Słowo bpa Klemensa na początek Wielkiego Postu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info


Drodzy Ojcowie i Bracia,

w tym wyczerpującym okresie Wielkiego Postu, do którego Bóg nas wprowadził, pośćmy poprzez pokarm i trud, aby wykorzenić z nas znane lub nieznane zło oraz odczuć ukojenie i odnowę z bogactwem przemiany i cnót! Stańmy się autentycznymi wojownikami i zdobądźmy wieniec życia!

Dni, przez które przechodzimy, są szczególnie krytyczne, zarówno w kraju jak i poza nim, i potrzebujemy modlitw o Bożą mądrość i pocieszenie.

Proszę wszystkich o przebaczenie i niech Bóg wam przebaczy!

Dobrej i błogosławionej Czterdziestodnicy!

Najmniejszy

+ Klemens, bp Gardykionu

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info