Paschalna pocztówka od metr. Cypriana

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Od Śmierci do Życia! …

Od Upadku do Powstania ! …

Chrystus Zmartwychwstał ! …

Zaprawdę Zmartwychwstał ! …

Nasza pierworodna natura nosiła w sobie Boga oraz była natchniona Duchem Świętym

Upadek odegnał od nas Świętego Ducha…

Człowiek ostał się nędznym i nagim…

Roztrwonił on boże bogactwo…

Ucieleśnieniem, Ukrzyżowaniem i Swym Zmartwychwstaniem,

Miłujący człowieka nasz Zbawiciel odtworzył upadłą naszą naturę i przywrócił jej Pierworodne Piękno, Pierwotną Chwałę…

I nas przywrócił do jedności z Sobą!…

Obecnie, oczekuje On wraz z boskim uprzejmym Szlachectwem,

naszego powrotu do Swych Ojcowskich Objęć…

Czeka On, aby poprzez pokajanie i ukrzyżowaniem samych siebie, myśmy przyswoili sobie Jego Życie, Jego Światło i Jego Łaskę!…

Przenajświętsza Matka nasza Bogarodzica niech zawsze będzie nam Mostem, przeprowadzającym z ziemi na Niebo.

Amen!…

† Święte Zmartwychwstanie Chrystusa Zbawiciela, 2019

Najmniejszy wśród Sług Chrystusowych Owiec, płótnem przepasany

† Cyprian II Metropolita Oroposu i Fili

Wersja językowa: rosyjska, francuska, grecka, angielska, włoska

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info