Bożonarodzeniowe posłanie metr. Dionizego (Waledyńskiego) dla kozaków (1944)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
 

Posyłam za pośrednictwem czasopisma “На Казачьем Посту” moje błogosławieństwo jego czytelnikom: kozakom-wojownikom i ich rodzinom z okazji dni Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku.
Od wieków w naszych prawosławnych świątyniach w wigilię śpiewa się doniosłą i mocną pieśń Z nami Bóg.

Z nami Bóg, zrozumcie poganie i ukorzcie się, albowiem z nami Bóg. Chociaż i macie zamysły, runą one, albowiem z nami Bóg. Strach wasz nie przestraszy nas ani nie speszy, albowiem z nami Bóg. Pana Boga naszego, jego czcić będziemy święcie i Jemu będziemy poddani, albowiem z nami Bóg. Naród chodzący w ciemności ujrzy światło wielkie, albowiem z nami Bóg.

W dni wojny, w waszym trudzie walki przeciwko wrogom Chrystusa i Jego cerkwi, niech to będzie waszym wsparciem, obroną i twierdzą: świadomość, że Bóg z wami. Oto ucieszenie i motywacja dla waszych rodzin, oderwanych od ojczystych stanic, dla waszych żon i dzieci; Pan jest wszędzie i Jego miłość wylewa się na nas gdziebyśmy nie byli. Chrońcie to uczucie bliskości Bożej.

Niech z tą myślą nie idzie wspólnie uczucie arogancji, niepewności i pysznej wiary w siebie. Niech w niej wyraża się silna wiara w pomoc Bożą i bojaźń Boża, radosna bojaźń Boża będąca wynikiem rozumienia Bożej wszechmocy, wszechobecności i bliskości do nas.
Błogosławieństwo Pańskie niech będzie z wami.

DIONIZY
Metropolita Warszawski

 

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info