Komunikat odnośnie transplantacji i dawstwa organów (2013)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
 

Ateny, 16/29 lipca 2013

Protokół nr γ-1776

 

KOMUNIKAT

odnośnie transplantacji i dawstwa organów

 

Do całego Kleru i wszystkich wiernych naszego kraju

 Ukochane dzieci Cerkwi Chrystusowej,

Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan podczas posiedzenia 7/20 czerwca 2013 roku, po uważnym zbadaniu kwestii “śmierci mózgu”, przeszczepu organów oraz “domniemanej zgody”, ogłasza co następuje:

1. “Śmierć mózgu” jest terminem umownym. Śmierć jest definitywnym zaprzestaniem czynności sercowo-płucnych. To, co nazywa się “śmiercią mózgu”, jest w istocie stanem śmiertelnej choroby. Pobieranie narządów od ciężko chorego pacjenta przyspiesza jego śmierć i, z etycznego punktu widzenia,
jest morderstwem.

2. Zabrania się wycinania niezbędnych do życia organów do celów przeszczepu. Dozwolone jest tylko przeszczepianie narządów innych, niż te niezbędne do życia, pod warunkiem, że taki przeszczep nie spowoduje śmierci dawcy (na przykład oddanie jednej nerki).

3. To, co nazywa się “domniemaną zgodą” (to jest automatyczne przypuszczenie, że wszyscy są dawcami narządów z wyjątkiem zadeklarowanych osób, które oświadczyły, że nie oddają organów) jest uważane za nieetyczne i nieakceptowane. Ponieważ jednak takie prawo zostało zatwierdzone ustawowo, wszyscy Wierni są wezwani do zgłaszania się, jako nie będący dawcami, zgodnie z załączonym wzorem, a rady parafialne pouczono by rozpowszechniać kopie w każdej świątyni. Należy pamiętać, że nigdy nie mija termin składania takich oświadczeń.

By informować o tym trzodę, Świątobliwy Synod zadecydował, by zorganizować dwie konferencje teologiczne na ten temat w Atenach i Larisie, kolejno w dniach 10/23 września i 18 września / 1 października 2013 roku. Lokalizacje zostaną ogłoszone.

Z polecenia
Świątobliwego Synodu

+Focjusz, biskup Maratonu

Generalny Sekretarz Synodu

 

Tłum. Maksymilian Bałazy

[Do wersji polskiej: należy wypełnić dokument dostępny na stronie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info