No Picture

На великомъ входѣ

11/01/2018 Martin 0

НА ВЕЛИКОМЪ ВХОДѢ Діаконъ и іерей, взявъ Святые Дары, выходятъ изъ алтаря на солею. Діаконъ: Господина и отца нашего К А Л Л И Н И К А, Блаженнѣйшего Архiепископа Аѳинскаго и всея Эллады, и Господина нашего К Л И М Е Н Т А, Преосвященнѣйшаго Епископа Гардикiйскаго, Мѣстоблюстителя Моравскiя Епископiи, да помянетъ Господь Богъ во царствiй своемъ, всегда ныне […]

No Picture

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Β΄ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟ

11/01/2018 Martin 0

Περὶ τοῦ μὴ δέχεσθαι ἑτερόδοξον ὡς ἀνάδοχον ὀρθοδόξου Καλλίνικος ἐλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Τὸ γράμμα τῆς ἀρχιερωσύνης σου ἐλάβομεν, διὰ τοῦ ὁποίου ἐρωτᾶ περί τινων ἐνδεχομένων συμβῆναιˑ ἤγουν ἀνίσως καὶ ζητηθῇ ἀπὸ τοὺς εἰς τὰ αὐτόθι διατρίβοντας Λατίνους, τόσον παπιστάς, ὡσὰν καὶ λουτεροκαλβίνους, κανένα ἐκκλησιαστικὸν μυστήριον, εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς δοθῇ, ἢ ὄχι; Καί πρώτονˑ […]

No Picture

Widzenie ojca Jana Kronsztadzkiego.

11/01/2018 Martin 0

Boże, pobłogosław! Ja, wielogrzeszny sługa Jan, kapłan Kronsztadzki, opisuję to widzenie. Pisane przeze mnie i moją ręką to, co widziałem, to i przekazuję pisemnie. W nocy na 1 stycznia 1901 roku, po wieczornej modlitwie siadłem trochę odpocząć przy stole. W celi mojej był półmrok, przed ikoną Matki Bożej paliła się lampka. Nie minęło i pół godziny, jak usłyszałem lekki szum, […]

No Picture

Сонъ отца Іоанна Кронштадтского.

11/01/2018 Martin 0

По настоятельному желанію группы друзей нашихъ, помѣщаемъ ниже доставленную намъ рукопись: «Сонъ о. Іоанна Кронштадтского». Мы не знаемъ ея происхожденія. Мы не можемъ ничего сказать о подлинности ея, какъ дѣйствительно вышедшей изъ-подъ пера великаго молитвенника нашего. Мы знаемъ одно, и это позволяетъ намъ огласить этотъ документъ: еще въ первые годы владычества надъ Россіей большевиковъ онъ ходилъ по рукамъ, широкое имѣя […]

No Picture

Επιστολη Κων/πολεως Καλλινικου του β΄ προς τον Λαρισης Παρθενιο. (1701)

03/01/2018 Martin 0

Την παρακάτω επιστολή, η οποία βρίσκεται σε διάφορα χειρόγραφα και έντυπα, την δημοσιεύουμε (τα έντονα και υπογραμμισμένα γράμματα ημέτερα) διότι είναι εξαιρετικά επίκαιρη, αφού δείχνει ποια ήταν η θέση των ορθοδόξων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, κατά τους προηγούμενους αιώνες, για τις σχέσεις μας με τους ετεροδόξους. Θέση εντελώς αντίθετη από αυτήν που εκφράζουν τα τελευταία εκατό χρόνια οι οικουμενιστές πατριάρχες. Και δημιουργείται […]

W prawosławiu po raz pierwszy plecami do Chrystusa.

13/11/2017 Martin 0

Po raz pierwszy w historii prawosławia Boska Liturgia sprawowana przez czterech prawosławnych zwierzchników Cerkwi lokalnych, w tym dwóch patriarchów,  odbyła się plecami do Jezusa Chrystusa w oparciu o przykład zaczerpnięty z rzymsko-katolickiej mszy. Dnia 27 października 2017 roku łże-patriarcha Cyryl (Gundiajew) wziął udział w uroczystym odprawieniu Boskiej Liturgii pod otwartym niebem na Wzgórzu Patriarchalnym w Bukareszcie. Uroczystości cerkiewne były poświęcone […]

Metropolita Attyki i Beocji Chryzostom (Maniotis)

24/06/2017 Martin 0

Chryzostom (gr. Μητροπολίτης Χρυσόστομος, imię świeckie Joannis Maniotis) (ur. 1968) – biskup Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady, od 2000 metropolita Attyki i Beocji. W 1987 otrzymał święcenia diakonatu, a w 1989 prezbiteratu. 1989-1997 posługiwał w parafii Zwiastowania w Pyri. W 2000 otrzymał chirotonię biskupią jako metropolita Attyki i Beocji.

No Picture

Интервью съ нашимъ греческимъ Епископомъ Климентомъ Гардикiйскимъ.

09/03/2017 Martin 0

Ниже фрагментъ бесѣды, провѣденной въ январѣ этого года въ монастырѣ святыхъ муч. Кипрiана и Iустины (Фили, Аттика), съ епископомъ Климентомъ мѣстоблюстителемъ моравской епархiи подъ омофоромъ которой находятся истинно проавославные вѣрующiе Чехiи, Словакiи и Польши. Слова iерарха являются отвѣтомъ на вопросы вѣрующихъ въ Польшѣ. Собранный матерiалъ содержитъ въ себѣ часть ортодоксiи и ортопраксiи – правильного вѣроученiя и жизни, — этихъ двоихъ […]

Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu.

09/03/2017 Martin 0

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.

No Picture

Συνέντευξη Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

08/03/2017 Martin 0

Ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας (Τσεχίας, Σλοβακίας, Πολωνίας) τῆς Ἐκκλησίας μας, παρεχώρησε τὴν κατωτέρω συνέντευξι σὲ πιστούς μας ἐκ Πολωνίας, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὴν πολωνικὴ γλῶσσα στὴν ἑξῆς Ἱστοσελίδα: maptys.wordpress.com/ Παρατίθεται καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, χάριν τῶν Ἑλλήνων ἀναγνωστῶν: Ποιὰ εἶναι ἡ θέσις σας σχετικὰ μὲ τὴν «ἐπίσημη Ὀρθοδοξία»; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ δὲν ἔχουμε νὰ […]