5

5

Za poddiakonem Christo wychodzi czeski ojciec Jeremiasz.

Print Friendly, PDF & Email