Chrzest w Wielką Sobotę brata Błażeja z zachodniej Polski.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
14/27 kwietnia 2019 r. w Michalanach na Słowacji, zgodnie ze starożytną tradycją chrztów Wielkiej Soboty, odbyło się radosne wydarzenie – chrzest Błażeja (cs. Własij) który przybył tutaj z zachodniej Polski. Nowoochrzczony nasz Brat w Chrystusie Błażej odszedł kilka lat temu od grup lefebrystów pozostających w jedności z upadłym rzymskim papizmem. W 2017 roku wstąpił do katechumenatu nad którym duchową pieczę sprawuje o. Włodzimierz (Mohorita) wraz ze wspólnotą św. Serafina Wyznawcy w Stauronikach (na Podlasiu). Błażej zaświadczając chęć bycia wiernym katolickiej* wierze przyjął sercem i duszą prawdę ortodoksyjnego i jedynego Chrześcijaństwa.
Niech Zmartwychwstały Zbawca nasz Jezus Chrystus prowadzi do końca zbawienną drogą którą obrał nasz brat Błażej.

____

* Termin “katolicki” od wieków był używany przez Cerkiew prawosławną. Do rewolucji rosyjska Cerkiew prawosławna oficjalnie nazywała się Prawosławna katolicka Greko-Rosyjska Cerkiew. Grecka Cerkiew do dziś używa, w wyznaniu wiary i nie tylko, tego słowa.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info