Posłanie Paschalne 2013

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Posłanie Paschalne

Z okazji Przesławnego Zmartwychwstania Pana i Boga i Zbawcy naszego Jezusa Chrystusa

 

Mądrość Zmartwychwstałego Chrystusa, oczyszczenie Serca i Widzenie Boga

Ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry,

Ponownie świętujemy wraz z całym stworzeniem, które wokół nas odnowione wydaje miły zapach.

I święto to niech będzie regularnym i stałym, gdyż Pan nasz Jezus Chrystus zmartwychwstał i nie tylko pokonał i uśmiercił śmierć oraz piekło, lecz one przestały wzmagać i władać nad Obrazem i Bożym Stworzeniem!…

„Dziś wiosna rozlewa miłą woń i raduje się nowe stworzenie…”[1]… „Dzisiaj Władca zniewala otchłań, wyprowadza więźniów od wieków okrutnie spętanych”[2]… „Niebiosa niechaj dostojnie się weselą i ziemia niech się raduje…”[3]!…

W ten światły i wszechradosny dzień czujemy jakby naszą naturę przenikała nadradosna mowa Świętego Apostoła Pawła:

Bracia, „Bóg, który jest bogatym w miłosierdziu, przez wielką swą miłość, którą nas umiłował, I to nas, umarłych na skutek grzechów, razem z Chrystusem przywrócił do życia… I razem też wskrzesił i wespół posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie…”[4].

Gdyż On jest bogaty w szczodrości, „On zszedł na ziemię i odzyskał Swój Obraz”[5]… I ożywił Jego na nowo i zmartwychwstał i wzniósł, oraz usadowił Jego na Ołtarzu w ofierze Złożonego Agnca…

Chwała Miłosierności Twej, Panie!… Chwała Opatrzności Twej, jedyny Miłujący człowieka!… Chwała Tobie Boże nasz, Trójco Święta, chwała Tobie!

* * *

Ukochani Bracia i Siostry w Chrystusie,

„Czymś wielkim jest człowiek!”, słyszy się z głębi wieków od rozumnego Mędrca Starego Testamentu[6].

To Boże stworzenie, które nazywa się Człowiek, rzeczywiście wielkie! On – najlepszym stworzeniem, zwieńczeniem stworzenia, Obrazem Bożym… I właśnie ze względu na swoją wielkość, on powinien – ożywiony, oswobodzony i odnowiony, – znów znaleźć swą poprzednią chwałę, swoją pierwszą piękność w chwale Świętej Trójcy, aby widzieć Boga!…

Chrystusowe Zmartwychwstanie odnawia, daje początek okresowi możności widzenia Boga… To łaskawe Dobrodziejstwo Widzenia Boga będzie nam w pełni dane w Ostatnim Dniu, przy Odnowieniu Stworzenia, gdy „ujrzymy Jego jako jest”[7]… Wtedy słudzy Boży ujrzą Oblicze Jego: a Imię Jego na ich czołach”[8].

Lecz ucieleśniony i ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan i Bóg nasz uważa szczęśliwymi i w rzeczy samej szczęśliwi ci ludzie, którzy w tym życiu będą posiadać czystą i dziewiczą duszę, gdyż oni ujrzą Boga: „Błogosławieni czystego serca; albowiem oni Boga ujrzą”[9].

* * *

Ukochani w Chrystusie Bracia i Siostry,

Widzenie Boga wymaga, jak my wszyscy wiemy, zmiany nastawienia: przestańmy zajmować i troszczyć się o siebie samych, aby przyswoić i przeniknąć w Rozumowanie Zmartwychwstałego Chrystusa; to znaczy Rozum, nastawienie, sposób myślenia pełen samoofiarności i troski za innych, ofiarnej pokory i posłuszeństwa.

Bracia, Święty Apostoł Paweł napomina nas, „aby każdy upatrywał, nie tylko co swego jest, ale tego, co drugich. Albowiem to w sobie rozważajcie, co i w Chrystusie Jezusie”[10].

Bóg stał się człowiekiem aby nam przekazać Swą Mądrość. Ta Mądrość przywodzi nas ku Miłości i Miłosierdziu… I da nam Czystość Serca… I wtedy, otrzymamy wielki Dar Widzenia Boga.

„Czystość serca”, mówi abba Izaak Syryjczyk, „to – miłość ku słabym, którzy upadają”… I kontynuując: „Jeśli zobaczysz brata twego, który zgrzeszył, okryj jego plecy szatą twej miłości”[11].

Na tyle świetlista miłość wypływa tylko od Mądrości Zmartwychwstałego Chrystusa… Ta Miłość w rzeczy samej jawi się oczyszczającą, twórczą i działającą, gdyż „Ona jest dana z natury rzeczy”[12], jak zapewnia nas święty arcypasterz Jan Złotousty. Miłość ta bezpiecznie prowadzi nas ku Widzeniu Boga w Światłości Zmartwychwstania i chwały Świętej Trójcy.

Tak więc, „czymś wielkim jest człowiek!”, lecz jeszcze cenniejszym jest człowiek miłosierny: „i inną (drogocenniejszą rzeczą) mąż czyniący miłosierdzie”[13]!

* * *

Modlitwy naszego szczególnie szanowanego starca i metropolity, władyki Cypriana, Łaska Zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Orędownictwo Bogarodzicy niech umocnią nas, moi Bracia, w trudzie zmienienia sposobu myślenia, abyśmy stali się prawdziwie miłosiernymi, oraz aby nasze serca oczyściły się i abyśmy dostąpili zaszczytu Widzenia Boga, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen!

Chrystus Zmartwychwstał! Zaiste Zmartwychwstał!

 

† Święte Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa 2013 roku

Wasz pokorny orędownik

przed Zmartwychwstałym Chrystusem,

† Cyprian Biskup Orejski

Zastępca Przewodniczącego

Świątobliwego Synodu Przeciwstawiających się

(Grecka Starostylna Cerkiew Prawosławna)

_____________

[1] «Днесь весна благоухаетъ и новая тварь ликуетъ…» (Ексапостиларій недѣли Антипасхи).

2 «Днесь Владыка плѣни ада, воздвигнувый юзники, яже отъ вѣка имяше лютѣ одержимыя…» (Стихъ 8-ой Пѣсни изъ Канона Пасхи).

[3] «Небеса убо достойно да веселятся. земля же да радуется…» (Тропарь 1-ой Пѣсни изъ Канона Пасхи).

[4] Ef 2, 4-6.

[5] Mikołaj Kabasilas, T. 150, 504В, O Życiu w Chrystusie, Słowo 30, § 18.

[6] Prz 20, 6.

[7] 1 J 3, 2.

[8] Ap 22, 6.

[9] Mt 5, 8.

[10] Filip 2, 4-5.

[11] Prepodobny Izaak Syryjczyk, Słowo 58, str. 239 (wyd. greckie).

[12] Święty arcypasterz Jan Złotousty, T. 61, 274, Słowo 32 na Pierwszy List do Koryntian, § 6.

[13] Prz 20, 6.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info