21

21

Kyr naszego Klemensa, Najprzewielebniejszego Biskupa Gardykionu, locum tenens Morawskiej Episkopii.