KOMUNIKAT SYNODU w/s obecnej sytuacji wynikającej z epidemii koronwirusa i podjętych działań

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Komunikat synodu

w sprawie obecnej sytuacji wynikającej z epidemii koronwirusa i podjętych działań

Świątobliwy Synod Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji uprasza swoje stado, by wzmocniło swoje modlitwy w czasie trudnych okoliczności obecnie trwającego okresu. Szczególnie w Grecji musimy bardziej niż nasi pozostali bracia zachować duchową czujność i unikać narodowej plagi rozłamu/podziału, ponieważ w rzeczy samej my już teraz doświadczamy poważniejszego zagrożenia – jednego z militarnych działań na wschodzie ze strony odwiecznych barbarzyńskich wrogów, naszego ludu. Wzywamy ludzi nazywających się chrześcijanami prawdziwej Cerkwi, aby nie brali udziału w sporach, ale zachowali trzeźwy stosunek do wszystkich spraw.

W odniesieniu do wyżej wymienionej choroby koronawirusowej i jej konsekwencji dla życia w społeczeństwie, Świątobliwy Synod po ojcowsku wzywa swoją owczarnię, aby nie zajmowała skrajnych stanowisk. Z jednej strony nie należy twierdzić, że wirus nie istnieje, a w związku z tym nie ma potrzeby zachowywać środków ostrożności; z drugiej – nie możemy ulegać panice.

Panika przybiera dwie przeciwstawne formy:

jest panika wynikająca ze strachu przed zachorowaniem, co prowadzi do ekstremalnych zachowań i jest panika podyktowana podejrzeniami o ukryte motywy stojące za środkami bezpieczeństwa.

Cokolwiek się dzieje, musimy być mocni w Wierze, nieustraszeni duchem i niewzruszeni duszą „Radujcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, a w modlitwie – wytrwali!” (Rzym 12, 12).

Wprawdzie niektóre ze środków, które podejmują świeckie autorytety mogą być przesadne, szczególnie biorąc pod uwagę, że żadna istota ludzka nie jest nieomylna; w końcu nawet lekarze nie są zgodni co do formy i zakresu koniecznych procedur bezpieczeństwa. Co więcej, ci sami naukowcy w przeszłości przyjmowali różne punkty widzenia w kwestii  problemu i wariantów jego rozwiązania.

Zatem, czy należymy do stanu duchownego czy świeckiego, nasz stosunek do każdej niedogmatycznej sprawy (jak w zaprezentowanym przykładzie) musi być nie tylko wyważony, ale także roztropny. Oczywiście, ilekroć lokalne władze świeckie usiłowały ingerować w wewnętrzne sprawy Cerkwi, narzucając swoje decyzje w kwestiach czysto dogmatycznych (jak na przykład ikonoklastyczne idee dotyczące unikania czczenia ikon, czy spór o Misterium Najświętszych Eucharystii), wtedy z pewnością apostolskie powiedzenie: „Powinniśmy być bardziej posłuszni Bogu niż ludziom” (Dz 5, 29), wciąż ma zastosowanie i zachowuje prawdę.

Dlatego nie jest dozwolona ani całkowita obojętność, ani przywiązanie do idei sprzecznych z Wiarą i Tradycją prawosławną. Nasz Świątobliwy Synod uważnie śledzi te kwestie i daje ogólne wytyczne swoim biskupom, którzy muszą je wcielać w sposób właściwy dla lokalnych warunków i kierować kapłanami w kwestii tego, co należy zrobić w każdym konkretnym przypadku, unikając szkodliwych oświadczeń publicznych.

Podsumowując, nasz Świątobliwy Synod przypomina swoim duchowym dzieciom, że wszystkie próby, które dopuszcza dobra Opatrzność Boża, wynikają z naszych grzechów, a w konsekwencji musimy stawić im czoła poprzez błogosławioną pokutę.

Tym, którzy cierpią na zaistniałą chorobę i ich bliskim, a także tym, którzy cierpią z powodu wspomnianych środków, wyrażamy nasze modlitewne wsparcie, modląc się o uzdrowienie dusz i ciał, aby Łaska naszego wszechdobrego Boga przyniosła pomyślny koniec tej próby, którą przechodzi ludzkość z powodu naszych grzechów. Nasz powrót, poprzez pokajanie, na drogi miłe Bogu przyniesie nam wszystkim ulgę i pokój; niech to nastąpi jak najszybciej!

Z Arcysekretariatu Świątobliwego Synodu

Ateny, 5/18 września 2020 r

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info