzią i komunią. Jest zajmująca jako jedyny swego rodzaju eksperyment językowy, polegający na grupowaniu wymienianych grzechów przeważnie wg. budowy morfologicznej wyrazu. Idąc za tym, w tłumaczeniu naruszona została kolejność grzechów, […]

No Picture

Słowo o świętych Cyrylu i Metodym – Grigor Pyrliczew (1885 r.)

16/03/2019 Maksymilian 0

Tekst Grigora Pyrliczewa, który napisał gdy był nauczycielem w bułgarskim gimnazjum męskim w Tesalonikach (Sołuń). Tekst opublikował jego syn, Kirił Pyrliczew, członek VMRO, w “Macedońskim przeglądzie” w 1928 roku w Sofii. Tekst napisany został w jednej z wielu gwar Macedonii. W wersji bułgarskojęzycznej po języku bułgarskim podany jest oryginalny zapis tekstu. In nova lingua gloriatur nomen Domini nostri. Znaczy to: […]

No Picture

Слово на св. Кирилъ и Методия – Григоръ Пърличевъ (1885)

16/03/2019 Maksymilian 0

Слово на Григор Пърличев дръжано по времето, когато е бил учител в Солунската българска мъжка гимназия в Солун. Обнародвано от Кирил Пърличев (революционер на ВМОРО и син на Григор Пърличев) в „Македонски прегледъ“, година IV, кн. 2, с. 116 (1928, София)   In nova lingua gloriatur nomen domini nostril, т. е. нека се славит името божие на нов език. Досега […]