Przemyślenia na temat obecnego kryzysu – Bp Klemens

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Od półtora roku przechodzimy przez wielki kryzys z powodu globalnej epidemii koronawirusa. Ten problem, bez względu na źródło, jest realny, a ludzkość jest poddawana testowi. My, Prawosławni Chrześcijanie, zawsze stawiamy czoła różnym kryzysom i smutkom życia, traktując je jako czas na duchowy samokrytycyzm oraz udoskonaloną i głębszą skruchę, lecz także wzmacnianie wiary, nadziei i miłości.

Jednakże, wydarzenia rozwijają się w taki sposób i w takim tempie, że obserwuje się niepokojące zjawiska, które wpływają na myśli i opinie, lecz powiedzielibyśmy także, że na życie wiernych naszej Cerkwi, jak również na naszych bliźnich ogółem.

Naciski wywierane przez tych, którzy rządzą, aby narzucić obowiązkowe szczepienia, naturalnie kreują różnorodność reakcji. Obecny jest już, niestety, społeczny podział pomiędzy zaszczepionymi i niezaszczepionymi, który zamiast raczej być likwidowany, jest dalej intensyfikowany poprzez coraz częstsze, surowe, rządowe środki przeciwko tym, którzy nie akceptują bycia zaszczepionymi. W świetle tej smutnej sytuacji, pokornie wyrażamy pewne przemyślenia dla refleksji.

Z obecnym kryzysem obchodzono się źle i w dalszym ciągu rządzący źle się z nim obchodzą, co prowadzi do różnorodnych reakcji. Wiadomym jest, że na poziomie medycznym, prawnym, ludzkim i etycznym są poważne i rozległe, naukowe kontrargumenty przeciwko środkom proponowanym przez wyznaczonych ekspertów i stosowane przez rządzących (i vice versa), których to kontrargumentów nie jest możliwym przeoczyć, albo, co więcej – wyciszyć, lub nawet zdyskredytować, czy zignorować, jak gdyby nie istniała różnorodność głosów w środowisku naukowym.

W opinii wielu lekarzy, będących wiernymi, eksperymentalne szczepionki użyte w Grecji tworzą prawdziwy, bioetyczny dylemat z powodu ich związku z liniami komórkowymi abortowanych płodów: dwóch używanych podczas badań, produkcji i stadium testów, oraz dwóch używanych podczas stadium testów i po ich wyprodukowaniu. To warte zapytania, dlaczego inne produkty, takie, jak szczepionki i leki (np. amantandyna –tłum.) do zadowalającej konfrontacji z Covid-19, które już istnieją, a które naturalnie nie podnoszą wszystkich wyżej wymienionych obaw, nie były preferowane i nadal nie są preferowane? Nie zapominajmy, że poważna i przykładna nauka jest wtedy błogosławiona i stanowi niezastąpioną służbę dla ludzkości, kiedy nie przekracza akceptowalnych granic moralności i nie działa samowolnie, bez ograniczeń.

Ponadto, nie jest możliwe podniesienie kwestii obowiązkowych szczepień, gdy 22.06.2021r. nowa Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy po raz kolejny zadeklarowała sprzeciw wobec obowiązku szczepienia.

Dobrze znany pretekst dotyczący „społecznej odpowiedzialności” ludzi, dla którego przyspieszają narzucanie szczepienia, jest bezpodstawny w czasie, w którym nikt nie bierze na siebie za to odpowiedzialności. Ponieważ ci, którzy promują szczepionki, dążyli wcześniej do uzyskania prawnego immunitetu i ochrony za ewentualne skutki uboczne i śmierć, pretekst ten jest bezpodstawny tak długo, jak mówią oni o „osobistej odpowiedzialności” każdej osoby, która jest zaszczepiona.

Jak prawdziwie paradoksalna jest ta postawa przeciwko tym, którzy z powodów bezpieczeństwa i skuteczności, jak również zasad moralnych, są zgodnie z prawem zaniepokojeni i zachowują postawę czekania i niezdecydowania?

Premier Grecji, na oficjalnej audiencji z przedstawicielami społeczności LGBTQI+, których przyjął z radością, zapewnił ich, że „W Grecji XXI-go wieku nie jest dozwolony podział między jej obywatelami.”! Czy natomiast odnosi się to jedynie do określonej „orientacji”, a nie wobec wszystkich Greków?

W istocie, Państwo Greckie próbuje opłacać lub zmuszać obywateli, podczas gdy atakuje najbardziej podstawowe, ludzkie, demokratyczne i konstytucyjne prawa obywatelskie, w celu osiągnięcia tego, co jest uważane za „wolność”, ale nie jest akceptowane przez większą część naszych współobywateli z wielu różnych powodów. Któż określa, kto „jest wolny” i kto „nie jest wolny”, i w oparciu o jakie powszechnie akceptowane kryteria jest to określenie oparte? Czy w Grecji, kolebce demokracji i cywilizacji, lecz także Chrześcijaństwa, nie mamy sformułowanych kryteriów z mocą i wartością tysiącleci? I dlaczego nowe kryteria wprowadzane są wobec najbardziej świętej, chwalebnej i wspaniałej formy wolności?

Wierzymy, że każdy wolny obywatel, a w szczególności każdy wierny Chrześcijanin, nie może tego wspierać, lecz powinien pozostać stanowczym wobec zasady wolności wyboru i sprzeciwiać się obowiązkowym szczepieniom. Obowiązkowe szczepienia [zobacz zwięzłe i rozważne oświadczenie naszego Świątobliwego Synodu z 1./14.08.2021r.], które są już wdrażane, są bezpośrednio grożeniem naszym współobywatelom wyłączeniem ich z miejsca zatrudnienia oraz ich życia społecznego ogółem. Ta medyczna dyktatura jest nie do zaakceptowania i godna potępienia. Nie istnieje pierwsza klasa i druga klasa obywateli w dobrze zarządzanym państwie, które kierowane jest poprzez zasady równości i sprawiedliwości.

 

***

Po wszystkim, co zostało powiedziane powyżej, nie możemy zakończyć bez spostrzeżenia, że postawa „oficjalnej”, Nowokalendarzowej Cerkwi w Grecji (jak i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny –tłum.) jest łamiąca serce. Od stulecia odmawia pozostania wierną „pomniejszym” rzeczom, tym samym wpadając w kalendarzowe innowacje, skutkiem czego finalnie wpada w „większe” rzeczy, jak ekumenizm i sekularyzm. Wspiera Ekumeniczną pseudo-Radę Kolymbari (2016) i bierze aktywny udział w wydarzeniach ekumenicznych jako wierny zwolennik Fanariotów, którzy są pośród nich na czele. Czeka już z radością na wizytę herezjarchy, rzymskiego papieża, podczas której będą mieć miejsce nowe, ekumeniczne imprezy. Z tego powodu, synodycznie przyspieszyła udostępnienie jej cmentarnych cerkwi papistom, wszędzie tam, gdzie nie mają własnych. Wcześniej postąpiła niedopuszczalnie, uznając ukraińskich schizmatyków na polecenie neopapistycznego Patriarchy Konstantynopola, jak również innych mocnych tego świata. Ale od początku tego kryzysu epidemicznego współpracuje i wspiera – jak słusznie zauważono – wyraźnie problematyczny, polityczny (i nie tylko polityczny) system, a jej przedstawiciele przyjęli metody tegoż systemu, nawiązując do ich ulubionej taktyki: cenzury, kłamstw, narzucania eksperymentalnych produktów i nawet czynienia ich obowiązkowymi. Jednakże, stanowi to największe eklezjologiczne zbłądzenie i odstępstwo, nawiązując do opinii profesora Georga Pavlosa.

Odkąd Nowokalendarzowcy w Grecji wyraźnie odrzucili cerkiewne kryteria, a przez dekady popadli w niedopuszczalne praktyki, podobne do tych, jak średniowieczne prześladowania naszych przodków – zwolenników Kalendarza Patrystycznego – osiągnęli już punkt uprawiania propagandy okropnych, wątpliwych wyborów autorstwa tych, którzy kierują tym kryzysem zdrowotnym i sami przekształcili się w pracowników państwowych w takiej formie, jakimi oni w istocie są i z jakimi sami się identyfikują, z kilkoma ewentualnymi wyjątkami.

Jednakże my nie powinniśmy być pod wpływem tych „skrzywionych przykładów”, nawiązując do św. Teodora Wyznawcy ze Studion, w celu uniknięcia jakiegokolwiek typu skrzywienia, dbania o nasze dwoiste wyznanie „w odniesieniu do wiary i w odniesieniu do słowa” (zobacz jego Mały Katechizm, nr 114) i poleganie na Niebiańskich Obietnicach naszego Życiodajnego Władcy Jezusa Chrystusa. Podtrzymujmy, z pomocą Boga, zbawienną Wiarę i Miłość Prawdy, odwracając się ze wstrętem od każdego kłamstwa i oszustwa.

 

***

Konfrontacja Prawosławnego Chrześcijaństwa z kryzysem jest oparta przede wszystkim na Odwiecznym Słowie Bożym i wiernym przestrzeganiu Jego Niebiańskich Przykazań, z pewnością bez ignorowania uważnych, szczególnych ludzkich starań – o ile nie są one autonomiczne albo ubóstwiane, lecz rozumieją i rozpoznają granice swoich własnych możliwości – z czcią dla tradycyjnych zasad jako tych, które zostały ustanowione pośród ludzkości i zapieczętowane przez Chrystusa, naszego zbawiciela; raz jeszcze: gdy były one zignorowane lub pogwałcone, cena za to, jak wiadomo, była przerażająca i bezwzględna dla tych, którzy śmieli tego dokonać.

 

17/30 sierpnia 2021 r.

 

Tłum. PE

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info