MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

Proroctwo Abdiasza

Proroctwo Abdiasza

PRZECIW EDOMOWI (I-2t). Wstęp (1), Edom będzie wygładzony (2-9) z powodu wrogiego postępowania wobec Izraelitów, ich braci, w chwili klęski (10-14). Sąd bowiem Pański dosięgnie wszystkie narody (15-16); Juda zaś wyjdzie w końcu zwycięsko (17-21).
11 Widzenie Abdiasza. To mówi Pan Bóg do Edoma. Wieść słyszeliśmy od Pana i posła do narodów posłał: “Wstańcie i podnieśmy się przeciw niemu do bitwy!”2 – “Oto malutkim uczyniłem cię między narodami, wzgardzony ty jesteś bardzo.3 Pycha serca twego wyniosła cię, mieszkającego w rozpadlinach skał, podwyższającego stolicę swoją, który mówisz w sercu twoim: “Kto mię ściągnie na ziemię?”4 Choćbyś się wywyższył jak orzeł i choćbyś nligdzy gwiazdami założył gniazdo twoje, stamtąd ściągnę cię, mówi Pan.5 Gdyby złodzieje przyszli do ciebie, gdyby zbójcy w nocy, jakbyś zamilknął? Czyż nie nakradliby sobie dosyć? Gdyby winobrańcy przyszli do ciebie, czy przynajmniej grona nie zostawiliby tobie?6 Jakże wyszperali Ezawa, wyśledzili tajemne miejsca jego.7 Aż do granicy wypędzili cię, wszyscy mężowie przymierza twego naśmiali się z ciebie; zmogli cię mężowie pokoju twego; którzy jadają z tobą, zastawiają zasadzki nad tobą.8 Nie ma rozumu w nim. Czy owego dnia, mówi Pan, nie wytracę mędrców z Idumei i roztropności z góry Ezawa?9 I bgdą się bać mężni twoi od południa, aby zginął mąż z góry Ezawa.10 Dla rzezi i dla zbrodni przeciw bratu twemu Jakubowi okryje cię wstyd i zginiesz na wieki.11 W dzień, kiedy stałeś przeciw niemu, gdy imali cudzy wojsko jego, a obcy wchodzili bramami jego, a o Jeruzalem rzucali los, ty też byłeś jako jeden z nich.12A nie wzgardzisz w dzień brata twego, w dzień pielgrzymowania jego, i nie będziesz się weselił nad synami judzkimi w dzień zatracenia ich i nie będziesz rozwie rał ust twoich w dzień ucisku.13 I nie wejdziesz w bramę ludu mego w dzień upadku ich ani z góry patrzeć nie będziesz i ty na nieszczęście jego w dzień pustoszenia jego, i nie puszczę cię na wojsko jego w dzień pustoszenia jego.14 I nie będziesz stał na rozstajach, aby zabić tych, co uciekli, ani nie zawrzesz pozostałych jego w dzień ucisku.15 Bo blisko jest dzień Pański na wszystkie narody: jak uczyniłeś, tak stanie ci się, zapłatę twoją,obróci na głowę twoją.16 Bo jak piliście na górze świętej mojej, pić będą narody ustawicznie; a pić będą i połkną, i będą jakby ich nie było.17 – A na górze Syjon będzie zbawienie i będzie święta; i posiądzie dom Jakuba tych, którzy go byli posiedli.18 I będzie dom Jakuba ogniem, a dom Józefa płomieniem, a dom Ezawa słomą; i zapalą się w nich, i pożrą ich, a nie będzie szczątku domu Ezawa, bo Pan przemówił.19 A odziedziczą ci, którzy są na południu, górę Ezawa, a którzy na polach – Filistynów; i posiądą krainę Efraima i krainę Samarii, a Beniamin posiądzie Galaad;20 a uprowadzeni wojska tego synów izraelskich – wszystkie miasta Chananejczyków aż do Sarepty, a uprowadzeni Jeruzalem, którzy są w Bosforze, posiądą miasta południowe.21 I wstąpią wybawcy na górę Syjon, sądzić górę Ezawa, i Pańskie będzie królestwo.”