Nasz Metropolita Laryssy i Platamonu Klemens o Wielkim Poście oraz o trwającej wojnie

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
OŚWIADCZENIE ARCYKAPŁAŃSKIE

Ponieważ przeżywamy bardzo trudne czasy dla ludzkości, zarówno z powodu tak zwanej pandemii, jak i wojny, która wybuchła między Rosją a Ukrainą, wzywamy pobożnych wiernych naszej owczarni w Chrystusie do modlitewnej czujności, najlepszej skruchy, doświadczenia odnowy w Duchu Świętym, pielęgnowania cnót, zwłaszcza miłości i przebaczania, unikania osądzania i potępiania, a zwłaszcza do wzmożonej modlitwy i postu. Okres pokutny Wielkiego Postu, który dzięki łasce Bożej właśnie przeżywamy, daje nam okazję do zastosowania wszystkich powyższych elementów w jak najlepszej i najstaranniejszej formie.

Szczególnie w odniesieniu do konfliktu między Rosją a Ukrainą my, jako Cerkiew Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji, nie zajmujemy stanowiska opowiadającego się za jedną lub drugą stroną, ponieważ wojna i to, co ją poprzedza, ma miejsce i po niej następuje, są pełne zła, grozy i nieludzkości. Z duchowego punktu widzenia ma niewielkie znaczenie to, kto jest bardziej sprawiedliwy czy niesprawiedliwy. To, co wywołuje wojny, jest jedno i tylko jedno: grzech, w jego najróżniejszych formach. Tylko pokuta może zapobiec rozprzestrzenianiu się wojny, która jest widoczna i zagraża całej ludzkości.

Z tego powodu wzywamy naszych wiernych w Świętej Eparchii Morawskiej do powstrzymania się od wszelkich publicznych wypowiedzi, działań lub ruchów, które otwarcie zajmują stanowisko na korzyść jednego lub drugiego z uczestników tej wojny, a zwłaszcza gdy czyni się to w imieniu Świętej Eparchii Morawskiej lub naszej Cerkwi Prawdziwie Prawosławnych Chrześcijan Grecji. Każdy ma prawo do posiadania i zachowania swoich osobistych poglądów, ale nie zalecamy ich rozpowszechniania wśród wiernych, a nawet w miejscach cerkiewnych przy okazji spotkań liturgicznych, aby uniknąć napięć, sporów i podziałów.

Życzymy, aby Pan i Bóg nasz Jezus Chrystus, Książę Pokoju, był miłosierny i zesłał łaski swego miłosierdzia wszystkim, którzy cierpią z powodu straszliwych skutków niszczycielskiej wojny, a także aby nie dopuścić do jej rozprzestrzenienia się, co byłoby katastrofalne dla ludzkości.

Z ojcowskimi życzeniami i błogosławieństwem

+ Metropolita Laryssy i Platamonu Klemens
Administrator Świętej Eparchii Morawskiej

Laryssa, Grecja, 8/21 marca 2022

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info