6

6

Czeski ojciec Iży – odpowiednik polskiego Jerzy.