Święty władyka Nikolaj Velimirović o cyrylicy

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info
Święte jest to, co stworzyli święci ludzie.

Cyrylicę stworzyli święci bracia Cyryl i Metody. Cyrylicy obecnie używają tylko prawosławni Słowianie: Rosjanie, Serbowie i Bułgarzy.

Jedyną dobrą rzecz można przyznać rosyjskim komunistom – to, że zachowali cyrylicę.

W przeszłości wszystkie słowiańskie ludy używały jedynie cyrylicy, ale Kościół Rzymski, długą i krwawą walką, narzucił łacinę podbitym Słowianom, aby oddzielić ich od prawosławnych.

To, czego komuniści nie dokonali w Rosji, teraz robią niektórzy serbscy panowie, którzy piszą i publikują gazety oraz książki w alfabecie łacińskim. Ale nawet za komunistów, niektórzy kapłani drukowali swoje czasopisma w łacince.

Ci Serbowie po prostu nie wiedzą, co robią. Nie wiedzą, że odrzucenie cyrylicy to odrzucenie połowy prawosławia, oderwanie się od serbskiego piśmiennictwa i przeszłości, zamieniając lepsze na gorsze. Jest to obraza Świętych Apostołów Słowian Cyryla i Metodego, obraza serbskiego narodu do krwi i ściąganie przekleństwa od Świętego Sawy.

Jeśli znacie Boga, serbscy panowie, jeśli jesteście uczeni, to pozostańcie mądrymi.

—–
Źródło: Kalendarz Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w Ameryce, 1960, strona 95

Print Friendly, PDF & Email

Nicefor.Info