MENU
Fragment:
Styl fragmentu
*Zezwalaj na cookies aby zapamiętać ustawienia

List św. Judy Apostoła

1Wstęp.1JUDA, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, tym, co są w Bogu Ojcu umiłowani i dla Jezusa Chrystusa zachowani i powołani:2 Miłosierdzie i pokój I miłość niech na was w pełni zstąpi.ZACHĘTA DO BOJOWANIA O WIARĘ.3 Najmilsi, bardzo usilnie pragnąc napisać do was o wspólnym waszym zbawieniu, uznałem za potrzebne napisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę, raz podaną świętym.4 Wkradli się bowiem niektórzy ludzie (co od dawna na ten sąd są wyznaczeni), niezbożni, co łaskę Boga naszego obracają w wyuzdanie i zapierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. PRZYKŁADY ODSTRASZAJĄCE5 Lecz chcę wam przypomnieć, chociaż raz już o wszystkim dowiedzieliście się, że Jezus wybawiwszy lud z Ziemi Egipskiej, potem wygubił tych, co nie uwierzyli.6 Aniołów zaś, którzy nie zachowali swojej godności, ale mieszkanie swoje opuścili, zachował na sąd wielkiego dnia, związanych wiekuistymi pętami, w ciemności;7 jak Sodoma i Gomora i sąsiednie miasta, oddawszy się w podobny sposób wszeteczeństwu i poszedłszy za cudzym ciałem, stały się przykładem, cierpiąc karanie ognia wiekuistego.8 Podobnie i ci plugawią ciało; zwierzchność zaś odrzucają i majestat bluźnią.9 Gdy Michał archanioł z diabłem rozprawiając, spierał się o ciało Mojżesza, nie śmiał rzucić zelżywego wyroku, ale rzekł: “Niech tobie Pan rozkaże.”10 A ci wszystko, czego nie znają, bluźnią; a cokolwiek z natury rozumieją jak nieme bydlęta, przez to się gubią.11 Biada im, gdyż weszli na drogę Kaina i za zapłatą oddali się błędowi Balaama i buntem Korego poginęli.12 Są oni zakałą na ucztach swoich, biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, chmury bezwodne, które od wiatru bywają wkoło pędzone, drzewa jesienne, nieurodzajne, dwakroć uschłe, wykorzenione,13 bałwany wzburzonego morza, z pianą swoją wyrzucające bezwstyd, gwiazdy błąkające się, którym otchłań ciemności na wieki jest zachowana. PROROCTWA O FAŁSZYWYCH NA UCZYCIELACH.14 Prorokował zaś i o nich Enoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich,15 aby czynić sąd przeciwko wszystkim i karać wszystkich bezbożnych za wszystkie ich niezbożne uczynki, które bezbożnie popełnili i za wszystkie bezeceństwa, które niezbożni grzesznicy przeciw Bogu mówili.16 Ci są szemracze narzekający, postępujący według pożądliwości swych; a usta ich mówią słowa wyniosłe, gdy drugim schlebiają dla zysku. 17 Wy zaś, najmilsi, pamiętajcie na słowa, wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa,18 którzy wam mówili, że w ostateczny czas przyjdą naśmiewcy, postępujący według swych pożądliwości w niezbożnościach.19 0ni to cieleśni sami siebie odłączają, Ducha nie mając.20 Wy zaś, najmilsi, budując się sami na najświętszej wierze waszej, modląc się w Duchu Świętym,21 Sami zachowujcie się w miłości bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa na życie wieczne.22 I jednych karćcie, mianowicie osądzonych,23 a drugich ratujcie, wyrywając z ognia. Nad innymi zaś litujcie się w bojaźni, mając w nienawiści nawet ową przez ciało pokalaną suknię.ZAKOŃCZENIE.24 A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić niepokalanych, w radości przed obliczem chwały swojej przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa –25 samemu Bogu Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, chwała i wielmożność, panowanie i władza przed wszelkim czasem i teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen.