No Picture

Ἐγκύκλιος περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου (2019)

18/03/2020 Martin 0

Ἀριθμός Πρωτ. 2957 Ἐν Ἀθήναις, 24-10/06-11-2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περὶ Γάμου καὶ Διαζυγίου Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μυστήρια τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας εἶναι καὶ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ ὁποῖο καλεῖται «Μέγα» (Ἐφ. 5:32). Πρόκειται γιὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἑκουσίου καὶ ἰσοβίου δεσμοῦ τῶν συζύγων, ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ μιᾶς γυναικός, μελῶν τῆς […]

Encyklika o małżeństwie i rozwodzie (2019)

17/03/2020 Martin 0

CERKIEW P.P.Ch. HELLADY ŚWIĄTOBLIWY SYNOD Kaningos 32 (3 piętro) 106 82 Ateny Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385 HELLAS – GRECJA www.ecclesiagoc.gr Protokół nr 2957 Ateny 24 X/6 XI 2019 ENCYKLIKA o małżeństwie i rozwodzie Umiłowani Ojcowie i Bracia w Chrystusie, umiłowane Dzieci w Panu! Jednym z misteriów, zwanym „Wielkim“ (por. Ef 5, 32), naszej Świętej Prawosławnej Cerkwi jest misterium małżeństwa. […]

No Picture

ОБРЪЩЕНИЕ на Църковния Съвет на Българската Православна Старостилна Църква към нейния клир и паство

17/03/2020 Martin 0

Скъпи в Господа отци, братя и сестри, Във връзка с епидемичното разпространение на заболяването COVID-19, причинено от коронавирус2 (SARS-CoV-2), и въведеното в страната извънредно положение ЦС на БПСЦ се обръща към всички вас със следния призив: На първо място, молим ви да спазвате стриктно разпорежданията на гражданските и медицинските власти по отношение на въведените мерки с цел да бъде ограничено […]

No Picture

Митрополитъ Агаѳангелъ: О коронавирусѣ и другихъ угрозахъ

15/03/2020 Martin 0

Сейчасъ повсемѣстно создаётся ажіотажъ вокругъ новоявленнаго вируса, за которымъ многіе видятъ болезнь и смерть. Но боязнь заразиться и умереть не нова, она насъ преслѣдуетъ со времёнъ сотворенія міра и грѣхопаденія – человѣкъ умираетъ по многимъ причинамъ: отъ болезней, травмъ и просто отъ истощенія жизненныхъ ресурсовъ организма. Смерть неизбежна, никакими мѣрами безопасности её не отвратить. Это всѣмъ извѣстно и ничего нового […]

No Picture

Σχετικά με τον κοροναϊό. Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου

15/03/2020 Martin 0

Σχετικά με τον κοροναϊό. Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου-Προκαθημένου της Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς  Σήμερα, η διαφημιστική εκστρατεία είναι παντού γύρω από τον νεοεμφανιζόμενο ιό, πίσω από τον οποίο πολλοί βλέπουν ασθένεια και θάνατο. Αλλά ο φόβος να μολυνθεί και να πεθάνει κάποιος δεν είναι καινούργιος, μας στοιχειώνει από τη δημιουργία του κόσμου και την πτώση του ανθρώπου(σ.σ. από τον παράδεισο)- ένας […]

O koronawirusie i innych zagrożeniach. Metropolita Agatangel

15/03/2020 Martin 0

Obecnie we wszystkich miejscach na Ziemi tworzy się poruszenie wokół pojawienia się wirusa, w którym wielu upatruje chorobę i śmierć. Strach przed zarażeniem i śmiercią nie jest czymś nowym, prześladuje on nas od czasów stworzenia świata i pierworodnego grzechu. Człowiek umiera z wielu przyczyn: od chorób, traum, jak i zwyczajnie z wyczerpania podstawowych zasobów organizmu. Śmierć jest nieunikniona, nie sposób […]

Słowo bpa Klemensa na początek Wielkiego Postu

01/03/2020 Martin 0

Drodzy Ojcowie i Bracia, w tym wyczerpującym okresie Wielkiego Postu, do którego Bóg nas wprowadził, pośćmy poprzez pokarm i trud, aby wykorzenić z nas znane lub nieznane zło oraz odczuć ukojenie i odnowę z bogactwem przemiany i cnót! Stańmy się autentycznymi wojownikami i zdobądźmy wieniec życia! Dni, przez które przechodzimy, są szczególnie krytyczne, zarówno w kraju jak i poza nim, […]

Przed Wielkim Postem. Święty Jan Arcybiskup Szanghaju (+1966)

27/02/2020 Martin 0

Otwierają się drzwi pokajania – następuje Wielki Post. Powtarza się on corocznie i za każdym razem przynosi nam wielką korzyść, pod warunkiem, że spędzamy do w odpowiedni sposób. Wieli Post jest przygotowaniem do życia wiecznego, a w bliższej perspektywie – do Świetlejącego Zmartwychwstania. Tak jak w wysokim budynku usytuowane są schody, aby po ich stopniach można było wchodzić na górę, […]

No Picture

Przysięgi jezuickie oraz łacińskich biskupów na wierność papieżowi.

17/02/2020 Martin 0

EWANGELIA Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który  może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. (Mt 10, 28) A on odpowiedział: Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Chrystusem, oraz: Nadchodzi czas. Nie idźcie więc za nimi. (Łk 21, […]

Sejmowe przemówienie Michała Baczyńskiego – posła BBWR – z dnia 21 stycznia 1931 roku.

17/02/2020 Martin 0

Wysoka Komisjo! Jeżeli w przemówieniu swojem używać będę terminu „ruski”, to termin ten proszę rozumieć nie w znaczeniu „rosyjski”, lecz tylko „rusiński”. Termin więc „ruski” będę zastosowywać przy określeniu nacjonalnem narodu zamieszkującego terytorjum byłej Galicji, dzisiejszej zaś Małopolski Wschodniej, a więc terminem tym określam nie „Rosjan”, lecz greko-katolików „Rusinów”. Tak samo, gdy będę używać terminu „ukraiński”, „Ukrainiec” to jedynie dla […]