Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2020

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
HELLAS – GRECJA

www.ecclesiagoc.gr

Nr Prot. 3087

Do odczytania w cerkwiach

Posłanie Arcypasterskie na Boże Narodzenie 2020

„Niech całe stworzenie weseli się; gdyż Pan, Stwórca, narodził się jako dziecię w Betlejem – Przedwieczny widziany jest w ciele.”[1]

Umiłowani Ojcowie i Bracia; Umiłowane dzieci w Panu, Który Narodził Się:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, jest narodzony i radość zajaśniała na całym świecie. Bóg Słowo zstąpił z Nieba i stał się Człowiekiem na ziemi, w wyniku czego zjednoczenie i wspólnota „Boga z człowiekiem” mogła być dokonana. Tak długo, jak pozostawał On w chwale Jego Majestatu „w Niebiosach” i tak długo, jak my ostawaliśmy się w niskości naszego upadku, „nie mogliśmy komunikować Jego Dobroci, a Jego miłość do przyjmować; istniała ogromna przepaść pomiędzy [Bogiem i człowiekiem -tłum], która nie mogła być przekroczona.” – nawiązując do św. Grzegorza Teologa[2]. Nie mniej jednak, Jego Dobroć została objawiona, a Jego miłość do człowieka zatriumfowała.

Z tego powodu anielski, niebiański hymn wysławiający życie był słyszany podczas Narodzin Chrystusa w Betlejem w Judei. Święci Aniołowie okrążyli Boski Żłóbek, jak gdyby był to Tron Cherubinów oraz „Okrzyknęli: Chwała Bogu na Wysokości!”[3]. Oddając chwałę Bogu poprzez śpiewanie psalmów, Cerkiew Chrystusa na ziemi usiłuje upodobnić się do tego anielskiego śpiewu – nie dorównując w jego niewypowiedzianym pięknie i słodkości – aby wyrazić radość Jej dzieci z powodu wspaniałości tego Święta. Wydarzenie, które jest celebrowane, jest tak wysublimowane i niewyrażalne, że cokolwiek my, istoty ludzkie, ofiarujemy przez wzgląd na nie, jest bardzo skromne.

Pomimo tego, niezbędnym jest, abyśmy brali udział w tym niebiańskim i ziemskim przyjęciu wobec zobowiązania, wedle którego my, ludzie, ostatecznie ofiarowaliśmy „Matkę Dziewicę”. Nasza Pani, Theotokos [gr.: “Matka Boża“], Nieskazitelna Matka Emmanuela, Który jest zrodzony, jest najbardziej drogocennym i najwyższym darem, przed którym kłaniają się ziemia i Niebo, rzeczy na ziemi i ponad ziemią!

W Święto Narodzenia Pańskiego, ze wszystkich rzeczy wylewa się radość i uniesienie. Dlatego smutek i pesymizm tego świata nie mogą rzucić cienia na ten ogromny optymizm naszej Cerkwi. Syn i Słowo Boga Ojca, nasz Pan i Bóg Jezus Chrystus, nasz Projektant i Odkupiciel, wszedł do historii poprzez Ducha Świętego z miłości oraz jako miłość sama w sobie, aby zachować nas od zjadliwego wirusa grzechu, od diabelskiej goryczy i trucizny oraz od ciemności upadku i śmierci.

Ludzie o dobrych skłonnościach tańczą z radości, drżą z uświęconego podziwu oraz ogarnia ich skrucha i żal, jak wyśpiewując ortodoksyjnie „bogactwa teologii”. Ale ludzie o chorych intencjach, jakkolwiek wielu może ich być, są miotani nawałnicą poprzez chłód niewiary, bez wiedzy dokąd są kierowani i gdzie skończą. Z niepokojem starają się wykorzystywać nowoczesne rozwiązania i naprawdę zdumiewające możliwości technologii, aby skonfrontować się z „niewidzialnymi przeciwnikami”, którzy teraz nieubłaganie porażają wyniosłą ludzkość, demonstrując ogrom jej słabości.

I pomimo to, technokraci i materialiści, przy apogeum ich złudzenia wierzą, że mogą, przypuszczalnie, na własną rękę, „podrasować się”, „umożliwić nieśmiertelność” i „ubóstwić” nieodkupiony rodzaj ludzki, czyniąc go wiecznym więźniem jego własnej niewoli i defetyzmu. Nie rozumieją w swojej bezmyślności, że przez to służą cyklowi upadku i śmierci, tak samo, jak ten, który ukrywa się za kulisami i oszukuje „cały świat” [Apok 12:9].

Umiłowani Bracia i Siostry w Chrystusie:

Nie pozwólmy sobie być zastraszeni poprzez mroczne scenariusze, odnoszące się do kontynuacji życia na nowych warunkach, które przybierają taką formę. Nie zapominajmy, że Pan historii jest wiecznym Zwycięzcą, Chrystusem, naszym Zbawicielem, Który przechodził nieprzerwane prześladowania już od czasu Jego Boskich Narodzin, będące preludium Jego Krzyża i Pochówku. Nie mniej jednak, w ten sposób, poprzez niezłomność i zwycięskie poniżenie Jego Najwyższej Łaskawości, podeptał księstwa i moce ciemności oraz wydrwił pokonane i upokorzone demony, wlokąc je za Sobą w Swym triumfie [Kol 2:15].

Dla Jego wiernych, wszystkich, którzy w cierpliwości pozostali z Nim wierni do końca, w obliczu pokus oraz prób z powodu Jego Świętego Imienia, przygotował On niezniszczalną koronę oraz wieczne Królestwo nieopisanego piękna i niewyobrażalnego miłosierdzia. Pan, we Własnej Osobie, Źródło naszej pełnej życia nadziei i zaufania, jest zdolny do przenoszenia i otwierania nieoczekiwanych rozwiązań wobec każdego impasu w naszym życiu.

Jesteśmy zazwyczaj udręczeni przez mroczne idee oraz złe przeczucia, gdy wydarzenia są nadmiernie trudne. W następstwie tego, istnieje więc w nas pilna potrzeba, aby ożywiać nasze dusze poprzez pamiętanie wszystkich dobrych rzeczy, które Pan pokazał tak żywo i wyraźnie w naszych życiach – stąd, raz jeszcze ukazuje, że jeśli szukamy Go i błagamy Go z wiarą: “Wszystkie rzeczy, o jakiekolwiek poprosilibyście w modlitwie, wierząc – otrzymacie.” [Mt 21:22].

Modlący się w skrusze i z żywą wiarą, będzie z pewnością, prędzej czy później, nagrodzony. Miłosierdzie Pana obejmie tego, kto niezachwianie pokłada nadzieję w Bożej pomocy, podczas gdy plagi bolesnych wydarzeń dręczyć będą tylko nieskruszonych grzeszników: “Wiele jest boleści grzesznika, lecz tego, który pokłada nadzieję w Panu, miłosierdzie obejmie.” [Ps 31:10].

Gdziekolwiek obrócimy się w panoramie Wiary, historii i doświadczenia Cerkwi i naszych Świętych, widzimy oczywiste potwierdzenie cudownej prawdy, że “Pan jest blisko wszystkich tych, którzy Go wzywają.” [Ps, 144:18].

Nie wstrzymujmy się tylko od tego świętego i zbawiennego wezwania, które zapewnia wszelkie błogosławieństwo, w wyniku czego możemy być przeniesieni z każdej niepewności i strachu, zwłaszcza odnośnie przyszłości. Trwajmy ze Zbawicielem w Jego Ciele, naszej Świętej Cerkwi Prawosławnej – niezależnie od tego, co może się stać, co może wyniknąć – wówczas możemy otrzymać Jego Niebiańskie Królestwo. Amen!

Święte Narodzenie Pańskie 2020

Chrystus się Rodzi!

ŚWIĄTOBLIWY SYNOD

Arcybiskup

† Ateński KALLINIK

Członkowie

† Laryssy i Platamonu ATANAZY

† Eubeji i Ewripu JUSTYN

† Pireusu i Salaminy GERONCJUSZ

† Attyki i Beocji CHRYZOSTOM

† Thessaloniki GRZEGORZ

† Dymitriadu FOCJUSZ

† Toroncki MOJŻESZ

† Ameryki DYMITR

† Filippijski AMBROŻY

† Oroposu i Fili CYPRIAN

† Methonu AMBROŻY

† Gardykionu KLEMENS

† Etny i Portlandu AUKSENTIUSZ

† Bresthenu THEODOZJUSZ

† Theupolski CHRYSTODUL

† PelagoniI MAKSYM

_____

Z angielskiego przetłumaczył PE

[1] 23. grudnia, Kanon Przedświąteczny, Pieśń 4.

[2] Słowo XLI.12

[3] 23. grudnia, Kanon Przedświąteczny, Pieśń 9..

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info