5

5

Za poddiakonem Christo wychodzi czeski ojciec Jeremiasz.