Dokument: Zerwanie jedności pomiędzy starostylnikami rumuńskimi a greckimi.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info




Kopia dokumentu całkowitego zerwania jedności eucharystycznej z grecką, bułgarską i rosyjską jurysdykcjami.

 

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info




Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*