LIFE IN CHRIST
Małżeństwo
 
Napomnienie do zachowania czystości małżeńskiej i nie posiadaniu konkubin. Święty Cezary z Arles