MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List drugi św. Jana Apostoła

11STARSZY, Wybranej Pani i jej dziatkom, które ja miłuję w prawdzie i nie tylko ja, lecz i wszyscy, co poznali prawdę –2 z powodu prawdy, która trwa w nas i z nami będzie na wieki:3 Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Syna Ojca, w prawdzie i miłości.PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWYMI NAUCZYCIELAMI.4 Ucieszyłem się bardzo, że wśród dzieci twoich znalazłem takich, co postępują według prawdy, jak otrzymaliśmy rozkaz od Ojca.5 I teraz proszę cię, Pani, nie jakbym ci pisał, o nowym przykazaniu, lecz o tym, które mieliśmy od początku, abyśmy miłowali jeden drugiego.6 I na tym polega miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Albowiem to jest przykazanie, abyście tak w nim postępowali, jak słyszeliście od początku.7 Wielu bowiem zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie przyznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; taki jest zwodzicielem i antychrystem.8 Uważajcie na samych siebie, żebyście nie stracili, coście zapracowali, ale żebyście otrzymali pełną zapłatę.9 Każdy, co odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w nauce, ten ma i Ojca i Syna.10 Jeśli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani mu nie mówcie: “Witaj.”11 Kto bowiem mówi mu: “Witaj,” jest uczestnikiem jego złych uczynków. ZAKOŃCZENIE.12 Choć miałbym wam więcej pisać, nie chciałem na papierze i atramentem, albowiem spodziewam się być u was i ustnie mówić, aby wesele wasze było zupełne.13 Pozdrawiają cię dziatki siostry twojej Wybranej.