Liturgiczna łączność z ekumenicznym patriarchą Bartłomiejem to szyderstwo z naszego Pana. (2016)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Starzec Maksym przy grobie biskupa Augustyna Kandiotisa.

Okazja do napisania tego artykułu wynikła ze smutku jaki czuję kiedy to słyszę u biskupów tak zwanej Greckiej Cerkwi wspominających [liturgicznie] Patriarchę Konstantynopola, Bartłomieja – szczególnie gdy jest on wspominany jako ten który prawdziwie proklamuje słowo [Bożej] Prawdy, kierowane do Boga, bez lęku i wstydu, w czasie najświętszego momentu Boskiej Liturgii.

Kapłan (intonuje): Najpierw, wspominamy, Panie, naszego Biskupa (Imię). Spraw by mógł on służyć Twym świętym cerkwiom w pokoju. Zachowaj go w bezpieczeństwie, czci, i zdrowiu przez wszystkie lata, głoszącego w sposób prawy słowo Twojej prawdy (Święta Liturgia, Modlitwa po konsekracji).

Czy lęk przed Bogiem opuścił kompletnie owych biskupów? Czy nie rozumieją oni, iż wymawiając te słowa szydzą z Boga, i że straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żywego, z których nikt nie może już wyrwać? (Św. Jan Chryzostom). Oni wspominają największego bluźniercę i największego herezjarchę wszystkich wieków Chrześcijaństwa jako tego który w sposób prawy głosi słowo Prawdy! Kto? – ten który nie pozostawił jako dalej obowiązującą żadnej nauki Prawosławnej wiary!

Przyjrzyjmy się kilku niewyobrażalnym słowom tego który w sposób prawy głosi słowo Prawdy, tak by nikt nie mógł powiedzieć, iż traktujemy go niesprawiedliwie.

W przesłaniu z 2001 roku na Światowej Konferencji Przeciwko Rasizmowi jakie odbyło się w Durban, w Południowej Afryce pod auspicjami ONZ, wypowiedział on te oto straszliwe słowa: Kościół Prawosławny nie stara się przekonać innych do specyficznej percepcji prawdy czy objawienia, nie stara się także nawrócić ich na określony sposób myślenia! To znaczy, “Wasze Świątobliwości,” gdy Chrystus nakazał Swoim uczniom, w czasie Swego Wniebowstąpienia: Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody … nauczając je przestrzegać tego wszystkiego co wam przekazałem, nie chciał On nawrócić ich na określony sposób myślenia denuncjując ich fałszywe religie tak by dali wiarę nauczaniu apostolskiemu?

“Pan powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wchodzi inną drogą, jest złodziejem i zbójcą” (J 10,1)

Jak może ten który w sposób prawy głosi słowo Prawdy nauczać przeciwnie do nauczania Chrystusa? Albo, możliwe że, słowa Chrystusa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem nie są prawdą, a prawdą są prawdziwe słowa Pana Bartłomieja? Gdyż prawdopodobnie ten który w sposób prawy głosi słowo Prawdy musi mieć rację, skoro jest nazywany the All Holly One – [Wasza Najświątobliwość] podczas gdy Chrystus zwany jest po prostu Holly – Święty – choć jest On Bogiem! (…)

Powróćmy jednakże to niewyobrażalnych słów tego który w sposób prawy głosi słowo Prawdy.
“Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie …”
W swoim przesłaniu do Muzułmanów z całego świata, z okazji święta Ramadan w 2001 roku, napisał: Bóg ma, zaprawdę, upodobanie w pokojowej koegzystencji ludzi i tych którzy Go wyznają, niezależnie od różnic jakie istnieją we wierze pomiędzy trzema wielkimi monoteistycznymi religiami! A więc kto mówi prawdę? Chrystus, który powiedział iż Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie, czy ten który w sposób prawy głosi słowo Prawdy, nauczający iż Bóg ma upodobanie w modlitwach Muzułmanów (i Żydów)? Zdumiewam się jak Bóg toleruje tego bluźniercę i herezjarchę nazywanego tym który który w sposób prawy głosi słowo Prawdy  i nie zsyła z nieba ognia aby nas spalił – zarówno tych którzy go wspominają, jak i nas którzy nie protestujemy gdy słyszymy te słowa!

Wyznanie Jezusa Chrystusa jest wielkim wyczynem, i Pan obiecał, iż wysławi, przed obliczem niebieskiego Ojca, tych którzy Go wyznają (patrz Mat 10:32).  Ale kiedyż to Pan wysławi takie wyznanie? Kiedy jest ono uczynione w środowisku wrogiemu wierze i kiedy ten, który takie wyznanie czyni jest w niebezpieczeństwie prześladowań i cierpień jakich może doznać ze względu na nie. Kiedy ktoś wyznaje Chrystusa w takich okolicznościach, pokazuje iż jest gotowy dla Niego na męczeństwo. To dlatego jego wyznanie ma taką wartość (święty Teofan Rekluz, Głosząc innego Chrystusa: Prawosławne Spojrzenie na Ewangelicyzm).

Wyznaj “Jezusa Chrystusa”!
A co winniśmy powiedzieć o wizycie w Żydowskiej Synagodze w Nowym Jorku w 2009 roku, na niewyobrażalne słowa które tam wypowiedział, chociaż święte kanony Kościoła zabraniają nam Chrześcijanom – pod ciężkimi karami – nawet zwyczajnie wejść do Żydowskiej synagogi! Chociaż przemawiał on spory czas, ani razu nie wspominał Chrystusa, choć winien on wołać donośnym głosem (…)

Jeśli którykolwiek duchowny lub laik wstąpi na modlitwę do żydowskiej lub heretyckiej synagogi, niech będzie pozbawiony godności duchownego (Kanon 65, 85 Kanonów Świętych Apostołów).

Panie, miej miłosierdzie nad … Świętymi?
Wspomnę jeszcze bluźniercze przemówienie Patriarchy Ekumenicznego podczas Święta Patronalnego Patriarchatu, 30-go listopada 1998 roku, do papieskiej delegacji: Wasze Eminencje, Kardynale William Keeler i pozostali nasi bracia w Chrystusie stanowiący delegację Kościoła Rzymskiego … Nie powinniśmy marnować czasu w poszukiwaniu odpowiedzialności. Nasi poprzednicy po których odziedziczyliśmy w spadku podział byli feralnymi ofiarami złego węża i już leżą w rękach sprawiedliwego Boga. Dlatego też my prosimy o Boże zmiłowanie nad nimi, a naszym obowiązkiem przed Nim jest by odsłonić błędy które uczynili!

Tak więc, “Wasza Wszechświątobliwość”, Święci którzy chronili nas przed “ohydą spustoszenia” – Papieżem – w którego antychrześcijański rydwan starasz się nas wpiąć, byli instrumentem Złego? Podziwiajcie hipokryzję tego który w sposób prawy głosi słowo Prawdy! Nazywa Świętych ofiarami złego węża, a gdy nadchodzi dzień ich Święta, majestatycznie je celebruje! W naszym regionie założył on nawet monaster świętego Kosmy Etolijskiego, najsurowszego anty-papieskiego świętego, który nazywał papieża “Antychrystem”! Jednakże ten który w sposób prawy głosi słowo Prawdy jest tak dobrym, iż modli się by Bóg miał miłosierdzie nad tymi anty-papieskimi świętymi! Panie, zachowaj nas od jeszcze gorszych rzeczy które nadejdą!

Poznajmy co jest święte
Na koniec, wspomnę jak dał on “Święty Koran” jako prezent dla prezesa Coca-Coli, Muhtarowi Kent, w Atlancie w Stanach Zjednoczonych w 2009 roku. Wygląda na to, iż “Most Holly One”- “Jego Wscheświątobliwość” – często miesza słowa “święty” i “sprofanowany”, tak iż, nieświęty Koran nazywa świętym nie mając przy tym ani Bożej bojaźni ani wstydu!

Z tych i wielu innych słów i czynów “Jego Wsechświątobliwości”, ewidentnym jest iż ten który w sposób prawy głosi słowo Prawdy  jest największym bluźniercą i heretykiem wszystkich czasów!

Pomimo tego wszystkiego, modlę się z całego serca do miłującego Boga by dał nam oraz jemu skruchę i przyznanie się do Imienia Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Świętego Ducha – dla zbawienia wszystkich ludzi i rozkoszowania się wiecznymi dobrami. Amen.

Archimandryta Maximos Karavas
Monastery Agia Paraskevi Eordea
Milochorion, Oct. 25, 2016

Tłum. PrawoslawniKatolicy

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info