MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List trzeci św. Jana Apostoła

1Adres1STARSZY,Gajusowi najmilszemu, którego ja prawdziwie miłuję.POCHWAŁY I ZLECENIA.2 Najmilszy, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, jak się dobrze powodzi twej duszy.3 Bardzo się uradowałem, gdy przybyli bracia i dali świadectwo o prawdzie twojej; jak ty w prawdzie postępujesz.4 Większej pociechy nad tę nie mam, jak gdy słyszę, że dzieci moje postępują w prawdzie.5 Najmilszy, dobrze postępujesz, cokolwiek działasz dla braci, zwłaszcza dla podróżnych,6 którzy świadectwo dali o miłości twej w obliczu kościoła; dobrze postąpisz wyprawiając ich w sposób godny Boga.7 Dla imienia bowiem jego puścili się w drogę, nic nie biorąc od pogan.8 My więc takich powinniśmy przyjmować, abyśmy byli pomocnikami prawdy. DIOTREFES I DEMETRIUSZ.9 Napisałbym był może do kościoła; ale ten, który lubi zajmować pierwsze miejsce między nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas.10 Dlatego gdy przyjdę, wypomnę jego uczynki, których się dopuszcza, wygadując na nas złośliwymi słowy i jakby mu tego nie było dosyć, ani sam nie przyjmuje braci i tym, co przyjmują, zabrania i z kościoła ich wyrzuca.11 Najmilszy, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co jest dobre. Kto dobrze czyni, z Boga jest; kto źle czyni, nie widział Boga.12 Demetriuszowi dają wszyscy świadectwo i sama nawet prawda, lecz i my dajemy świadectwo; a wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe.ZAKOŃCZENIE.13 Miałem ci wiele pisać, ale nie chciałem ci pisać atramentem i piórem.14 Spodziewam się zaś wkrótce cię ujrzeć i ustnie mówić będziemy. Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół.