Modlitwa synodalna w określonym czasie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


Świątobliwy Synod naszej Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady pod przewodnictwem Wielce Błogosławionego Arcybiskupa Aten, Kyr Kallinika, współuczestnicząc w cierpieniu w życiu swojej owczarni jak i wszystkich ludzi z powodu smutnych konsekwencji nękających świat z wyniku epidemii zaproponował co następuje:

Uprosić całą umiłowaną w Bogu trzodę, duchowieństwo i lud do wspólnej akcji modlitewnej, w środę (25.3 / 7.4.2021 r.) o godz. 18:00 w czasie święta Zwiastowania Przenajświętszej Marii Panny, o otrzymanie Miłosierdzia Bożego i pomocy i pociechy. Na kończącej ten świąteczny dzień wieczerni (nieszporów –tłum.) duchowieństwo proszone jest o odsłużenie Paraklezy do Przenajświętszej Bogurodzicy, a świeccy, gdziekolwiek się znajdują, niech uklękną w pokucie, pokłonią się i płaczą modląc się przed naszym Wszechmiłującym Bogiem, abyśmy wszyscy z osobna dostąpili Bożej Łaski, aby zapobiegł dalszemu cierpieniu i unicestwił już istniejące.

Prawdziwa i szczera od serca modlitwa, według św. Jana Chryzostoma, jako najwyższe dobro, stanowi rozmowę i zjednoczenie z Bogiem, zapewnia uzdrowienie i spokój duszy, chroni przed wszelkimi chorobami i otwiera bramy cnót. Dlatego mali i wielcy, młodzi i starzy, nawet niewinne dzieci, przypadnijmy wszyscy do naszego Wszechmiłosiernego Gospodzina i Boga, aby zesłał na nas miłosierdzie powstrzymania okropne męki, przez które przechodzimy.

Niech nasz Miłujący człowieka Chrystus, poprzez błagania Jego Przenajświętszej Matki przebywającej przy modlitwach Jego sług, ześle nam wszystkim, naszej Ojczyźnie i wszystkim ludziom uzdrawiające błogosławieństwo, dar i otwarcie Jego niewysłowionego Bożego Miłosierdzia.

Z Arcysekretariatu Synodu

Ateny, 21 marca / 3 kwietnia 2021 r.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info