Komunikat synodu w/s obecnego kryzysu epidemicznego

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.InfoŚwiątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Grecji pod przewodnictwem Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Kallinika z Aten podczas obrad w dniach 11/24 sierpnia 2021 r. rozważył sytuację, jaką wytworzyła obecna epidemia, i wyraził całkowity sprzeciw wobec faktycznego nałożenia szczepień przez rząd, zwłaszcza gdy jest to prezentowane i wspierane przez większą część greckich środków masowego przekazu.

Domagamy się prawa wolności do informacji z każdej ze stron oraz prawa każdego obywatela do podejmowania własnej decyzji w tej sprawie. Ani zobowiązania, ani obietnice nagród nie są właściwym sposobem przekonywania ludzi. Uważamy, że szczepienie NIE powinno być obowiązkowe dla żadnej kategorii obywateli i uważamy, że jakakolwiek dyskryminacja wobec osób zaszczepionych lub niezaszczepionych jest całkowicie niedopuszczalna.

Nasz Synod ze smutkiem obserwuje próbę rozdzielenia ludzi na zaszczepionych i nieszczepionych, ale także oczernianie tych drugich jako przejawiających nieodpowiedzialne i antyspołeczne zachowanie, a tych pierwszych jako bezmyślnych niewolników nowego światowego porządku. Ogromny zalew informacji z obu stron, zwłaszcza w Internecie, dostarczają obszernego materiału dla obu punktów widzenia. Tak więc każdy człowiek ma prawo do podjęcia własnej decyzji, ale nie ma prawa oczerniać tych, którzy mają w tej sprawie odmienne zdanie.

Oświadczamy, że jeśli o nas chodzi, nie dopuszczamy żadnej formy dyskryminacji względem duchowo-pasterskiej posługi wiernym. Bez względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie, wszyscy nasi wierni są przyjmowani w naszych cerkwiach i otrzymują życiodajne Misteria Cerkwi. Dlatego duchowni, którzy dyskryminują wiernych ze względu na to, czy są zaszczepieni, czy nie, będą podlegać dyscyplinarnym konsekwencjom.

Z Sekretariatu Synodu, 11/24 sierpnia 2021

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info