Hieromnich Wiktor kandydatem na biskupa w Bułgarii

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Decyzją synodu Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej przyjęto wybór kandydata do chirotonii biskupiej. Został nim hieromnich Wiktor (Todorow) niosący swą posługę w mniszym Bractwie pw abp Serafina (Sobolewa) znajdującym się przy metropolitalnej świątyni w Sofii.

Αξιός! Достоинъ!  Godzien!

Na zdjęciu  podczas mniszych postrzyżyn w mantiję, którą przyjął brat Konstantyn (Todorow) stając się mnichem Wiktorem, oraz jego rodzony brat hierodiakon Pantelejmon (Todorow) przyjmuje imię Serafin. Po środku metropolita triadickij Focjusz. Sofia 7/20 maja 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info