Dlaczego [bolszewicy] nienawidzą religii? (1931)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Dlaczego nienawidzą religii?
(z okazji zamieszek w Hiszpanii)

To, co od wielu lat obserwujemy w Sowieckiej Rosji, mogliśmy zobaczyć poprzedniego tygodnia w Hiszpanii[1], co potwierdziło tylko, że bolszewicy pałają zwierzęcą wściekłością i nienawidzą religii.

W Rosji religia jest prześladowana na dwa sposoby: pierwszy – poprzez jawne prześladowanie – zabijanie i gnębienie duchowieństwa i niszczenie świątyń; drugi – poprzez chytrą antyreligijną propagandę, w której religia jest przedstawiana jako coś przestarzałego. W Hiszpanii bolszewiccy agenci-inkwizytorzy rozpoczęli nowe podłe prześladowania wiary – spalili oni wiele zakonów, kościołów i znaczną liczbę innych dzieł religijnego geniuszu. Niszczone były statuy, obrazy (np dzieła Murilla (+ 1692 rok). Straty wyceniono na 2.700.000 funtów angielskich, czyli w przybliżeniu 2.000.000.000 lewów. (…).

Dlaczego religia jest tak atakowana? Dlaczego bolszewizm zamiast zmian życia społecznego prześladuje religię? Kiedy obserwuje się czyny bolszewików, dochodzi się do wniosku, że dla nich głównym wrogiem jest religia. (…)

Pierwszym duchowo-społecznym zjawiskiem, jakie niesie Cerkiew, jest miłość między ludźmi. Cerkiew głosi miłość między ludźmi, pokój między narodami, człowieczeństwo w człowieku. Jeśli zechcemy zebrać wszystkie dzieła i nauki Cerkwi w jedną frazę, to można powiedzieć, że Cerkiew walczy o prawdę, pokój i wolność dla wszystkich ludzi na ziemi. Można też jeszcze krócej powiedzieć, że Cerkiew jest źródłem miłości między ludźmi. Miłość między ludźmi jest powszechnym ideałem. Miłość nie dopuszcza wyzysku pracowników fizycznych, miłość nie pozwala na mordowanie ludzi, miłość nie pozwala zostawić dzieci samych sobie, miłość nie pozwala, by kobieta-matka stała się źródłem rozpusty. Miłość współistnieje z łaskawością, porządkiem, spokojem, umiłowaniem prawdy i przebaczeniem.

Oto dlaczego bolszewizm nienawidzi religii. Rewolucyjny bolszewizm potrzebuje ludzi odważnych w czynieniu zła, nienawistnych i okrutnych, potrzebuje ludzi niezadowolonych z pokojowego postępu kulturowego, a chrześcijaństwo jest siłą, która czyni człowieka dobrym i prawym. Tacy ludzie nie przeprowadzą rewolucji, ponieważ bolszewizm walczy z chrześcijaństwem, które jest korzeniem dobra, porządku, miłości prawdy, człowieczeństwa i miłosierdzia na świecie.

Bolszewizm przede wszystkim chce wykorzystać człowieka do swoich szatańskich zdeformowanych celów. Chce zrobić z człowieka zwierze, by włożyć mu broń do ręki: karabin maszynowy, strzelbę, bombę, nóż, zapalniczkę i benzynę. Przed wszystkim rozpocznie swoją szatańską przemowę o państwowych małżeństwach, prawach do zabijania, pełnej wolności od moralności i temu podobne. Bolszewizm troszczy się o to, by walczyć w ludzkich duszach z wiarą w Boga, z wiarą w Chrystusa Boga, po to by zezwierzęceni ludzie, zgodnie z ich wolą, rozpoczęli realizowanie piekielnych celów.

Ponownie wyciągnijmy nauki. To co stało się w Rosji, teraz w małej skali dzieje się w Hiszpanii. W Rosji fanatyczna i uzbrojona po zęby mniejszość wpędziła w straszne niewolnictwo miliony ludzi, oddzielają ojców o dzieci, niszczą świątynie i wielowiekowe tradycje, wysyłają robotników na katorżnicze prace do fabryk, gdzie zarabiają 1/2 kopiejki na dzień – jeśli się sprzedał diabłu, niech żyje, a jeśli nie – niech umiera!

Niech i wydarzenia w Hiszpanii nas nauczą, byśmy bronili wartości. Wiedzmy, że wrogowie są zezwierzęceni, działają podstępnie i bezwzględnie nie szczędząc ani życia, ani mienia, ani wolności ludzi.

[1] 14 kwietnia 1931 roku powstaje II Republika Hiszpańska. 10 i 11 maja 1931 roku hiszpańscy demokraci, komuniści i anarchiści zorganizowali masowe ataki na katolickie zakony, szkoły oraz inne instytucje religijne.

Źródło: Църковенъ вѣстникъ, 23 май 1931.
Tłumaczenie z bułgarskiego: O. O.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info