Okólnik o wybraniu bpa Klemensa locum tenens Morawskiej Episkopii. (2014)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY

 

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Kaningos 32 (3 piętro)

106 82 Ateny

Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385

HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

 

Protokół № III – 1940

 

OKÓLNIK

Do wszystkich duchownych i wiernych Morawskiej Episkopii.

Czcigodni duchowni i drodzy wierni morawskiej episkopii wiernie trzymający się Tradycji, niech na was zawsze spoczywa miłosierdzie i pokój Boży oraz nasze błogosławieństwo.

Świątobliwy Synod Greckiej Prawdziwej Cerkwi Prawosławnej wraz z arcybiskupem ateńskim Kallinikiem, z pomocą Bożą przystąpił do powołania morawskiego biskupstwa.

Zostało tak postanowione przede wszystkim ze względu na pasterską opiekę nad naszymi wiernymi. Ponadto świątobliwy Synod, na podstawie dogłębnej analizy, wybrał odpowiedniego i godnego kandydata na stanowisko nowo powołanej episkopii, której granice rozpościerają się nad Czechami, Słowacją i Polską.

Podczas obrad świątobliwego Synodu w dniu 15/28 kwietnia 2014 roku, nasz drogi brat w Chrystusie, biskup Klemens Gardykijski został wybrany locum tenens Morawskiej Episkopii Cerkwi Prawdziwych Prawosławnych Chrześcijan Hellady. Jest on człowiekiem solidnym duchowo oraz teologicznie wykształconym. Jego mądrość, duchowy zapał i nabyte przez lata duszpasterskie doświadczenie są pewnym gwarantem, że będzie on wstanie skutecznie prowadzić, oraz umacniać morawską episkopię.

Zatem, wszyscy wierni diecezji morawskiej zwracamy się do was, w tym synodalnym liście, aby uczynić wam tę radosną nowinę i po ojcowsku prosić was, abyście naszego umiłowanego brata i współarcypasterza Klemensa Gardikijskiego przyjęli tak, jak należy się jego arcykapłańskiej i pasterskiej godności, jako waszego kanonicznego biskupa, duchowego ojca i pasterza, oraz abyście wspominali jego imię, wraz z imieniem arcybiskupa Aten Kallinika, podczas wszystkich cerkiewnych nabożeństw.

Wspominanie podczas każdych nabożeństw w  morawskiej episkopii niech będzie dwojakie. Na Wielkiej oraz Usilnej Ektenii niech będą przywoływane dwa imiona: “Za arcybiskupa naszego Kallinika, oraz biskupa naszego Klemensa…”[i]. Na “Pierwej wspomnij…“, w użyciu niech będzie imię zarządzającego episkopii: “Pierwej wspomnij Boże, biskupa naszego Klemensa, jego darując Twym Świętym Cerkwiom, w pokoju, całości, godnie, w zdrowiu, wieloletnie, prawo prawiąc słowo Twojej prawdy[ii].

Upraszamy, abyście z każdym powstałym pytaniem lub sprawą, dotyczącą morawskiej episkopii, zwracali się do biskupa Klemensa, słuchając jego rad i wskazówek, gdyż one odnoszą się do waszej duchowej korzyści, zbawienia i niezmiennego zachowania drogi św. Ojców i Tradycji. Współpracujcie z nim we wszystkim w miłości i jedności, przyczyniając się do dobrego rozwoju i wzrostu episkopii morawskiej. Gdyż jest napisane: “Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi Tym, który Mię posłał” (Łk 10,16). A w innym miejscu: „Bądźcie posłuszni przełożonym waszym i bądźcie im posłuszni; albowiem oni czuwają, nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie wzdychając, bo to nie byłoby dla was korzystne” (Żyd 13,17).

Ku temu, dajemy Wam wszystkim błogosławieństwo naszego synodu i modlimy się, aby Dawca wszelkiego dobra, dał wam bogactwa Swych łask i darów. Łaska Boża i Jego niekończące się miłosierdzie, niech przebywają z wami wszystkimi.

 

17/30.05.2014

 

Arcybiskup ateński

Kallinik

wraz z członkami Świątobliwego Synodu

 

Arcysekretarz synodu

Biskupmaratoński

Focjusz

 

 

[i]«О Господинѣ и отцѣ нашемъ, Блаженнѣйшемъ Архiепископѣ Каллиникѣ, и о господинѣ нашемъ Преосвященнѣйшемъ Климентѣ…»

[ii]«Въ первыхъ помяни, Господи, господина и отца нашего Преосвященнѣйшего  Климента Епископа Гардикiйскаго, его же даруй Святымъ Твоимъ церквамъ въ мирѣ, целыхъ, честныхъ, здравыхъ, долгоденствующихъ, право правящихъ слово Твоея истины!»

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info