Cesarz i kapłan – św. cesarz Justynian (+565)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Wstęp do VI noweli prawnej z 16 marca 535
Corpus Juris Civilis, wyd. Kroll Berlin 1912 III s. 35 nn
________________

Cesarz Justynian August do Epifaniusza Arcybiskupa Konstantynopola.

Spośród darów Bożych, które z łaskawości niebieskiej stały się udziałem ludzi, największymi są kapłaństwo i władza cesarska; pierwsze spełnia posługi w rzeczach Bożych, druga zaś kieruje i z całą gorliwością zajmuje się sprawami ludzkimi. Jedno i drugie wywodzi się z tego samego źródła i życie ludzkie czyni doskonalszym.

Dlatego nic tak bardzo nie leży na sercu cesarzom jak szacunek względem kapłanów, jako że oni także za nich samych modły zanoszą. Jeśli bowiem z jednej strony, kapłaństwo będzie pod każdym względem nienaganne i u Boga cieszyć się pełnym zaufaniem, a z drugiej strony, władza cesarska będzie zarządzać powierzonym sobie państwem w należyty sposób i zgodnie ze swoją kompetencją, to powstaje dobra harmonia między nimi, zapewniająca rodzajowi ludzkiemu wszystko, co jest dlań pożyteczne.

Przeto szczególną naszą troską są prawdziwe dogmaty Boże i poszanowanie kapłanów. Jeżeli bowiem oni będą się nim cieszyć, to przekonani jesteśmy, że przez to będą nam dane od Boga największe dary; a te, które już mamy, pozostaną trwale w naszym posiadaniu, wreszcie także osiągniemy te, które nie stały się jeszcze naszym udziałem.

Wszystko zaś dziać się będzie bez zakłóceń i prawidłowo, jeśli od samego początku będzie to przyzwoite i miłe Bogu. Wierzymy zaś, że tak może być tylko wtedy, gdy wiernie zachowywać się będzie święte zasady wiary, którzy przekazali słusznie chwałą otaczani i godni czci strażnicy i apostolscy szafarze słowa Bożego, a święci ojcowie strzegli i objaśnili.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info