Pouczenia dla bułgarskich dzieci z 1868 roku (fragmenty)

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Bojaźń Boża jest początkiem i fundamentem wszelkiego dobra i mądrości.

Każdy powinien wychwalać Boga, jako stworzyciela wszystkiego co jest i dawcę wszelkiego dobra.

Aby człowiek mógł wychwalać Boga, jego dusza powinna być czysta od wszelkich złych myśli.

Bóg błogosławi sprawiedliwym i dobrym ludziom, zwłaszcza jak są pokorni i ubodzy.

Fałszywy człowiek nie może chwalić Boga.

Oko Boże patrzy na najbardziej skryte czyny i myśli.

Pilnuj więc swojego dobra, bo wiara bez dobrych uczynków jest martwa.

Podstawą chrześcijańskiej wiary jest miłość i prawość.

 

1. Miłuj pokój, prawdę i sprawiedliwość.
2. Czyń dobro i uciekaj od zła – nie odpłacaj nikomu złem na zło.
3. Tam, gdzie panuje pokój i miłość – tam jest Bóg.
4. Tak jak postępujesz względem przyjaciół, sprawia, że oni będą tak postępować i w kierunku do ciebie.
5. Jeśli kopiesz drugiemu grób – sam do niego wpadniesz.
6. Pragnij sprawiedliwości, a będziesz nasycony.
7. Sprawiedliwym jest nie tylko ten, kto nie czyni niesprawiedliwości, ale i tan, który chroni innych przed jej czynieniem.
8. Niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego.
9. Nie ulegaj łakomstwu.
10. Ludzie miłujący innych zasługują na wieczną pamięć.
11. Nie krzywdź nikogo, nawet zwierząt.
12. Nie zadawaj się ze złymi i fałszywymi ludźmi, gdyż sam taki się staniesz
13. Unikaj zła, a najbardziej fałszu.
14. Nie żartuj z biednych, lecz żałuj ich i nieś im pomoc.
15. Unikaj gniewu.
16. Nie mów, zanim nie pomyślisz.
17. Czcij swoich rodziców, to jest ojca i matkę, a także stróżów prawa.
18. Ten, kto nie słucha rodziców i stróżów prawa, nie boi się Boga.
19. Najważniejsze na świecie jest zdrowie.
20. Bez powietrza żaden organizm żywy nie może żyć.
21. Oddychaj czystym i świeżym powietrzem.
22. Spocony i zmęczony nie stój na wietrze, ani nie pij wody.
23. Strzeż się ludzi zawistnych i gniewnych, bo mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu.

 

——————————————————–
Tłumaczenie i opracowanie na podstawie:
“Голѣма Българска Читанка или втора-та чясть на Българскыйтъ Букварь на нарѣчіе по-вразумеиетлно за Македонскытѣ Българы” – Цариградъ 1868

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info