Church
News from the Church
2023-04-06 20:13
Protest wobec wezwania synodu w/s Ukrainy. Kapłan Konstantyn Koczegarow
Протест по поводу заявления синода. Свящ. Константин Кочегаров

2021-04-05 20:49
KOMUNIKAT DO WIERNYCH
Modlitwa synodalna w określonym czasie

2021-03-07 08:26
Koronawirus, maski, strach i Wielki Post. Metropolita Dymitr
VIDEO: Coronavirus, Masks, Fear, and Great Lent. Metropolitan Demetrios

2021-01-08 21:47
Oficjalna deklaracja metropolity Slatioary Vlasie
Rumuńska Prawdziwie Prawosławna Cerkiew kategorycznie zabrania szczepień covid-19

2021-01-06 20:21
Chrystus się Rodzi!
Bożonarodzeniowe życzenia od naszego bpa Klemensa

2020-04-21 05:56
Chrystos Anesti! Alifos Anesti!
Paschalne pozdrowienia od naszego bpa Klemensa

2020-04-20 17:34
Christos Anesti!
Pocztówka paschalna od metr. Cypriana II

2020-04-01 20:33
UWAGA ! - Siedzącym w domu bez służb cerkiewnych
Służby niedzielne i świąteczne w domu oraz rady praktyczne

Pliki do ściągnięcia będą na bieżąco uzupełniane


2020-01-06 12:36
Chrystus się rodzi!
Pozdrowienia od bpa Klemensa dla wiernych w Polsce

2019-09-30 21:40
Powołanie wspólnoty cerkiewnej w Warszawie

Wybór niebiańskich opiekunów dla budującej się wspólnoty dokonali sami mieszkańcy stołecznego miasta.


2019-07-02 19:45
Święto św. Glikierije Arcypasterza i Wyznawcy w Rumunii

Z wizytą do prawdziwie prawosławnych braci w Rumunii, na dzień pamięci wielkiego ascety i hierarchy-wyznawcy XX wieku – św. Glikierije…


2019-06-12 21:28
Arcypasterska wizyta w Polsce

Z wizytą wśród wiernych naszej Wspólnoty w Polsce, która jest częścią Episkopii Morawskiej, przez kilka dni przebywał jej czasowy opiekun-arcypasterz Klemens biskup Gardykionu.


2019-05-28 20:32
Uroczysta chirotonia biskupia w Bułgarii

Do Bułgarii udali się metropolita Pireusu i Salaminy Geroncjusz wraz z metropolitą Attyki i Beocji Chryzostomem oraz biskupem Gardykionu (locum tenens Morawskiej Episkopii) Klemensem…


2019-05-27 20:51
Igumen Christifor wybrany kandydatem na biskupa pomocniczego dla Serbów w Australii

Nowo wybrany 36-letni biskup Brisbenu jest absolwentem…


2019-05-22 20:26
Hieromnich Wiktor kandydatem na biskupa w Bułgarii

Decyzją synodu Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej przyjęto wybór kandydata do chirotonii biskupiej.


2019-05-09 19:03
Paschalna pocztówka od metr. Cypriana

Od Śmierci do Życia! Od Upadku do Powstania!


2019-05-06 10:18
Chrzest w Wielką Sobotę brata Błażeja z zachodniej Polski.

Zgodnie ze starożytną tradycją chrztów Wielkiej Soboty, odbyło się radosne wydarzenie …


2019-05-05 19:04
Aksios! Nowemu biskupowi Pelagonii Maksymowi

W Wielką Sobotę odbyła się chirtonia biskupia władyki Maksyma (Marretta). Poniżej prezentujemy fotoreportaż ze wspomnianych uroczystości, oraz krótką biografię władyki.


2019-05-01 20:57
Nowy biskup w naszej Cerkwi

Decyzją dzisiejszego (1.05.2019) soboru amerykańskich biskupów, kapłanów oraz wiernych został wybrany kandydat do sakry arcykapłańskiej …


2019-04-24 20:27
Oświęcenie i rozpoczęcie przygotowania Świętego Mirra.

W Wielki Poniedziałek (9/22.4.2019) w katedrze św. Atanazego Wielkiego w Nowej Filadelfii, po zakończeniu Boskiej Liturgii sprawanej przez metropolitę Pireusu i Salaminy Kyr Geroncjusza w asyście kapłanów i diakonów, rozpoczęto obrzęd przgotowania do oświęcenia Św. Mirra (Krzyżma).


2019-02-18 00:02
Odszedł władyka Chryzostom metropolita Etny

17 (4) lutego po wieloletniej chorobie, którą przechodził z wielką cierpliwością, zmarł emerytowany metropolita Etny (Kalifornia) Chryzostom (Gonzales). Założyciel znanego w świecie monasteru pw. św. Grzegorza Palamasa oraz żeńskiego monasteru pw. św. męcz. Elżbiety w Kalifornii. Współbrat i sąsiad w mniszym trudzie dla śp. ojca Serafina (Rose).


2019-02-06 20:39
Arcypasterska posługa w Grenoble i w Lyonie (2018) Protodiakon German Iwanow-Trinadcatyj Архипастырские служения в Гренобле и в Лионе (2018) Протодиакон Герман Иванов-Тринадцатый

Na naszych ziemiach dane nam było przeżyć nieczęste wydarzenie. W Rosji świątynie rosną jak grzyby po deszczu, lecz najczęściej za państwowe pieniądze. Nie tak jak w naszych prześladowanych wspólnotach, gdzie kto jak może, własnymi rękoma, w pocie czoła buduje Przybytki Boże. Nie jesteśmy w stanie rywalizować z „państwowymi świątyniami”, ale to właśnie te „własnoręczne” świątynie mają nieporównywalną wartość duchową, a modlitwa w nich rodzi niebywałą radość!


2019-01-24 23:39
Święto Jordanu w Grecji i w Ziemi Świętej

W sobotę 6/19 stycznia 2019 roku nasza Cerkiew uroczyście świętowała święto Teofanii (ros. Bogojawlenija, pol. Chrztu Pańskiego). Po świątecznym nabożeństwie w wielu parafiach na całym świecie odbywały się procesje nad morze lub nad rzekę.


2018-07-03 19:33
Rozpoczełą się druga wizyta biskupa Klemensa w Episkopii Morawskiej.

Druga w tym roku, na terenie Morawskiej Episkopii, kanoniczna wizyta naszego duchowego ojca biskupa Gardykionu Klemensa.


2018-01-20 20:49
Drugi wywiad z Biskupem Klemensem locum tenens Morawskiej Episkopii. (2018) Второе интервью съ греческимъ епископомъ Климентомъ гардыкiйскимъ.

Kontynuujemy publikację kolejnych pytań zadanych podczas niedawnej wizyty w Grecji Najprzewielebniejszemu Klemensowi biskupowi Gardykionu. Pytania te odnoszą się w dużej mierze wobec trudnych spraw życia codziennego prawosławnych w Polsce.


2017-03-09 17:20
Wywiad z Najprzewielebniejszym Klemensem biskupem Gardykionu. Интервью съ нашимъ греческимъ Епископомъ Климентомъ Гардикiйскимъ.

Fragment rozmowy przeprowadzonej w styczniu tego roku w monasterze św. męcz. Cypriana i Justyny (Fili, Ateny) z biskupem Klemensem, locum tenens morawskiej eparchii, pod opieką której znajdują się prawdziwie prawosławni wierni Czech, Słowacji i Polski. Zamieszczone na naszej internetowej stronie słowa hierarchy stanowią odpowiedź na zadane przez wiernych z Polski pytania.