22

22

Kyr i ojca naszego Kallinika, Błogosławionego Arcybiskupa Aten i całej Hellady, czcigodnych kapłanów, w Chrystusie diakonów, mnichów…

Print Friendly, PDF & Email