Obwieszczenie Cerkiewnej Rady Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej w sprawie koronawirusa

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
OBWIESZCZENIE
Cerkiewnej Rady
Bułgarskiej Starostylnej Cerkwi Prawosławnej
Sofia, 2(15) marca 2020 roku

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii choroby COVID-19 spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 oraz stanu wyjątkowego wprowadzonego w kraju, Cerkiewna Rada BSCP zwraca się do wszystkich z następującym obwieszczeniem:

Po pierwsze prosimy o ścisłe przestrzeganie instrukcji władzy cywilnej i medycznej dotyczących środków wprowadzonych w celu ograniczania rozprzestrzeniania się zarazy. Przypominamy wam, że chrześcijanin powinien tak czynić nie tylko w obawie przed sankcjami prawnymi, ale przede wszystkim przed [swoim] sumieniem. Prawo chrześcijańskiej miłości wymaga od nas, byśmy zachowywali nie tylko nasze zdrowie, ale przede wszystkim zdrowie i życie naszych bliźnich. Niech każdy, kto cierpi na jakąkolwiek chorobę zakaźną, szczególnie z objawami przypominającymi obecną zarazę, okaże odpowiedzialność i powstrzyma się od uczestnictwa w służbach w świątyniach BSCP. Dobrowolne pozbawienie się uczestnictwa w takim przypadku będzie wyrazem troski o naszych bliźnich. Na razie świątynie nie znajdują się na liście budynków publicznych, które należy zamknąć, więc regularne nabożeństwa będą się odbywać. Transmisje na żywo z naszej katedry w Sofii będą kontynuowane. Każdy, kto musi pozostać w domu ze względów zdrowotnych, może je oglądać na naszym kanale na YouTube.

Apelujemy również do waszej wrażliwości, współczucia i chrześcijańskiej miłości w stosunku do starszych, samotnych i chorych naszych braci i sióstr, którzy mogą potrzebować naszej pomocy w zdobyciu jedzenia czy lekarstw. Czasami to, co jest łatwe i nieistotne dla zdrowych, stanowi wielką trudność dla chorych. Bądźmy po chrześcijańsku wrażliwi na potrzeby naszych bliźnich.

Jeśli chodzi o nasze zachowanie w świątyni – ponownie przypominamy o konieczności stosowania się do instrukcji władz dotyczących dyscypliny i postępowania w miejscu publicznym w czasie epidemii. Tam, gdzie to możliwe, należy unikać zgromadzeń w przestrzeni świątyni, szczególnie podczas oddawania czci świętym ikonom i błogosławieństwa pod koniec służby. Jeszcze jedno – każdy, kto chce może czcić święte ikony bez całowania ich, tylko zwykłym pokłonem. To samo dotyczy błogosławieństwa pod koniec służby. Błogosławieństwo można otrzymać bez całowania krzyża i ręki kapłana, jeśli ktoś woli taką formę, ze względów bezpieczeństwa. To pozostaje osobistym wyborem każdego chrześcijanina. Pamiętajcie, że ważniejszy jest szacunek wobec świętości w naszych sercach, niż zewnętrzna forma kultu.

W razie potrzeby dołożymy wszelkich starań, by dostarczyć Wam dodatkowe informacje, które mogą się zmieniać w zależności od sytuacji epidemiologicznej i późniejszymi decyzjami władz cywilnych i medycznych.

Na koniec, chcielibyśmy przypomnieć Wam, że czas powszechnego nieszczęścia, które Pan dopuścił i który zbiega się z czasem Wielkiego Postu powinien być uduchowiony. Niech będzie to dla nas czas pokuty i pokory, jednak nie z powodów przygnębianie i tchórzostwa. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga, a czas naszego ziemskiego życia, godzina śmierci, zdrowie i choroby – wszystkie są mierzone według Bożego zamysłu, który czyni wszystko dla naszego dobra, a szczególnie dla naszego zbawienia. “Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” (Mt 10, 29-31).

Źródło

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info