Slavnostní otevření a posvěcení nového pravoslavného chr

Slavnostní otevření a posvěcení nového pravoslavného chr