Nowy biskup w naszej Cerkwi

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info

Decyzją dzisiejszego (1.05.2019) soboru amerykańskich metropolitów, biskupów, kapłanów oraz wiernych został wybrany kandydat do sakry arcykapłańskiej jako tytularny biskup Pelagonii, ojciec MAKSYM Marretta. W paschalną sobotę, w Koryncie (Grecja), odbędzie się uroczystość biskupiej konsekracji. Będą to pierwsze świecenia biskupie w greckiej Cerkwi od 2007 roku.

Many Years, Bishop-Elect Maximus! ΑΞΙΟΣ! Достоинъ! Godzien!

Krótka biografia (w opracowaniu)

Najprzewielebniejszy biskup Pelagonii Kyr Maksym, imię świeckie Emmanuel (Marretta) urodził się w Tom`s River (Nowy Jork, Stany) 17-ego stycznia 1979 r. w rodzinie prawosławnego kapłana. Ojciec bpa prezbiter Thomas (Marretta) był wyświęcony na diakona i kapłana przez świętego Filareta (Wozniesienskiego) metropolitę RZCP.

1997-2001 Seminarium pw Św. Trójcy w Jordanville (Rosyjska Zagraniczna Cerkiew Prawosławna),

1999-2001 Nowicjat w Monasterze pw Św. Trójcy Jordanville,

2001-2009 w Monasterze Wniebowstąpienia Pańskiego w 2002 r. przyjmuje postrzyżyny mnisze z imieniem Maksym ku czci św. Maksyma Wyznawcy

2008 r. przyjmuje święcenia hierodiakonatu

2009 – podniesiony do godności hieromnicha,

2011-2014 Wykładowca Filokalii (Moralna Teologia) w Prawosławnym Teologicznym Instytucie pw. Trzech Hierarchów (Chicago, Stany Zjednoczone),

2011-2015 Asystent dziekana w Prawosławnym Teologicznym Instytucie pw. Trzech Hierarchów,

2016 przechodzi do Prawosławnej Szkoły Teologicznej pw. św. Focjusza Wielkiego w Etnie (Kalifornia),

od 2015 r. pełni posługę w założonej przez siebie pustelni pw. św. Ignacego gdzie zbiera się przy nim mały monaster w Gwatemali oraz nowopowstałe wspólnoty wiernych w Ameryce Łacińskiej,

Biegle włada czterema językami – angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i greckim.

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info