PUBLIKACJE
 

* * *

PRAWOSŁAWNY KALENDARZ ŚWIĘTYCH OJCÓW (JULIAŃSKI)

Tytuł: Kalendarz Prawosławny 2021
Oprac: OMP
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 58
Oprawa: miękka, spirala – do użytku podręcznego

Rok wyd. 2020

Kalendarz można zakupić w formacie książkowym. Dodatkowo dla lepszego wdrożenia w życie liturgiczne zostały dodane informacje o świętach i związanych z nimi obyczajami i rytami. Z wyszczególnieniem lokalnych świętych, opisem postów i liturgicznymi czytaniami na każdy Boży dzień.

* * *

PRAWOSŁAWNY KALENDARZ ŚWIĘTYCH OJCÓW (JULIAŃSKI)

Tytuł: Kalendarz Prawosławny 2020
Oprac: OMP
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 58
Oprawa: miękka, zszywana lub spirala – do użytku naściennego i podręcznego

Rok wyd. 2020

Kalendarz można zakupić w formacie naściennym i książkowym. Daty według juliańskiego kalendarza są zapisane cerkiewnosłowiańskimi cyframi co umożliwia ich naukę oraz ułatwia w korzystaniu. Dodatkowo dla lepszego wdrożenia w życie liturgiczne zostały dodane informacje o świętach i związanych z nimi obyczajami i rytami. Poszerzono spis świętych oraz czytania. Z wyszczególnieniem lokalnych świętych, opisem postów i liturgicznymi czytaniami na każdy Boży dzień.

Wydany z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego KLEMENSA biskupa Gardykionu, locum tenens Morawskiej Episkopii. Sporządzony staraniem kolegium redakcyjnego OMP

* * *

Tytuł: Nowomęczennicy z Bataku
Format: 148 x 210 mm
Liczba stron: 52
Oprawa: miękka
ISBN: 8395288336 9788395288333

Rok wyd. 2019

* * *

Tytuł: Żywot świętego Glicherie Hierarchy i Wyznawcy
Autor: zwierzchnik Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Starego Stylu metropolita Vlasie
Format: 148 x 210 mm
Liczba stron: 52
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-952883-2-6

Rok wyd. 2019

Kupić można TUTAJ 15 zł + przesyłka

Prześladowania chrześcijan są powszechnie kojarzone z krajami muzułmańskimi czy komunistycznymi. Jednak miały one miejsce nie tylko tam. Jednym z przykładów jest Rumunia i tamtejsze prześladowania prawosławnych, którzy zdecydowali się zachować tradycyjny kalendarz cerkiewny. Jednym z nich był Glicherie Tănase, kapłan, który później stał się symbolem sprzeciwu wobec nowego kalendarza, wprowadzonego w 1924 roku. Jego życiorys, miejscami okrutny, oraz jego nieustępliwa wierność tradycji pokazuje nam prawdziwą drogę, jaka związana jest z wiarą w Chrystusa – drogę ziemskiego cierpienia i nienawiści ze strony tych, którzy odrzucili Chrystusa i wybrali świat.

Publikacja zawiera prawie 30 zdjęć, w tym niektóre z prywatnych archiwów.

* * *

Tytuł: Epoka apostazji
Autor: Protojerej Borys Mołczanow
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 36
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-952883-1-9

Rok wyd. 2019

Kolejna, po „Antychryście” praca prot. Borysa Mołczanowa, traktująca kwestię czasów ostatecznych. W niniejszej pracy szczególna uwaga poświęcona jest ludziom czasów ostatecznych – jacy będą, jakie zachowania będą sobą reprezentować oraz co to przyniesie. Publikacja pomimo tego, że powstała ponad 50 lat temu wciąż jest niebywale aktualna, a odwołania autora do czasów obecnych sprawiają wrażenie, jakby pisał to całkiem niedawno.
„Baczna obserwacja zachodzących wydarzeń oraz ich porównywanie z przewidzianymi wyrokami Boga, są nam nakazane przez samego Pana: „A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy jego gałąź już staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi” (Mt 24, 32-33). Za niezwracanie uwagi na znaki czasów, Pan surowo potępił żydów: „Obłudnicy, wygląd nieba i ziemi umiecie rozpoznawać, jakże więc obecnego czasu nie rozpoznajecie?” (Łk 12, 56)”

* * *

PRAWOSŁAWNY KALENDARZ ŚWIĘTYCH OJCÓW (JULIAŃSKI)

Tytuł: Prawosławny Kalendarz 2019
Oprac: OMP
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 55
Oprawa: miękka, spirala – do użytku naściennego i podręcznego

Rok wyd. 2019

Pierwszy taki tradycyjny kalendarz na terenie Polski gdzie kalendarz juliański, używany przez naszych wierzących przodków (w Rzeczpospolitej i na Rusi), jest w formie dominującej przez co niweluje powszechne i reformatorskie problemy odnalezienia się w stosowaniu dwóch dat. Z wyszczególnieniem lokalnych świętych, opisem postów i liturgicznymi czytaniami na każdy Boży dzień.

Wydany z błogosławieństwa Najprzewielebniejszego KLEMENSA biskupa Gardykionu, locum tenens Morawskiej Episkopii. Sporządzony staraniem kolegium redakcyjnego OMP

* * *


Tytuł: Antychryst
Autor: Protojerej Borys Mołczanow
Format: 148 x 210 mm
Ilość stron: 32
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-952883-0-2

Rok wyd. 2018


Dzieło to jest krótkim podsumowaniem nauk Cerkwi odnośnie nadchodzącego antychrysta oraz czasów ostatecznych. Pomimo bycia publikacją znaną w rosyjsko- i angielskojęzycznym kręgu wiernych prawosławnych, to jednak w Polsce niewiele osób ma pojęcie zarówno o nauce Cerkwi odnośnie czasów ostatecznych, jak i o samej tej publikacji, która w krótki i prosty sposób wyjaśnia to, co przekazali nam Święci Ojcowie oraz żyjący później teologowie, święci i biskupi.

* * *

Tytuł: Wierzę w Jeden Katolicki Kościół
Świadectwo Konwersji do Prawosławia
Autor: Eliasz Leszek Szczepanik
Format:165 x 240 mm
Ilość stron: 394
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-937753-0-9

Rok wyd. 2012

Do kupienia w księgarniach internetowych.

Duchowość kościoła wschodniego znałem od bardzo dawna. Przez lata karmiłem się nauką ascetyczno-mistyczną ojców takich jak św. Serafin Sarowski, św. Sylwan Atoski, Filokalią i Opowieściami Pielgrzyma. Niestety, pomimo tych fascynacji nie wnosiły one żadnego upragnionego postępu w moim życiu duchowym. Teraz dopiero rozumiem dlaczego. Sytuację tę zmieniły dopiero rozstrzygnięcia dotyczące samych fundamentów wyznawanej wiary. One uzmysłowiły mi kluczową i praktyczną rolę jaką w życiu chrześcijanina odgrywa wyznawanie wiary prawdziwej. Z perspektywy rzymsko-katolickiej, wydawało mi się zawsze, iż to co dzieli kościół katolicki i prawosławny to tylko mało istotne szczegóły

Książka ta nie zawiera opisu osobistych przeżyć czy wydarzeń z życia. Zawiera głównie obszerne wypisy z orzeczeń doktrynalnych Kościoła, cytaty z dokumentów których ranga autorytarna jest bardzo wysoka.

Jednakże pomimo swojego „teologicznego” wyglądu, pozostaje świadectwem bardzo osobistym, gdyż przedstawia argumenty które doprowadziły do mojej konwersji z Kościoła rzymsko-katolickiego do Kościoła prawosławnego.

Świadectwo to jest w pierwszym rzędzie skierowane do rzymskich katolików, gdyż punktem wyjściowym mojej konwersji były paradygmaty wypracowane przez Sobór Watykański II oraz ruch ekumeniczny który z niego wypływa, szerokie otwarcie na różnorodne bogactwo kościołów: protestanckiego z umiłowaniem Pisma Świętego i ruchem charyzmatycznym, prawosławnego z zachwytem mistyką, ale także buddyjską medytacją zen praktykowaną pod postacią modlitwy Jezusowej przez polskich benedyktynów.

Na bazie tego fundamentu, stało w moim umyśle niewzruszone przekonanie o nieomylności i władzy papieskiej nad całym Kościołem które z samego Chrystusowego ustanowienia stanowiło kluczowe kryterium przynależności do Chrystusowego Kościoła: kto zachowuje posłuszeństwo i łączność z biskupem Rzymu ten jest w samym sercu Kościoła. Taki był punkt wyjściowy moich poszukiwań, a jak się dalej potoczyły przedstawia niniejsza książka.

Ostatecznie jednak książka jest skierowana do samych Prawosławnych którzy w dobie fałszywego ekumenizmu, chcą pogłębić własną Cerkiewną tożsamość w relacji do rzymskiego-katolicyzmu.

* * *

NOWA POZYCJA KSIĄŻKOWA: Żywot świętego Glicherie Hierarchy i Wyznawcy